Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > T > Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm önerileri


Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm önerileri Nedir

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi de yaralanmaktadır.
Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran ortalama %94 lere kadar ulaşmaktadır.
• İnsan Faktörü %66
• Sürücü %27
• Yolcu %1
• Araç Faktörü %5
• Yol Faktörleri %1

Trafik Kazalarının Başlıca Nedenleri

Trafik kazalarının sebepleri aşağıda verilen maddeler halinde gruplandırılabilir :
1. İnsan
a) Sürücü
b) Yaya
c) Yolcu
2. Yol
3. Taşıt
4. Çevre
5. Trafik yönetim,denetim ve uygulaması

İnsan Faktörüne Bağlı Trafik Kazalarının Nedenleri

a) Acemilik,
b) Dikkatsizlik,
c) Uzun süre uykusuzluk,
d) Hatalı sollama,
e) Aşırı hız,
f) Fazla yük taşımak,
g) Alkollü araç kullanmak,
h) Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak,
i) Trafik kurallarını dikkate almamak,
j) Rutin araç bakımlarını yaptırmamak.

Trafik Kazalarından Korunma

a) Alkollü araç kullanmayınız,
b) Emniyet kemerinizi mutlaka takınız,
c) Araç kullanırken dikkatinizi dağıtmayınız,
d) Hız limitlerine uyunuz,
e) Far ayarlarınızı kontrol ediniz,
f) Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınınız,
g) Bisiklet ve motosiklet kullanırken kaskınızı takınız,
h) Karşıdan karşıya geçerken geçiş kurallarına ve ışıklara riayet ediniz,
i) Kavşaklarda durunuz, tehlikeli yerlerde sollama yapmayınız,
j) Acelelikten kaçınınız,
k) Trafikte dikkatli ve hoşgörülü olunuz.
Detay

Trafik Kazalarının Önlenmesi

Kazalar genellikle dikkatsizlik ve bilgisizliğin, özensiz çalışmanın ve kazaları önlemek amacıyla konmuş olan kurallara uymamanın bir sonucudur.

Trafik kazalarının başlıca nedeni trafik kurallarına uyulmaması ve araçların gerekli bakımının zamanında ve tam olarak yapılmamasıdır. Trafik kurallarını çiğnemenin en tehlikeli örnekleri içkiliyken araba kullanmak, hız sınırlamalarına uymamak ve hatalı sollamadır. Araçlardaki mekanik bozukluklar, trafik işaretlerine uymamak, sürücü hataları, kötü hava ve yol koşulları trafik kazaları; nın öbür önemli nedenleri arasında sayılabilir.

Trafik kazaları neden olur ?

Kazanın suçlusu, sorumlusu ve nedeni aynı değildir!
Yıllardır kamuoyu trafik kazalarında kusurlular ve kusur paylarını tartışagelmektedir. Mevcut istatistiki bilgilerle (1997) sürücü, yaya ve yolcu olarak insan faktörünün % 98leri aşan oranlarda kazalara neden olan kusurluların başında yer aldığını görüyoruz. Araç ve yol kusurları yüzde birlerin bile altında seyretmektedir. Özellikle yol kusurlarının bu derece az olması basında eleştirilmekte ve bu değerin diğer bazı ülkelerde olduğu gibi yüzde yirmiler mertebesinde olması gerekliliği savlanmaktadır.

Türkiye’de bu değerlendirmelere konu olan istatistiki bilgiler, trafik polisince kaza sonrası doldurulan ‘Trafik Kazası Tesbit Tutanak’lanndaki verilerden derlenmektedir. Görevlilerin kazanın oluş nedenlerim incelemeleri sırasındaki teknik yeterlilikleri bir yana, bir başka devlet kurumunu kusurlu göstermede de çekimser davrandıkları izlenmektedir. Ancak bütün bunların ötesinde ülkemizde kazaların oluşmasına neden olan faktörler bir zincir ve olay bütünlüğü içinde derinlemesine ele alınmamakta ve bu durum istatistiki sonuçların güvenirliliğini olumsuz etkilemekte ve çözüm önerilerine götürebilecek gerekli teknik ayrıntıları verememektedir.

Trafik kazaları çok faktörlü olaylardır Bir kazanın bir nedeni olamaz. Kazanın oluşmasına götüren çoklu nedenler söz konusudur. Her nedenler seti tekil ve özgündür ve bu yaklaşımla her kaza da tektir. Diğer yandan her durum seti ayn ayn incelendiğinde, nedenlerin aşağıdaki üç temel grup içine girdiğini görürüz:
• Yol ve çevre eksiklikleri
• Araç kusurları
• Yol kullanıcı kusurları

Yol ve çevre

Yol ve çevre eksiklikleri kazanın oluşmasını kolaylaştırabilir, zemin hazırlar. Elverişli-uygun olmayan yol projeleri/kesimleri, sürücülerin dikkat göstermedikleri durumlar ya da hatalı davranışlarıyla birleşince bazı kazaların oluşması kaçınılmazdır. Bu durumlar sürücülerin bir kısım hareketleri yapmakta zorlandıkları kesimlerdir. Çok sıklıkla, sürücülerin bu tür kesimlerde yeterli sayıda ve yeterli açıklıkta olmayan uyarıcılarla – yatay ve düşey trafik işaretleri- karşılaştıklarını görüyoruz. Olumsuz yol dizaynının tek başına kaza nedeni olduğu çok sınırlı sayıda kaza meydana gelmektedir.

Araç

Uygun ve düzenli bakım görmeyen araçlarda diğer bir kaza nedeni olabilirler. Araca bağlı kusurların özellikle lastik ve fren donanımlarıyla ilişkili oldukları izlenmektedir. Ancak yük taşımacılığını % 95 oranında karayollarıyla yapan ve buna bağlı olarak, diğer bazı ülkelerle karşılaştırılmayacak oranlarda ağır taşıtın (kamyon-tır vb.- % 30-50 ) trafikte seyrettiği Türkiye’de konunun daha ağırlıklı önemi olduğunu belirlemek gerekir. Belirtilen tabloya, önlenemeyen aşın yükleme ve yine bağlı olarak son derece düşük seyir hızlan (özellikle tırmanma eğimlerinde), kayıtlı araçların yanısının rutin muayeneye gitmemesi ve gidenlere de hiçbir ciddi tetkik yapılamaması da eklenince durumun ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kullanıcı – “insan faktörü”

Kazaların oluşmasında, tartışmasız en önemli neden insan faktörüdür. Bu faktör içinde ağırlıklı olarak sürücü davranışlanndaki eksikliklerden ve kusurlardan söz etmek olasıdır. Aşın hız, yakın takip, yol vermeme, yanlış sollama gibi trafik kural ihlalleri başlıca kaza nedenleri arasındadır.

İnsan faktörü içinde ikinci büyük grup hatalar, algıma ve karar vermede eksiklik ve yanlışlıklardan ortaya çıkmaktadır. Algılıyamama, yanlış karar verme, dikkatsizlik bu alanda ilk akla gelenlerdir. Kaygan yolda panik halde frenleme bu gruba verilebilecek bir örnektir. Nihayet üçüncü bir gruplamayı da yine insan faktörü içerisinde, sürücü yetenek ve algılamasını olumsuz etkileyen alkol vb. kullanılması, yorgun ve uykusuz olarak araç sürülmesi şeklinde yapabiliriz.

Trafik kazaları neden olur?

Bu sorunun yanıtını bir örnekle vermeğe çalışalım. Sekiz yaşındaki bir ilkokul öğrencisinin indiği okul servisinin önünden caddenin karşısına geçmek için yola fırladığında bir aracın kendisine çarptığını düşünelim. Bu kazanın kusurlusu/suçlusu ilk bakışta trafik kurallarına dikkat etmeyen ilkokul öğrencisidir. Ancak olayın örgüsü incelendiğinde diğer bazı aşama ve faktörlerden söz etmek olasıdır. Çocuğa çarpan araç okul servisini sollamıştır ve hız limitlerinin üstünde seyretmektedir. Şimdi yeni ve hatta birinci derece de kusurlu başka bir insan faktörüyle karşı karşıyayız. Öğrenci servis aracının arkasında, arkadan takip eden araçları sollama yapmamaları yönünde uyaracak “dur” işaretinin (Karayolları Trafik Yönetmeliği, Madde 147) bulunmadığını ya da etkin çalıştırılmadığını düşünelim. Bu durumda yeni bir sorumludan söz etmek olasıdır. Serviste yine ilgili yönetmelikte şart koşulduğu üzere bir rehber kişi ya da öğretmen bulunsaydı ve bu öğrenciye yardımcı olsaydı, kaza meydana gelir miydi? Şimdi yeni bir sorumluyla daha karşı karşıyayız. Örneği, olay yerine beş-on metre uzaklıktaki trafik polisinin asli denetleme görevi yerine kavşakta araçları yönetmekle zamanını geçirdiğini ekleyerek sorumlular listesine bir isim daha ekleyebiliriz. Nihayet, servisin her zaman durduğu güvenlik cebinde/ yol kesiminde park eden araçların varlığı ya da oluşan çukurlar nedeniyle sürücü tarafından tercih edilmemesiyle yol kusurlarını bile içine alabilecek yeni bir değerlendirmeye ulaşabiliriz.

Bu örnekte, kaza nedeni öğrencinin dikkatsizce yola fırlamasıdır. Kazanın suçlusu, hızlı ve kuraldışı araç kullanan sürücüdür. Sorumluları ise; araç sürücülerinden öğrenciye, rehber öğretmenden polise ve nihayet yol koşullarına kadar birden fazladır ve asıl mercek altına alınması gereken bölümde burasıdır.

Dönüş yarıçapı ve deveri uygun verilmeyen bir kurpta (virajda) hızla dönen bir kamyonun onu sollamakta olan bir başka aracın üzerine devrilmesiyle sonuçlanan bir kazayı düşünelim. Bu kazanın oluşmasında hangi faktörün ne kadar sorumluluğu olduğunun ortaya çıkarılması, basit bir kaza raporu hazırlanması ve bu rapor sonuçlarından oluşan ve fazlaca birşeye yaramayan istatistik! bilgilerlerden sözedilmesinden daha karmaşık bir gerçekleşme ve analiz sürecine gereksinim duyduğu açıktır. Konuyu ülkemizde çok tartışılagelen karayolu proje hataları ve işaretleme eksiklikleri çerçevesinde incelemeyi sürdürelim.

Yol iyileştirmelerinin etkileri

Değişik ülkelerde uzun süreli incelemeler, yol ve çevre projelendirilmesi ile işaretlemelerde yapılan iyileştirmelerin kazaların azalmasına farklı etkilerde bulunduğu ancak çoğu kez bu etkilerin son derece de sınırlı kaldığını göstermektedir. Yaklaşımlarda aşın hızın gözlendiği ve dönüş yarıçaplarının uygun tesis edilmediği bir kavşakta yalnızca uyarıcı işaretlerin konulmasının kazaları azaltıcı etkisinin %25′ler mertebesinde olduğu ifade edilmektedir. Bu değer çok geniş bir aralıkta değişkenlik göstermektedir. Geometrik bazı düzenlemeler kaza sayısında %50 ‘ler düzeyinde azalmalar yaratırken, işaretleme ile birlikte bu değişikliğin etkisi beklenen toplam etkinin altında kalmaktadır. Her düzenleme farklı kaza türlerine etkiler yaparken, hemen tüm koşullarda insan faktörünün etkisiyle oluşan kazalar bu düzenlemelerden bağımsız olmaya devam etmektedirler. Bu durum, henüz kendi şartlan için bilgi toplanmayan, ancak trafik koşullarına uyma alışkanlığı olmayan sürücülere sahip Türkiye için daha da ilgi çekicidir.

Çıkacak sonuç şudur: Trafik kazasında tek bir sorumlu bulmak çoğu kez olası değildir. Sonucunda trafik kazası oluşan bir sorumlular, nedenler zinciri sözkonusudur ve bunlardan yalnız birinin ancak çoğunlukla birkaçının ortadan kalkması/kaldırılmasıyla kazadan kaçınma söz konusu olabilir. İşte bu nedenlerle birçok ülkede özellikle ölümlü kazaları derinlemesine inceleyen ve konuyla ilgili değişik alanlarından gelen uzmanların oluşturduğu ‘ihtisas komisyonları’ oluşturulmuştur. Uzmanların değerlendirmeleri farklı araştırmalara konu olmakta ve sorunlar daha rafine incelenebilmekte ve çözüm önerileri farklı ayrıntılarda ele alınabilmektedir. Benzer şekilde, kazalara ait standart formlar, sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koyabilecek bilgileri içermekte, çarpışma türlerinin (kaza anı) yanında; ağırlık, kaza türlerine (kazaya götüren aşamalara) verilmektedir.

Ortaklaşa Sorumluluk

Farklı ülkelerde kazaları araştıran ihtisas komisyonlarının hazırladıkları raporlardan yapılan değerlendirmeler değişik faktörlerin kazaların oluşmasına etkilerini birbirine çok yakın değerlerde vermektedirler. Şekil l’de sunumu verilen araştırma sonuçlarına göre tek başına insan davranışı faktörü yüz kazadan altmışbeşinin nedeni olmaktadır. Diğer yandan kazaların yalnız % 2.5 ‘ i tek başına yol kusurlarıyla ilişkilendirilmektedir. Ancak insanla yolun ortaklaşa sorumlulukları % 24′e kadar yükselmektedir. Benzer şekilde tek başına araç etkisi % 2.5 ile sınırlı kalırken, insan unsuruyla birleşince % 4.5 oranında kazaların nedeni olabilmektedir.

Gözden kaçırılmamalıdır ki, insan faktörünün genel sorumluluğu % 94.75 mertebesindedir. Bir diğer çalışmada ise (Şekil 2), %68 oranında tek başına insan davranışı kusurlu bulunurken, insan faktörünün genel sorumluluğu % 91.5 değerindedir. Bu farklı, ayrıntılı ve uzun süreli çalışmalar, bildiğimiz bir gerçeği yinelemektedir. Sürücü, yaya ve yolcu olarak insan davranışları, bizleri kazalara götüren zincirin sayıca en fazla ve sık tekrarlanan halkalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle insan davranışını uyarmaya, eğitmeye ve denetlemeye yönelik davranışlar kazaların azaltılması ve sonuçlarının katlanılabilir kılınmasında en öncelikli gündem maddesini oluşturmalıdır. .

Risk Faktörleri

Yukarıda belirtilene benzer zincirlerin herbirinin trafik kazasıyla sonuçlanmadığını biliyoruz. Bu yalnızca, sorumluların bazılarının devreden çıkmasıyla değil ama aynı zamanda birkaç saniyelik faz farklarıyla da açıklanabilir. Bu anlamda kazaların ‘rastlantısal’ oluşması söz konusudur. Kazaların oluşma olasılığını arttıran çevre ve durum özelliklerini ‘risk faktörleri’ olarak adlandırıyoruz. Kazaya yol açabilecek risk faktörlerinin aynı zamanda artması kaza olasılığını güçlendirecektir.

Özellikle insan davranışlarını içine alan risk faktörleri değerlendirmesine yeni bir boyut getirilmesi gerekecektir. Trafikte yanlış/hatalı davranışlar büyük çoğunlukla kaza nedenleridir ancak her hatanın etkisi aynı değildir.

Burada şöyle bir sınıflama yapmak söz konusudur:
• Kasıtlı/bilerek yapılan kural ihlalleri (Aşın hızla ya da alkollü araç kullanmak ..)
• Kasıtsız kural ihlalleri ( Sağa dönüşte, hızı kontrollü olduğu halde geçiş yapan yayayı görmemek..)
• Sürçme-yanılma (Dönüş sinyal kolu yerine silecekleri çalıştırma.)

Trafikte bazı hatalar, belirtildiği gibi, kasıtsız ve bir dereceye kadar rastlantısal yapılan hatalardır. Bu tür hataların belirli bir yere yoğunlaşmasını bekleyemeyeceğimiz için kaza risklerini arttırmalarından da söz etmek olası değildir. Bu tür hatalar, kazaları araştıranlara, kontrol grupları bulunamaması ve bu nedenle de rastlantısal ve sistematik kaza faktörlerinin ayrışmasının yapılamaması kısıtlarını yaratmaktadırlar.
Diğer yandan, kasıtlı kural ihlalleri kazaların oluşmasına yüksek risk faktörleri olarak etki ederler. Denetim ve kampanyalarda bu gruba önem verilmeli ve dahası cezalandırma da mutlaka kasıt unsuru dikkate alınmalıdır.

Sonuç

Trafik kazalarında suçlu, sorumlu ve neden aynı değildir. Kazalarda alışageldiğimiz üzere, suçlu arama yerine oluşma nedenlerini ve sorumluların derinlemesine incelememiz gerekecektir. Bunun başlangıcı da kaza sonrası daha detaylı bilgi toplanması ve istatistiklerin bu ayrıntılı bilgilere dayandırılmasıdır. Bu amaçla, özellikle ölümlü kazalarda ve kazaların yoğunlaştığı kesimlerde, farklı ve bağımsız uzmanlardan oluşan ihtisas gruplarıyla incelemeler yapılması, kazaların oluş nedenleri ile kısa ve uzun dönemli çözüm önerilerinin ortaya konması önemlidir.

Trafik kazalarının bir olaylar ve sorumlular zinciri sonucunda oluştuklarının altını çizmekle birlikte, her türlü değerlendirmede insan unsurunun en önemli kaza etkeni olarak çıktığını da bir kez daha belirtmek gerekir. Türkiye’de, diğer faktörlerin süpekülatif biçimde öne çıkarılarak tartışılması kural tanımaz sürücülere yeni özürler yaratmaktadır. Kaldı ki özellikle karayollanmız bazında bu tartışma, yetkili-yetkisiz kişilerce konunun özünden uzaklaşarak yapılmaktadır. Trafik işaretlemelerinin yetersizliği, gerektiği halde nadiren tartışma konusudur. Ancak bölünmüş yol istenmektedir? Daha fazla hız yapılmak için mi? Kazaların yoğunlaştığı kara noktaların kaldırılmasını istiyoruz. Elbette bu kesimlere müdahale edilmelidir, ancak biliniz ki trafik kurallarına uyulmadığı ve bunun denetlenmediği sürece kazalar olmaya devam edecektir.

Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm önerileri | Ekleyen: | Tarih: 19-Dec-2011 12:23. | Bu yazı 37424 kez okundu..

Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm önerileri ile ilgili diğer yazılar..

 • # Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

  1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımın...
  Devamını Oku 2011-10-12 14:16:53
 • # Soğuk ve Sıcak Renkler

  Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerindeki ruhsal etkisine göre ikiye ayrılırlar. . A) Sıcak Renkler (Kımızı, Turuncu, Sarı) Kırmızıda ateşin sıcaklığını, turuncuda güneş ışığının etkisini, sarıda da ışık ve aydınlığı duyarız. Bu renkler, havadaki titreşimi kuvvetli olduğu için diğer renklere 'göre gözü daha önce etkiler. Çocukta renk anlayışı başladığı zaman kırmızıya bakıp ona atılması, ilkel toplulukların en çok önem verdiği renklerin sıcak renkler oluşu bundandır. Varlıkların ışık alan kısımlarında daha çok sıcak renkler hakimdir....
  Devamını Oku 2011-09-12 18:10:40
 • # Hava Kirliliğinin Nedenleri

  Hava Kirliliğinin Nedenleri (Özet) : 1. Kullanılan kalitesiz yakıtlar 2. Egzoz gazları 3. Kentlerin konumu 4. Soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması 5. Olumsuz hava koşulları gibi olaylardır.Hava Kirliliğinin Nedenleri NelerdirKaliteli yakıtların kullanılması ile soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılması hava kirliliğini azaltacaktır. Otomobillerin egzozlarından çıkan Gazlar da hava kirliliğine neden olur. Kentlerimizin çukur yerlerde kurulması da hava kirliliğini artırır. Etrafı dağlarla çevrili olan kentlerde rüzgâr hızı y...
  Devamını Oku 2012-03-21 12:02:26
 • # Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

  Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Kavimler Göçünün Sebepleri: a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları b) İdil (Volga) ırmağının batısına...
  Devamını Oku 2010-12-26 14:50:22
 • # Homojen ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

  HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Çözeltiler • Şekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazlı Su • Alkol – İyot • Hava • Çay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • Tükürük • Gözyaşı • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç) • Sirke • Maden suyu • Metal para • Çelik • Deniz suyu • Lehim HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Demir t...
  Devamını Oku 2011-04-18 14:44:13
 • # Soyut ve Somut Anlam

  Somut anlam ve soyut anlam konusu hem Öss’de hem de Oks’de, sözcükte anlam ana başlığı altında işlenen bir konudur. Bu sebeple hem Öss’ye hazırlanan öğrencileri hem de Oks’ye hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendirmektedir. Sözcükte anlamın zor konularından -daha doğrusu karışık- konularından birisi olan soyut ve somut anlamı dilimiz döndüğünce kolay ifade etmeye çalışacağız ve çeşitli örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Daha sonra ise soyutlamanın ve somutlamanın ne olduğu ve nasıl yapıldığına değineceğiz. Dilers...
  Devamını Oku 2010-11-02 10:21:12
 • # Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

  Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimlenmektedir. Dış kuvvetler iki şekilde aşındırma yaparlar: 1- Fiziksel (Mekanik) Parçalanma : Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerd...
  Devamını Oku 2014-02-28 11:10:51
 • # Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

  Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından İslam devleti topraklarına katıldı. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan bu kutsal yerleri almak için bir takım askeri seferler düzenlediler. Bu seferlere katılanlar elbiselerinin ve kalkanlarının üzerinde bir haç işareti taşıdıkl...
  Devamını Oku 2012-11-08 14:39:08
 • # Servet-i Fünun

  Edebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide şairleri, yalnız aydınlara seslenmişler, (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fransız romantiklerini, parnasyonleri ve sembolist şairleri örnek almışlardır. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Süleyman Nazif, Meh...
  Devamını Oku 2011-11-28 19:19:06
 • # Vehim

  1. Kesinliği belli olmayan ancak gerçek olma olasılığı düşük olan düşünce-bilgi. 2. Evham, şüphe, kuruntu anlamına gelir. 3. Sözlükte şüphe ve tereddüt edilen nesnenin kendisine tercih olunan tarafına denir. Çoğulu evhamdır. 4. Bir bilgiye “zan” diyebilmemiz için bu bilginin gerçek olma ihtimalinin, zıddının gerçek olma ihtimalinden fazla olduğuna inanmamız gerekir. Gerçekleşme ihtimali zayıf olana ise “vehim” denir. 5. Bir Necip Fazıl Kısakürek şiiri. Vehim Herşey kesik ve kopuk, zaman tutamaz lehim; Mazi alb...
  Devamını Oku 2012-02-28 16:22:27


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 12:22:57 12.19.2011  Güncelleme: 12:22:57 12.19.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm ö...

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi de yaralanmaktadır.
Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran ortalama %94’lere kadar ulaşmaktadır.

* İnsan Faktörü %66
* Sürücü %27
* Yolcu %1
* Araç Faktörü %5
* Yol Faktörleri %1

Trafik Kazalarının Başlıca Nedenleri

Trafik kazalarının sebepleri aşağıda verilen Maddeler halinde gruplandırılabilir :
1. İnsan
a) Sürücü
b) Yaya
c) Yolcu
2. Yol
3. Taşıt
4. Çevre
5. Trafik yönetim,denetim ve uygulaması

İnsan Faktörüne Bağlı Trafik Kazalarının Nedenleri

a) Acemilik,
b) Dikkatsizlik,
c) Uzun süre uykusuzluk,
d) Hatalı sollama,
e) Aşırı hız,
f) Fazla yük taşımak,
g) Alkollü araç kullanmak,
h) Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak,
i) Trafik kurallarını dikkate almamak,
j) Rutin araç bakımlarını yaptırmamak.

Trafik Kazalarından Korunma Yolları

a) Alkollü araç kullanmayınız,
b) Emniyet kemerinizi mutlaka takınız,
c) Araç kullanırken dikkatinizi dağıtmayınız,
d) Hız limitlerine uyunuz,
e) Far ayarlarınızı kontrol ediniz,
f) Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınınız,
g) Bisiklet ve motosiklet kullanırken kaskınızı takınız,
h) Karşıdan karşıya geçerken geçiş kurallarına ve ışıklara riayet ediniz,
i) Kavşaklarda durunuz, tehlikeli yerlerde sollama yapmayınız,
j) Acelelikten kaçınınız,
k) Trafikte dikkatli ve hoşgörülü olunuz.

Emniyet Kemeri
Neden Emniyet Kemeri?
Emniyet kemeri kullanmıyorsanız, vücudunuz aracın hızıyla yol almaya devam eder. Ta ki direksiyon, ön cam veya torpido sizi durduruncaya kadar. İşte benzer durumlarda ikinci bir çarpışmadan korunmak istiyorsanız bunun tek yolu emniyet kemeri kullanmaktır.

Emniyet Kemeri ve Önlenen Riskler
Trafik literatüründe 30 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda oluşan hasar 1 birim olarak tanımlanırken, 50 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda bu hasarın 9 kat arttığı bilinmektedir.
Emniyet kemeri; araç içinde meydana gelen ölümleri %45, ağır yaralanmaları %50 oranında azaltmaktadır.
Ölümle olan yaralanmalar incelendiğinde baş boyun yaralanmalarının %37, omurga, göğüs yaralanmalarının %8 oranında olduğu görülmektedir.

Sürücü ile Yolcuların Ölüm ve Yaralanmalarında Hızın Etkisi
Araştırmalar 30 km/s hızla çarpmanın araç içerisinde bulunanların vücuduna etkisi 1.kattan düşmeye, 90 km/s hızla çarpmanın ise 10.kattan düşmeye eşdeğer olduğunu göstermektedir.
Yine araştırmalar bırakın yüksek hızları, 80 km/s hızla giden bir araçta yolculuk yapanların olası bir kazada ölme ihtimalleri, 30 km/s hızla giden araçtakilere oranla 20 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.

Sürücünün Görme Yeteneği ile Hız Arasındaki İlişki
Hız arttıkça sürücünün trafik çevresini algılama düzeyi yavaşlar. Göz 190 ile 200 derecelik bir alanı algılar. Ancak araç kullanırken görme açısı hız ile ters orantılıdır. Örneğin 35 km/s hızla görme açısı 104 derece iken, hızı 130 km/s’te çıkardığımızda bu açı 30 dereceye düşer.

Hız Körlüğü
Artan hız sonucunda sürücünün yol ve çevresine yönelik görsel verileri, yani eşya ve olayları tam olarak algılayamamasıdır. Bunun en önemli ve riskli sonucu, sürücünün aracın hızını olduğundan daha az hissetmesidir.

Tünel Görüşü
Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Aracın hızı ne kadar artarsa sürücünün bakışları da o oranda uzağa odaklanır ve sürücü çevresindeki olayları zamanında algılayamaz.

Alkol ve Kaza İlişkisi
Grafikte görüldüğü gibi 0,5 promil değerinden sonra kaza ihtimali yüksek bir eğilim göstermektedir. Bunun sonucunda kanında 1,00 promil alkol bulunan sürücülerin %70’inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır.
1,00 Kandaki alkol miktarı (Promil)

Alkolün Uyuşturucu Etkileri
Kandaki alkol miktarı arttıkça kişinin denge, görme ve işitme gibi beyinsel fonksiyonlarında azalmalar ortaya çıkar. Kas kontrolü gibi çok önemli duyu ve kontrol kabiliyetleri azalır.

Kurtarma Ekiplerinin Trafik Kazalarına Müdahalesi Güvenlik Önlemleri

1- Olay yerine varıldığında, kurtarma aracı başka kazalara sebebiyet vermeyecek şekilde uygun yere park edilir.
2- Olay yerine emniyet şeridi çekilir, olay yerinin ön ve arkasına 50-150 m reflektör konulur.
3- Gereksiz kişiler şerit dışına çıkarılır.
4- Kaza yapan aracın kontak anahtarı kapatılır, mümkünse akü kutup başları sökülür.
5- Yangına karşı gerekli önlemler alınır.
6- Gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemler alınır.
7- Diğer tehlikelere karşı (toprak kayması, kaya düşmesi vb.) gerekli önlemler alınır.

1. Durum Değerlendirmesi

a)Yaralının bilinç durumu,
b) Solunum yolları,
c) Dolaşım yolları,
d) Baş,
e) Boyun,
f) Göğüs,
g) Karın,
h) Kollar ve bacaklar kontrol edilir.

2. İlk Müdahale

a) Yaralıya bilinç kontrolü yapılması,
b) Solunumun sağlanması,
c) Dolaşımın sağlanması,
d) Kanamalara müdahale,
e) Kırıkların tespit edilmesi
f) Yaralar,
g) Yanıklar,
h) Şok,
i) Bayılma.

3. Kurtarma

a) Gereksiz malzemelerin (cam,parça vb.) temizlenmesi,
b) Sıkışma noktalarının belirlenmesi,
c) Kurtarma malzemelerini kullanarak yaralının kurtarılması,
d) Yaralıların araçtan nakli,
e) Yaralıların ambulansla Sağlık kuruluşuna sevk edilmesi.

Kurtarma Teknikleri

Tam Flep

Aracın kapı ve direklerinin kesilmesi ve tavanın komple alınmasına tam flep denir. Tam flep şu hallerde uygulanır;
-Araç tavanının tamamen çöktüğü durumlarda,
-Kapıların açılmaması halinde,
-Yaralıların daha çabuk ve zedelenmeden çıkarılması için.

Yarım Flep

Aracın ön veya arka kapı ile orta direklerinin kesilmesi ve tavanın yarım açılmasına yarım flep denir. Yarım flep şu hallerde uygulanır;
- Yaralıların sadece önde bulunması halinde,
- Yaralıların sadece arkada bulunması halinde
- Kapıların açılmaması halinde.

Kapıların Açılması

Kapılar menteşe aralarından ayırıcı ile koparılarak yapılır. Kapılar sökülür. Kapıların açılması şu hallerde uygulanır;
- Hafif yaralanma durumunda,
- Kapıların sıkışarak açılmaması durumunda kullanılır.
Direksiyon Simidi ve Pedalın Kesilmesi
Kaza sırasında genellikle direksiyon veya pedallar yaralıyı sıkıştırır.
Uygulaması: Direksiyon simidi veya pedallar pedal kesici veya kesme aparatı ile kesilerek yaralı kurtarılır.

Araç İçinin Genişletilmesi

Kaza sırasında özellikle ön koltukta oturan yolcu ve sürücü, konsolun darbe sonucunda eğilmesi ile koltuk ve konsol arasına sıkışır. Bu durumda araç içinin genişletilmesi gereklidir.
Araç içinin genişletilmesi iki yöntemle yapılabilir.
a) Kazazedenin olduğu taraftaki ön kapı; kapıların açılması yöntemi ile alınır. Daha sonra aracın orta direğinin altından konsol hizasına çarpraz olarak ayırma silindiri uygulanır veya ayırma aparatını koltuk önünden konsolun alt tarafına uygulayarak genişleme sağlanır.
b) Yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilememesi halinde; aracın ön camı kırılmamışsa kırılır, ayırma aparatı gerdirme zincirinin kancası konsülün uygun bir yerine takılır. Ayırma aparatının diğer gerdirme zinciri de aracın ön tampon bölgesinde sağlam uygun bir yere takılır ve iki zincir arasına takılan ayırma aparatı ile gerdirme yapılarak araç içinin genişlemesi sağlanır.

Araç Ters Dönmüş veya Yan Yatmış ise Kurtarma

a) Araç desteklenir.
b) Camlar yaralıya zarar vermeden kırılır.
c) Sıkışma yoksa, yaralı uygun şekilde çıkarılır.
d) Sıkışma varsa, sıkışma noktaları gerekli aparatlarla açılır, yaralı serbestleştirilir.
e) Eğer emniyet kemeri takılı ise kurtarma personeli yaralı sırtına gelecek şekilde içeri girer, emniyet kemeri çıkarılır veya kesilir, yaralı sırtında dışarıya çıkarılır.
f) Araç yan yatmış ise ön camlar kırılır.
g) Ters yatmış pozisyonundaki kurtarma teknikleri uygulanır.

Araç Su İçinde ise Kurtarma

a) Araçsu içine düşmüş ise kurtarma personelinden çok araç içindeki kişiler kendilerini kurtarabilirler.
b) Panik ve heyecan yapılmamalıdır.
c) Motor ne tarafta ise araç o tarafından batmaya ve içeri su girmeye başlar, hafif tarafa geçilir.
d) Kapılar ve camlar iç ve dış basınç eşitleninceye kadar açılamaz, beklenir veya varsa tavan camından çıkılır.
e) Bekleme sırasında ağırlık yapan eşyalardan kurtulunur, gerekirse soyunulur.
f) Baygın olanların kendisine gelmesi sağlanır.
g) Emniyet kemeri varsa çıkarılır.
h) Basınç eşitlenince kapılar açılır ve araç terk edilir.
i) Araç terk edilirken düzenli bir çıkış sağlanır.
j) Yüzme konusunda tecrübeli olanlar yaralı veya baygın kişilere yardım etmelidir.

Kemalettin GÜNGÖR – Afyon Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği Uzmanı
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm önerileri
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç