Anasayfa > Sözlük > R > Resimli Alfabe


Reklamlar
Sizin için bir resimli alfabe hazırladık. Özellikle okumayaı yeni öğrenen çocuklarınıza alfabemizdeki harfleri resimler ile daha kolay öğretmenize yardım olacaktır. Ayrıca resimleri farklı kaydet derseniz büyük boyutu ile ile bilgisyarınıza indirebilir ve resmi çocuklarınıza boya kalemleriyle boyatabilirsiniz.

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe

Resimli Alfabe | Ekleyen: | Tarih: 04-Jan-2012 15:04. | Bu yazı 5345 kez okundu..

Resimli Alfabe ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Resimli Grafik

Devamini Oku
Resimli grafikler, sayısal değerlerin basit çizimlerle temsil edildiği bir tür çubuk grafiğidir. Resimli grafikler, özellikle küçük öğrenciler için diğer grafiklere göre daha ilgi çekici olmakla birlikte anlaması biraz daha zordur. Resimli grafiklerde kullanılan sembol sayısı belirli bir miktarı temsil etmek için kullanıldıklarından, özellikle karışıklığa neden olmaması için, her bir sembolün hangi miktarı temsil ettiği veya toplam miktarlar ilgili sembol satırlarının sonuna yazılmalıdır. Grafiklerin açık, anlaşılır ve dikkat çekici olması içi...

Harf ve Alfabe

Devamini Oku
Harf ve Alfabe Konuşma seslerini yazıda göstermeye yarayan işaretlere harf denir. Türkçe’mizde 29 harf vardır. Bu harflerin tümü birden Türk Alfabesini oluşturur. Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler şunlardır: 1. Göktürk Alfabesi 2. Uygur Alfabesi 3. Arap Alfabesi 4. Latin kökenli yeni Türk Alfabesi Yeni Türk Alfabesi 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiştir. ALFABETİK SIRA (SÖZLÜK SIRASI) Bazı kitaplar harflerin alfabede yer alan sırasına göre düzenlenir. A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L ...

Latin Alfabesinin Kabulu

Devamini Oku
Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Bu yasayla o güne kadar kullanılan Osmanlı Alfabesi'nin yerine, Latin Alfabesi'nin Türkçe'ye uyarlanmış bir biçimi kabul edildi. Tarihçe Türkler 10. yüzyıldan itibaren İslam dini ile birlikte (eskiden İslam kültürünün vazgeçilmez ögesi sayılan) Arap alfabesini de Türkçe ses sistemine uyarlayarak benimsemişlerdi. Bunu izleyen 900 yıl boy...

Resimli Alfabe

Devamini Oku
Sizin için bir resimli alfabe hazırladık. Özellikle okumayaı yeni öğrenen çocuklarınıza alfabemizdeki harfleri resimler ile daha kolay öğretmenize yardım olacaktır. Ayrıca resimleri farklı kaydet derseniz büyük boyutu ile ile bilgisyarınıza indirebilir ve resmi çocuklarınıza boya kalemleriyle boyatabilirsiniz. ...

Türklerin En Eski Alfabesi

Devamini Oku
detay için bakınız: göktürk alfabesi Hunlar döneminde yazının kullanıldığına ilişkin bazı kayıtlar olmakla birlikte, bu yazının niteliği hakkında açık bilgilere sahip değiliz. Bu yüzden Türklerin kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabe Göktürkler döneminde yaygınlık kazanan Göktürk alfabesidir. Son yıllarda Issık-Göl yakınındaki bir kurganda bulunan iki satırdan oluşan yazı, Göktürk alfabesi karaterinde olup, M.Ö. V.-IV. yüzyıllara tarihlenmektedir. Bu yüzden de Göktürklere bağlanan ilk Türk yazısının Göktürk Kağanlığı`nın kuruluşunda...

Alfabe

Devamini Oku
Alm. Alphabet, Fr. Alphabet, İng. Alphabet. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada elif, ba; Yunancada alfa, beta olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra bu iki harfin hecelerinin birleşmeleri neticesinde “alfabe” kelimesi ortaya çıkmıştır. Sesleri gösteren harflerin belli bir sıraya dizilmiş bütünü alfabe olarak adlandırılır. Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan alfa ve beta sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. abece adı i...

Türk Alfabesi

Devamini Oku
Türk Alfabesi Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Ayrıca ünlü “a, u, ı” harflerinin üzerinde yabancı kökenli sözlerde, ince okunuşu ve (bazı durumlarda) uzunluğu göstermek için im (^) kullanılmaktadır. "E" ve “O” harfinde bu im kullanılmaz. ( E harfinde kullanılan şapkalı im "Êê" ve Q, W, X harfleri Kürtçe'de kulla...

Türk Alfabesinde Bulunmayan Harfler

Devamini Oku
Q/q, W/w ve X/x harfleri pek çok batı dilinde vardır. Azerbaycan Türkçesi gibi Latin harflerine geçilen Türk şivesinde Q/q (Kalın k; g için) ve X/x (Hırıltılı h için) kullanılmasına rağmen mevcut Türkiye Türkçesi alfabesinde yer almamaktadır. Bu harflere karşılık gelen harfler sırasıyla k, v, ks, h ile ifade edilir. Örneğin: Batı dillerinde X (iks) taxi, fix gibi sözlerin Türkiye Türkçesindeki imlası taksi ve fiks olur. Sözcüğün yapısına göre iks ya da ksi olarak da söylenir. Ancak Azerbaycan Türkçesi alfabesinde X/x (hı) “yox”[7] [...

İlk Alfabemiz

Devamini Oku
İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi...

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» Resimli Alfabe resimleri

  Puanı : 4.6 / 10 | Oy : 8 kişi | Toplam : 37

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim