Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > D > Dünyamıza zarar veren insanları uyarmak için bir mektup


Dünyamıza zarar veren insanları uyarmak için bir mektup Nedir

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman önce bir ağabey varmış. Bu ağabeyin teknolojininekolojiye zararları ile ilgili bir ödevi varmış. Bunun için bir araştırma yapmış ve büyüklerine sormuş. Teknolojinin doğru kullanılırsa çok faydalı olduğunu öğrenmiş. Hayatı kolaylaştırdığını, insanlar için gerekli olduğunu öğrenmiş. Teknoloji ekolojiye zarar da verebilirmiş ama arıtma tesisleri, havayı kirletmeyen ısınma sistemleri, geridönüşümlü olarak kullanılabilen malzemelerin de teknoloji ürünü olduğunu öğrenmiş.Teknolojinin aslında ekolojiye dost olabileceğini görmüş. Çöpleri atarken bile ekolojiyi koruyabileceğimizi, geri dönüşümlü malzemeleri ayrı,plastik malzemeleri ayrı, kâğıt ve cam malzemeleri ayrı çöpe atmasının iyi olacağını öğrenmiş. Atık pilleri çöpe atmayarak çevre kirliliğini azaltabileceğini anlamış. Hayvanları, bitkileri korumanın doğanın dengesinde ne kadar önemli bir rol oynadığınıöğrenmiş. Ancak teknolojiyi kullanırken ekolojiyi düşünmezsek havanın, sularınkirlenebileceğini, bitkilerin zarar görebileceğini, havyaların bu kirlilikten etkilenerek hasta olabileceğini hatta ölebileceğini, doğanın dengesinin bozularak en sonunda dünyamızın bizinsanlar için yaşanabilecek bir yer olmaktan çıkabileceğini öğrenmiş. Bunun için teknolojiyi kullanırken ekolojik dengeye saygı duymanın, ekolojiyi korumak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin önemini anlamış olmuş. Bu ödevi verdiği için öğretmenlerine teşekkür edip, büyüdüğünde teknolojinin kolaylıklarından faydalanırken ekolojiye zarar vermeyeceğine söz vermiş. Ve bir daha söz vermiş.
Yiğit ERSOY - 2/B
ÇEVREYİ KURTARAN ADAM
Bir gün yeni bir fabrika açılmış. Bu fabrikanın bacaları çok duman çıkarmış. İnsanlarfabrikanın önünden geçerken Hep öksürürlermiş. Fabrikanın müdürü hava kirliliğini hiçönemsememiş. Bir gün müdür fabrikanın önünden geçmiş. Ertesi gün müdür hastalanmış. İşegidememiş çünkü fabrikanın dumanından zehirlenmiş. Uzun günler evde kapalı kalmış. Artıkdersini almış. Müdür insanların hasta olmalarını önlemek için fabrikanın çevresine geniş birduvar inşa etmiş. Daha sonra bacadan çıkan dumanın zehrini süzdürmüş. İnsanlar daha rahatolmuşlar. İçeride çalışanlar ise maske takıp işe koyulmuşlar. Fabrikaların etrafında çiçekler açmış, solgun solgun duran ağaçlar canlanmış. Çevredeotlanan hayvanlar bu işten çok memnun olmuşlar. Bu ülke insanları çok mutlu yaşammışlar.Burayı gezip gören insanlar “Bundan güzel şehir olmaz.” demişler.
Barış KOYUNCU - 2/C
KESİLEN AĞAÇLAR
Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir şehir varmış. Şehirde Gül ile Arzu adında ikikız yaşarmış. Bu iki kız her gün ormanda gezintiye çıkarmış. Günlerden bir gün yine ormanagezintiye çıkmışlar. Şarkı söyleyip güle oynaya yürürlerken “Küt! Küt! diye sesler duymuşlar.Önce çok korkmuşlar. Sonra sessizce sesin geldiği yöne doğru yürümüşler. Bir de negörmüşler dersiniz? Bir adam, elinde koca bir balta ile önüne gelen ağacı kesip deviriyor.Arzu; “Hemen onu durdurmalıyız!” demiş. Gül; “Haklısın Arzu, bu bizim ormanımız, bu ormanı ancak biz koruyabiliriz.” demiş. Arzu “Yanılıyorsun, bu orman tüm insanların. Hem içinde pek çok canlıyı barındırıyor.Bütün canlılar için bu ormanı korumalıyız.” demiş. Gül ile Arzu hemen adamın yanına koşup onu yakalamışlar. Adam “Beni bırakın. Ben size ne yaptım?” demiş. Gül “Ağaçları kesemezsin, onlar ne kadar yararlı sen biliyor musun?” Arzu “O ağaçların pek çok canlıya yuva olduğunu biliyor musun? Gül; “Ağaçların bizim havamızı temizlediğini biliyor musun?” Arzu; “Artık ağaçlarıkesmemelisin. Hatta kestiğin ağaç kadar fidan dikeceksin.” demiş. Adam bu duyduklarından sonra yaptıklarına pişman olmuş. Gül ile Arzu; “Onların dacanı var. Onların da yaşamaya hakkı var. Eğer senin bir yerin kesilse ne hissedersin?” Adam; “Çok üzgünüm. Dediklerinizi yapacağım.” demiş. Bu olaydan sonra adam hiçağaç kesmemiş.
Duru KIRCI - 2/C
DENİZE NE OLDU?
Çok büyük ve çok güzel bir deniz varmış. Masmaviymiş. Fakat insanlar eskiyenteknolojik araçlarını geri dönüşüme atacaklarına, o güzelim pırıl pırıl denize atıyorlarmış.Bütün insanlar bunun farkındaymış ama boş zamanlarında bu durumdan kurtulmak içinhiçbir şey düşünmüyorlarmış. Ancak orada yaşayan küçük bir kız bu durumun farkındaymışve çok üzülüyormuş. Okula gittiği zaman teneffüslerde hep bunu düşünüyormuş.Arkadaşlarıyla hep bunun konuşuyormuş. Onlara şöyle diyormuş: - Haydi arkadaşlar, denize gidelim, oradaki çöpleri toplayalım. Çevremizi temizleyelim.Fakat arkadaşları bu sözleri dinlemiyor, şöyle yanıt veriyorlarmış: - Hayır, o çöpleri biz atmadık. Biz de şimdi onları toplamak istemiyoruz. Küçük kız, kendikendine teneffüste deniz kenarına gidip çöpleri topluyormuş. Denizde yaşayan canlılarıkurtardığı için içi çok rahatmış. Arkadaşları onu gördükçe yanlış düşündüklerini fark edip, onuörnek almışlar. Denize çöp atanlar da yaptıkları hatayı anlayıp, denize çöp atmamaya kararvermişler. Artık çöplerini denizden uzak bir yerde biriktirip orada atıklarını değerlendirmeyebaşlamışlar. Böylece temiz bir çevrede yaşamaya başlamışlar.
Nehir KEPOĞLU - 2/C

Dünyamıza zarar veren insanları uyarmak için bir mektup | Ekleyen: | Tarih: 22-Dec-2011 22:43. | Bu yazı 28335 kez okundu..

Dünyamıza zarar veren insanları uyarmak için bir mektup ile ilgili diğer yazılar..

 • # Uzunluk Ölçü Birimleri

  Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre'dir ve kısaca "m" ile gösterilir. Günümüzde "1 metre", ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.Bu çağdaş tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen hassas ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir. 1 metre (m.) = 0.001 km = 39.37 inc = 3.281 ayak = 1.094 yarda 1 kilometre(km.) = 1000 metre = 39370 inc = 3281 ayak = 1094 yarda = 0.6214 kara mili = 0.5396 deniz mili ...
  Devamını Oku 2011-12-27 15:50:39
 • # Birleşik Sıfatlar

  Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır. Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk... Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır: a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır. Canciğer dost, vatansever sanatçı, pisboğaz çocuk, mirasyedi gençler, kahverengi elbise, eşsesli kelimeler, birkaç ada...
  Devamını Oku 2011-12-02 15:20:58
 • # Birey

  Tdk tanımına göre birey: 1- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; 2- Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri; 3- Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık; 4- Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert; 5- Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Birey terimi sadece yüklendi...
  Devamını Oku 2011-09-21 10:22:15
 • # Erozyonun Zararları

  1- Tarım toprakları yok olur. 2- Meralarda verim azalır. 3- Baraj ve göller toprakla dolar. 4- Akarsular kirlenir. 5- Doğal denge bozulur. (Hayvan ve bitki türleri azalır, tarımsal verim azalır.) Erozyonun Zararları Nelerdir 1- Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. 2- Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar. 3- Meraların yok olması h...
  Devamını Oku 2011-12-29 12:07:43
 • # Televizyonun Yararları ve Zararları

  TELEVİZYON VE EĞİTİM Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur. A. Yararları a. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir. b. Çocuğun kültürünü geliştirir. c. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder. d. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir. e. Çocukların estetik zevklerini geliştirir. B. Zararları a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir, yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır. b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştiri...
  Devamını Oku 2010-10-31 16:48:49
 • # Kurtuluş savaşı ne zaman nasıl niçin nerde başladı

  Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadelenin adıdır. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir. İstiklal Harbi veya Milli Mücadele olarak da bilinir. Not: Kurtuluş Savaşımızın başlangıç tarihi Mustafa kemal Atatürk' ün Samsun' a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919 olarak kabul edilir. Kurtuluş...
  Devamını Oku 2011-11-26 19:01:47
 • # Resmi Mektup

  Resmî ve İş Mektupları a) Resmî Mektuplar: Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; bunların, vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara resmi mektup denir. İş mektuplarına benzerler. Bu mektupların hitap başlığı, yazılan dairenin ya da tüzel kişilik sahibi kuruluşun kanun ve tüzüklerdeki tam adıdır. Bu mektuplarda tarih ile birlikte mektubun sıra numarası ve konusu belirtilir. Mektup, cevap mahiyetinde ise "ilgi" hanesine cevabı olduğu mektubun sayı ve tarihi, "konu" han...
  Devamını Oku 2011-10-12 15:53:41
 • # Birleşik Kelimeler

  Bir kavramı karşılamak üzere, iki ya da daha çok sözcükten oluşan öğelere bileşik sözcük denir. Bileşik sözcüklerin çoğu ad soyludur: "Ad, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem."Bileşik sözcük biçiminde eylemler de vardır.Bileşik sözcükler üç yolla oluşur:A) Anlam KaymasıB ) Ses KaymasıC) Tür KaymasıA) Anlam kayması yoluyla oluşan ad bileşikleri bitişik, eylem bileşikleri herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılır:1- Ad Bileşikleri: Kuşüzümü, balkabağı, kafatası, başvuru...2- Eylem Bileşikleri: Ayağını kaydırmak, kafası kızmak, tepesi atmak......
  Devamını Oku 2010-11-11 12:06:05
 • # Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri

  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; aynı dili konuşan insanlar, kendi aralarında bir bütün oluştururlar. Dil, bir milletin ortak malıdır. Millet, aynı dili konuşan insanlar topluluğudur. Dilin bozulması ile, millet çözülmeye başlar. Bu nedenle, milli dil üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması, milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar. Diller, kendi tabii kanunları içinde, zamanla, ağır ağır değişir, yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur, onla...
  Devamını Oku 2010-11-23 20:50:53


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 22:47:25 12.22.2011  Güncelleme: 22:47:25 12.22.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Dünyamıza zarar veren insanları uyarmak için bir mektup

ÇEVREMİZ KİRLENİYOR
Bir varmış, bir yokmuş, Ceren adında bir kız varmış. Ceren’in evi ormanda yeşillikleriçindeymiş. Bahçesinde rengarenk çiçekler varmış. Cıvıl cıvıl kuşlar, kelebekler her yerdeuçuşurmuş. Bir gün köylerine yabancı adamlar gelmiş. Kocaman demir direkler dikmişler.Üzerlerine kocaman bir şeyler kondurmuşlar. Aradan bir süre geçmiş. Ceren’in bahçesindekiyeşillikler solmaya, kuşlar, kelebekler susmaya başlamış. Ceren buna çok üzülüyormuş. Bir gün babasına; “Niye benim ağaçlarım kuruyor,çiçeklerim soluyor. Kuşlar artık cıvıldamıyor. Kelebeklerin renkleri soldu. Bütün bunlarınnedeni ne? Niye her şey ölüyor?” diye sormuş.Babası Ceren’e; “ Bütün bunlar demir direklerin çıkardığı radyasyon yüzündenoluyor.” demiş.Ceren bu duruma üzülüyormuş ama elinden de bir şey gelmiyormuş. Teknolojinin kendileriiçin yararlı olduğunu okulda öğrenmişti ama doğrusu zararlarının bu kadar çok olacağınıbilememişti. Şimdi biliyordu; artık TEKNOLOJİNİN EKOLOJİYE BİR ÖZÜR BORCU VARDI. Amabunu nasıl çözecekti? Siz bunu biliyor musunuz?
İlayda KARABULUT - 2/C
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Dünyamıza zarar veren insanları uyarmak için bir mektup
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç