Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > G > Garip Poetikası


Garip Poetikası Nedir

a. Mısracı zihniyete, vezin ve kafiyeye karşı olma:


“Alışılmışın dışında şeyleri”söyledikleri için kendilerinim garipsenmesi gerektiğini bu yüzden bu harekete“garip” ismini verdiklerini söyleyen garipçiler, mısracı zihniyete vezin vekafiyeye karşı olduklarını poetikalarında belirtmişlerdir. Onlara göre şiirde cümleyapısı vezin ve kafiyeler vasıtasıyla bozuluyordu. Başlangıçta hatırda tutmak içinyani; sadece hafızaya yardımcı olmak için kullanılmasına rağmen onda sonradanbir güzellik bulunduğunu onu aynı vezinle kullanmayı insanların marifet saydığınısöyleyen garipçiler: oysa vezin ve kafiye olmadan da şiir yazılabileceğinisöylemişlerdir.Ahenkli bir şiirin yazılabileceğini ancak bunların belli kalıplarda insanlarasunulmaması gerektiğini öne sürmüşlerdir.

b. Teşbih ve istiare gibi bütün söz oyunlarına karşı olma:


Şiirde mümkün oldukça tabiiliği savunan garipçiler, tabiatı zekâ ile değiştirdiği için teşbih veistiareden uzak duruyorlardı. Benzetme edatı olan “gibi” yi şiirlerinde hiçkullanmıyorlardı. Onlara göre şiire sokulan söz sanatları insanın yüzlerce yıllıkzevkine ait bir üründür ve günümüz insanlarını asla tatmin etmeyecektir. Hatta bugörüşten yola çıkarak bir asır önceki şiir sanatını kullanmak bile onların tabiriyleson derece gariptir. Garipçilerin söz sanatlarına bu karşı çıkışlarının bir diğernedeni de geleneğe karşı olmalarıdır.

c. Şiir için ayrı, özel bir şiir dilini reddetme:


Bilindiği gibi Ahmet Haşim’egöre şiir duygulanmak için yazılmalıydı ve şiirin kendine has bir lisanı olmalıydı. Pek çok yönüyle Haşim’in şiir görüşünün karşısında olan Garipçiler, AhmetHaşim’in bu görüşüne de tam ters bir görüş üzerindeydiler. Basitlik ve saflığınönemini savunan garipçilere göre “şiirin hususi bir lisanı yok”tu. Şiir günlükkonuşma dili basitliğinde olmalıydı.

d. Şiirde bütün geleneklere karşı çıkma:


Garipçilere göre şiir bütüngeleneklerden uzaklaşmalıydı. Bu görüşten yola çıkan Garipçilere göreyıkmaktan korkmamak gerekliydi. Ancak; yıkanlar da iki kısma ayrılıyordubunlar: Yıkmanın lüzumunu bilenler ve yıkıldıktan sonra yerine yeni bir şeyioluşturanlardı ki kendi tabirlerine göre bu insanlar devrimciydi. Bir de niyeyıktığını bilmeyenler sırf yıkmak için yıkanlar vardı…“Yapıyı temelinden değiştirmelidir. Biz senelerden beri zevkimize ve irademizehükmetmiş, onları tayin etmiş, onlara şekil vermiş, edebiyatların sıkıcı vebunaltıcı tesirinden kurtulabilmek için o edebiyatların bize öğretmiş olduğu herşeyi atmak mecburiyetindeyiz” 1 diyorlardı.

e. Tedahüle Karşı çıkma:


Sanatta tedahüle yani bir sanatın unsurunun bir başkasanatın içerisine dahil edilmesine karşı çıkıyorlardı ki bu da onların AhmetHaşim’in “Şiirin lisanı söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın…”görüşüne tepki gösterdiklerinin bariz bir göstergesidir. Onlara göre bir sanatınmalzemesi bir başka sanat içinde layıkıyla kullanılamazdı.

Garip Poetikası | Ekleyen: | Tarih: 04-Jan-2012 14:16. | Bu yazı 5845 kez okundu..

Garip Poetikası ile ilgili diğer yazılar..

 • # Garip Akımının Özellikleri

  1-Vezin ve kafiyeye karşı çıkmışlardır 2-Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlardır 3-Mecaza,süse ve suniliğe karşı çıkıp;yalnızlığa önem verdiler 4-Halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalandılar 5-O güne kadar şiirimizde kullanılmayan bir takım sözcükleri kullandılar 6-Sıradan insanlar şiire konu olmuştur. 7-Yaşama sevinçlerini fazlasıyla şiire yansıtmışlardır 8-Kaynağını batı şiirinden alan Garip akımı eskiye ait olan her şeyin karşısında olup özellikle şairane söyleyişin karşısında olmuşlardır. 9-Şiirde söz ve an...
  Devamını Oku 2008-03-16 21:07:27
 • # Garipçiler

  Özet : 1941'de yayınlanan garip başlıklı eserde şiirleri toplanan orhan veli kanık, melih cevdet anday, oktay rıfat üçlüsü. özellikleri: edebiyatta biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp söyleyiş güzelliğini temel saymaktır. Garip şiiri ölçü(vezin) ve kafiyeye neden yer vermemiştir Şiirin ölçü(vezin), uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular. Böylece şiirin konularını genişlettiler. Garipçilere göre; "Hece ölçüsü de, aruz ölçüsü de gereksizdir. Ölçüye bağlanma yaratıcılığı engeller. Kalıp, ölçü, vezin vb sa...
  Devamını Oku 2011-12-22 12:45:14
 • # Garip Akımının Türk Edebiyatına Etkileri

  1950 yılından itibaren türk yazar ve şairlerinin büyük bir kısmı, hayat görüşlerini "toplumsal gerçekçilik" adıyla edebiyata uyguladılar. Bu dönemde Batıdan gelen varoluşçuluk ve gerçeküstücülük akımları da hayata bakış tarzıyla beraber eserlerinin Kompozisyon ve üslûbunu da değiştirdi. Son kırk yıllık türk edebiyatı Batıdan gelen akımlar, sosyalist dünya görüşü, millî ve dinî yaklaşımlar ve çok partili dönemde çeşitlenen politik tercihler doğrultusunda fevkalâde çeşitlilik göstermekte, edebiyat çok kere vasıta gibi kullanılmakta ve yeni arayı...
  Devamını Oku 2011-12-22 12:37:12
 • # Garipçiler Kimlerdir

  Edebiyatta Garipçi Akımı Garipçiler Kimdir? Türk Edebiyatında 1940′lara gelindiğinde, biçim açısından serbest şiirin tutkusu tamdır. Heceyi, hemen hemen yalnızca Behçet Kemal Çağlar sürdürmekte; Ahmet Kutsi Tecer, Ülkü dergisi çevresinde halk şiiri geleneğinin yaygınlaşmasına çalışmaktadır. Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Külebi gibi değişik çizgilerdeki ozanlar da serbest şiirler yazmaktadırlar. Sonradan Birinci Yeni olarak adlandırılacak Garip akımı bu ortamda doğar. Eski şiire tepki olan Garip akımı üç ozanı...
  Devamını Oku 2007-11-08 23:11:27
 • # Garip Poetikası

  a. Mısracı zihniyete, vezin ve kafiyeye karşı olma: “Alışılmışın dışında şeyleri”söyledikleri için kendilerinim garipsenmesi gerektiğini bu yüzden bu harekete“garip” ismini verdiklerini söyleyen garipçiler, mısracı zihniyete vezin vekafiyeye karşı olduklarını poetikalarında belirtmişlerdir. Onlara göre şiirde cümleyapısı vezin ve kafiyeler vasıtasıyla bozuluyordu. Başlangıçta hatırda tutmak içinyani; sadece hafızaya yardımcı olmak için kullanılmasına rağmen onda sonradanbir güzellik bulunduğunu onu aynı vezinle kullanmay...
  Devamını Oku 2012-01-04 14:16:06
 • # Garipler

  Gureba (Gurebâ, Garipler) : Kapıkulu süvari askerleri arasında bir bölüm. Bunlar Sağ Garipler, Sol Garipler adı altında teşkilatlanmışlardır. Bunlara gureba-ı yemin ve gureba-ı yesar veya aşağı bölükler adları da verilmişti. Bu teşkilat XV. yüzyıl sonlarında kurulmuştu. Bunların bir kısmı Galata, İbrahim Paşa ve Edirne Sarayı'nda yapılan çıkmalarla sağlanırdı. Tehlikeli görevlerde bulunup, yabancılar içinden kura ile seçilirlerdi. Savaşta sağ garipler padişahın sağındaki sancağın dibinde, sol garipler ise sol alem dibinde yer alırdı. ...
  Devamını Oku 2011-11-26 16:29:02
 • # Garip şiiri ölçü ve kafiyeye neden yer vermemiştir

  Şiirin ölçü(vezin), uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular. Böylece şiirin konularını genişlettiler. Garipçilere göre; "Hece ölçüsü de, aruz ölçüsü de gereksizdir. Ölçüye bağlanma yaratıcılığı engeller. Kalıp, ölçü, vezin vb sadece birer araçtır, amaç değildir. Amaç, o araçlarla şiirin kanat kanat yükselişi, şairin has ve kalıcı şiiri yakalamasıdır." Orhan Veli Kanık ölçü ve kafiye hakkındaki görüşleriniz garip önyazısında şöyle açıklar; "Bir şiirde eğer takdir edilmesi lazım gelen bir ahenk mevcutsa...
  Devamını Oku 2011-12-22 12:05:04
 • # Garipçiler nelere karşı çıktılar

  a. Mısracı zihniyete, vezin ve kafiyeye karşı olma: “Alışılmışın dışında şeyleri”söyledikleri için kendilerinim garipsenmesi gerektiğini bu yüzden bu harekete“garip” ismini verdiklerini söyleyen garipçiler, mısracı zihniyete vezin vekafiyeye karşı olduklarını poetikalarında belirtmişlerdir. Onlara göre şiirde cümleyapısı vezin ve kafiyeler vasıtasıyla bozuluyordu. Başlangıçta hatırda tutmak içinyani; sadece hafızaya yardımcı olmak için kullanılmasına rağmen onda sonradanbir güzellik bulunduğunu onu aynı vezinle kullanmay...
  Devamını Oku 2012-01-04 14:16:32
 • # Garipçiler neden gibi edatını kulanmadılar

  Şiirde mümkün oldukça tabiiliği savunan garipçiler, tabiatı zekâ ile değiştirdiği için teşbih veistiareden uzak duruyorlardı. Benzetme edatı olan “gibi” yi şiirlerinde hiç kullanmıyorlardı. Onlara göre şiire sokulan söz sanatları insanın yüzlerce yıllık zevkine ait bir üründür ve günümüz insanlarını asla tatmin etmeyecektir. Hatta bu görüşten yola çıkarak bir asır önceki şiir sanatını kullanmak bile onların tabiriyle son derece gariptir. Garipçilerin söz sanatlarına bu karşı çıkışlarının bir diğer nedeni de geleneğe karşı olmalarıdı...
  Devamını Oku 2012-01-04 14:14:31


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Garip Poetikası
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç