Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > T > Toplumsal Sınıflar


Toplumsal Sınıflar Nedir

Bugün çağdaş toplumlarda "Sınıf" ın egemen bir tabakalaşma
biçimi olduğu kabul edilmektedir.
Toplumsal sınıflar de facto gruplardır. Hukuksal ya da dinsel
olarak ifade edilmemiş ve yaptırımlanmamışlardır. Kapalı olmayıp
açık gruplardır. Alt toplumsal sınıflar üst toplumsal sınıflara geçebilmek
imkânına sahiptirler.
Genel olarak her toplumda üç toplumsal sınıf görmekteyiz.

Bunlar:
a) Üst sınıf (Toplumdaki ekonomik kaynakların büyük bir kısmının
sahibi olanlar).
b) Orta sınıf (Nitelikli işçi ve serbest meslek sahipleri)
c) Alt sınıf (Ücretli sanayi işçileri, köylüler)

Sosyolog Center, toplumsal sınıfları üst, orta ve alt olarak sınıflandırmıştır.
Toplumsal sınıflar, çeşitli biçimlerde tanımlanmışlardır. Örneğin
birkaç tammı gözden geçirecek olursak, "... Toplumsal sınıf hem kendisi,
hem de başkaları tarafından saygınlık, toplumsal ilişkiler, eylemler,
mallar ve değer hükümleri bakımından nüfusun başka kesimlerinden
farklı sayılan bir kesimidir."
"Sınıflar, aynı ekonomik durumdaki birey ve ailelerin toplanmasıdır."
"Toplumsal sınıf, toplumda servet, eğitim ve mesleksel statü bakımından
aşağı yukarı benzer durumda olan insanların diğerlerinden
ayrılmasıdır.
Tammlar gözden geçirildiğinde, sınıfların hem gelire göre belirlenen
bir olgu, hem de sınıf üyelerinin hayat biçimlerini, sınıf bilincine
sahip olmalarını içeren toplumsal bir olgu olduğu anlaşılmaktadır.
Joseph Kahl, toplumsal sınıfın özelliklerini yedi temel boyutta
topluyor.

1. Saygınlık: Kimi insanlar, toplumda diğerlerinden daha fazla
kişisel saygınlığa sahiptirler ve saygı ^görürler.
2. Belirli miktarda servet ya da gelire sahip olmak.
3. Toplumsal etkileşim - Geniş bir toplumda herkes herkesle etkileşimde
bulunamaz. Farklı ilişki ortaya çıkar ve insanlar "kendi çeşitlerinden"
olanlarla daha rahattırlar.
4. Meslek - Bazı meslekler diğerlerinden daha yüksek sayılırlar.
Sebepleri ise daha fazla ödüllendirme, toplum refahı için daha önemli
olma, özel yetenekler gerektirme.
5. Sınıf bilinci - Belirli düzeylerde olan kimselerin kendi toplumsal
gruplarının diğerlerinden farklılığının bilincinde olmaları.
6. Değer yönelimleri - Toplumdaki kişiler farklı ya da önemli
saydıkları şeyler bakımından diğerlerinden farkhdır. Belirli kişilerden
oluşan gruplar, diğerlerinden farklı, sınırlı sayıdaki soyut değerler
ya da değer sistemlerine sahiptirler.
7. iktidar ya da başkalarının eylemlerini denetimi altına alabilme
yeteneği.

Toplumsal sınıfların doğuşu hakkındaki bazı sosyologlar "Kültür,
gelenek ve alışkanlıklara" yer verirler.5 Yukarıda belirttiğimiz
toplumsal sınıf özelliklerine sahip olmanın etkenlerinin neler olduğu
bu sosyologlarca belirtilmiyor.
Marxçı toplumsal sınıf anlayışında ise bu etkenler şöyle belirtilmektedir.
Bu anlayışa göre sımf tanımı "Üretim güçlerinin belli gelişme
aşamalarında,
a. Üretim araçlarına sahiplik ya da sahip olmama, b. Toplumsal
iş-bölümü düzenindeki yerleri, dolayısıyla da sahip oldukları zenginlikleri
elde etmede kullandıkları araçlar ve c. bu toplumsal zenginlik-
lerden aldıkları payın büyüklüğü bakımlarından birbirlerinden ayrılan
geniş insan gruplarına sınıf elenir."
Bu tanıma göre toplumsal sınıfların ortaya çıkışının temel etkeni,
üretim araçlarının özel mülkiyete konu olmasıdır. Bu mülkiyet düzenindeki
üretim ilişkileri ise, her sınıfın toplumdaki yerini belirtmektedir.
Üretim araçları ile üretim ilişkileri de o toplumdaki üretim biçimini
oluşturmaktadır.

Toplumsal Sınıflar | Ekleyen: | Tarih: 31-Oct-2010 15:23. | Bu yazı 16503 kez okundu..

Toplumsal Sınıflar ile ilgili diğer yazılar..

 • # Toplumsal Norm

  Toplumsal Norm Nedir ? Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir. Sosyal Normların Özellikleri - Sosyal değerlerin somut şeklidir. - Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar. - Toplumsal kontrolü sağlarlar. - Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir. - Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır. - Toplumdan topluma veya zamanla değişir. - Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır. - Çoğunluğun so...
  Devamını Oku 2014-08-06 11:32:34
 • # Toplumsal Tabakalaşma

  Bir toplumda tabakalaşma sınıflar arası farklılaşmadan doğar tabakalar arasındaki bireyler arasında farklılaşma görülebileceği gibi aynı toplumsal tabaka( katman )içindeki bireyler arasında da farklar bulunabilir aynı tabaka içindeki farklar sosyal sınıfları oluşturur. Genellikle bir toplumda yönetici pozisyonunda olanlar üst memurlar esnaflar orta işçiler ve yaşam koşulları iyi olamayanlar da alt tabakayı oluştururlar Toplumsal yapı kendi içerisinde bir hareketliliği olan bir bütündür bu hareketlilik iki şekilde ifade edilebilir yatay h...
  Devamını Oku 2010-10-31 15:13:32
 • # Toplumsal Hareketlilik

  "Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür: 1) Fiziksel hareketlilik: Fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. (Coğrafî hareketlilik) 2) Toplumsal hareketlililik: Toplumsal hareketlilik ise toplumsal statü değişmelerini içine alır. Coğrafî göç tipleri gönüllü ya da zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeşitlidir. Örneğin köyden kente iş bu...
  Devamını Oku 2010-10-31 15:42:49
 • # Toplumsal Etkileşim

  İnsanların, toplumların birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, kültür, vs. aktarması. Sosyal etkileşim genellikle iletişim yoluyla insanların ve grupların hareketlerinin karşılıklı etkileşimini de ifade eder. Bu tanım kişinin kendisiyle etkileşimini İçine alır.Terim üç farklı anlamda kullanılmaktadır.İlk anlamda insana uygulandığında en basit sosyal etkileşim, aşağıdaki örneklerde görülebileceği gibi kişiler ve sosyal güçler arasındaki karşılıklı etkileşimdir: "İnsan doğasında ve kül­türde varlığını bulan sosyal faktörlerin karşılıklı ...
  Devamını Oku 2011-11-22 16:17:35
 • # Toplumsal Alanda İnkılaplar

  § Kilik – Kiyafet Inkilabi : - Sapka Kanunu (25 Kasim 1925) - Dini Kiyafetlerle dolasilmasinin yasaklanmadi (3 Aralik 1934) Not-1 : Çagdaslasma ile ilgili bir inkilaptir. Not-2 : Diyanet Isleri Baskani, Patrik ve Hahambasi bu kanunun disinda tutulmustur. § Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatilmasi (30 Kasim 1925) : Çikarilan kanunla tekke, türbe ve zaviyeler kapatildi. Yine ayni kanunla “Seyhlik, dedelik, dervislik, seyyitlik, çelebilik, türbedarlik” gibi unvanlar da kaldirildi. (Laiklikle ilgilidir) § Takvim, Saat ve...
  Devamını Oku 2011-11-29 14:08:44
 • # Toplumsal Sınıflar

  Bugün çağdaş toplumlarda "Sınıf" ın egemen bir tabakalaşma biçimi olduğu kabul edilmektedir. Toplumsal sınıflar de facto gruplardır. Hukuksal ya da dinsel olarak ifade edilmemiş ve yaptırımlanmamışlardır. Kapalı olmayıp açık gruplardır. Alt toplumsal sınıflar üst toplumsal sınıflara geçebilmek imkânına sahiptirler. Genel olarak her toplumda üç toplumsal sınıf görmekteyiz. Bunlar: a) Üst sınıf (Toplumdaki ekonomik kaynakların büyük bir kısmının sahibi olanlar). b) Orta sınıf (Nitelikli işçi ve serbest meslek sahipleri) c) Alt sınıf...
  Devamını Oku 2010-10-31 15:23:42
 • # Toplumsal Değişme

  TOPLUMSAL DEĞİŞME KAVRAMI Hiç bir toplumun durgun, hareketsiz olduğu söylenemez. Her toplumda sürekli olarak bir dinamizm, bir değişme görülür. Toplumsal davranış örnekleri, toplumsal yapılar, toplumsal sistemler ve toplumsal kurallar sürekli olarak değişme süreci içerisindedirler. Ancak bu değişme her alanda ve her zaman açık ve kesin olmadığı gibi, hız bakımından da her devirde aynı değildir. Bununla birlikte değişme, hiçbir yönü ifade etmeyen bir kavramdır. Yani, toplumsal değiş e, ilerleme kadar gerileme biçiminde de gerçekleşebilir. Bu he...
  Devamını Oku 2010-10-31 16:51:22
 • # Toplumsal Yapı

  2. TOPLUMSAL YAPI 2.1. Toplumsal Yapının Tanımı Toplumbilimsel açıdan toplumsal yapı, bir topluluğun toplumsal düzeni, kuruluşu işleyişi ve bir takım görevleri getiriş yoludur. Başka bir deyişle, toplumsal yapı, yapıyı oluşturan toplumsal kurumların, bunların karşılıklı ilişkilerinden doğan toplumsal kurumların, bunların karşılıklı ilişkilerinden doğan toplumsal değerlerin karşılıklı olarak etkilendikleri bir bütündür . Böyle bir düzenin işleyebilmesi bir takım sağlam temellere dayanmış ve oturmuş olmasıyla gerçekleşebilir. Yoksa, toplumsa d...
  Devamını Oku 2010-11-25 12:02:29
 • # Toplumsal Gelişmeye Gelenekler Engelmidir? Değilmidir?

  Toplumsal gelişmede gelenekler engel değildir tezinin savunulması. Özet: bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan, toplumun çekirdeği olan aile kurumunun ayakta kalmasını sağlayan ve toplumu birbirine sıkı sıkıya bağlayan gelenekler var. Bir de toplumun açık fikirli olmasının, gelişmelere açık olmasının önüne geçen gelenekler var. Bu durumda ne kesinlikle engeldir ne de engel deyildir dememiz mümkün değildir. Ancak genel olarak gelişme yeniliklerle ilerlediği için gelenek dediğimi kavramında yeni olan değil mevcut olanı sürdürme davran...
  Devamını Oku 2010-12-08 15:36:22
 • # Feodal Rejimde Toplumsal Sınıflar

  Feodalitenin sonucu olarak oluşan toplumsal sınıflar : 1. Soylular (Senyörler): -Soylular, oturdukları toprakların sahibiydiler. -Her türlü hakka sahip olan ve şatolarda oturan soylular, yönetim ve askerlik işleri ile ilgilenirlerdi. -Soyluluk babadan oğula geçerdi. -Soyluların en üstünde senyör denilen derebeyler yer alırdı. -Senyörlerin en büyüğü kral idi. Bundan sonra sırasıyla dük, kont, baron ve şövalyeler gelirdi. 2. Rahipler; -Rahipler, kiliselerin sahip olduğu toprakların geliriyle rahat bir yaşam sürerlerdi. -Dinin toplum ...
  Devamını Oku 2011-09-07 17:54:31


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç