Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > V > Veri


Veri Nedir

Veri Nedir : Veri, “bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi” ya da “…anlam çıkartmada veya sonuca varmakta kullanılan nicelikler, olaylar, kayıtlar veya sayı kümeleri” olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir tanımla veri, henüz işlenmemiş kayıtlardır. Veri gözlenen ve kaydedilen “şey” dir.

Veri Türleri


1. Olgusal Veriler


Kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir.

2. Yargısal Veriler


Olgusal nitelikte olmayan öteki tüm verilerdir. Bu veriler öznel olup, ayrıca yorumu gerektirirler. Pek çok sosyolojik ve psikolojik özellikler bu türden verilerle belirlenebilmektedir. Yargısal veriler konusunda görüş, düşünce ve tutum kavramları karşımıza çıkmaktadır.

Görüş, kişisel olup, kişilerin belirli konular hakkında neler düşündüklerinin bir ifadesidir. Düşünce ise, bir işin bir işi için düşünülen çare veya aranan sonuçtur.

Tutum, bireylerin, belirli uyarıcılar karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde tepkide bulunma, harekete hazır olma durumudur. Tutumlarda görüşler gibi kişisel olup ayrıca yorumlanmak zorundadır.

Veri Kaynakları


Veri kaynaklarını temelde üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar insanlar, belgeler ve canlı cansız öteki varlık ve kalıntılardır.

1. İnsanlar: Araştırmacı, çoğu defa, istediği verileri elde edebilmek için, kişilere başvurmak zorunda kalır. Veri kaynağı olarak kullanılacak kişilerin seçimi çok önemlidir. Aranan bilgiye ya da deneyime sahip olmayanlara başvurmak zaman ve enerji kaybı yanında farkına varmadan yanlış yorumlara da neden olabilmektedir.

2. Belgeler: Bilgi birikiminin en emin yolu belgelerin kullanılması yoluyla olmaktadır. Belgeler bir anlamda geçmişin aynası gibidir. Araştırmacıların aradığı yazılı ve basılı belgelerden çoğu, kamu ya da özel kişi ve kuruluşlara ait olan kitaplık ve belgelerde bulunur.

3. Canlı ve cansız öteki varlık ve kalıntılardır: Ayrıca, araştırılan konuya olan fiziki yakınlıklarına göre de, veri kaynakları, birincil (orijinal) ve ikincil (orijinal olmayan) olmak üzere iki grupta toplanır. Araştırmada genel kural birincil veri kaynaklarına ulaşmaktır.

Veri Nedir ? (Özet)


1. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: İstatistik veriler.

2. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: Bir romanın verileri.

3. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları: İstatistik veriler.

4. (Bilgi), data: "Eldeki tüm veriler, sızmadan önce gene dayanamayıp onu aradığımı gösteriyor." -E. Şafak.

5. (Matematik); Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.

6. (Bilisim); Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. Elverişlilik, kişiler ya da özdevimli makinelerle iletişim, yorum ya da işleme uygunluk biçiminde düşünülür.

Veri | Ekleyen: | Tarih: 14-Sep-2012 16:12. | Bu yazı 26576 kez okundu..

Veri ile ilgili diğer yazılar..

 • # Türkiyede bilime gereken önem veriliyor mu neden

  Prof. Dr Ekrem Gürel Türkiye’de, ulusal bir Bilim ve Teknoloji Politikası izleme ve uygulama çabaları, planlı kalkınma dönemleri ile başlamıştır. Birinci Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanmaya başlandığı dönemle (1963-67) eş zamanlı olarak da TÜBİTAK kurulmuştur (1963). O tarihlerden günümüze kadar, bu çabalar değişik hükümetler tarafından çeşitlendirilerek artma eğilimi göstermiştir. Bunlardan en önemlisi ise 1983 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) oluşturulmasıdır. Fakat bütün bu çaba ve iyi niyetlere r...
  Devamını Oku 2010-11-23 18:36:37
 • # Egemenlik Verilmez Alınır / Kompozisyon

  Egemenlik verilmez alınır sözü Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Egemenliğin ancak savaşarak, uğraşarak, emek harcayarak alınabileceğini vurgulayan bir sözüdür. Özgürlüğün de ,eşitliğin de ,adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir. Özgürlüğü elinden alınan bir ulus ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun,uygar insanlık gözünde bir uşaktan daha iyi davranışa lâyık değildir. Sonsuz bir özgürlük düşünülemez.Hakların en büyüğü olan yaşamak hakkı bile salt değildir. Basın özgürlüğünden doğan sakıncaları giderecek araç,yine doğ...
  Devamını Oku 2011-01-08 15:23:05
 • # Güliverin Gezileri / Jonathan Swift

  Gulliver'in Gezileri, Jonathan Swift'in yazdığı, dünya klasikleri arasına girmiş bir eser. Swift'in 1726 yılında tamamladığı Gulliver'in Gezileri, Türk ve Dünya edebiyatında "100 temel eser" arasında yer almaktadır. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıradışı, olağanüstü öykülerinin ele alındığı kitap; dört bölümden oluşmakta, yazarın yaşadığı günün koşullarında insanların bencil, çıkarcı, zalim yanlarına yönelik bir 'karşı duruştur'. Yanı sıra, zamanın toplumsal, siyasal ve dinsel kurumlarına yöneltilmiş çok sert bir ...
  Devamını Oku 2011-12-19 16:37:11
 • # Gulliverin Gezileri

  Gulliver'in Gezileri, Jonathan Swift'in yazdığı, dünya klasikleri arasına girmiş bir eser. Swift'in 1726 yılında tamamladığı Gulliver'in Gezileri, Türk ve Dünya edebiyatında "100 temel eser" arasında yer almaktadır. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıradışı, olağanüstü öykülerinin ele alındığı kitap; dört bölümden oluşmakta, yazarın yaşadığı günün koşullarında insanların bencil, çıkarcı, zalim yanlarına yönelik bir 'karşı duruştur'. Yanı sıra, zamanın toplumsal, siyasal ve dinsel kurumlarına yöneltilmiş çok sert bir ...
  Devamını Oku 2011-12-19 16:36:08
 • # Kimyasal Tepkimelerde Verim

  Kimyasal tepkimelerde çoğu kez beklenen miktarda ürün elde edilemez. Elde edilen miktarın tepkime denkleminden beklenen miktarına oranına verim denir. Tepkime verimi % de ile belirtilir. Örnek-1 6 gram C yandığında N.Ş.A da 8,96 litre CO2 elde ediliyor. Tepkime verimi % de kaçtır ? (C=12) Çözüm: n=8,96/22,4= 0,4 mol CO2 dir. C + O2 CO2 0,4 mol 0,4 mol 0,4x12=4,8 gram C yanmıştır. 6 gram C nin 4,8 gramı yanmışsa 100 gramda x x= 80 Ş verim %80 Örnek-2 N.Ş.A da 8,96 litre SO2 gazı elde edebilmek için kaç gram S %80 ve...
  Devamını Oku 2012-10-23 15:02:33
 • # Olgusal Veri

  Olgusal veri: Olgulara (gerçeklere) dayalı, kişisel yorum gerektirmeyen ve değişme olasılıkları zayıf (zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün) cinsiyet, yaş, boy gibi nitelikleri belirleyen bilgilerdir. ...
  Devamını Oku 2010-10-26 17:36:14
 • # Yargısal Veri

  Yargısal veri: İnsanların düşünce ve tutumlarına dayalı olarak oluşan ve gelişen karar niteliğindeki bilgilerdir. Olgusal verilerin dışındaki tüm veriler yargısaldır. ...
  Devamını Oku 2010-10-26 17:36:42


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Veri
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç