Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > T > Tunç Kafiye


Tunç Kafiye Nedir

Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerini içinde aynen bulunması yani tekrar edilmesiyle oluşan kafiyeler tunç kafiye denir. Yani kısaca kafiyeyi oluşturan sözcüklerden biri diğerinin içinde geçiyorsa buna “tunç kafiye” denir.Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım


-aşarım“: Tunç Kafiye)

Bursa’da bir eski cami avlusu
Mermer şadırvanda şakırdayan su


-su“: Tunç Kafiye)

Bir eşek var idi zâif u nizâr
Yük elinden katı şikeste vü zâr


-zâr“: Tunç Kafiye)

Tunç Kafiye Örnekleri
Bursa’da eski bir cami avlusu

Mermer şadırvanda şakırdayan su su’lar tunç kafiye (tam kafiye)

Ahmet Hamdi Tanpınar


Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var var’lar tunç kafiye (zengin kafiye)

Mehmet Âkif Ersoy


Her şey akar, su tarih, yıldız, insan ve fikir;

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir. kir’ler tunç kafiye (zengin kafiye)

Necip Fazıl Kısakürek


Durgunlaşıp engin, silinirken k ı r ı ş ı k l a r, ışıklar’lar tunç kafiye

Oklar gibi fışkırmada her yandan ı ş ı k l a r… (ışık’lar zengin kafiye, lar’lar redif)

Orhan Seyfi Orhon


Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın akın’lar tunç kafiye (zengin kafiye)

Mehmet Âkif Ersoy


Düşmanın sitemi yürekler e z e r

İnsan bu kahr ile canından b e z e r ezer’ler tunç kafiye

Gülşende yabancı köpekler g e z e r ( ez’ler tam kafiye, er’ler redif )

Erler meydanında insan kalmamış

Rıza Tevfik Bölükbaşı


Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım
(”-aşarım“: Tunç Kafiye)

Bursa’da bir eski cami avlusu
Mermer şadırvanda şakırdayan su
(”-su“: Tunç Kafiye)

Bir eşek var idi zâif u nizâr
Yük elinden katı şikeste vü zâr
(”-zâr“: Tunç Kafiye)

Referans: Tunç Kafiye Nedir ?

Tunç Kafiye | Ekleyen: | Tarih: 11-Aug-2014 09:32. | Bu yazı 11083 kez okundu..

Tunç Kafiye ile ilgili diğer yazılar..

 • # Kafiye

  Kafiye (Uyak) Nedir ? -Özet- En az iki mısra sonunda. anlamı ayrı, yazılışı aynı iki sözcük arasındaki ses benzerliğine uyak/kafiye denir. Kafiyenin sağladığı hususlar şunlardır: a) Her mısraın ahenkli bir durgu ile kesilmesini sağlar. b) Kafiye şiirin akılda kolayca kalmasını temin eder. c) Anlamca ilgisiz görünen mısraları kaynaştırır. d) Yeni fikirlerin bulunmasına katkıda bulunur. e) Şiire söyleyiş güzelliği kazandırır. Uyak/Kafiye (Detay) Mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimeler...
  Devamını Oku 2011-10-29 12:04:11
 • # İstiklal Marşının Ölçü ve Kafiye Düzeni

  İstiklâl Marşı, şekil özellikleri açısından bir nazımdır. Dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşmaktadır. Dikkat edilirse kırk bir mısra olduğu görülür. Bu da "Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın." diyen Akif'in, bu marşı bağımsızlığımıza bir nazarlık olarak yazdığı düşüncesini akla getirmektedir. Şiirde her kıtanın mısralarının kendi aralarında kafiyeli olduğunu görürüz. Sadece onuncu kıtada dördüncü dize serbesttir. 1. Kıta: -cak sesleri, zengin kafiye. 2. Kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye. 3. Kıta: -aşa sesleri, zengi...
  Devamını Oku 2011-12-23 11:22:02
 • # Tunç Kafiye

  Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerini içinde aynen bulunması yani tekrar edilmesiyle oluşan kafiyeler tunç kafiye denir. Yani kısaca kafiyeyi oluşturan sözcüklerden biri diğerinin içinde geçiyorsa buna “tunç kafiye” denir. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım (“-aşarım“: Tunç Kafiye) Bursa’da bir eski cami avlusu Mermer şadırvanda şakırdayan su (“-su“: Tunç Kafiye) Bir eşek var idi zâif u nizâr Yük elinden katı şikeste vü zâr (“-zâr“: Tunç Kafiye) Tunç Kafiye Örnekl...
  Devamını Oku 2014-08-11 09:32:35
 • # Yarım Kafiye

  - Tek ses benzeşmesine dayanan kafiyeye yarım kafiye denir. - Genellikle Halk Edebiyatında kullanılır. Benim çektiğimi kim çeker Gözlerinden kanlı yaş döker Bulanık bulanık akar Dağların seliyim şimdi (“-er“: Redif | “-k“: Yarım Kafiye) Örnekler: Örnek-1 Ben çektiğim kimler çeker Gözlerim kanlı yaş döker Bulanık bulanık akar Dağlarım seliyim şimdi Örnek-2 İstedim kendimi bu göle atam Elimi uzatıp yavruyu tutam Örnek-3 Üstümüzden gelen boran kış gibi Şahin pençesinde yavru kuş gibi Seher saba...
  Devamını Oku 2011-10-29 11:35:01
 • # Tam Kafiye

  - İki ses benzeşmesine dayanan kafiyeye tam kafiye denilir. Orhan zamanından kalma bir duvar Onunla bir yaşta ihtiyar çınar (“-ar“: Tam Kafiye) Zamanla nasıl değişiyor insan Hangi resmime baksam ben değilim Nerde o günler, o şevk, o heyecan Bu güler yüzlü adam ben değilim Yalandır kaygısız olduğum, yalan (“-an“: Tam Kafiye | “-ben değilim“: Redif | “-am“: Tam Kafiye) Not: Dilimize yabancı dillerden geçmiş “â, î, û” gibi uzun sesler iki ses değerine sahiptirler. Dizeler arasında sadece bu seslerden oluşan bir benzeşme varsa...
  Devamını Oku 2014-08-11 09:26:39
 • # Cinaslı Kafiye

  - Yazılışları ve okunuşları aynı anlamı farklı olan kelimelerle yapılan kafiyeye cinaslı kafiye denir. - Cinaslı kelimeler daha çok manilerde kafiye olarak kullanılır. Niçin kondun a bülbül Kapımdaki asmaya Ben yârimden vazgeçmem Götürseler asmaya (“-asmaya“: Cinaslı Kafiye) Kararmış kara gözler Dermanım kara gözler Gemim deryada kaldı Yelkenim kara gözler (“-kara gözler“: Cinaslı Kafiye Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç (“-geç“...
  Devamını Oku 2011-10-29 11:58:09
 • # Zengin Kafiye

  - İkiden fazla sesin benzeşmesiyle oluşan kafiyeye zengin kafiye denir. - Daha çok Divan şiirinde kullanılır. Örnek: Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene Biz sende olamazsak bile sen bizdesin gene(“-ene“: Zengin Kafiye) Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık(“-tık“: Zengin Kafiye) Zengin Kafiye Örnekleri Örnek-1 Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk, Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her soluk Örnek-2 Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere, Sahill...
  Devamını Oku 2011-10-29 11:43:52
 • # Garip şiiri ölçü ve kafiyeye neden yer vermemiştir

  Şiirin ölçü(vezin), uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular. Böylece şiirin konularını genişlettiler. Garipçilere göre; "Hece ölçüsü de, aruz ölçüsü de gereksizdir. Ölçüye bağlanma yaratıcılığı engeller. Kalıp, ölçü, vezin vb sadece birer araçtır, amaç değildir. Amaç, o araçlarla şiirin kanat kanat yükselişi, şairin has ve kalıcı şiiri yakalamasıdır." Orhan Veli Kanık ölçü ve kafiye hakkındaki görüşleriniz garip önyazısında şöyle açıklar; "Bir şiirde eğer takdir edilmesi lazım gelen bir ahenk mevcutsa...
  Devamını Oku 2011-12-22 12:05:04


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Tunç Kafiye
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç