Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > İstanbul'un Fethi'nin Önemi


İstanbul'un Fethi'nin Önemi Nedir

İstanbul'un önemi: İstanbul'un Coğrafi, dini siyasi ve ekonomik özelliği vardı.
Coğrafi önemi: Kıtalar ve denizler arasında bir geçit noktasıdır.
Siyasi önemi: Bizans İmparatorluğu elindekileri kaybederek sadece Bizans (İstanbul) topraklarını elinde bulunduruyordu.
Çevresinde değişik topluluklar bulunuyordu. (Osmanlı- Vene­dik -Ceneviz)
Ekonomik önemi: Kara ve deniz ticaretini elinde bulunduruyordu.
Dini önemi: Ortodoksların din merkeziydi.
Anadolu'da ve Rumeli'de toprakları olan Osmanlı Devleti İstanbul'u elde ederse kendi güvenliğini sağlamış olacaktı.
Osmanlılar Anadolu'dan Rume­li'ye Rumeli'den Anadolu'ya ge­çerken güçlüklerle karşılaşıyor­lardı.
Çanakkale Boğazı'na hakim olamıyorlardı.
İstanbul alınırsa Osmanlıları Balkanlar'dan atmak olmaya­caktı.
İstanbul denizden kuşatılınca karadan, karadan kuşatılınca denizden yardım alabiliyordu.
Bizanslıların elinde diğer devletlerin bilmediği Grejuva (Rum ateşi) denilen sudada yanabilen bir silah bulunuyordu.
İstanbul'u Avarlar, Avrupa Hunları, Sasaniler, Araplar (Emevi) ve Bulgarlar kuşattılarsa da başarı elde edememişlerdi.
Osmanlı Devleti adına ise; Yıldırım Beyazid, Çelebi Mehmet ve II. Murat kuşatmışsa da başarı elde edememişti.
II. Mehmet İstanbul'un zaptı için hazırlıklara başladı.
Karadeniz yolu ile Balkanlardan ve Trabzon Rum. İmparator­luğu'ndan gelebilecek yardımı önlemek için Boğazkesen (Rumeli Hisarı) hisarını yaptırdı.
Bizanslıların İstanbul yakınların­da bulunan Silivri ve Vize kalelerini aldı.
Mühendis Müslühittin, Sarıca, Sekban ve Macar Urban'a Edirne'de toplar döktürdü. Şahi (büyük top)
Bizans Ordusunun bir kısmını yabancı askerler oluşturuyordu.
Konstantin Papa'dan yardım alabilmek için Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştiril­mesini istediyse de başaramadı.
6 Nisan 1453 yılında savaş başladı.
29 Mayıs 1453'de İstanbul alındı. Böylece 1125 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunun merkezi olan, İstanbul Osmanlıların eline geçti.

İstanbul'un Alınışının, Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi:a - Türk Tarihi Bakımından :
İstanbul'un fethi ile Bizans İmparatorluğu Ortadan kalktı.
Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli'nin ortasında olan İstanbul şehrini başkent yaptı.
Osmanlı Devleti 1453'den itibaren İmparatorluk haline geldi.
Kalelerin ve surların ne kadar kuvvetli olursa olsun top gülleriyle yıkılabileceği anlaşıldı.
(Barutun bulunmasıyla feoda­liteye darbe vuruldu. Dünya tarihi bakımındanda önemi­dir.)
Boğazlar sayesinde kara ve deniz ticareti Osmanlı Devletinin eline geçti.

b - Dünya Tarihi Bakımından :
İstanbul'un fethinden sonra bazı Bizans bilginleri İtalya'ya giderek eski Yunanca'yı bildikleri için İtalya'da Rönesansın geliş­mesine yardımcı oldu.
İstanbul'un fethi ile birçok tarihçi Ortaçağın sonu Yeniçağın başladığını kabul etti.
Avrupalılar doğu ile ticaret yapabilmek için yeni ticaret yolları aradı. Bu da Coğrafi Keşifleri başlattı.
Türkler kendi seslerini Avrupa'ya ve Dünya devletlerine duyurmuş oldular.
İslamiyet geniş alanlara yayıldı.


Referans: İstanbul'un Fethi'nin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Nedir ? Sonuçları nelerdir? Maddeler Halinde

İstanbul'un Fethi'nin Önemi | Ekleyen: | Tarih: 08-Feb-2011 13:53. | Bu yazı 18886 kez okundu..

İstanbul'un Fethi'nin Önemi ile ilgili diğer yazılar.. 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 13:55:23 02.08.2011  Güncelleme: 13:55:23 02.08.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: İstanbul'un Fethi'nin Önemi

İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri
1- Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması
2- Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması
3- Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması
4- Bizans'ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması
5- Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi
6- İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hakim olmak
7- Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması
8- Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti
9- Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi
10- II. Mehmed'in, Hz. Muhammed'in; ''"İstanbul elbet fetholunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler"'' hadisine layık olabilme düşüncesi

İstanbul'un Fethi İçin Osmanlı Devleti'nin Yaptığı Hazırlıklar
II. Mehmet, önce Macarlar ve Venedikliler ile bir barış antlaşması yaparak Balkanlar'da güven ve istikrarı sağladı.
Karamanoğulları ile anlaşarak Anadolu'daki güvenliği sağladı.
Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımları engelleyebilmek için, Anadolu Hisarı( Güzelce Hisar)'nın karşısına Rumeli Hisarı( Boğazkesen Hisarı)'nı yaptırdı.
İstanbul'un güçlü surlarında gedikler açabilmek için, Bizans'ın hapisanesinden Macar Usta
Urban kaçırıldı ve Edirne'de ona, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte toplar döktürtüldü.
İstanbul surlarına rahat asker çıkarabilmek için tekerlekli kuleler yapıldı.
Kuşatmaya yardım için bir donanma hazırlandı.

İstanbul'un Fethi İçin Bizans'ın Yaptığı Hazırlıklar
Kale surlarını güçlendirdiler.
Osmanlı Donanması'nın Haliç'e girmesine engel olmak için, Haliç'in ağzını zincirle kapattılar.
Bizanslılar, suda yanabilen barut, neft yağı ve kükürt ile yapılan Rum Ateşi (Gregois) adlı silahı yaptılar.
Osmanlı Devleti'nin kuşatmaya hazırlandıklarını anlayınca depolarını yiyecek, silah, mühimmat vb. şeylerle doldurdu.

Büyük Kuşatma
23 Mart 1453'te Edirne'den hareket etti ve 6 Nisan 1453'te İstanbul'u kuşattı. Kuşatma, aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü. II. Mehmet, Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul'un fethine karşı bir tutum sergilemesi üzerine, son saldırı hazırlıklarını yapması için Zağanos Paşa'yı görevlendirdi. Bizans'a yardımın gelmesini önlemek için de Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Hiçbir yerden destek alamayan Bizans'ın başkenti 29 Mayıs 1453 günü düştü. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren II. Mehmet, bu olaydan sonra "Fatih" (ülke açan, ülke alan) ünvanını aldı.
Fatih, bir tören alayının başında şehre girdi. İlk iş olarak Ayasofya'ya giderek burayı camiye dönüştürdü. İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yaptı. Kentin ticaret merkezi olan Galata'dan kaçmış olan Rumların ve Cenevizlilerin dönmesini sağladı. Rum Patrikliği'nin yeniden açılmasına izin verdi; ayrıca bir Yahudi hahambaşlığı ile bir Ermeni patrikhanesi kurdurdu. II. Mehmet İstanbul'u, farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı, ticaret ve kültür merkezi olan bir başkent yapmayı amaçladı.

İstanbul'un Fethi'nin Türk Tarihi Açısından Sonuçları
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş Dönemi başladı.
İstanbul'un Fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.
İstanbul'un Fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.
İpek Yolu'nun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi.
İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı ve II. Mehmed ülke alan, ülke açan anlamına gelen 'Fatih' ünvanını aldı.
Osmanlı Devleti'nin İslâm Dünyası'ndaki saygınlığı arttı.
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.

İstanbul'un Fethi'nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı.
İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa'daki ' derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.
İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Avrupa'ya giden kolunun Osmanlı
Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalılar'ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay ' Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden birini oluşturdu.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç