Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > "Ki" Bağlacı


"Ki" Bağlacı Nedir

Bağlaç olan "ki" kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.
Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır.

Ki bağlaçlarının özelllikleri:


* Özneyi pekiştirir.
- Ben ki yedi iklimin padişahıyım.
- Sen ki Fransa eyaletinin valisisin.

* Neden-sonuç vardır.
- Günü kötü geçmiş ki çok kızgın görünüyor.
- Sana değer veriyorum ki seninle konuşuyorum.

* Kuşku,yakınma,şaşma,amaç-sonuç, tahmin bildirir
- Beni tanımıyorsun ki… (Yakınma)
- Kafamı bir kaldırdım ki onu karşımda gördüm. (Şaşma,)
- Arabayı o çizmiş olabilir mi ki? (Kuşku)
- Sana iş buldum ki kimseye muhtaç olmayasın. (A-S)
- Geç saatlere kadar çalışmış olmalı ki sabah uyanamamış. (tahmin)

* “ki” ile başlayan bir ara cümle asıl cümlenin içinde kısa çizgiler arasında verilebilir:
- Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-

* Başlı başına bir sözcüktür. Cümleleri birbirine bağlar. Kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Bu sözcüğün ünlü harflerinden etkilenmez.
a) Öyle anlaşılıyor ki, sen gelmeyeceksin.
Cümle 1 : Öyle anlaşılıyor.
Cümle 2 : Sen gelmeyeceksin.
b) Onu görünce öyle şaşırdım ki, anlatamam.
Cümle 1 : Onu görünce öyle şaşırdım.
Cümle 2 : Anlatamam.

* "ki" bağlacı kimi sözcüklerle birleşip, kaynaşarak birleşik sözcük olur. O zaman ayrı yazılmaz.
- Mademki, halbuki, belki, sanki, çünkü, oysaki.

* "ki" bağlacı bazı sözcüklerle de öbekleşir, fakat ayrı yazılır.
- Demek ki, öyle ki , kaldı ki

* Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan "ki" sözcüğü de ayrı yazılır.
- Babam geldi mi ki?
- Doktor açıklama yapacak mı ki?

Ki eki ile Ki bağlacını nasıl ayırt ederiz


Önemli : ** Yazımda "-ki" eki ile, "ki" bağlacını birbirinden ayırabilmek için "ki" ler cümleden çıkarılır. Cümlenin kuruluşunda bozulma oluyorsa "ki" ler ektir, bitişik yazılır. Olmuyorsa, bağlaçtır, ayrı yazılır.

Açıklamalı Örnekler:


Şimdi, yukarıdaki bilgilerle son bilgiyi harmanlayıp, aşağıdaki alıştırmaları yapalım:
Örnek 1:
1- Evdek(ki) kitapları da getir.
a) Hangi kitap? Evdeki.
b) Evde kitapları da getir.
Açıklama : Cümle bozuldu. O halde ek ve bitişik yazılmalı.
Doğrusu : Evdeki kitapları da getir.

2- Öyle bir illet(ki), iyi olmak bilmiyor.
a) 1. Cümle : Öyle bir illet.
2. Cümle : İyi olmak bilmiyor.
Açıklama : İki cümleyi birbirine bağlıyor. O halde bağlaç ve ayrı yazılmalı
b) Öyle bir illet iyi olmak bilmiyor.
Açıklama : Cümle bozulmadı. Bağlaç ve ayrı yazılmalı.
Doğrusu : Öyle bir illet ki, iyi olmak bilmiyor

3- Senin(ki) bu yıl iyi ders çalışıyor.
a) Kiminki? Seninki
b) Senin bu yıl iyi ders çalışıyor.
Açıklama : Cümle bozuldu. Ek ve bitişik yazılmalı
Doğrusu : Seninki bu yıl iyi ders çalışıyor.

4- Düşündüm(ki) seninle gelsem iyi olacak.
a) 1. Cümle : Düşündüm.
2. Cümle : Seninle gelsem iyi olacak.
Açıklama : İki cümleyi birbirine bağlıyor. O halde bağlaç, ve ayrı yazılmalı
b) Düşündüm seninle gelsem iyi olacak.
Açıklama : Cumle bozulmadı. Bağlaç ve ayrı yazılmalı.
Doğrusu : Düşündüm ki, seninle gelsem iyi olacak.

5- Parti kongrelerinde(ki) coşkuyu seçimlerde göremedik.
a) Hangi coşku? Parti kongrelerindeki.
b) Parti kongrelerinde coşkuyu seçimlerde göremedik.
Açıklama : Cümle bozuldu. O halde buradaki "ki" ektir. Bitişik yazılmalıdır.
Doğrusu : Parti kongrelerindeki coşkuyu seçimlerde göremedik.

Kaynaklar:


Tahir Nejat Gencan (Dil Bilgisi)
Fen Bilimleri Yayınları (Türkçe Hazırlık)
TDK

"Ki" Bağlacı | Ekleyen: | Tarih: 05-Nov-2011 11:53. | Bu yazı 19708 kez okundu..

"Ki" Bağlacı ile ilgili diğer yazılar..

 • # De Eki - De Bağlacı

  Bağlaç Olan DE Da, de bağlacı ayrı yazılır; ancak, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar ve da, de biçimini alır: Örnekler: Kızı da geldi gelini de. Orhan da biliyor. Oğluna da bildirdi. Sen de mi kardeşim? Güç de olsa. Konuşur da konuşur. İmlâmız, lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek, çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil! (Yahya Kemal Beyatlı) UYARI : Ayrı yazılan da, de hiçbir zaman ta, te şeklinde yazılmaz. UYARI : Ya sözüyle birlikte kullanılan ...
  Devamını Oku 2011-11-29 15:17:42
 • # "Ki" Bağlacı

  Bağlaç olan "ki" kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır. Ki bağlaçlarının özelllikleri: * Özneyi pekiştirir. - Ben ki yedi iklimin padişahıyım. - Sen ki Fransa eyaletinin valisisin. * Neden-sonuç vardır. - Günü kötü geçmiş ki çok kızgın görünüyor. - Sana değer veriyorum ki seninle konuşuyorum. * Kuşku,yakınma,şaşma,amaç-sonuç, tahmin bildirir - Beni tanımıyorsun ki… (Yakınma) - Kafamı bir kaldırdım ki onu karşımda...
  Devamını Oku 2011-11-05 11:53:26
 • # Ki eki ve Ki bağlacı

  Bağlaç olan "ki" kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır. Ki bağlaçlarının özelllikleri: * Özneyi pekiştirir. - Ben ki yedi iklimin padişahıyım. - Sen ki Fransa eyaletinin valisisin. * Neden-sonuç vardır. - Günü kötü geçmiş ki çok kızgın görünüyor. - Sana değer veriyorum ki seninle konuşuyorum. * Kuşku,yakınma,şaşma,amaç-sonuç, tahmin bildirir - Beni tanımıyorsun ki… (Yakınma) - Kafamı bir kaldırdım ki onu karşımda...
  Devamını Oku 2011-11-05 12:04:48
 • # Ancak Bağlacı

  Ancak Bağlacı : Bu bağlaç "fakat, ama, lakin" bağlaçlarını karşılayan Türkçe bir bağlaçtır. Cümleleri neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlar. “Ancak” Bağlacının Özellikleri * Ama, fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaç, * Bir tek,sadece anlamında kullanılıyorsa edat, * Önündeki ismi niteliyorsa sıfat, * Fiili niteliyorsa zarftır. Ancak Bağlacı Örnekleri - Bu işin üstesinden ancak sen gelirsin. (edat) - Yoğun trafikte işe ancak yetişebildim. (zarf) - Filmi seyredebilirsin ancak yarın erken kalkmalısın.(b.) - Adana'y...
  Devamını Oku 2011-11-04 19:12:42
 • # Yalnız Bağlacı

  Yalnız Bağlacı : Genellikle cümleleri birbirine bağlamakta kullanılır. “Yalnız” Bağlacının Özellikleri * Ama, fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaç, * Bir tek,sadece anlamında kullanılıyorsa edat, * Önündeki ismi niteliyorsa sıfat, * Fiili niteliyorsa zarftır. Yalnız Bağlacı Örnekleri - Geziye yalnız bizim sınıf katıldı. (edat) - Bu adam evde yalnız yaşıyor. (zarf) - Yalnız insanlar hayata karamsar bakarlar. (sıfat) - Onunla konuşurum yalnız fikrim yine de değişmez.(bağ) - Bütün gün evde yalnızdım. (adaşmış sıfat) ...
  Devamını Oku 2011-11-04 19:13:19
 • # Ama Bağlacı Örnekleri

  “ama” bağlacı karşıtlık bildiren bağlaçlarımızdandır. Yani “lâkin, fakat, ancak, yalnız, ne var ki, ne yazık ki” bağlaçları ile hemen hemen aynı özelliktedir. “ama” bağlacı ve diğer karşıtlık bildiren bağlaçlar iki zıt düşüncedeki cümleyi birbirine bağlamaya yarar. Ama Bağlacı Örnekleri 1 - Karşıt anlamlı iki cümleyi birbirine bağlayan ama örnekleri: - Çok çalışkandı ama ÖSS’yi kazanamadı. - Çok suskundu ama bu konuda konuşmadan edemezdi. - Yemekler çok güzel olmuş ama ben doyamadım bir türl...
  Devamını Oku 2011-11-04 18:51:32
 • # Ama Bağlacı

  “ama” bağlacı karşıtlık bildiren bağlaçlarımızdandır. Yani “lâkin, fakat, ancak, yalnız, ne var ki, ne yazık ki” bağlaçları ile hemen hemen aynı özelliktedir. “ama” bağlacı ve diğer karşıtlık bildiren bağlaçlar iki zıt düşüncedeki cümleyi birbirine bağlamaya yarar. Ama Bağlacı Örnekleri 1 - Karşıt anlamlı iki cümleyi birbirine bağlayan ama örnekleri: - Çok çalışkandı ama ÖSS’yi kazanamadı. - Çok suskundu ama bu konuda konuşmadan edemezdi. - Yemekler çok güzel olmuş ama ben doyamadım bir türl...
  Devamını Oku 2011-11-04 18:50:37
 • # Ama Bağlacının İşlevleri

  “ama” bağlacı karşıtlık bildiren bağlaçlarımızdandır. Yani “lâkin, fakat, ancak, yalnız, ne var ki, ne yazık ki” bağlaçları ile hemen hemen aynı özelliktedir. “ama” bağlacı ve diğer karşıtlık bildiren bağlaçlar iki zıt düşüncedeki cümleyi birbirine bağlamaya yarar. Ama Bağlacı Örnekleri Çok çalışkandı ama ÖSS’yi kazanamadı. Çok suskundu ama bu konuda konuşmadan edemezdi. Yemekler çok güzel olmuş ama ben doyamadım bir türlü. Ama Bağlacının İşlevleri 1. Ama’nın karşıtlık işlevi Bu ca...
  Devamını Oku 2011-11-04 18:39:14
 • # Edat ile Bağlacın Farkı

  Edat ile bağlacı birbirinden nasıl ayrırız 1. Edat tek basına anlamı olmayan kelimeler. Yani kadar, ile gibi. Bağlaç ise cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir. 2. Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur fakat bağlaçlar cümleden çıkarıldığında bozulmaz 3. Bağlaçlar; zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurar. Edatlar ise; yeni bir anlam ilgisi kurarlar. 4. Edatlar cümlenin bir öğesi olurken, bağlaçlar bir öğe özelliği göstermez (Öğe içinde yer ala...
  Devamını Oku 2013-10-30 16:08:33


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç