Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > 21 Aralık


21 Aralık Nedir

21 Aralıkta’da güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir:
o Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.
o Güney Yarımküre’de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır.
o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır.
o Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır.
o Bu tarihten sonra Güney Yarımküre’de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Kuzey Yarımküre’de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.
o Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
o Güney Kutup Kuşağı aydınlık, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık daire içindedir.
o Gündüz süresi güneye gidildikçe uzar. Bu nedenle, ülkemizde en uzun gündüz Sinop’ta, en kısa gündüz Hatay’da yaşanır.
o Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.
o Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.
Not : 21 Haziran’da görülen olayların tam tersi 21 Aralık’ta oluşur. Bu nedenle 21 Aralık konumunda görülen olayları öğrenmek için ayrıca çalışma yapmak yerine, 21 Haziran’da görülen olayların tam tersini düşünmek yeterlidir.

21 ARALIK DURUMU


a. Kuzey Yarım Küre

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir.
Kış mevsiminin başlangıcıdır.
En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur.
Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.
Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

b. Güney Yarım Küre

Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir.
Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.
Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur.
Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.
Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 Aralık | Ekleyen: | Tarih: 26-Dec-2011 17:24. | Bu yazı 4833 kez okundu..

21 Aralık ile ilgili diğer yazılar..

 • # Durkheim’in Toplum Sınıflaması

  a. Mekanik Dayanışmalı Toplum: - Bireysel bilinçler birbirine benzer, bireyin kişiliği yoktur. Toplum önemlidir. - Bağlılık benzerlikte doğan sempati bağlılığıdır. - Dayanışma tam bir benzeşme ve uyum içinde ortaya çıkar. Dayanışma, insanların birbirine benzediği oranda artar. Dayanışma inorganik varlıkların molekülleri arasındaki dayanışmaya benzetildiğinden mekanik dayanışma denir. - nüfuz az işbölümü yok, homojen geleneksel b. organik Dayanışmalı Toplum: - Toplumsal işbölümü gelişmiş ve bireylerarası, farklılaşma artmıştır. ? bire...
  Devamını Oku 2007-09-21 10:19:51
 • # Zehra – Nabizade Nazım

  Önemli : Nabizade Nazım'ın Zahra Romanı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesidir. Konu: Olay 1880 yılında İstanbul’ da geçer. Tüccar Şevket Efendi kızı Zehra’yı katibi Suphi ile evlendirir. Suphi’ nin annesi , Sırrıcemal adında bir cariyeyi eve getirir. Zehra’ nın kıskançlıkları başlar , bu kıskançlıklardan bıkan Suphi, Zehra’ yı boşar ve Sırrıcemal’ le evlenir. Zehra intikam almak için Ürani adlı çok güzel bir rum kızını Suphi’ yi baştan çıkarmak için görevlendirir. Suphi bu tuzağa düşer , gü...
  Devamını Oku 2011-11-27 12:42:14
 • # 21 Mart Ekinoksu

  Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer . Her yerde gece ve gündüzler eşit olur . Bu duruma ekinoks denir. 21 Mart Ekinoksu - Kuzey Yarımküre’de ilkbahar, Güney Yarımküre’de sonbahar başlangıcıdır. - Güney Yarımküre yaz, Kuzey Yarımküre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarımküre daha sıcaktır. - 21 Mart’tan sonra ışınlar Ekvator’un kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarımküre’de gündüzler daha uzun olur. -Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay süreli günd...
  Devamını Oku 2011-12-26 16:37:51
 • # Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı

  Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı Lâtin harflerini kullanan yabancı milletlerin yazı sistemlerinde büyük “i harfi noktasız yazılır. Ibsen, Indiana... Türkçe metinlerde de bu isimler bu şekilde yazılır. Ancak bu isimler sözlüklerde “i” sırasında yer alır. ...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:56:16
 • # Divan-ı Lügati’t Türk İncelemesi

  Çağının Türk dili, Türk kültürü, sosyal hayatî ve toplumun özellikleri bakımlarından eşsiz bir eseri olan Divanü Lügati’t-Türk: büyük ve çok yararlı bir sözlük niteliğindedir. Bu dil ve kültür kayanağının, bu Türklük bilgisi hazinesinin tanıtılmasına geçmeden önace, onun yazan hakkında, kısaca da olsa —eldeki bilgilerin verdiği imkân ölçüsünde açıklamada bulunmak yerinde ve gereklidir. Divanü Lügati’t-Türk‘ü kendisine borçlu bulunduğumuz Kâşgarlı Mahmud, XI. Yüzyılda yaşamış büyük düşünce adamı, dilci, bir bakıma çağı...
  Devamını Oku 2011-10-14 14:55:52
 • # 21 Haziran Durumu

  21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir: o Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. o Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi, Güney Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır. o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. o Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz, Güney Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. o Bu tarihten sonra Kuzey Y...
  Devamını Oku 2011-12-26 17:16:48
 • # 21 Haziran

  21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir: o Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. o Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi, Güney Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır. o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. o Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz, Güney Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. o Bu tarihten sonra Kuzey Y...
  Devamını Oku 2011-12-26 17:16:23
 • # 21 Aralık Durumu

  21 Aralık’da güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir: o Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. o Güney Yarımküre’de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır. o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. o Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. o Bu tarihten sonra Güney Yarı...
  Devamını Oku 2011-12-26 17:24:57
 • # 21 Aralık

  21 Aralıkta’da güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir: o Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. o Güney Yarımküre’de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcıdır. o Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. o Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. o Bu tarihten sonra Güney Ya...
  Devamını Oku 2011-12-26 17:24:34
 • # 21 Mart

  Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer . Her yerde gece ve gündüzler eşit olur . Bu duruma ekinoks denir. 21 Mart Ekinoksu - Kuzey Yarımküre’de ilkbahar, Güney Yarımküre’de sonbahar başlangıcıdır. - Güney Yarımküre yaz, Kuzey Yarımküre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarımküre daha sıcaktır. - 21 Mart’tan sonra ışınlar Ekvator’un kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarımküre’de gündüzler daha uzun olur. -Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay süreli günd...
  Devamını Oku 2011-12-26 16:54:35


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
21 Aralık
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç