Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > B > Birey


Birey Nedir

Tdk tanımına göre birey:
1- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;
2- Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;
3- Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;
4- Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert;
5- Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur. bunun için Bknz : Bireycilik

Birey Nedir ? (Özet)


Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, °fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, °fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, °fert.

Birey Nedir ? (Detay)


Birey algı,duygu,akıl ve inanç olgularını oluşturan nas,ins-nastır.Kim olduğumuz,ne olduğumuz akıl sahibi her insan tarafından düşünülmüştür.Düşünsel bağlamda iki ana temel yol üzerinde açıklamaya gidilmiştir.Bunlar Tümevarım ve tümdenvarım.Tümdenvarım materyalist düşünceyi Tümevarım ise metafizik düşünceyi oluşturmuştur.İnsan algıları sayesinde mi biliçlenir yoksa zaten var olan biliçle mi algılarını yönlendirir.Maddeci aristo Usçu Platon,Maddeci ibn-i arabi usçu imam-ı gazali,Maddeci Karl,Engel,Hegel Usçu Wilhelm Reich.Bireylerin bu düşünüş tarzı soyunun gelişmesiyle kültüre de yansımıştır.Şöyleki;dil yapısında gramer olarak maddenin kelime başında veya sonunda kullanılması gibi.Türk dil yapısınde madde eylemden önce gelir,buda türk kültünün özeti mayetinde tenkitdir.Farsi ve arabi dilleri tamamen Usçu maddeci olmayan düşünsele sahip bireyin ürünüdür.Bu varsılların ardından bireyi meydana getirenin ne olduğu hakkında tezi açıklamaya geçiyim.

Duygu ve İnanç insanın kimlik bilinci olmadan onunla doğan,zaten varolan kavramlardır.Akıl ve duygu ise zamanla edinilen geliştirile bilinen kavramalardır.Duygu ve inanç her insanda aynıdır göreli değildir değişmez.Akıl ve algı insandan insana farklılık gösterir,görecelidir.Bireye ismini veren akıl ve algılardır.Bireyin sosyal hayatta statüsü ve buna bağlı olarak rolünü aklı ve algılarının meziyeti sayesinde üstlenir.örneğin,Ahmet işçidir.Sabah 8 de eşi işe gitmesi için kaldırır.Çocuklarını öptükten sonra aksaray-topkapı hattıyla işine gider.İyi bir mümin olan Ahmet vakit namazlarını kaçırmaz.Yazıda Ahmet algılarının oluşturduğu becerisi yaseinde işçi olmuştur.Sabah 8 de kalkması patronun işçisi olması gerektiği içindir.Aksaray ve Topkapı hattını kullanması aklının emridir.Çocuklarını öpmesi ve dinine bağlılığı inanç ve duygusuyla alakalıdır.Ahmet acıktığını söyledi çok sevdiği bamya yemiğini doyana kadar yedi ve tanrıya bunun için du etti.Bu örnekte sırasıyla duygu acıkması,bamyayı sevip doyana kadar yemesi akıl,ve şükür de inancı temsil eder.

Birey algıyla kendi varlığının farkına varır. Bu dönem ilk 7 yaşı,Duyguları sayesinde karşı cinsin farkına varır aynı zamanda ikinci 7 inci yaş dönemi,Aklı sayesinde ise bir ailesi,mesleği,devleti,ülkesi,ırkı olduğunun farkına varır üçüncü 7 inci yaş dönemi.Son olarak olgun insan dönemi son 7 lik yaş dönemlerinde ise sahip olduklarını kaybetme korkusu,elde tutma çabası ve hepsi için şükür hissiyle olgunlaşır.Unsurlar arasındaki tamamlanamazlık yada eksiklik diğer unsurları etkiler.Diğer bireylerden ayıran özellikte bununla alakalıdır.

Nesnas insandan sonra evrimini tamamlamış ademinoğulları değişime devam etmektedir.

İnsanlar her felakette dayanışma içine girmiş her dayanışma ve birliktelik yeni kaos ve kültürleri meydana getirmiştir.Buzul çağında avcı-toplayıcı insan Nuh tufanıyla tarıma geçmiş olası felaketlede robotların üreteceği insanların sadece katiplik ve teknikerlik yapacağı dönemi beklemektedir.Her felaket sonrasında dağınık yaşayan insanlar dayanışma ve akıl birliğiyle herzaman heryerde olan tanrıyı simgeleştirmiş son dönemde de yoketmeye çalışmıştır

Referans: Birey Nedir ? Birey Nasıl Olunur? Biryn topluma ve toplumun bireye olan sorumlulukları.

Birey | Ekleyen: | Tarih: 21-Sep-2011 10:22. | Bu yazı 101404 kez okundu..

Birey ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sağlıklı birey sağlıklı toplum sözünden ne anlıyoruz ? Kompozisyon

  Sağlıklı birey “Ruh ve Beden” bütünlüğünü dengeleyebilen ve topluma yansıtabilen bireydir. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında kuşkusuz sağlıklı bireylerin rolü kaçınılmazdır. Psikolojik bakımdan sağlıklı bireyler,topluma sağlıklı insanlar kazandırır.ve böylece sağlıklı bir toplum meydana gelir. Bireyin sağlığının geniş kapsamlı olarak toplumu ilgilendiren yönü, “Akıl Sağlığı”dır. Akıl sağlığının toplumsal yansımaları bir dizi özellikle gözlenebilir: İnsanlara umut veren yaratıcılık niteliklerini harekete geçiren...
  Devamını Oku 2012-10-04 16:27:50
 • # Bireyin Topluma Karşı Sorumlulukları

  İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz. Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz: 1-Topluma karşı sorumluluklarımızın başında, bir...
  Devamını Oku 2012-09-29 19:23:13
 • # Birey Olarak Aile ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız

  İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz. Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz: 1-Topluma karşı sorumluluklarımızın başında, bir...
  Devamını Oku 2012-09-29 19:22:51
 • # Dil Birey İlişkisi

  Dilin, bireyin kültürel kimligini meydana getirmesindeki önemi nedir? Dil bir iletişim aracıdır bildiğin gibi ve insan, topluluk veya bir millet kendi dil haznesi ne kadar genişse ve ne kadar çok kelimeye sahipse o insan,topluluk veya milletin dili büyük bir dildir ve kültürdür. Çünkü insanlar birbirine bir şeyler anlattıklarında bunu bir iki kelimeyle yapamazlar. Normal bir insan da topluluk içinde kendisini tanımlamak için normal olarak dile ihtiyaç duyar. Konuşma tarzı ne kadar iyi ise, dilini ne kadar akıllıca ve güzel kullanabiliyorsa,...
  Devamını Oku 2011-10-12 14:42:55
 • # Toplum Birey İlişkisi

  1. BİREY TOPLUM İLİŞKİSİ 1.1. Birey ve Toplum Toplumsal olarak nasıl oluyor da bireysel eylem ve davranış kendisini tekrar tekrar üretmektedir? Her halde bu soruya verilecek yanıtlar aynı zamanda toplumsallığın açık doğasını ve toplumsallığın birey dolayımlı varlığını da yanıtlamış olacaktır. Leledakis’e göre (2000:232) “toplum, bireysel bilincin (psişenin) gelişimi için bir ön koşuludur. Ancak bireysel bilinç hiçbir zaman toplumsala indirgenemez”. Peki birey, dolayımlı olarak toplumsalın yeniden üretimini nasıl gerçekleştir...
  Devamını Oku 2010-11-25 11:59:43
 • # Bireyin Sorumlulukları

  İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz. Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz: 1-Topluma karşı sorumluluklarımızın başında, bir...
  Devamını Oku 2012-09-29 19:23:58
 • # Bireycilik

  Bireycilik dendiğinde çoğu zaman akla gelen, egoizm ve hedonizmle harmanlanmış bir tanım oluyor. Bu daha çok global kapitalizmin düşünce dünyasında yarattığı bir nevi kısırlaştırma operasyonu olarak algılanabilir. Elbette hedonizm, bilebildiğimiz kadarıyla Epikür’den beri var. Birey-toplum ikilemini –eğer bu bir ikilemse- açıklığa kavuşturma çabası da yine bilebildiğimiz kadarıyla ilkçağdan beri süregelmektedir. Yine de tek faktörlü güdük bir tanımın gerçeklikmiş gibi kitle üzerine empoze edilmesi sanırım sadece bu sosyal-ekonomik-k...
  Devamını Oku 2007-09-21 11:02:36
 • # Televizyonun Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi

  İnsanların kimi zaman can sıkıntısından, kimi zaman vakit geçirmek için, kimi zaman da eglenmek ve bilgilenmek amacıyla karsısına geçtigi televizyon çagımızın popüler iletisim araçlarından biri olmaya devam etmektedir. Hem eglendirme hem de egitme islevini, insanları hiçbir zahmete sokmadan gerçeklestiren televizyon; is yaparken, kitap okurken, hatta eglenirken dahi izlenebilme özelligine sahiptir. Bu nedenle “televizyon, tarihte ilk kez, … milyarlarca insan tarafından, kolaylıkla ve yaygınlıkla izlenebilen yegane iletisim aracıdır....
  Devamını Oku 2012-03-12 18:10:18
 • # Toplumsal Öğe Olarak Birey

  Toplumsal Öğe Olarak Birey Bireyin gücü toplumu meydana getiren temel unsur olmasından kaynaklanmaktadır. Toplumu yönetenler tek tek bireyleri yönettiklerini idrak ettikleri zaman toplumsal bilinç oluşmuş demektir. O zaman “Toplumun Menfaati” denilen şeyin de hakikatte bireyin menfaati olduğu anlaşılacaktır. Bireyin diğer bireylerle işbirliği içine girmesi, yukarda da kısmen bahsettiğimiz gibi, toplumun örgütlenmesi sonucunu doğuracak bu ise bireyin kolektif güç ve faydalar daha fazla pay almasını sağlayacaktır. Toplumsal Öğe olara...
  Devamını Oku 2010-11-25 12:00:56
 • # Dilin Birey ve Toplum Yaşantısındaki İşlevi

  Dilin Birey ve Toplum Yaşantısındaki İşlevi Pek çok bilimadamı insan iletişimini diğer iletişim sistemlerinden üstün kılan davranışın 'konuşma yoluyla dili kullanabilme' olduğu görüşünde birleşmektedir. Dil, insanların iletişimde bulunmak amacı ile geliştirdikleri bir anlaşma aracıdır. Başka deyişle, dilin birinci işlevi iletişimdir. Bu işlevi yerine getirmede dil, insanların düşünce, duygu, istek, deneyim v.b. yaşantılarını birbirlerine aktarabilmelerini; dış dünyayı yorumlayarak kendi dünyalarına getirebilmelerini sağlayan; "bu zaman ve bu y...
  Devamını Oku 2011-10-12 14:42:31


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
BESTE
Tarih: 11:08:07 09.21.2007  Güncelleme: 11:08:07 09.21.2007
Kaotik Üye
Tarih: 03.07.2005
Nereden:
Gönderiler: 73

Re: birey

hochschule frankfurt hogwarts'ta horkheimer hoca hep söylerdi. "tarihte birey'in ilk örneği yunanli kahramanlardir!" çok tartişmişliğimiz vardir. birey liberal bir soyutlamadir diye direnmişliğim vardir. ama yanilmişim, kabul ediyorum şimdi. ama o da birey kavramini, devlet kavramiyla beraber düşünmekten hiç vazgeçmedi kardeşim. kendini devletin, ordunun, kentin dişinda tanimlayan ve bunu gösteren yunanli kahramanin, paris'in, helena'nin, akhileus'un, herkül'ün avrupa tarihi boyunca doğup yaşayan tüm bireylerin atası olduğuna inandi. avrupali cesaretiyle, asyali zekasini anadolu topraklarinda yanyana gelmiş gibi düşünen platon'un yani başinda bir yerde durmaya devam etti. uygarliği helen kökenlere bağlamakta israr eden, hegelden çok renana sadik kalan bu garipliği hiç anlamadim be abi.. ama simdi anliyorum sanki. dedim ya yanilmişim. dram'in ve trajedinin kahramanini, bugünkü kahramansiz insanliğin, en basit kahramanliklari bile bir komedi haline getiren bu boktan, kahramanlara katlanamayan dünyanin içinde bir yerde görmek, devlet'e takmayan bu kahramani tarihle ve felsefeyle bağlamak onu mutlu etti. umursamadan bağlaniyorum bu fikre. çünkü gelişmiş birey, gelişmiş toplumun ürünü değildir. ve artik birey olmak için kahraman olmak gerek. bu yüzden emniyet şeridinden giden tüm kahraman arabalara selam ederim. emniyeti umursamadiklari için..

eksiden
Cevapla
Aias
Tarih: 21:38:47 10.15.2007  Güncelleme: 21:38:47 10.15.2007
Nevrotik Üye
Tarih: 12.27.2006
Nereden: Petra
Gönderiler: 316

Re: birey

kendine özgüveni olmayanın,olamayacağı fert..
Cevapla
zeus
Tarih: 10:23:12 09.21.2011  Güncelleme: 10:23:12 09.21.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Birey Nedir

Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.
Bir evrenin öğesi olan nesne; bir adın gösterdiği nesne. || Anl. gösterilen, değişken değeri. Krş.. özbirey.
Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri. Fert.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Birey
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç