Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > T > Tasvir


Tasvir Nedir

Tasvir Nedir (Özet) : Tasvir, arapça bir kelime olup, herhangi bir varlığın rengini, kokusunu, tadını, görünüşünü, özelliklerini... anlatma ve canlandırma (bir anlamda yazıyla resmetme) demektir. Çevremizde bulunan hemen her şeyi, her olayı tasvir yoluyla anlatmak mümkündür.

Not: İnsanı konu alan tasvire portre denir.

Tasvir Nedir (Detay) :
Herhangi bir şeyi söz veya yazı ile göz önünde canlanacak şekilde anlatma manasına gelmektedir. Edebiyatta insan dışındaki canlı veya cansız varlıkların, sahip oldukları özellikleri ve nitelikleri sözle veya yazı ile ifade etmektir.

Tasvir bir bakıma kelimelerle yapılan resimdir. Anlatılmak istenilen varlığın tam anlamıyla ifade edilmesi, o varlığın bütün yönleriyle tanınmasına bağlıdır. Bu bakımdan başarılı bir tasvir yazabilmek için, iyi bir gözlemci olmak gerekir. Tasvir edilecek varlık hakkında bütün bilgiler beş duyu organı vasıtasıyla elde edilir. Yalnız, bu organlar vasıtasıyla, dış dünya ile irtibat kurabildiğimiz için, tasvir'de beş duyu organının yardımıyla tespit edilen bilgiler son derece önemlidir.

Bu bilgilerin başarılı bir şekilde söz ve yazı ile ifade edilmesi tasvir'de başarıyı sağlar. Eğer malzemeler dilin anlatım imkanlarıyla birleştirilerek dikkatli bir şekilde kullanılmazsa, tasvir'de basan kazanmak mümkün değildir.

Tasvir yapılırken mutlaka anlatılan varlığın gerçek niteliklerine ve özelliklerine bağlı kalınmalıdır. Gerçeği saptırma, abartma tasvir için hoş görülmesi mümkün olmayan hatalardır. Tasvirler, tasvir yapan sanatçının tavrına ve gayesine göre, objektif tasvir, sübjektif tasvir olmak üzere ikiye ayrılır.

Objektif tasvir'de sanatçı anlattığı varlığın gerçek özelliklerine ve niteliklerine bağlı kalır. Gördüğünü olduğu gibi ifadeye titizlikle uyar. Hayal gücünü işe karıştırmaz.

Sübjektif tasvir'de ise sanatçı anlattığı varlığın gerçek özelliklerini ve niteliklerini kendi hayal dünyasında süsleyerek veya kısmen değiştirerek anlatma yolunu seçer. Çeşitli edebi sanatlara başvurarak ifadesine, heyecan ve canlılık kazandırır. Bu tasvirlerde görüntünün gerçek yüzü, sanatçının hayal dünyasında meydana getirdiği yankıya göre bir mahiyet kazanır.

Tasvir yapılırken işe anlatılan varlığın ilk bakışta dikkati çeken, en belirgin özelliklerinden başlamak, sonra sırasıyla ikinci, üçüncü derecede dikkati çeken özellikleri üzerinde durmak gerekir. Lüzumsuz ayrıntılardan kaçınılmalı, üzerinde durulan her husus, o varlığın tanıtıcı yönünü ortaya çıkarmaya yardımcı olacak bir değeri ihtiva etmeli, kullanılan dil açık ve sade olmalıdır.

Tasvir kendi başına ayrı bir kompozisyon türü olarak yazılabilirse de genellikle diğer kompozisyon türleri içinde hazırlayıcı veya tamamlayıcı bir anlatım şekli olarak yer alır.

Tasvir başlı başına bir edebî tür olmadığı halde roman ve hikaye gibi eserlerde olayların, varlıkların, mekanın anlatımında vazgeçilmez bir yoldur. Tasvirin başarısı yazanın iyi gözlem yapmasına, duyulardan olabildiğince yararlanmasına, kendinden bir şeyler katmasına ve plânlı olmasına bağlıdır. Eşyayı veya manzarayı sadece dış görünüşüyle, bir sıraya koymadan uzun uzadıya, gelişigüzel anlatmak okuyucuyu sıkar, bıktırır. Tasvir edilenler karşısında duyulan hislerin anlatıma dahil edilmesi, tasvire canlılık katar, ruh verir. dış dünyayı beş duyusuyla algılayan yazar, tasvir ederken duyularından yararlanır, benzetmeler yapar, kendi hislerini, öznel değerlendirmelerini de tasvire katar; ama bunda aşırılığa gitmez. Yazıyı dağınıklıktan kurtarmak ve okuyucunun anlatılan yeri veya nesneyi zihninde daha kolay canlandırmasını sağlamak için, konunun özelliğine göre, anlatılanı (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, uzaktan yakına, yakından uzağa, soldan sağa, genelden özele, özelden genele, dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya, büyükten küçüğe... gibi) bir sıraya koymak gereklidir.


Tasvir | Ekleyen: | Tarih: 07-Sep-2011 18:25. | Bu yazı 136991 kez okundu..

Tasvir ile ilgili diğer yazılar..

 • # Stendhal - Kırmızı ve Siyah - Karakter Tasvirleri

  Kırmızı ve Siyah Gerek Fransız edebiyatının gerekse dünya edebiyatının en ünlü romancılarından biri olan Stendhal'in Kırmızı ve Siyah adlı romanı, uzun ve çok ayrıntılı tasvirlerle yüklüdür. Eserin bence en büyük özelliklerinden biri, kişi yani karakter tasvir ve tahlilleriyle çevre tasvirleridir. Bu roman ana kahramanlarından biri olan Bayan de Renal'in yazar tarafından yapılan tasviri şöyledir: "Uzun boylu, yapısı güzel, bu dağlarda söylendiğine bakılırsa memlekette en hoş saydan bir kadındı. Duruşunda belirgin bir duruluk, yürüyüşü...
  Devamını Oku 2010-09-25 17:09:50
 • # Romanda Tasvirin Psikolojik Rolü

  ROMANDA TASVİRÎN PSİKOLOJİK ROLÜ CAHIT KAVCAR Genel ve geniş anlamıyla tasvir, her hangi bir şeyin dış görünüşünün anlatdmasıdır. Güzel sanatlarda tasvirin çok büyük bir yeri ve önemi vardır. Çünkü tasvir, üstünde durulan ve anlatılan şeyin, okuyucu veya seyircinin gözleri önünde canlandırılmasını, somutlaşmasını sağlar ve sanat eseri ile seyirci veya okuyucuyu büyük ölçüde kaynaştırır. Romanda da tasvir, tahlille birlikte temel unsurlardan biridir. Zaten tahlil için de, ruh hallerinin, psikolojik durumların tasviridir diyebiliriz. R...
  Devamını Oku 2010-09-25 16:47:28
 • # Gustave Flaubertin Madame Bovary Romanı Tasvirleri

  Madame Bovary Fransız ve dünya edebiyatının en ünlü romancılarından biri olan Gustave Flaubert'in gene dünyanın en meşhur romanları arasına giren, Andre Gide'e göre Fransız edebiyatının en başarılı on romanından biri olan Madame Bovary adlı eseri de oldukça canlı, hareketli, ayrıntılı ve aydınlatıcı tasvirlerle doludur. Adının Charles Bovary olduğunu sonradan öğrendiğimiz, ilkin Yeni adıyla bir etüd odasında tanıdığımız ve romanın en önde gelen kahramanlarından biri olan kişiyi yazar bize şöyle tanıtıyor (Kahraman, hayatının okul devresi...
  Devamını Oku 2010-09-25 17:22:12
 • # Türk Edebiyatında Tasvir

  Türk Edebiyatında Tasvir Bizim edebiyatımıza gelince: Bizde bu duygunun uyanması daha da geç olmuş ve tabiatın güzelliğini anlamamız için bile Fransız edebiyatından, özellikle romantiklerden esinlenmemiz, bunun için de Tanzimat edebiyatını, daha doğrusu 1870 yıllarını beklememiz gerekmiştir. Bizim 600 yıllık Klâsik edebiyatımız ve Divan şairlerimiz için de , bugünkü anlamda bir tabiat güzelliği, bir tabiat duygusu yoktur. Divan edebiyatımız, güzelliği yalnız iç âlemde bulduğu için, tabiatı seyretmeye lüzum bile görmemiştir. Tevhit, nât ve ka...
  Devamını Oku 2010-09-25 16:56:34
 • # Tasvirin Tarihçesi

  Tasvirin Tarihçesi Artık bugün çok .ilerlemiş olan psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji bilimleri de açık seçik göstermektedir ki, insan çevrenin dışında değil, dış çevrenin içinde ve sürekli olarak etkisi altındadır. Yalnız bu durumun yeterince anlaşılıp kavranması için, yüzyılların ve çok uzun çağların geçmesi gerekmiştir. Gerçekten Yunan ve Latin klâsiklerinde, dış çevre ve canb tabiat yoktur. Onlar tabiatı estetik gözlerle görmemişlerdir. Bu yüzden Yunan ve Lâtin yazarlarının eserlerinde, tabiatın bir sevgi ve duygu kaynağı olara...
  Devamını Oku 2010-09-25 16:51:27
 • # Tasvir i Efkar

  Tasvir-i Efkar; İbrahim Şinasi'nin 28 Haziran 1862'de yayınlamaya başladığı, havadis ve maarife dair Osmanlı gazetesidir. 1865'de Şinasi Fransa'ya gittikten sonra gazeteyi Namık Kemal çıkardı. O da Avrupa'ya gidince gazeteyi Recaizade Ekrem yayınladı. Mayıs 1910'dan sonra gazete Yeni Tasvir-i Efkar adıyla Ebüzziya Tevfik tarafından devam ettirildi. Gazete Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa emriyle başka gazeteler ile coğu kez sansüre uğramıştır. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde ki hizmetleri ve başarıları hakkında övücü yazıla...
  Devamını Oku 2011-09-07 18:26:13


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç