Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > S > Sıvı


Sıvı Nedir

Sıvı (Özet) : Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir. Maddenin üç halinden biri sıvı halidir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıvı halde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılamazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır. Sıvının hacmi, onun sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Sıvılar iletkendir. Fakat iletkenlikleri içlerine konulan maddelerle değişebilir.
Örnek: Su=yalıtkan Tuz+su=iletken şeker+su=yalıtkan

Sıvı Nedir? (Detay)


Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit. Moleküllerin bir birlerine göre devinim yapabildikleri, ancak tek türel yapışma kuvvetleri etkisiyle değişmeyen oylumu bulunduğu kabın biçimiyle sınırlanmış, özgün nitelikleri olan evre. Sıvı, Maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı Hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir.

Sıvının hacmi, onun Sıcaklık ve Basıncına bağlıdır. Sıvılar iletkendir. Fakat iletkenlikleri içlerine konulan maddelerle değişebilir. Örnek: Su = yalıtkan Tuz + su = iletken şeker + su = yalıtkan

Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı halde Atom veya Moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılmazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır.Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler.

Sıvılar; molekülleri gelişigüzel hareket eden gazlarla, düzenli istiflenmiş katılar arasında bir özelliğe sahiptirler. Moleküller arası çekim kuvvetleri, Sıvıların birçok özelliğinin belirlenmesine neden olurlar.

Sıvıların özellikleri:


• Sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini alırlar.
• Basınç yükseltildiğinde sıvıların Hacimleri ölçülebilir büyüklükte değişmez; ancak sıcaklık yükseltildiğinde hacimleri az da olsa arttığından yoğunlukları düşer .
• Birbirleri içinde çözünebilen iki sıvı temasa geldiklerinde, az da olsa birbirlerinin içinde yayılırlar ( difüzlenirler ).
• Sıvılar akmaya karşı direnç gösterirler .
• Sıvıların yüzey gerilimleri vardır .
• Açık kaptaki sıvılar buharlaşırlar .

Sıvı ölçüleri :


Sıvıların miktarı Hacim birimleri ile ölçülür. Litre ve m3 vb. birimler kullanılır. Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçüler. Sıvı ölçüleri temel birimi litre veya galondur. Litre, kısaca l ile gösterilir. Litreden küçük sıvı miktarları Litrenin as katlarıyla, litreden büyük sıvı miktarları litrenin katlarıyla ölçülür. Litrenin Katları: dekalitre (dal), hektolitre (hl) ve kilolitre (kl). Litrenin Askatları: desilitre (dl), santilitre (cl) ve mililitre (ml).

Sıvı ölçüsü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bir sıvı ölçüsü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken 10’a bölünür.


Sıvı | Ekleyen: | Tarih: 03-Jan-2012 16:28. | Bu yazı 10505 kez okundu..

Sıvı ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içerisinde farklı derinliklere iner, kimi de dibe batar. Cisimlerin sudaki konumlarını belirleyen etkinin cevabını 2200 yıl önce Archimedes (Arşimet) vermiştir. Rivayete göre Archimedes bir gün banyo yapmak için su dolu bir küvete girer. Küvetin kenarlarından taşan suyu görünce, bu suyun ağırlığı ile kendi vücut hacminin suda kalan kısmı arasında bir ilişki olabileceğini düşünür ve cisimlerin bir sıvıd...
  Devamını Oku 2011-12-17 18:32:17
 • # Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Kullanıldığı Yerler

  Arşimet prensibi,cisimlerin kendi ağırlıklarının bulunmasında kullanılır. Parmaklarımızı bitiştirip içi su dolu bir kaba batıralım.Elimizi aşağıdan yukarıya doğru iten bir kuvvet hissederiz.Denizde yüzerken de bizi suyun yüzeyine iten bir kuvvet vardır.Çok büyük kütleli ve boyutlu gemiler bile suda Arşimet prensibi sayesinde yüzerler.Bütün bu örnekler bizlere,sıvıların bir kaldırma kuvveti olduğunu gösterir.Bu kaldırma kuvvetinin kullanıldığı alanlar ise oldukça fazladır. İnsanların yiyecek ihtiyacından tutun da,turistik faaliyetler için bi...
  Devamını Oku 2011-12-17 18:25:41
 • # Katı Sıvı Gaz Maddeler

  Doğada maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. 1- KATI MADDELER Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir. Katı Maddelerin Özellikleri • Katı hali, maddenin en düzenli halidir. • Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. • Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok...
  Devamını Oku 2013-11-07 17:06:50
 • # Maddenin Sıvı Hali

  Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı halde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırlamazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır.Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler. Normal şartlar altında sıvı halde bulunan birçok cisim vardır. Su, bunun en çok bilinen örneğidir. Madenlerin içinde de cıva, normal şartlar altında sıvı halde bulunarak bir ay...
  Devamını Oku 2012-12-26 16:13:50
 • # Sivilleşme

  “Sivil”in karşılığı olarak Türkçe sözlükte; “asker ve askeri sınıftan olmayan, üniforma giymeyen”, açıklaması yer alıyor. “Sivilleşme” ise “sivil olma durumu”. Yani tersten okuduğumuzda, bu açıklamalardan hareketle, sivilleşmenin üniformalardan ve dolayısıyla otoritelerden sıyrılmak olduğu yargısına varabiliriz. Bunu örneklemek gerekirse mesela edebiyat ile birleştirirsek eğer, sivil edebiyat, “üniforma giymeyen” yani tarafsız olan edebiyattır. Zaten, malzemesi insan olan san...
  Devamını Oku 2011-01-20 11:18:05
 • # Progressivizm

  Progressivizm Amerika'nın tipik felsefesi olan pragmatizmin eğitime uygulanmasıdır. Temsilcileri Charles Sonders Peirce, William James ve John Deweydir. Progressivizmin prensipleri: Eğitim çocuğun ilgisine uygun olmalıdır. Çocuk öğrenmeye ihtiyacı olduğu ve istediği için öğrenmelidir. Eğitim hayatın bizzat kendisi olmalıdır. Progressivistler eğitim ile hayatı iç içe görürler. Öğretmenin rolü yön vermek değil tavsiye etmektir. Çocuk öğreneceği konuyu kendisi seçmelidir. Okul rekabet yerine iş birliğine teşvik etmelidir. Demokratik ...
  Devamını Oku 2010-10-02 18:19:59
 • # Cisimlerin Sıvı İçindeki Durumları

  Cisimlere uygulanan sıvı kaldırma kuvveti sıvının özkütlesine bağlıdır. Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi aynı cismin farklı sıvılardaki konumları farklı olabilmektedir.Sıvı içindeki serbest cisimlere ağırlık kuvveti ile kaldırma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet düşey doğrultuda ve zıt yönlü kuvvetlerdir. Cisimlerin sıvı içinde batmaları veya yüzmeleri yani sıvıdaki durumları bu iki kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Şekil – I de saf su içine atılan yumurta dibe batar. Suya tuz ilave edilerek karıştırıldığında yumurta Şeki...
  Devamını Oku 2014-01-13 18:25:46


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Sıvı
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç