Anasayfa > Sözlük > X > X Kromozomuyla Taşınan Hastalıklar


Renk körlüğü: X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gen tarafından meydana getirilir. Dişilerde eğer bir çekinik birde baskın karakterde renk körlüğü geni var ise; bunlar hastalık yönünden taşıyıcı olurlar. Hasta olabilmeleri için her iki X kromozomlarında da çekinik renk körlüğü genini taşımaları gerekir. Erkeklerin X genlerinde çekinik gen var ise hasta olurlar. Çünkü bu X kromozomunun homoloğu olan Y kromozomunda çekinik geni bastıracak gen bulunmaz. Böyle insanlar kırmızı ve yeşil renkleri birbirine karıştırırlar.

Hemofili (kanın pıhtılaşmaması) hastalığı: Bu hastalık geni de tıpkı renk körlüğü geni gibi X kromozomunda çekinik olarak taşınır. Hastalığın meydana gelme mekanizması aynıdır. Bu hastalığı taşıyan insanların kanları pıhtılaşmaz, dolayısıyla kanamalar bunlar için büyük problem oluşturur. Dışarıdan eksik olan moleküller verilerk normal yaşamlarını sürdürmeleri sağlanabilir.

Kas erimesi: Yukarıdaki hastalıklar gibi X kromozomunda çekinik olarak taşınır. Bu geni bulunduran hasta erkekler eşysel üreme olgunluğuna erişemeden öldükleri için kadınlar hiç bir zaman hasta olmaz, en fazla taşıyıcıdırlar. Normal bir doğumla meydana gelen erkek bebekler 4-5 yaş civarında hastalığın etkisini hissetmeye başlarlar. Kasların aşırı şekilde erimesi büyük kilo kaybına ve nihayetinde 13-15 yaş civarında ölümlerine neden olur.

X Kromozomu (Detay) :
X kromozomu büyük bir kromozomdur ve bir çok genleri taşır. Öğrendiğimiz gibi X kromozomu erkekte tektir. X kromozomu ile taşınan hastalıklara bazı örnekler verelim. Renk körlüğü X’e bağlı kalıtsal bozukluklar içinde en sık rastlanılanıdır.En sık rastlanan tipinde renk körleri, aynı ışık şiddetinde, kırmızı ve yeşil renkleri ayıramaz. Trafik ışıklarında genellikle ışık şiddetleri farklı olduğu için renk körleri trafik ışıklarını ayırabilir. Renk körü ya kırmızıya ya da yeşil duyarlı konilerden yoksundur. Normal renk görmek için gerekli gen, X kromozomunda olduğu için ve dominant olduğu için X diye gösterelim. Renk körlüğü genini de resesif olduğu için X diye göstermek gerekir. Renk körlüğü geni resesif olduğu halde, erkekte, tek bir X kromozomu olduğu için, tek bir X’ nin alınması ile belirir. Oysa kadında renk körlüğünün belirlemesi için X X genotipi oluşmalıdır. Onun için kadınlar genellikle taşıyıcı olurlar ( X X). Kız çocukta renk körlüğünün ortaya çıkması için bir taşıyıcı kadın ile renk körü bir erkeğin evlenmiş olması gerekir. Bu bakımından renk körlüğü sıklığı kadınlar arasında %1’in altında iken erkelerde % 7 civarındadır. Aşırı kanama eğilimi ile seyreden hemofili de aynı renk körlüğü gibi X kromozomuna bağlı resesif bir hastalıktır. Kızlar taşıyıcı olur, hastalık genellikle erkeklerde ortaya çıkar. Renk körlüğünden çok daha seyrektir. Kalıtsal hastalıkların görülme oranı kan akrabaları arasında evlenme ile artar. Zeka Geriliğinde Kalıtım: Zeka geriliği nüfusun %1-3’ünde görülen aileler ve genel olarak toplam için büyük sorunlar yaratan bir kusurdur. Zeka geriliklerinin üçte biri ağır zeka geriliğidir. Bunlarda zeka yaşı oranı 0-50 arasındadır. Zeka gerilikleri iç salgı bezlerinin doğmalık hastalıklarına, doğum travmalarına, gebelikte geçirilen virüs hastalıklarına veya kalıtsal faktörlere bağlı olabilir. Kalıtsal faktörler oldukça önemli bir grubu teşkil ederler. Kalıtsal faktörler arasında nitelemeyeceğimiz fakat genetik bir bozukluk olan “ Down” sendromu ( kromozom sayısında fazlalıkla ortaya çıkan bir kromozom bozukluğudur ama kalıtsal bir hastalık değildir) . Önemli bir nokta erken tanınan vakalarda uygun bir dietle zeka geriliğinin bir ölçüde önlenebilmesidir. Bir İstidadın Kalıtımı: Birçok hastalıklar için kalıtım modeli olarak kesin bir örnek gösteremeyiz ama bu hastalıklarda kalıtsal bir faktörün rol oynadığı şüphesizdir. Bu hastalıklar belli bir ailede yoğunlaşır. Gene bu hastalıkların görülme sıklığı akraba evlilikleri ile artar., vb. Burada hastalık belki çevresel etkenlerle oluşturulmaktadır ama o hastalığa karşı istidat kalıtsaldır. Bu hastalıklara örnek olarak : Hipertansiyon, ateroskleroz, şekerli diabet ve kanser gibi bugünkü toplumun en önemli sağlık tehditçilerini verebiliriz.

X Kromozomuyla Taşınan Hastalıklar | Ekleyen: | Tarih: 21-Jan-2011 10:46. | Bu yazı 50439 kez okundu..

X Kromozomuyla Taşınan Hastalıklar ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

X Kromozomuyla Taşınan Hastalıklar

Devamini Oku
Renk körlüğü: X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gen tarafından meydana getirilir. Dişilerde eğer bir çekinik birde baskın karakterde renk körlüğü geni var ise; bunlar hastalık yönünden taşıyıcı olurlar. Hasta olabilmeleri için her iki X kromozomlarında da çekinik renk körlüğü genini taşımaları gerekir. Erkeklerin X genlerinde çekinik gen var ise hasta olurlar. Çünkü bu X kromozomunun homoloğu olan Y kromozomunda çekinik geni bastıracak gen bulunmaz. Böyle insanlar kırmızı ve yeşil renkleri birbirine karıştırırlar. Hemofili (kanın pıht...

bisexuel

Devamini Oku
biseksüel : hem kadınlarla hem de erkeklerle cinsel ilişkide bulunma isteği olan. hem erkek hem de kadınla cinsel ilişkide bulunan....

Radyasyon Hastalıkları

Devamini Oku
Özellikleri yeter bir açıklıkla anlatıldığı serpinti sebebiyle tehlikeye maruz kalanlar iki ayrı şekilde hasta olurlar. 1. Radyasyon Hastalığı Gama ışını neşreden kaynak bizden az ya da çok bir uzaklıktadır. Bu kaynak bize nükleer radyasyon, vücudumuzdaki organları meydana getiren dokuların hücrelerinde iyonizasyon ve sonuç olarak hücrelerin ölümüne sebep olur. Hücre ölümü ile yerine koyma organındaki aksama hastalanmayı, bu olayın devamı ise ölümü doğurur.2. Radyoaktif ZehirlenmeNükleer radyasyon kaynakları nefes alınırken solunum yol ve organ...

X Işınları

Devamini Oku
X- Işınları Elektromanyetik spektrumda Gama Işınlarından bir adım daha uzun dalga boyuna sahip (daha düşük frekans ve daha küçük enerji) grup ise X ışınları olarak bilinir. X ışınları da nükleer tepkimelerle gerçeklenebilirler. Ancak çok hızlı hareket eden elektronlar ile metal yüzeylerin bombardıman edilmesiyle de üretilebilir. Güneş yüzeyinde oluşan fırtınalarda yoğun şekilde bulunurlar. X ışınları da iyonize radyasyonlardır ancak gama ışınlarından daha az potansiyele sahiplerdir. X ışınları düşük bir enerjiden daha yüksek bir enerjiye giden...

Paradox

Devamini Oku
Kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme. Sözlükte "aykırı düşünce", "çelişki", "düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık." anlamlarına gelir.Antikçağ yunanlılarında paradoks deyimi yaygın düşünceye aykırı düşünceyi dile getiriyordu ve özellikle parmenides ile zenon’un aporia (çıkmazlık)’larıyla antinomia (çatışkı)’larında örneklenmişti. Metafizik düşünce sisteminin temeli olan biçimsel mantık ve onun çağdaş biçimi dizi kura...

Kalp ve Damar Hastalıkları

Devamini Oku
Kalp ve Damar Hastalıkları Kalp ve damar hastalılarına, beslenme hataları, hava kirliliği, sağlıksız yaşam koşulları, şişmanlık ve düzensiz cinsel yaşam neden olur. Elbette nedenler bu kadar kalmıyor. Ancak bu sayılanlar, en başta gelen faktörler. Beslenme Hataları Kalbe zarar veren şeylerin devamlı ve fazla miktarlarda kullanılmasıdır. Başlıcaları şunlardır: Alkol: Kan damarlarının iç tabakasını eriterek, kanın damarlardan dokular arasına sızmasına yolaçar. Alkoloidler: Başlıcaları çay, kahve, kakao ve sigaradır. Bunlar, kalp ve ...

X ve Y Kromozomlarının Taşıdığı Hastalıklar

Devamini Oku
Bazı hastalıklar, miyoz sırasındaki kromozom bölünmesinin yanlış biçimde meydana gelmesi nedeniyle ortaya çıkarlar. Miyoz sözcüğü, kırk altı kromozomlu hücrelerden (yani oogoni ve spermatogoniler) itibaren, yirmi üç kromozomlu hücreleri (yani yumurta­cıklar ve spermatozoitler) meydana getirecek olan hücre bölünmelerine verilen addır. Bazen bir spermatozoit, örneğin 22 XY ya da 22 — biçiminde yanlış bir yapıya sahip olabilir. Yumur­tacıkta da benzer bir aksaklık meydana gelebilir; 22 X yerine, 22 XX ya da 22 XXXX yahut 22 biçiminde yapıla...

Kordon Kanı ile Tedavi Edilebilen Hastalıklar

Devamini Oku
KORDON KANI İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR KÖK HÜCRELER İLE GÜNÜMÜZDE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR Akut Lösemiler: Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Acute Myelogenous Leukemia ( AML) Acute Biphenotypic Leukemia Acute Undifferentiated Leukemia Kronik Lösemiler: Chronic Myelogenous Leukemia (CML) Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML) Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) Myelodysplastic Sendromlar: Amiloidozis Chronic Myelomonocytic Leukemia Refractory Anemi (...

Marx ve Sosyoloji

Devamini Oku
Marx’ı bir sosyolog olarak tanımlamanın imkanı belki de Marx’ın bilimsel bir çaba olarak sosyolojiye ve bundan da öte genel olarak ‘bilime’ bakışını anlamaktan geçiyor. Marx’ın bilim anlayışı daha çok bilimden bir enstrüman olarak yararlanmak şeklinde açıklanabilir. Yani kendi çalışmalarının amacıyla da tutarlı olarak bilimsel çalışma, toplumu anlama ve değiştirme yolunda bir araç olarak kullanılmalıdır. Zaten ‘kendilerini bilimsel çalışmaya verebilecek olanlar, bilgilerini insanlığın hizmetinde uygulamakta e...

silex

Devamini Oku
çakmaktaşı (silex) : denizlerde eriyik halde bulunan silisyum dioksitin (SİO2) çökelmesi ile oluşan taştır. kahverengi, gri, beyaz, siyah renkleri bulunur. çok sert olması ve düzgün yüzeyler halinde kırılması nedeniyle ilkel insanlar tarafından alet yapımında kullanılmıştır....

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


X Kromozomuyla Taşınan Hastalıklar
» X Kromozomuyla Taşınan Hastalıklar resimleri

  Puanı : 6.9 / 10 | Oy : 19 kişi | Toplam : 132

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim