Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > K > Kişi Zamirleri


Kişi Zamirleri Nedir

Şahıs (Kişi) Zamirleri [Özet] : Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde altı şahıs olduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir.
Ben biliyorum.
Sen biliyorsun.
O biliyor.
Biz biliyoruz
Siz biliyorsunuz.
Onlar biliyorlar.
Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklere kişi zamir­leri denir."Ben, sen, o, biz, siz, onlar" sözcükleri kişi zamir­leridir. Bu sözcükler hangi eki alırlarsa alsın, hangi koşullarda kullanılırsa kullanılsın, kişi zamiridir.Kişi zamirlerinin çekimleri ve çoğullanmaları
I.T.KII. T KIII. T.KI. Ç.KII. Ç.KIII. Ç.K
YalınBenSen0BizSizOnlar
- iBeniSeniOnuBiziSiziOnları
- eBanaSanaOnaBizeSizeOnlara
-deBendeSendeOndaBizdeSizdeOnlarda
- denBendenSendenOndanBizdenSizdenOnlardan


ÖRNEK Ona kapıyı ben açtım.Sen bizimle ilgili kötü şeyler söylemişsin.Sizin, tatile onlarla gideceğinizi bilmiyorduk.

UYARI 1: Dönüşlü zamir olan "kendi" sözcüğü de kişi zarniridir. "Kendi" zamiri diğer kişi zamirleriyle aynı özelliği gösterir. Ad durum eklerini alınca çekimi şöyle olur:
I.T.KII. T.KIII. T.KI. Ç.KII. Ç.KIII. Ç.K
YalınKendimKendinKendisiKendimizKendinizKendileri
- iKendimiKendiniKendisiniKendimiziKendiniziKendilerini/td>
- e/span>KendimeKendineKendisineKendimizeKendinizeKendilerine
-deKendimdeKendindeKendisindeKendimizdeKendinizdeKendilerinde
- denKendimdenKendindenKendisindenKendimizdenKendinizdenKendilerinden
ÖRNEK Kendisi uğramış. Bizzat kendine anlattım.

a- "Kendi" sözcüğü, tamlamalarda hem tamlayan hem de tamlanan olarak kullanılabilir.

ÖRNEK Kendisi-nın görev-i Tamlayan Ahmet'in kendi-si O-nun kendi-si Tamlanan

b- "kendi " zamiri diğer zamirlerin anlamını kuvve­tlendirmek, pekiştirmek amacıyla kullanılabilir. Anla­mın pekişebilmesi için "kendi" sözcüğü kişi zamiriyle aynı kişiye çekimlenmelidir.

ÖRNEK

Onu ben, kendim çalıştırdım.("Kendim" sözcüğü birinci tekil kişi zamiri olan "ben" öznesini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır.)

Bunu sen, kendin istedin.("Kendin" sözcüğü ikinci tekil kişi zamiri olan "sen" öznesini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır.)

c- "kendi"'zamiri deyimler de sık sık kullanılır.

ÖRNEK Kendine yedirememek, kendinden geçmek, kendini bilmek, kendine gelmek, kendi kendine gelin güvey olmak, kendine yontmak, kendini ağırdan satmak, kendini ateşe atmak

ÖRNEK Kendine yedirememek, kendinden geçmek, kendini bilmek, kendine gelmek, kendi kendine gelin güvey olmak, kendine yontmak, kendini ağırdan satmak, kendini ateşe atmak.

UYARI 2:Adlardan sonra cümle içinde en çok özne görevini üstlenen sözcük türü zamirdir.

Parayı ona ben verdim. Özne

O bugün evden çıkmamış.özne

Sizler Türkiye'nin en büyük güvencesisiniz. Özne

UYARI 3: Kişi adılları edatlarla kullanılabilir.

ÖRNEK Benim gibi, sizin gibi, ona göre...

UYARI 4: Kişi adılları ad tamlamalarında yalnızca tamlayan olarak kullanılabilir. Tamlanan olarak kulla­nılamaz.

ÖRNEK Ben-im kalem-im O-nun ev-i

UYARI 5: Kişi zamirleriyle kurulan ad tamlamaların­da tamlama eklerinin yerini iyelik

ÖRNEK

Biz-im araba-mız(-im ve -mız diye tamlama eki yoktur. Bunlar iyelik ekidir ve tamlama eki yerine kullanılmıştır.)

sen-in kalem-in (-in diye bir tamlanan eki yoktur. Tamlama eki olan "-ı, -i, -u, -ü"nün yerini ikinci tekil iyelik eki "-n" almış­tır.)

UYARI 6: Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri (ben, sen) adın yönelme durumu ekini (-e, -a) aldıklarında ses değişimi oluşur.

ÖRNEK Ben -> Ban-a Sen -> San-a

UYARI 7: Kişi zamirleri birbirlerinin yerine kullanı­labilir. Kimi zaman saygı göstermek, bazen resmi olma çabası, kimi zaman da büyüklük taslamak amacıyla ben yerine biz , sen yerine siz adıllarının kullanıldığı görülür.

Sizinle nerede tanışmıştık.(Resmiyet söz konusu olduğu için ikinci kişi zamiri "siz", ikinci tekil kişi zamiri olan "sen"in yerine kulla­nılmıştır.)
Şahıs (Kişi) Zamirleri [Detay] : Şahıs isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir: “ben, sen, o, biz, siz, onlar, bizler, sizler.”

Tamlayan eki (ilgi hâl eki)ni alabilirler; iyelik eklerini almazlar.
Bu durumda şahıs zamirleri tamlamalarda ancak tamlayan olarak kullanılabilirler. Bu tamlamalarda sonradan tamlayan düşebilir. Çünkü tamlanandaki iyelik ekleri zaten şahıs anlamı taşımaktadır:


Benim kalemim, senin defterin, onun çantası, bizim okulumuz, sizin sınıfınız, onların bahçeleri, bizlerin kaygısı, sizlerin iyiliği...

kalemim, defterini al, çantası, okulumuz, sınıfınız, bahçelerine bak...

­Bu tür tamlamalarda tamlayan vurgulanmak istenirse düşürülmez:

Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar. (Başkasının değil, senin. Burada “sizin” kelimesi atılırsa cümle başka türlü anlaşılır.)
Biz bugün senin misafiriniz. (Başkasının değil, senin.)

­Tamlayan atıldığında yanlış anlaşılma olacaksa atılmaz:

Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar. (Burada “sizin” kelimesi atılırsa cümle başka türlü anlaşılır.)
Onun eşyalarını bize getir. → Eşyalarını bize getir
Senin doğum tarihini bilen yok mu? →Doğum tarihini bilen yok mu
Onun yarışmada birinci olduğuna sevindim.

“ben” ve “sen” zamirleri yönelme hâl eki aldıklarında ses değişikliği meydana gelir:
Ben → bana
Sen → sana

“sen” yerine saygı ve incelik olsun diye “siz” de kullanılır. Tabi bu durumda yüklem de çoğul olmalıdır.

Siz bu olayı görmediniz mi?

Böbürlenmek amacıyla “ben” yerine “biz” kullanılabilir:

Böylelerinin hakkından gelmesini biliriz biz.
Referans: Kişi zamirleri nerelerde kullanılır?

Kişi Zamirleri | Ekleyen: | Tarih: 23-Feb-2012 16:06. | Bu yazı 23453 kez okundu..

Kişi Zamirleri ile ilgili diğer yazılar..

 • # Dil - Kültür - Edebiyat İlişkisi

  Dil, edebiyatın temel taşı olduğu gibi kültürün de taşıyıcısıdır.Bir milletin yarattığı edebiyat, o milletin kültür birikiminin bir yansımasıdır. Dil olmadan ne kültür ne de edebiyat olur. Bu üç öğe birbirini tamamlar. Kültür, bir toplumun tarihi gelişme süreci içinde meydana getirdigi maddi ve manevi degerlerin bütününü ifade eder.Bir dil sanatı olan edebiyat da kültürün içinde yer alır. Gerçekte kültürün temelini dil oluşturur. Çünkü Dil, bir çok kültür degerinin yaratıcısı oldugu gibi bir çogunun da taşıyıcısı durumundadır. Maniler,t...
  Devamını Oku 2011-11-14 14:48:29
 • # Soru zamirleri

  Soru zamirleri Tanımı Soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir. Cümledeki soru anlamı soru zamirleriyle de sağlanır. “ne, kim, hangisi, nere, kaçı” Yanında ne getirdin? Bunları sana kim anlattı. Özellikleri ve Örnekler ]Soru zamirleri cümleye soru anlamı katar, ama bazı durumlarda soru cümlesi yapmaz. Kimin geldiğini bilemem. Hangisini istediğini anlamadım. ]“hangi ve kaç” sıfatları iyelik eki alarak zamir olular. Hangisi sizinle geldi? Soruların kaçı cevaplandı? ]Soru zam...
  Devamını Oku 2008-01-16 12:14:44
 • # Dil ve Kültür İlişkisi

  Dil ve Kültür İlişkisi (Özet) : Dil, milli kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddi-manevi kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin... izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbi...
  Devamını Oku 2011-11-14 14:46:06
 • # İşaret zamirleri

  İşaret zamirleri İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. ]İyelik eki almazlar; diğer isim hâl eklerini alabilirler. Dolayısıyla isim tamlamalarında ancak tamlayan olabilirler. bundaki, burada, onlarla, şundan, ötekiler... bunun rengi, buranın havası, onların evi, ötekinin bahçesi... Başlıca işaret zamirleri şunlardır: “bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi, öylesi...” Bunu kim yaptı? Şunda ne var? Benim kitabım o değil. Bunla...
  Devamını Oku 2008-01-16 12:17:25
 • # Çalıkuşu Romanı İncelemesi Konusu Yapısı Anafikri Kişileri

  Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmış bir romandır. Türk edebiyatının en çok sevilen klasik eserleri arasında yer alır. Ağırlıklı olarak Anadolu'da geçen ve arka planda Osmanlı'nın son yıllarını anlatan bir romandır. Kitabın son kısmı hariç, ki bu bölüm dışarıdan bir gözlemcinin anlattıklarıdır, romanın ana kahramanı Feride'nin hatıra defteri şeklinde yazılmıştır. Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu'nu önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazmıştır. Yapıtı, 1922'de Vakit Gazetesi'nde Çalıkuşu adıyla rom...
  Devamını Oku 2011-12-16 21:26:23
 • # Takısız İsim Tamlaması

  Tamlayan, tamla­nanın neden yapıldığını belirtir. Her iki ad da tamla­ma eki almaz. Örnek: Cam vazo (Camdan yapılmış vazo) Çelik tencere (Çelikten yapılmış tencere) Takısız ad tamfamalarında tamlayan hammaddenin, tamlanan ondan elde edilmiş bir ürünün adıdır. Örnek: Deri koltuk (Hammadde- Ürün) Takısız ad tamlamalarını sıfat tamlamalanyla karıştırmamak için “-den” ekinden yararlanıla­bilir. Takısız tamlamada tamlayan “-den” ekini alarak da kullanılabilir. Sıfat tamlamalarında ise tamlayan bu eki alamaz. ...
  Devamını Oku 2012-03-15 13:52:42
 • # Kişi Zamirleri

  Şahıs (Kişi) Zamirleri [Özet] : Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde altı şahıs olduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir. Ben biliyorum. Sen biliyorsun. O biliyor. Biz biliyoruz Siz biliyorsunuz. Onlar biliyorlar.Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklere kişi zamir­leri denir."Ben, sen, o, biz, siz, onlar" sözcükleri kişi zamir­leridir. Bu sözcükler hangi eki alırlarsa alsın, hangi koşullarda kullanılırsa kullanılsın, kişi zamiridir.Kişi zamirlerinin çekimleri ve çoğullanmaları I.T.KII. T KIII. T.KI. Ç.KII. Ç.K...
  Devamını Oku 2012-02-23 16:06:08
 • # Edebiyat Araştırmalarının Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

  Edebiyat Araştırmalarının Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Edebiyatın temel taşı olan dil, diğer bilim dallarının da kullanmak zorunda oldukları bir araçtır.Bundan dolayı, edebiyat ile bütün bilim dallarının doğrudan bir ilişkisi vardır. Edebiyat araştırmacıları, edebi çalışmaları esnasında diğer bilim dallarının bazı yöntem ve birikimlerinden de faydalanırlar. Edebiyat araştırmacısı olarak kabul edilen edebiyat tarihçisi ve eleştirmen; tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji ve ekonomi gibi bilimlerden faydalanmak zorundadır.Tarih bil...
  Devamını Oku 2007-11-08 23:54:14
 • # Atatürkün Samsuna Çıkışının Önemi

  Atatürkün Samsuna gidişinin en büyük önemi; Türk kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olmasıdır. Kurtuluş savaşımız atatürkün bu hamlesi ile başlar ve giderek büyüyerek düşmenı yurdumuzdan atana kadar devam eder. Atatürkün Samsuna Gidiş AmacıBu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve birşeyler yapmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için bulunmaz fırsattı. Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “...
  Devamını Oku 2012-11-26 15:41:42
 • # Kişiselleştirme

  Teşhis (Kişiselleştirme) : İnsan dışındaki canlı cansız varlıklara insan özelliği kazandırmaktır. Kural: Her teşhiste aynı zamanda kapalı istiare vardır.Teşhis Örnekleri: 1. Güzel gitti diye pınar ağladı. 2. Menekşeler külahını kaldırır. 3. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda geriniyordu bir eski duvarın sıvasında. 4. Toros dağlarının üstüne, ay un eledi bütün gece.Teşhis ve İntak Nedir : Teşhis, insan olmayan varlıklara insanların yaptığı işleri mecazi olarak yaptırma; intak da bu varlıkları söyletme, konuşturma sanatıdır. Teşhis ve intak ...
  Devamını Oku 2011-12-31 09:56:13


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 14:53:20 02.23.2012  Güncelleme: 17:44:30 03.07.2014
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Kişi Zamirleri

Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklere kişi zamir­leri denir."Ben, sen, o, biz, siz, onlar" sözcükleri kişi zamir­leridir. Bu sözcükler hangi eki alırlarsa alsın, hangi koşullarda kullanılırsa kullanılsın, kişi zamiridir.Kişi zamirlerinin çekimleri ve çoğullanmaları

Soru: kişi zamirlerinden her birinden 3 tane cümle
Mesaj: kisi zamiriyle 3 er cümle

I.T.KII. T KIII. T.KI. Ç.KII. Ç.KIII. Ç.K
YalınBenSen0BizSizOnlar
- iBeniSeniOnuBiziSiziOnları
- eBanaSanaOnaBizeSizeOnlara
-deBendeSendeOndaBizdeSizdeOnlarda
- denBendenSendenOndanBizdenSizdenOnlardan


ÖRNEK Ona kapıyı ben açtım.Sen bizimle ilgili kötü şeyler söylemişsin.Sizin, tatile onlarla gideceğinizi bilmiyorduk.

UYARI 1: Dönüşlü zamir olan "kendi" sözcüğü de kişi zarniridir. "Kendi" zamiri diğer kişi zamirleriyle aynı özelliği gösterir. Ad durum eklerini alınca çekimi şöyle olur:
I.T.KII. T.KIII. T.KI. Ç.KII. Ç.KIII. Ç.K
YalınKendimKendinKendisiKendimizKendinizKendileri
- iKendimiKendiniKendisiniKendimiziKendiniziKendilerini/td>
- e/span>KendimeKendineKendisineKendimizeKendinizeKendilerine
-deKendimdeKendindeKendisindeKendimizdeKendinizdeKendilerinde
- denKendimdenKendindenKendisindenKendimizdenKendinizdenKendilerinden
ÖRNEK Kendisi uğramış. Bizzat kendine anlattım.

a- "Kendi" sözcüğü, tamlamalarda hem tamlayan hem de tamlanan olarak kullanılabilir.

ÖRNEK Kendisi-nın görev-i Tamlayan Ahmet'in kendi-si O-nun kendi-si Tamlanan

b- "kendi " zamiri diğer zamirlerin anlamını kuvve­tlendirmek, pekiştirmek amacıyla kullanılabilir. Anla­mın pekişebilmesi için "kendi" sözcüğü kişi zamiriyle aynı kişiye çekimlenmelidir.

ÖRNEK

Onu ben, kendim çalıştırdım.("Kendim" sözcüğü birinci tekil kişi zamiri olan "ben" öznesini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır.)

Bunu sen, kendin istedin.("Kendin" sözcüğü ikinci tekil kişi zamiri olan "sen" öznesini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır.)

c- "kendi"'zamiri deyimler de sık sık kullanılır.

ÖRNEK Kendine yedirememek, kendinden geçmek, kendini bilmek, kendine gelmek, kendi kendine gelin güvey olmak, kendine yontmak, kendini ağırdan satmak, kendini ateşe atmak

ÖRNEK Kendine yedirememek, kendinden geçmek, kendini bilmek, kendine gelmek, kendi kendine gelin güvey olmak, kendine yontmak, kendini ağırdan satmak, kendini ateşe atmak.

UYARI 2:Adlardan sonra cümle içinde en çok özne görevini üstlenen sözcük türü zamirdir.

Parayı ona ben verdim. Özne

O bugün evden çıkmamış.özne

Sizler Türkiye'nin en büyük güvencesisiniz. Özne

UYARI 3: Kişi adılları edatlarla kullanılabilir.

ÖRNEK Benim gibi, sizin gibi, ona göre...

UYARI 4: Kişi adılları ad tamlamalarında yalnızca tamlayan olarak kullanılabilir. Tamlanan olarak kulla­nılamaz.

ÖRNEK Ben-im kalem-im O-nun ev-i

UYARI 5: Kişi zamirleriyle kurulan ad tamlamaların­da tamlama eklerinin yerini iyelik

ÖRNEK

Biz-im araba-mız(-im ve -mız diye tamlama eki yoktur. Bunlar iyelik ekidir ve tamlama eki yerine kullanılmıştır.)

sen-in kalem-in (-in diye bir tamlanan eki yoktur. Tamlama eki olan "-ı, -i, -u, -ü"nün yerini ikinci tekil iyelik eki "-n" almış­tır.)

UYARI 6: Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri (ben, sen) adın yönelme durumu ekini (-e, -a) aldıklarında ses değişimi oluşur.

ÖRNEK Ben -> Ban-a Sen -> San-a

UYARI 7: Kişi zamirleri birbirlerinin yerine kullanı­labilir. Kimi zaman saygı göstermek, bazen resmi olma çabası, kimi zaman da büyüklük taslamak amacıyla ben yerine biz , sen yerine siz adıllarının kullanıldığı görülür.

Sizinle nerede tanışmıştık.(Resmiyet söz konusu olduğu için ikinci kişi zamiri "siz", ikinci tekil kişi zamiri olan "sen"in yerine kulla­nılmıştır.)
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Kişi Zamirleri
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç