Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > 21 Mart


21 Mart Nedir

Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer . Her yerde gece ve gündüzler eşit olur . Bu duruma ekinoks denir.

21 Mart Ekinoksu


- Kuzey Yarımküre’de ilkbahar, Güney Yarımküre’de sonbahar başlangıcıdır.
- Güney Yarımküre yaz, Kuzey Yarımküre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarımküre daha sıcaktır.
- 21 Mart’tan sonra ışınlar Ekvator’un kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarımküre’de gündüzler daha uzun olur.
-Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay süreli gündüzün, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 ay süreli gecenin başlangıcıdır.

21 Mart ve 23 Eylül Ekinoksların Ortak Özellikleri


o Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.
o Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.
o Dünya’daki durgun sularda gel-git genliği artar.
o 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre’de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarımküre’deki gündüzler Kuzey Yarımküre’den daha uzundur.
o 21 Mart Kuzey Kutup Noktası’nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.
o Güneş’ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.
o Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.
o Tüm Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).
o Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.
o Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’nin ilkbaharı, Güney Yarımküre’nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre’nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre’nin sonbaharıdır.

23 Eylül Ekinoksu


Dünya’nın yörünge üzerindeki konumu nedeniyle eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkar ve güneş ışınları Ekvator’a dik gelir. Buna bağlı olarak aşağıdaki olaylar gerçekleşir:
1. Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.
2. Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır.
3. Güneş her iki kutuptan da görünür. KKN’nda güneş batmaya; GKN’nda güneş doğmaya başlar.
4. Kuzey Yarımküre’de sonbahar, Güney Yarımküre’de ilkbahar başlangıcıdır.
5. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer.
6. Kuzey Yarımküre’de geceler gündüzlerden; Güney Yarımküre’de gündüzler gecelerden daha uzun olur.
7. Bir meridyen üzerindeki bütün noktalarda güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.
8. Gölge boyu ekvatorda 0, Ekvator’la 45° enlemi arasında cismin boyu gölgenin boyundan büyük, 45° enlemlerinde cismin boyu gölge boyuna eşit, 45°-90° enlemleri arasında ise gölge boyu cismin boyundan uzundur.

21 Mart | Ekleyen: | Tarih: 26-Dec-2011 16:54. | Bu yazı 3923 kez okundu..

21 Mart ile ilgili diğer yazılar..

 • # Durkheim’in Toplum Sınıflaması

  a. Mekanik Dayanışmalı Toplum: - Bireysel bilinçler birbirine benzer, bireyin kişiliği yoktur. Toplum önemlidir. - Bağlılık benzerlikte doğan sempati bağlılığıdır. - Dayanışma tam bir benzeşme ve uyum içinde ortaya çıkar. Dayanışma, insanların birbirine benzediği oranda artar. Dayanışma inorganik varlıkların molekülleri arasındaki dayanışmaya benzetildiğinden mekanik dayanışma denir. - nüfuz az işbölümü yok, homojen geleneksel b. organik Dayanışmalı Toplum: - Toplumsal işbölümü gelişmiş ve bireylerarası, farklılaşma artmıştır. ? bire...
  Devamını Oku 2007-09-21 10:19:51
 • # Zehra – Nabizade Nazım

  Önemli : Nabizade Nazım'ın Zahra Romanı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesidir. Konu: Olay 1880 yılında İstanbul’ da geçer. Tüccar Şevket Efendi kızı Zehra’yı katibi Suphi ile evlendirir. Suphi’ nin annesi , Sırrıcemal adında bir cariyeyi eve getirir. Zehra’ nın kıskançlıkları başlar , bu kıskançlıklardan bıkan Suphi, Zehra’ yı boşar ve Sırrıcemal’ le evlenir. Zehra intikam almak için Ürani adlı çok güzel bir rum kızını Suphi’ yi baştan çıkarmak için görevlendirir. Suphi bu tuzağa düşer , gü...
  Devamını Oku 2011-11-27 12:42:14
 • # martin lutherin alman diline katkıları

  Martin Luther'in İncil çevirisinin ortak Alman dilinin oluşmasındaki rolü Prof. Dr. Acar Sevim Türk dünyasının kültürel birliği açısından son derece önemli olan ortak alfabe ve Rusça'nın yerine geçmesini istediğimiz ortak konuşma / anlaşma dilinin oluşmasında neler yapabileceğimiz üzerinde düşünürken başka milletlerin kendi yazı dillerini meydana getirirken geçirdiği aşamaları dikkate almayı gerekli gördük. Biz tarih bilimiyle yakından ilgilenen Türkçüler olarak diğer milletlerin yaşadıkları tecrübelerden ders almanın şart olduğunu...
  Devamını Oku 2008-06-23 15:14:24
 • # 21 Mart Ekinoksu

  Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer . Her yerde gece ve gündüzler eşit olur . Bu duruma ekinoks denir. 21 Mart Ekinoksu - Kuzey Yarımküre’de ilkbahar, Güney Yarımküre’de sonbahar başlangıcıdır. - Güney Yarımküre yaz, Kuzey Yarımküre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarımküre daha sıcaktır. - 21 Mart’tan sonra ışınlar Ekvator’un kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarımküre’de gündüzler daha uzun olur. -Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay süreli günd...
  Devamını Oku 2011-12-26 16:37:51
 • # Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı

  Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı Lâtin harflerini kullanan yabancı milletlerin yazı sistemlerinde büyük “i harfi noktasız yazılır. Ibsen, Indiana... Türkçe metinlerde de bu isimler bu şekilde yazılır. Ancak bu isimler sözlüklerde “i” sırasında yer alır. ...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:56:16
 • # Divan-ı Lügati’t Türk İncelemesi

  Çağının Türk dili, Türk kültürü, sosyal hayatî ve toplumun özellikleri bakımlarından eşsiz bir eseri olan Divanü Lügati’t-Türk: büyük ve çok yararlı bir sözlük niteliğindedir. Bu dil ve kültür kayanağının, bu Türklük bilgisi hazinesinin tanıtılmasına geçmeden önace, onun yazan hakkında, kısaca da olsa —eldeki bilgilerin verdiği imkân ölçüsünde açıklamada bulunmak yerinde ve gereklidir. Divanü Lügati’t-Türk‘ü kendisine borçlu bulunduğumuz Kâşgarlı Mahmud, XI. Yüzyılda yaşamış büyük düşünce adamı, dilci, bir bakıma çağı...
  Devamını Oku 2011-10-14 14:55:52
 • # 21 Haziran Durumu

  21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir: o Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. o Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi, Güney Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır. o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. o Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz, Güney Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. o Bu tarihten sonra Kuzey Y...
  Devamını Oku 2011-12-26 17:16:48
 • # 21 Haziran

  21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir: o Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. o Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi, Güney Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır. o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. o Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz, Güney Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. o Bu tarihten sonra Kuzey Y...
  Devamını Oku 2011-12-26 17:16:23
 • # 21 Aralık Durumu

  21 Aralık’da güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir: o Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. o Güney Yarımküre’de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır. o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. o Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. o Bu tarihten sonra Güney Yarı...
  Devamını Oku 2011-12-26 17:24:57


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
21 Mart
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç