Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > H > Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?


Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Nedir

Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu sözü atasözü değil
Kur'an-ı Kerimde Zümer suresinin 9 ayetidir
Bu konu hakkında aşağıdaki hadisleri ve açıklamaları okuyabilirsin

Selam ve dua ile

İlmin önemi çok büyüktür Yaratılış gayesine uygun yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak gerekir Kur'an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
(Allah, iman edenleri yüceltir; bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise, kat kat derecelerle yükseltir) [Mücadele 11]

(De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir) [Zümer 9]
(Kulları arasında Allahr17;tan en çok korkan âlimlerdir) [Fatır 28]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır) [Beyheki]
(Fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır Nerede bulursa alsın!) [İbni Asakir]

(İlim Çin'de de olsa talep edin! Öğrenin!) [Beyheki]
(Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız!) [Şir'a]

(Allahü teâlâ, İbrahim aleyhisselama "Ben ilim sahibiyim, ilim sahiplerini severim" buyurdu) [İbni Abdilber]

(İlim, İslam'ın hayatı, imanın direğidir) [Ebuşşeyh]
(Hiç kimse, cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz) [Askeri]
(Boş vaktini ilme harcayan kurtulur) [İ Maverdi]

(İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve cihaddan da efdaldir) [Deylemi]
(Nerede ilim varsa, orada Müslümanlık vardır) [SEbediyye]

(İlim, benim ve diğer Peygamberlerin mirasıdır Kim de bana mirasçı olursa, Cennette benimle beraber olur) [Deylemi]

(Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir) [Şir'a]
(Allahü teâlânın rezil etmek istediği kul, ilim ve edepten mahrum kalır) [İbni Neccar]

(Bir Müslüman, arkadaşına, hidayetini arttıracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir sözden daha iyi bir hediye veremez) [Ebu Ya'la]

İlim, Cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır İlim, iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir İnsan için haya, gözler için ziyadır

Hazret-i Ali buyurdu ki:
(İlim, maldan hayırlıdır Çünkü malı sen korursun; fakat ilim seni korur Mal harcamakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır)

İmam-ı Gazali hazretleri de, (İnsanın diğer mahlukattan üstünlüğü ilmi iledir, güç ve kuvvetiyle değildir Çünkü deve insandan kuvvetlidir İrilik bakımından da değildir Çünkü fil insandan çok iridir Cesaret bakımından da değildir Çünkü aslan insandan cesurdur Çok yemesiyle de değildir Çünkü mandanın karnı, insanın midesinden daha büyüktür Şu halde ilim çok üstün bir vasıftır) buyurmaktadır

Yemek ve içmekten kesilen hasta, ölmeye mahkum olduğu gibi, ilim ve hikmetten mahrum kalb de ölüme mahkumdur

İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ ilim verdiği âlimlerden de Peygamberlerden aldığı misak gibi, ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için, söz almış ve "Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et!" buyurmuştur) [Ebu Nuaym]

(En güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır) [Taberani]
(Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadetten daha sevaptır) [Deylemi]

(Heves edilecek iki kimse vardır: Biri, Allahü teâlânın verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de, Allahü teâlânın verdiği serveti hayra sarf edendir) [Buhari]

(İlim yolunu tutana, Allahü teâlâ Cennet yolunu açar) [Tirmizi]
(Melekler, ilim talebesinden memnun oldukları için kanatlarını onların üzerine gererler) [İ Abdilber]

(İlimden bir mesele öğrenmek, dünyadaki her şeyden kıymetlidir) [Taberani]
(Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun Yoksa helak olursunuz) [Beyheki]

(Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir) [Deylemi]

(İşlenen bir günah, âlime bir, cahile iki olarak yazılır Âlim, günahı için azap olunur Cahil ise hem günahı, hem de öğrenmediği için azap olunur) [Deylemi]

(İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve Allah yolundaki cihaddan daha kıymetlidir) [Deylemi]

(Bir saat ilim öğrenmek gece sabaha kadar ibadet etmekten kıymetlidir Bir gün ilim öğrenmek, üç ay oruç tutmaktan kıymetlidir) [Ebu Nuaym]

(Bir kimse, ilim öğrense, bununla amel etmese bile; bin rekat namaz kılmasından daha fazla sevap alır Eğer öğrendiği ilimle amel eder veya başkasına öğretirse, hem bunun sevabını alır, hem de Kıyamete kadar bununla amel edenlerin sevabını alır) [Hatib]

(Farzlarda ihmallik yapan bir derde müptela olur) [İ Ahmed]
(Allah rızasından başka bir niyetle ilim öğrenen, Cehenneme gider) [Tirmizi]
(Din ilmine sahip olanın sıkıntısı gider ve ummadığı yerden rızıklanır) [İ Neccar]

(İlim öğrenen veya Allah için bir dost edinen veya din kardeşinin yüzüne şefkatle bakan veya "Bismillah" diyerek işine başlayan affa uğrar) [İ Rafii]

İlim âlimden öğrenilir
Bir talebenin, ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için, bir öğreticiye ihtiyacı vardır Çünkü hadis-i şerifte, (İlim üstaddan öğrenilir) buyuruldu (Taberani)

Kur'an-ı kerimde ise mealen, (Eğer bilmezseniz, bilenlerden sorun!) buyuruldu (Nahl 43)
Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir âlimin gösterdiği yolda gitmek gerekir Kur'an-ı kerimde mealen (Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve Onun rızasına kavuşmak için, vesile arayınız!) buyuruluyor (Maide 35)

Bu âyet-i kerimeden de bir öğreticiye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır Bir kimsenin rehberi olmazsa, şeytan ona rehber olur Şeytan rehber olunca da, kendisine tâbi olanı uçurumdan uçuruma atarİlim bulunan yerde
Ehl-i sünnet itikadını ve ilmihalini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyenler, Müslümanlıktan ayrılmak, küfür felaketine düşmek tehlikesindedir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İlim bulunan yerde Müslümanlık vardır İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz)
Ölmemek için, yiyip içmek gerektiği gibi, kâfirlere aldanmamak, dinden çıkmamak için de, dinini, imanını öğrenmek gerekir Ecdadımız her zaman toplanıp, İlmihal kitaplarını okur, dinlerini öğrenirlerdi Ancak böyle Müslüman kaldılar Bu saadet ışığını bizlere, doğru olarak ulaştırabildiler

Bizim de Müslüman kalmamız, yavrularımızı yabancılara kaptırmamamız için, birinci ve en lüzumlu çare, her şeyden önce Ehl-i sünnet âlimlerinin hazırladığı ilmihal kitaplarını okumak ve öğretmektir Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen ana-baba, çocuğuna Kur'an-ı kerim öğretmelidir (Herkese Lazım Olan İman)

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? | Ekleyen: | Tarih: 12-Oct-2010 16:11. | Bu yazı 19301 kez okundu..

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? ile ilgili diğer yazılar..

 • # Uzunluk Ölçü Birimleri

  Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre'dir ve kısaca "m" ile gösterilir. Günümüzde "1 metre", ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.Bu çağdaş tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen hassas ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir. 1 metre (m.) = 0.001 km = 39.37 inc = 3.281 ayak = 1.094 yarda 1 kilometre(km.) = 1000 metre = 39370 inc = 3281 ayak = 1094 yarda = 0.6214 kara mili = 0.5396 deniz mili ...
  Devamını Oku 2011-12-27 15:50:39
 • # Birleşik Sıfatlar

  Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır. Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk... Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır: a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır. Canciğer dost, vatansever sanatçı, pisboğaz çocuk, mirasyedi gençler, kahverengi elbise, eşsesli kelimeler, birkaç ada...
  Devamını Oku 2011-12-02 15:20:58
 • # Birey

  Tdk tanımına göre birey: 1- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; 2- Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri; 3- Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık; 4- Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert; 5- Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Birey terimi sadece yüklendi...
  Devamını Oku 2011-09-21 10:22:15
 • # Birleşik Kelimeler

  Bir kavramı karşılamak üzere, iki ya da daha çok sözcükten oluşan öğelere bileşik sözcük denir. Bileşik sözcüklerin çoğu ad soyludur: "Ad, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem."Bileşik sözcük biçiminde eylemler de vardır.Bileşik sözcükler üç yolla oluşur:A) Anlam KaymasıB ) Ses KaymasıC) Tür KaymasıA) Anlam kayması yoluyla oluşan ad bileşikleri bitişik, eylem bileşikleri herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılır:1- Ad Bileşikleri: Kuşüzümü, balkabağı, kafatası, başvuru...2- Eylem Bileşikleri: Ayağını kaydırmak, kafası kızmak, tepesi atmak......
  Devamını Oku 2010-11-11 12:06:05
 • # Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri

  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; aynı dili konuşan insanlar, kendi aralarında bir bütün oluştururlar. Dil, bir milletin ortak malıdır. Millet, aynı dili konuşan insanlar topluluğudur. Dilin bozulması ile, millet çözülmeye başlar. Bu nedenle, milli dil üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması, milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar. Diller, kendi tabii kanunları içinde, zamanla, ağır ağır değişir, yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur, onla...
  Devamını Oku 2010-11-23 20:50:53
 • # Nazım Birimi

  Nazım şekillerinde ölçü olarak kullanılan parçaya denir . Şiir mısralardan oluşur. Mısraların kuruluşu, kümelenişi nazım birimini meydana getirir. Türk şiirinde; halk şiirinde ayrı, divan şiirinde ayrı nazım birimleri kullanılmıştır. 1940'lı yıllardan sonra da serbest nazım şekilleri denenmiş, bentler nazım birimi olmuştur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bir ölünün ardından duyulan acıyı anlatmak için söylenen sagu isimli şiirlerde ve aşk, doğa sevgisi, kahramanlık temalı koşuk ismi verilen şiirlerde nazım birimi dörtlüktür. İslami...
  Devamını Oku 2010-10-27 15:49:18
 • # Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler

  Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerinde Yapılan Değişiklikler Osmanlı zamanında kullanılan uzunluk ölçüleri genellikle endaze, parmak, arşın, adım, ayak ve kulaç olarak sıralanabilir.Osmanlı döneminde 60 cm. veya 65.cm uzunluğa eşit olan endaze, parmak ucundan omuza kadar uzunluğu ifade eden ve ortalama 75,8 cm. kabul edilen arşın ile adım, ayak, kulaç gibi uzunluk ölçüleri kullanılıyordu39. Bu ölçüler standart ölçüler değildi. Hele adım, ayak, kulaç gibi ölçülerle sıhhatli bir iş yapmak hiç mümkün değildi. Bunların yerine 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sa...
  Devamını Oku 2011-01-25 12:29:50
 • # Alan Ölçü Birimleri

  ALAN ÖLÇÜLERİ Günlük hayatımızda çeşitli yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Alan ölçüleri birimi metrekare‘dir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür. Metrekarenin askatları: Bir metrekareden daha küçük yüzeyler, metrekarenin askatları ile ölçülür. Metrekarenin askatları, bir metrekarenin 100, 10.000, ...
  Devamını Oku 2011-12-27 17:47:04
 • # Eskiden kullanılan ölçü birimleri

  Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,80 cm'lik tarım mimari (veya sadece zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm'lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı. III. Selim abanoz ağacından bir prototip olarak 1 zirai mimari yaptırdı. Bunun bir tarafı 24 parmağa ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Böylelikle bu bölümle basımevinde kullanılan punto büyüklükleri de alınabilecekti. Diğer tarafı sadece 20 eşit parçaya bölündü. Zirai mimari, arşın...
  Devamını Oku 2011-12-27 15:23:14


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç