Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > P > Panel Örneği


Panel Örneği Nedir

KONU : TELEVİZYONUN TÜRK AİLESİNE ETKİLERİ

GRUP ÜYELERİ:

Belgin ÖZKÖK (Elektrik Y. Müh. ) – Lider
Zülal PİLTEN (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı
Ayşegül ESENER (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı / Sekreter
Macide ÜNSAL (Ekonomist) – Konuşmacı
Muhammed Zeki MERT (Hukuk Müşaviri) – Konuşmacı

PANEL ÖZETİ:
1. Konunun ve Grup Üyelerinin Takdimi / Ana Giriş :
Panelimizin konusu “ Televizyonun Türk Ailesine Etkileri”. Neden bu konuyu
seçtik ? Çünkü TV bir kitle iletişim aracı olarak toplumumuzda büyük ilgi görüyor.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre 1984’te yurt sathının ve nüfusun %80’ni TV
verici alanına sokulmuş durumda, 1989’da bu oran %96’ya çıkarılacak. TV’nin yarar
ve zararları toplumumuzda tartışılan güncel konulardan biri. Bu bakımdan
panelin ilginizi çekeceği ve yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Evet, evin baş köşesine, en itibarlı yerine oturttuğumuz TV’nin eğlence, haber ve
eğitim programlarının yarar ve zararlarını belirtirken konuşmacı arkadaşlarımdan
bilhassa kişisel değer yargılarını da serbestçe belirtmelerini rica edeceğim. Sözü
uzatmadan Sn. PİLTEN’e vereyim ve kendisinden “ TV’nin çocuklar üzerindeki
etkilerini” belirtmesini isteyeyim.

Z.PİLTEN – Teşekkürler. Fazla TV izleyen çocukların çevre – mekan ilişkilerini
iyi kuramayan, edilgen ve de en önemlisi imgelerle düşünmeyi bilemeyen ve yaratıcı
olamayan çocuklar olduğu varsayılıyor. Bunun başlıca nedeni, TV ile imgelerin,
biçimlerin çocuğa hazır olarak verilmesinden kaynaklanıyor. Sürekli ve art arda
önünde imgeler ve resimler değişen çocuk, bunlar arsındaki ilişkileri tam olarak
kavrayamaz, yalnızca görür, algılamaya, imgeler kurmaya vakit bulamadan seyreder
ve edilgenliğe itilir.

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular TV izlemenin çocuklar üzerinde
saldırganlığı artırıcı etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Vurdulu-kırdılı, kavgalı-
dövüşlü, öldürmeli filmlerin çocukları daha saldırgan yaptığı, birçok deneysel
araştırma ile gösterilmiştir.

Başkan – Sn. Pilten, çocukların TV izleme düşkünlükleri ile ilgili veriler var mı?
Vakitlerinin ne kadarını TV’ye ayırıyorlar?

Z.PİLTEN – Evet, çocukların 3 – 7 yaş grubunda haftada 26 saat TV izledikleri
belirlenmiş. Bu demek oluyor ki liseden mezun oluncaya kadar 15 bin saat TV izliyorlar.
Bir diğer deyişle, okulda geçirdiğinden 3000 saat daha fazla.

Başkan – Bu sayısal veriler, TV’nin çocuk eğitimi ve gelişmesinde ne derece önemli
rol olduğunu ya da olabileceğini gösteriyor. Çocukluk döneminin kişilik oluşumundaki
önemi çok fazla. Bu nedenle TV’nin en fazla çocuklar üzerinde etkili olması normal.

Z.PİLTEN – Ayrıca TV’deki yiyecek reklamlarının yaklaşık %4’ünün gereksiz
besinlere ayrılmış olduğu düşünülürse, TV’nin ne ölçüde dengesiz beslenmeye yol
açtığı kestirilebilir. Araştırmalar, Türkiye’de annelerin %95’inin çocuklarını TV’de
reklam edilen gıda maddelerinin aldıklarını ortaya koymuştur.

TV ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara, uykusuzluk ve TV epilepsisine yol açabiliyor.
Her çocuk gelişim düzeyi, kendi kişiliği ( özel tercihleri ve tepkileri ) doğrultusunda
ve yetiştiği aile ortamının niteliğine bağlı olarak TV’den etkilenmektedir.

TV’nin yararlarına gelince;
- Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratması, aile mutluluğunu
gerçekleştirir.
- Çocuğun kültürünü geliştirir.
- Çocukların ilgilerini ve yaşam alanlarını genişletir.
- Çocukların estetik zevklerini geliştirir, rol alma ve taklit yoluyla kahramanlarla
özdeşleşir bu da kişilik gelişmesini etkiler.
- Toplumsal yapı ve yaşamsal biçimler hakkında bilgi edinir.

Başkan – Çocukların TV’deki yabancı kahramanları taklit etmeleri, onlarla
özdeşleşmelerinin daima yararlı olduğu söylenebilir mi? RED KIT gibi dizilerin çocuklara
olumlu davranış modelleri sunduğunu iddia etmek mümkün müdür?

Z.PİLTEN – Her dizi film için değil tabii.
Başkan – TV’nin çocuklar üzerindeki etkilerini gördük. Diğer aile bireyleri
üzerindeki etkilerini de Sn. A. ESENER’den dinleyelim.

A.ESENER – TV günlük yaşamın büyük bir kısmını dolduruyor. Aile üyeleri
arasında özellikle TV’ye bağımlılıktan uzaklaşmalar söz konusu oluyor. Paylaştıkları
ortak şey TV. Bunun yanı sıra TV özellikle kırsal kesimdeki insanlarımızı kendilerinin
dışındaki bir dünyadan haberdar ediyor. Yetişkinlerin bilgi, görgü, tutumlarını
değiştirmek ve genel kültürlerini artırmak hususunda yararı, etkileri oluyor. Bu arada
Batı’nın kültürünün TV aracılığıyla taşınması söz konusu. Bazı dizilerde sergilenen
olaylar, erkek – kadın ilişkileri, toplum ve aile yapıları, dünya görüşleri giysileri,
davranış modelleri etkili oluyor. Böylece bu durum kültür değişmelerine neden oluyor.

Başkan – Batı kültürünün TV gibi etkin bir araç sayesinde Türk aile yapısında
bazı olumsuz ya da olumlu etkiler yapabildiğini ya da yapabileceğini belirtiyorsunuz.
Peki boş zamanların değerlendirilmesi açısından TV neler sağlıyor ?

A.ESENER – Eğlence gereksinimi sağlaması, kültürlenmeye katkıda bulunması
söz konusu. TV’nin kullanımından kaynaklanan uykusuzluk vb. rahatsızlıkları daha
önce belirtmiştik.

Panel Örneği | Ekleyen: | Tarih: 17-Aug-2011 12:29. | Bu yazı 32522 kez okundu..

Panel Örneği ile ilgili diğer yazılar..

 • # Panel

  Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslûp farkı vardır. Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır. Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşma...
  Devamını Oku 2011-08-17 12:28:27
 • # Tatlı Dil Yılanı Değilinden Çıkarır (Kompozisyon Örneği)

  Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider; bu söz en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir. İyi ve etkili konuşmanın, en inatçı kişileri bile yumuşattığı anlamında kullanılır. İnsan ilişkilerinde, iyi ve güzel konuşmanın büyük yeri ve önemi vardır. Kimi kişiler, inandıkları bir düşünceye inatla sarılırlar. Temelde yanlış ve sakıncalı olduklarını bildikleri halde bunda direnirler. Böyle kişileri düşüncelerinden caydırmak...
  Devamını Oku 2011-03-29 14:45:21
 • # Panel Örneği

  KONU : TELEVİZYONUN TÜRK AİLESİNE ETKİLERİ GRUP ÜYELERİ: Belgin ÖZKÖK (Elektrik Y. Müh. ) – Lider Zülal PİLTEN (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı Ayşegül ESENER (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı / Sekreter Macide ÜNSAL (Ekonomist) – Konuşmacı Muhammed Zeki MERT (Hukuk Müşaviri) – Konuşmacı PANEL ÖZETİ: 1. Konunun ve Grup Üyelerinin Takdimi / Ana Giriş : Panelimizin konusu “ Televizyonun Türk Ailesine Etkileri”. Neden bu konuyu seçtik ? Çünkü TV bir kitle iletişim a...
  Devamını Oku 2011-08-17 12:29:13
 • # Resmi Mektup Örneği

  TC ANTALYA VALİLİĞİ Zeus İlköğretim Okulu Müdürlüğü SAYI.-510/620 ANTALYA. 12.11.2000 KONU: Öğrenci devamsızlığı Sayın Nergiz KAYA Yeşiltepe Mah. 2. Tugay Sok., Nu.:24 26210 Antalya Velisi bulunduğunuz 8 A sınıfından 225 numaralı Gönül KAYA'nın devamsızlığı 13 günü bulmuştur. Devamsızlık durumunu görüşmek üzere en kısa zamanda okula gelmenizi rica ederim. imza Mehmet Genç Okul Müdürü...
  Devamını Oku 2011-10-12 15:57:37
 • # Gezi Yazısı Örneği

  Gezi Yazısı Örnekleri Yaşamın ve yaşadıklarımızın tanıklıklarını içeren yazı türlerinin başında gezi yazıları gelmektedir. İzlenim, gözlem birliğine dayalı bir yanı olan bu tür yazıların günümüzde daha da zengin söyleyiş özellikleri taşıdığını gözlüyoruz. Gezi yazılarında esas öğe gezilip görülen yerlere dair izlenim ve gözlemlerin dile getirilmesidir. Gezmek, bir bakıma, yeni yerler görmek/tanımak/keşfetmekle ilgili olduğuna göre; tüm bunların yazıya aktarılması da bu türün gelişmesine neden olmuştur. Geçmişteki seyahatnameler gezginle...
  Devamını Oku 2011-07-07 13:43:22
 • # Aile Tarihi Oluşturma Örneği

  Aile Tarihi Oluşturmanın Amacı: Amaç var olan yazılı kaynakların yanında süreç içinde varlığıyla olaylara yön vermiş yada katkıda bulunmuş olanların ağzından sosyal bir olayın anlatımı yada anımsama yoluyla yaşanmışlığın tekrar yorumlanmasıdır. Ailedeki yaşı ilerlemiş kişilerle nereden gelindiği, akrabalık ilişkileri, evlilikler, doğumlar ve ölümlerle ilgili görüşmeler tam olmasa bile tahmini tarihlerin elde edilmesi ve kronoloji bilgisinin daha sonradan olaylarla tutarlı bir biçimde oluşturularak sosyolojik değişimlerin öğrenilmesini a...
  Devamını Oku 2011-11-02 11:18:02
 • # Tutanak Örneği

  Örnek Tutanak SOSYAL KULÜP TOPLANTI TUTANAĞI Öğretim Yılı : 2008-2009 Okulun Adı :...................ÖĞRETMEN LİSESİ Kolun Adı : KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ Toplantı No : ..................... Toplantı Tarihi : ......../....../...... GÜNDEM : 1................................................. ........................................... 2................................................. ............................................ 3................................................. ........................................... ...
  Devamını Oku 2010-09-28 15:22:13
 • # Akademik Referans Mektubu Örneği

  Sayın İlgili, 29 Ağustos 2003, İstanbul Bu tavsiye mektubunu……… Enstitüsündeki doktora programınıza katılmak üzere başvuruda bulunan Aylin K…. için yazıyorum. Aylin K……., 2000 yılı Ekim ayından bu yana,………. Üniversitesi’nin, dekanı olduğum……….Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Sayın K..’yı hem, dekanı olarak idarî bakımdan, hem sorumlusu olduğum……… dersinin “class”larını üstlenen bir asistan olarak pedagoj...
  Devamını Oku 2011-09-28 11:45:08
 • # İş Mektup Örneği

  İş Mektubu Örneği Zeus Yayınevi, Antalya İlgi: 19.5.2000 tarihli yazınız. Yayıneviniz tarafından yayınlanmış olan Çocuklara En Güzel Türk Masalları adlı kitabınızdan okul kitaplığımız için beş adet gönderilmesini rica ederim. Saygılarımla. (İmza) Mehmet Genç Zeus İlköğretim Okulu Müdürü Ek: Söz konusu kitabın beş adedinin bedeli olan 150TL’nın yayıneviniz adına açılmış olan hesaba yatırıldığına dair makbuz. İş Mektup Örneği - Atatürk'ten İnönü'ye Mektup Atatürk ile İsmet İnönü arasında İkinci İnönü Meydan Savaşı hakkınd...
  Devamını Oku 2011-10-12 15:59:17
 • # Pamuk Prenses Piyes Örneği

  PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER Okuyucu:-Çok eski zamanlarda bir kralın güzel bir kızı dünyaya gelmişti. Bu kızın kar gibi teni,kan gibi kırmızı yanakları ve dudakları,sapsarı saçları vardı. (Prenses sahneye çıkar) Bu yüzden bu küçük kıza annesi’’KAR BEYAZ’’adını vermişti.Ama herkes ona ‘’PAMUK PRENSES’’diyordu. Ne yazık ki kısa zaman da annesi ölmüş,bir zaman sonra da kral,başka bir kadınla Evlenmişti.(Kraliçe sahneye çıkar.) ...
  Devamını Oku 2010-12-03 15:26:35


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç