Anasayfa > Sözlük > A > Asya Kıtasındaki Akarsular


Özet:
Başlıca ırmakları, Yangtze (5500 km Asya’nın en uzun, dünyanın dördüncü uzun ırmağıdır.), Yenisey (kaynağı Büyük Yenisey ırmağı olarak kabul edildiğinde 4000 km, Selegna Irmağı olarak kabul edildiğinde 5500 km uzunluğundadır.), Obi (3680 km, İrtiş Irmağı’yla birlikte 5569 km), Sarı (4700 km), İrtiş (4441 km), Lena (4400 km), Amur (4352 km), Mekkong (4200 km), Brahmaputra (2900 km), İndus (2900 km), Fırat (2700 km), Amuderya (2539 km), Ganj (2506 km), Saluen (2415 km), Siriderya (2204 km), Irravadi (2090 km), Dicle (1900 km) ve Yamuna (1385 km).

Detay:
Asya‘nın hayatında akarsuların önemli bir yeri vardır. Çünkü, ahalinin çoğu akarsular çevresinde toplanmıştır. Onlar için akarsu doğrudan doğruya hayat demektir. Asya’yı çevreleyen her üç denize de akan büyük ırmaklar vardır. Kuzey Buz Denizi‘ne dökülen en önemli akarsular Obi, Yenisey, Lena ırmaklarıdır. Obi Irmağı Altay Dağları’ndan çıkar. Başlıca kolu olan İrtiş de, Altaylar’dan çıkarak, Sibirya Ovası’nda Obi’ ye karışır. Yenisey, Altay Dağlan’nın kuzey kesiminden çıkarak, kuzeye doğru akar. Başlıca kolları, batıya doğru akan Aşağı Tunguska, Yukarı Tunguska, Taşlı Tunguska ırmaklarıdır.

Kuzeydoğu Asya’nın en büyük ırmağı Lena, Baykal Gölü’nün kuzeyinde, Baykal Dağlan’ndan çıkar, Kuzey Buz Denizi’ne dökülür.

Büyük Okyanus’a dökülen en önemli akarsular Amur, Hoang Ho (Sarı Irmak), Yangçe (Gök Irmak), Mekong ırmaklarıdır. Amur Yablonoy Dağları’ndan çıkar, Tatarskiy Boğazı’nın kuzeyinde Büyük Okyanus’a dökülür. Hoang Ho (Sarı Irmak), Tibet Yaylası’ nın doğusundan çıkar. Uzunluğu 3.760 km.’dir. Zaman zaman geniş su taşkınlarına yol açtığından, çevresine büyük zararlar verir. Çin Ovası’nın kuzeyini boydan boya suladıktan sonra, Perçili Körfezi’nde Büyük Okyanus’a dökülür.

Yang Çe (Gök Irmak) Çin’in en uzun akarsuyudur. 5.000 km.’ye yaklaşır. Karanlık Dağlar’dan çıkar, Çin Ovası’ nın güney kesimini suladıktan sonra, Doğu Çin Denizi’ne dökülür. Büyük gemiler ırmağın ağzından 1.000 km. kadar İçerilere girebilirler. Daha küçük gemiler ise, 1.600 km. içeriye kadar uzanabilirler. Şanghay, Nan King, Çung King, Hanko gibi, Çin’in en önemli şehirleri de bu ırmak üzerinde kurulmuştur.

İrravadi, Güneydoğu Himalayalar’ dan çıkar. Martaban Körfezi’nin batısında Hint Okyanusu’na dökülür. Uzunluğu 2.000 km. kadardır.

Ganj dünyanın en büyük akarsularından biridir. Himalayalar’dan doğar, Bengal Körfezi’ne dökülür. Hindistan’ın hem ticaret, hem de dîn hayatında çok önemli bir yeri vardır.

Brahmaputra, Himalayalar’dan doğarak, doğuya doğru akar. Bu kesimlerindeki adı Can Po’dur. 1.000 km. kadar bir yol aştıktan sonra, önce güney doğuya, sonra güneybatıya doğru akar. Pakistan sınırına gelince, güneye yönelir; Ganj’a karışarak Bengal Körfezi’ ne dökülür. Burada gemiler ırmağın 1.000 km. içerilerine kadar sokulabilirler.

Indus da Himalayalar’dan doğar. 3.000 kilometre uzunluğundadır. Umman Denizi’ne dökülür. İndus’un çevresi tarih boyunca çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Pakistan’ın kuzeyinde İndus’a katılan dört kolunun bu ırmakla birlikte meydana getirdikleri havzaya Pencap Havzası adı verilir.

Asya’da göllere dökülen akarsular da vardır. Bunların en önemlileri Amu Derya (Ceyhun), Sir Derya (Seyhun), Selenga, İli, Tarım ırmaklarıdır, Amu Derya (Ceyhun): Pamir Yaylası’ndan çıkar. Uzunluğu 2.500 km. dir. Aral Gölü’ne dökülür.

Sir Derya (Seyhun): Tanrı Dağları’ndan iki kol halinde çıkar. Kollar Taşkent’in güneybatısında birleşir, kuzeybatıya doğru akarak, Aral Gölü’ne dökülür.

Tarım, Pamir Yaylası ile Karakurum Dağları’nın kuzey kesiminden çıkan üç ırmağın birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bunlar Kaşgar, Yarkent, Halan ırmaklarıdır. Tarım’ın uzunluğu 2.700 km. dir. Taklamakan Çölü’nün doğusunda Lop Gölüne dökülür.

Asya Kıtasındaki Akarsular | Ekleyen: | Tarih: 31-Oct-2010 11:58. | Bu yazı 11719 kez okundu..

Asya Kıtasındaki Akarsular ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Amasya Genelgesi

Devamini Oku
Milli Mücadele Atatürk’ün önderliğinde başlamıştı; işgalci devletlerin bu şanlı direnişi durdurmaları ise mümkün değildi. Türk Milleti tarihe yön verecek yeni bir girişimi başlatmıştı bir kere. Mustafa Kemal Hükümet’in yanlış çağrısına uymayı reddetti ve 22 Haziran’da Amasya’da, milli bağımsızlık hareketini yaymak, Erzurum ve Sivas’ta kongreler toplamak amacıyla bir genelge hazırladı. Kurtuluş savaşı bir işgale uğramış yurt topraklarını savunma ve işgal kuvvetlerine karşı verilen mücadelenin ifade edilmesidir. K...

Amasya Genelgesinin Amacı

Devamini Oku
Türk kurtuluş hareketini kişisel bir hareket olmaktan çıkarıp, milletin birlik ve dayanışmasını sağlayan milli bir hareket haline getirmektir. Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan milli cemiyetleri tek amaç doğrultusunda birleştirmek istedi ve işte bu düşünceler içinde Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayabilmek için Amasya Genelgesi'ni hazırladı. Amasya Genelgesi (Detay) Milli Mücadele Atatürk’ün önderliğinde başlamıştı; işgalci devletlerin bu şanlı direnişi durdurmaları ise mümkün değildi. Türk Milleti tarihe yön verecek ...

Türkiyenin en uzun akarsuları

Devamini Oku
Sırası - Akarsu | Uzunluğu( km ) | Ulaştığı Deniz 1 - Kızılırmak | 1.355 km | Karadeniz 2 - Fırat | 971 km | Basra Körfezi 3 - Sakarya | 824 km | Karadeniz 4 - Büyük Menderes | 584 km | Ege 5 - Seyhan | 560 km | Akdeniz 6 - Aras | 548 km | Hazar Denizi 7 - Dicle | 523 km | Basra Körfezi 8 - Yeşilırmak | 519 km | Karadeniz 9 - Ceyhan | 509 km | Akdeniz 10 - Çoruh | 442 km | Karadeniz ...

Amasya Genelgesinin Önemi

Devamini Oku
- Kutuluş Savaşı için atılmış önemli bir adımdır. - Kurtuluş Savaşının ilk defa gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir. - Türk milleti'ne egemenliği eline alması için bir çağrıdır. - M.Kemal yeni bir meclis ve hükümet daha doğrusu yeni bir devlet kurmayı amaçlıyordu. - Artık millet yönetilmeyecek, yönetecekti. - M.Kemal, İstanbul, Anadolu'ya egemen değil, bağlı olmalıdır demiştir. Amasya Genelgesi (Detay) Milli Mücadele Atatürk’ün önderliğinde başlamıştı; işgalci devletlerin bu şanlı direnişi durdurmaları ise mümkün değildi. ...

Asya Kıtasındaki Akarsular

Devamini Oku
Özet: Başlıca ırmakları, Yangtze (5500 km Asya’nın en uzun, dünyanın dördüncü uzun ırmağıdır.), Yenisey (kaynağı Büyük Yenisey ırmağı olarak kabul edildiğinde 4000 km, Selegna Irmağı olarak kabul edildiğinde 5500 km uzunluğundadır.), Obi (3680 km, İrtiş Irmağı’yla birlikte 5569 km), Sarı (4700 km), İrtiş (4441 km), Lena (4400 km), Amur (4352 km), Mekkong (4200 km), Brahmaputra (2900 km), İndus (2900 km), Fırat (2700 km), Amuderya (2539 km), Ganj (2506 km), Saluen (2415 km), Siriderya (2204 km), Irravadi (2090 km), Dicle (1900 km) ...

Marmara Bölgesi Akarsuları

Devamini Oku
Bölge genelinde, küçük ölçekli olmalarına rağmen sık bir akarsu ağı vardır. Sakarya, Ergene, Susurluk, Meriç ve Biga Çayı bölgedeki başlıca akarsulardır. Bölgedeki dere ve çayların genellikle bulundukları yöreye ekonomik katkısı az olup, kirlilik ve beslendiği kaynakların azalması nedeniyle tehlike sinyalleri vermektedirler. Son yıllarda bu dere ve çayların ve çevresinin islâhı için çaba sarfedilmektedir. Taşkınlar nedeniyle sık sık yatak değiştiren çayların suları yazın çekilip kışın yağışlar nedeniyle artınca da zararlar meydana gelebilmek...

Amasya Genelgesinin Özellikleri

Devamini Oku
• Amasya genelgesi, iç ve dış düşmanlara karşı bir isyan, bir ihtilal parolası niteliğindedir. • Milli irade kavramı yerleştirilmeye çalışılmıştır. • Milli egemenlik ve milli devlet kavramlarından ilk defa söz edilmiştir. • Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, planı, programı ve metodu açıklanmıştır. • İstanbul Hükümeti’nin, Türk Milletine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve bunun için de İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerine karşı, Türk milleti ayaklanmaya davet edilmiştir. ...

Afrika Kıtasındaki Akarsular

Devamini Oku
Başlıca ırmakları; Nil (6648 km ile yalnızca Afrika’nın değil, dünyanın en uzun ırmağıdır), Benue (1400 km), Kongo (4700 km), Kasai (2153 km), Limpopo (1770 km), Lualaba (645 km), Nijer (4183 km), Orange (2090 km), Senegal (1633 km), Chari (949 km), Oubaungi (2250 km), Zambezi’dir (2735 km). ...

avrasya

Devamini Oku
avrupa ve asya. batıda atlas okyanusundan başlayıp, doğuda çin denizi ve pasifik okyanusuna kadar devam eden avrupa ve asya ana kara kütleleri. dünya nüfusunun yarıdan fazlasını, enerji kaynaklarının yüzde 75'ini dünya gsmh'sının yüzde 60'ını barındıran bölge, siyasal, ekonomik, kültürel ve stratejik açıdan uluslar arası siyasetin en önemli alanlarından biridir. ...

Akdeniz Bölgesi Akarsuları

Devamini Oku
Akdeniz Bölgesi'nin Akarsuları (Nehir - Irmak): Göksu, Limonlu Çayı, Tarsus Çayı, Asi Irmağı, Seyhan, Ceyhan, Köprü Suyu, Aksu, Eşem Dalaman çaylarıdır. ...

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» Asya Kıtasındaki Akarsular resimleri

  Puanı : 4.8 / 10 | Oy : 16 kişi | Toplam : 76

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim