Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > M > Müzik sözlüğü


Müzik sözlüğü Nedir

müzik sözlüğü

-a-

absolute kulak: bir sesi tam olarak söyleme ve duyma yeteneği.

allegro: hızlı ve canlı çalmayı ifade eder.

alto: en kalın kadın sesi.

anahtar: portenin sol baş tarafına konulan işaret. sol, do ve fa olmak üzere 3 çeşit anahtar vardır.

armoni: seslerin birbirleri ile olan uyumu, ahenk.

arya: opera veya oratoryada önemli solo parçası.

atonal müzik: modern müzikte ton ve makam stiline bağlı kalmadan, armoni kurallarına uymadan oluşturulan bestedir.-b-

ballad: hikâyesi olan türkü.

bariton: tenor ile bas arası erkek sesi.

bas: en kalın erkek sesi.

bemol: önüne gelen notayı yarım ses kalınlaştırır.

-c-

capella: bir müzik eserinin toplu halde birçok çalgıların ve vokallerin katılımıyla sunulması.

çembalo: 15. yy da kullanılan klavyeli saz. klavsen. 15. yy da yerini piyano’ya bırakmıştır.-d-

dakapo: bir eserin tekrar, baştan çalınmasını gösteren işaretin ismine denir.

diatonic: içerisinde kromatik sesler bulunmayan gam.

diyez: önüne gelen notayı yarım ses tizleştirir.

dıvertımento: 18. yüzyılda orkestra süitlerinden doğan ve oda müziği eserleri arasındadır. eski operaların perde aralarında çalınan eserlerin genelini divertimento oluşturmaktaydı.

düet: iki ses için müzik eseri.-e-

es: notada duraklama işareti. her nota değeri kadar es vardır.

etüt: çalışma, egzersiz parçası.-f-

forte: kuvvetli

flamenko: ispanya’da endülüs bölgesinin halk müziği.

füg: çok sesli bir tür müzik parçasıdır. birinci ses temanın başlangıcı olup, ikincisi değişiktir, tekrar eden birinci sesten sonra gelen üçüncü ses melodiyi tamamlar.

forte: bir eserin kuvvetli, yüksek sesle çalınıp okunacağını gösterir.-g-

gam: sekiz sıralı sesin oluşturduğu diziye denir.

-h-

homofonik: tek sesli.

-ı- -i-

improvizasyon: doğaçlama.-k-

kadans: solo müzik aleti için yazılmış büyük eserlerin, bir cümlesi sona ererken çalınan veya çalınması için bir solist tarafından sesin yükselip alçalarak sona ermesidir.

kanon: bir ses ana melodiyi devam ettirirken diğer sesin melodiyi baştan alarak cevap vermesidir.

kantor: kilise için özel olarak yetiştirilen şarkıcılardır.

kompozisyon: beste, müzik yazma sanatı.

kompozitör: besteci.

konçerto: çeşitli bölümleri olan ve orkestra ya da solo için yazılmış eser biçimi.

kontrpuan: birden daha çok sesi birbiriyle mix edip bir müzik parçası yapmak.

kromatik: seslerin yarım ton ile birbirlerini izlemesi.-l-

largo: ağır çalınacağını gösterir.

legato: iki notanın birbirine bağlı çalınacağını belirten teknik terimdir.

libretto: opera metni, opera kitabıdır.

lirik soprano: yumuşak tonlu kadın sesidir.

-m-

majör: büyük ses aralığıdır.

menuet: eski fransız dansına denir.

mezzosoprano: soprano ve alto arasında ki kadın sesidir.

metronom: müzikte zaman ölçülerini bildiren aletdir.

minör: küçük ses aralığıdır.

moderato: orta tempo anlamındadır.

modülasyon: belli bir tonda söylenen ezgiden aynı anda diğer tona geçişe denir.-n-

nota: müzik seslerini gösteren işaretlere denir. toplam yedi tanedir. (do,re,mi,fa,sol,la,si)

notasyon: müziğin notaya geçirilmesi.-o- -ö-

oda müziği: küçük müzik topluluğudur.

oktav: bir notanın sekizinci sesine oktav denir. (8’li)

oratoryo: çeşitli konuları içeren düzenli eserlerin koro ve orkestra için bestelenmiş şekli.

orkestra: yunanca terim olup, çeşitli çalgılardan oluşan gruplara verilen isimdir. orkestra terimi "orchesis" kelimesinden gelmektedir. eski yunan tiyatrosunda sahne ile seyircilerin oturduğu amfiteatr arasında "orchesis" denilen bir yer bulunurdu.

-p-

pentatonik: beş seslilik. en eski müzik kültürlerinde özellikle çin ve yunan müziğinde yedi sesliliğin başlangıcı olarak kullanılmıştır. bu beş temel ses: fa, sol, la, do, re seslerinin karşılığıdırlar. bu sistemde yarım sesler yoktur.

piano (p): hafif sesle okumak anlamına gelir.

prelüd: giriş müziği.

-r-

resital: solo enstrüman veya insan sesiyle verilen konser.

rondo: ilk melodinin parça içerisinde melodiler arasında tekrarlanmasındır.-s-

senfoni: uzun orkestra eseridir.

solo: tek kişi tarafından icra edilen müzik

sonat: bir veya iki çalgı eşliğinde üç ya da dört bölümlü bir müzik formudur.

suit: dans formunda yazılmış kısa enstrümantal parçalardır.-t-

tango: arjantin dansıdır. tango bugün dans müziğinin belli başlı türlerinden biridir.

tenor: tiz erkek sesidir.

tonailite: bir bestenin ton özelliğidir.

trio: üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türüdür. içerdiği çalgılara göre isimlendirilir.-u- -ü-

uvertür: müzikli sahne eserlerinin başında çalınan çalgılı açış kısmıdır. uvertürler orkestraya uygulanınca senfoni ve süit gibi müzik eserlerinin doğuşunda önemli gerekçe olmuşlardır.


-v-
vals: üç vuruşlu bir dans olup, bu dansın ritmine de bu ad verilir.
varyasyon (çeşitleme): bir tema veya kısa bir melodiyi bir takım yeni katkılarla bestelemeye veya seslendirmeye denir. bu katkılar; ritmik, melodik, armonik yöndedir.

vıbrato: çalgı ve ses müziğinde bir tür sunuş. yaylı çalgılarda, titrek karakterli bir ses elde etmek için yapılır.


Müzik sözlüğü | Ekleyen: | Tarih: 02-Sep-2007 13:05. | Bu yazı 16738 kez okundu..

Müzik sözlüğü ile ilgili diğer yazılar..

 • # tıp sözlüğü

  a: a.,a. arter (atardamar)kısaltılmış şekil, arteria. abdomen karın, batın abdominal karına ait, karın içi abondan bol, fazla miktarda abortus düşük, çocuk düşürme abuli iradesizlik, irade yitimi adult erişkin, erişkinlik çağıyla ilgili agoni can çekişme ajitasyon huzursuzluk, tedirginlik, iç çalkantısı. ajite heyecanlı, terirginlik, huzursuzluk akut had, hızlı gelişen, şiddetli alveol kese, kese şeklinde oluşum, diş yuvası amfizem bkz.emfizem amnezi unutkanlık amnios., (amnion) zarı rahimdeki bebeği kuşatan ince zar amputasy...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:04:16
 • # Orkestrada Kullanılan Müzik Aletleri

  ORKESTRA, çok sayıda müzik aleti için yazılmış müzik parçalarını seslendirmek üzere bir şef yönetiminde bir araya gelen müzikçiler topluluğudur. Dilimize İtalyanca'daki orches­tra sözcüğünden geçen bu sözcük, Eski Yunan'da hem dans etmek anlamında hem de seyirciler ile sahneyi ayıran, koronun yer aldı­ğı bölümün adı olarak kullanılan orkhestra sözcüğünden gelir. Bu sözcük İtalya'da 17. yüzyıl başında, opera şarkıcılarına eşlik eden müzikçiler için kullanılmaya başladı. Yaklaşık 100 kişinin çaldığı ve hemen hemen bütün çalgı türlerinin yer aldı...
  Devamını Oku 2010-12-30 17:57:17
 • # Klasik Müzikte Romantik Dönem

  Müziğin kilise ve saraydan taşıp halka yayıldığı dönemdir. (1830 - 1900) Kalıpların ve düzenin yıkılıp yerine daha özgür, daha özgün olan romantizmin geldiği dönemdir. Kendi içinde 3 döneme ayrılır: Erken Romantik Dönem: Romantik anlatımın Klasik dönem içinde doğduğu, ilk dönemidir. Bu anlatımın öncüsü Ludwig van Beethoven olarak kabul edilir. Bu dönemin diğer ünlü bestecileri de Franz Schubert, Carl Maria von Weber ve Gioacchino Rossini'dir. Orta Romantik Dönem: Romantizmin tüm avrupada egemen olduğu dönemdir. İlk ışığı yakan da, progr...
  Devamını Oku 2011-12-22 18:35:37
 • # Güzel Sanatlar Sözlüğü

  acanthus :: :: eski yunan’dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. türkçe’de akanthus ya da akantus olarak yazılır. türkçe’de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı bir bitkidir. agora :: :: antik yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve ticari yaşamın yoğunlaştığı alan. ağaç direkli cami :: :: örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşa...
  Devamını Oku 2011-08-05 10:43:39
 • # müzik sözlüğü

  müzik sözlüğü -a- absolute kulak: bir sesi tam olarak söyleme ve duyma yeteneği. allegro: hızlı ve canlı çalmayı ifade eder. alto: en kalın kadın sesi. anahtar: portenin sol baş tarafına konulan işaret. sol, do ve fa olmak üzere 3 çeşit anahtar vardır. armoni: seslerin birbirleri ile olan uyumu, ahenk. arya: opera veya oratoryada önemli solo parçası. atonal müzik: modern müzikte ton ve makam stiline bağlı kalmadan, armoni kurallarına uymadan oluşturulan bestedir. -b- ballad: hikâyesi olan türkü. bariton: t...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:05:29
 • # barok müzik

  barok dönem, 1600 ile 1750 yılları italya'daki opera denemeleriyle başlamış, johann sebastian bach'ın ölümüyle sona ermiş, ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pek çok kategoride de değerlendirilebilmektedir. barok portekiz'ce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen, 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda avrupa'nın özellikle ...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:03:40
 • # kelt müzik

  kelt müziği ya da keltik müzik iskoçya, irlanda, galler, asturias vs. gibi bölgelerde yaygın olan geleneksel bir müzik türüdür. özellikle son yıllarda dünya çapında dinleyici kitlesi bulmuştur. kelt müziği, pentatonik bir müzik olup keman, gitar, arp, gayda ve flüt gibi çalgılar önemli yer tutar. bayan vokale erkek vokalden daha sık rastlanır. rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğiyle tanınan bir müziktir. bazı önemli vokalistler ve gruplar: * enya * loreena mckennitt * kate rusby * eimear quinn * clannad * altan * lunasa ...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:11:24
 • # Metal Müzik

  Metal, rock müziğin daha sert ve agresif olan türüdür. Distorsiyon (Distortion) gitarlar, vahşi (brutal) ve çığlık (scream) vokaller, hızlı ritimler içerir. Bunun yanısıra içerisinde bir çok türe ayrılan metal müzik, bu tarzın dinleyicileri için her tür sesi içinde barındırır. Bilinen en ünlü metal grupları içerisinde Black Sabbath, At Vance, Stratovarius, Therion, Destruction, Iron Maiden, Helloween, Judas Priest, Manowar, Megadeth, Metallica, Annihilator, Blind Guardian, Death, In Flames, Lamb Of God, Pantera, Slayer, Children of Bodom,Mot...
  Devamını Oku 2007-09-13 21:34:05
 • # Mozart hangi müzik akımından etkilenmiştir

  Mozart için net bir akım etkisindedir demek mümkün olmayacağı gibi Romantizm ve Rokoko akımından izler taşıdığını söylemek hata olmaz sanıyorum. Mozart her müzik biçimi için örnekler vermiş ve her biçimi kusursuzluğa ulaştırmıştır. Çağdaşları onu karmaşık duygularla yüklü bulmuşlar, anlaşılması zor olarak nitelemişlerdir. Çevresindeki soylular, önceki Rokoko akımının hafif ve yüzeysel deyişine alışık olduklarından, Mozart'ın derin düşüncesini anlayamamış, çağının ötesinde yaşadığını kavrayamamışlardır. Çağdaşları Mozart'ı, doğayı betimlem...
  Devamını Oku 2011-10-24 11:39:08


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç