Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > İstanbulun Fethinin Dini Sebebi


İstanbulun Fethinin Dini Sebebi Nedir

Hz. Muhammed (SAV)’in İstanbul’un fethini haber vermesi, bu fethi gerçekleştirecek komutan ve orduyu övmesi.


İstanbulun Fethinin Dini Sebebi | Ekleyen: | Tarih: 08-Feb-2011 13:48. | Bu yazı 5185 kez okundu..

İstanbulun Fethinin Dini Sebebi ile ilgili diğer yazılar..

 • # Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri

  Horasan’dan Ahmet Yesevi’ye bağlı erenlerin Anadolu’ya gelmeleriyle başlayan tasavvuf akımı, Anadolu’ daTasavvuf Edebiyatının doğup gelişmesini sağladı. İslam dininin ve yapılan ibadetlerin daha kolay anlaşılması amacıyla tekke çevrelerinde, halkın her kesiminin anlayabileceği şiirler söylenmeye başlandı. Zamanla bunlar gelişerek ”dini-tasavvufi Türk şiir” geleneğini oluşturdu. Tasavvuf, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmaya, kendi varlığını, Allah sevgisiyle eritip. O’nun emir ve yasaklarına uyarak son...
  Devamını Oku 2011-09-07 15:19:14
 • # Dini Tasavvufi Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Tekke şiiri, halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri...
  Devamını Oku 2014-05-03 14:02:29
 • # Divan-ı Lügatit Türkün Yazılış Sebebi

  Divanu Lûgati't-Türk, adından ve Arap dilinin kurallarına göre düzenlenmiş olmasından da anlaşılacağı üzere, aslında Araplara Türkçe öğretmek üzere kaleme alınmış bir eserdir. Ancak, onun yazılışını böyle tek bir sebebe bağlamak da doğru değildir. Çünkü, Kâşgarlı Mahmud bu görevi yerine getirirken hem Türk dili ile Arap dilinin karşılaştırmasını, daha doğrusu bir muhakemesini yapmış, hem de Türk dili ve kültürü ile ilgili geniş ve çok yönlü bilgiler vermiştir. Böylece, o, Türkçenin ve Türk kültürünün o çağın îslâm topluluğu içindeki yerini beli...
  Devamını Oku 2011-10-14 14:44:19
 • # Kadının Toplumsal Hareketliliği

  Çağımızda kadın da geniş bir toplumsal hareketliliğe tâbi olmaktadır. Hareketlilik tiplerinin belirlenmesinde topplumsallaşmanın önemi, ayrıca çağdaş toplumda kadınların değişen rolü ile açıklanabilir. Evlenir evlenmez çalışan kadınların ya da evlenmeden önce çalışmaya başlayıp, evlendikten sonra da devam eden kadınların yanısıra birçok kadın da, evlenip bir süre çalışma hayatından uzak kaldıktan, evlilik hayatını düzene koyduktan sonra iş piyasasına işgücü olarak katılmaktadır. Özellikle sanayileşmenin yarattığı iş imkânları, kadının işgüc...
  Devamını Oku 2010-10-31 15:47:57
 • # Dünyada yaşanan kötülükleri engellemek için neler yapardınız

  Bence eğitim bu konuda en önemli şeydir. İnsanları iyi eğitebilirsek birbirine saha saygılı daha anlayışlı olan bireyler yetiştirebiliriz. Buda toplum anlayışını geliştirir. Toplum yapısı geliştikçede kötülüklerin giderek azalmasını sağlayabiliriz. Bu nedenle önce tek tek bireylerin eğitimine büyük önem verirdim. Kötülüklerin kaynağına bakarsak ilk neden para, insanların hırsları ve iletişimsizlik olarak görürüz. Bunuda büyük oranla eğitimle yoketmemiz mümkün. Daha bilinçli insanlar daha dikkatli tüketim, daha anlayışlı bir toplum ve kaynakl...
  Devamını Oku 2012-09-28 17:52:33
 • # Sinop ve Alanya'nın Fethedilmesinin Sebebi

  1- Deniz ticareti iiçin önemli limanlardı. Deniz ticaretini artırmak amacıyla bu yerler alınmıştır. 2 - Antalya (1207) ve Alanya (1223) liman şehirlerinin fethedilmesi; Kıbrıs, Suriye ve Mısır’la deniz yolu ile ticaret yapılmasına imkan verdi. 3 - Sinop’un fethi (1214) ve Kırım’a düzenlenen Suğdak seferi (1226) Karadeniz üzerinden kuzey ülkeleri ile yapılan ticarete canlılık kazandırdı. 4 - Sinop ve Alanya’nın fethiyle açılan yeni güzergâh, Alanya-Antalya-Konya-Aksaray-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum üzerinden ...
  Devamını Oku 2010-12-26 16:02:05
 • # Tutumları nasıl ediniriz?

  Tutumları nasıl ediniriz? Erken yaşlarda tutum nesnesiyle olan ilişkilerimiz Aile içi etkileşim (ana baba faktörü-diğer aile büyükleri faktörü) Eğitimciler Arkadaşlar Toplumsal açıdan önemli kişiler Medya ...
  Devamını Oku 2010-11-25 11:32:18
 • # Göktürk Devletinin Yıkılma Sebebi

  "Türk" adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürk Devleti'dir (m.s.552). Göktürk Devleti'nde de, tıpkı Büyük Hun İmparatorluğu'nda olduğu gibi, Türk boylarının Çinlilerin kışkırtmaları ve oyunları ile devlet yönetimine karşı baş kaldırmaları sonucu iç ayaklanmalar ve isyanlar çıkmış, bu sebeple Göktürk Devleti, Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk Devleti olarak ikiye ayrılmıştır. Çinliler, bu kez, Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk Devleti'ni birbirlerine karşı kışkırtmışlar, tahrik etmişlerdir.* Bu sebeple, Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk...
  Devamını Oku 2014-01-15 16:33:33
 • # Dinimizde Görgü Kuralları

  Görgü kuralları; toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve âdetlerine göre farklılıklar gösterir Dünyadaki toplumların görgü kuralları, değişik olabildiği gibi, zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemeler de bazı görgü kurallarını kaldırıp, yerlerine yenilerinin konulmasına sebep olur Görgüden maksat; bir toplumdaki insanların birbiriyle münasebetlerinde olgun, medeni davranışlar içinde bulunarak, fert ve toplumun huzurunu, rahatını temin eder Ayrıca bunlar, çok sık karşılaşılan günlük işlerde bir nizam ve intizamın h...
  Devamını Oku 2014-03-07 16:19:32


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç