Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > İsmin Halleri


İsmin Halleri Nedir

İsmin Halleri Nelerdir


İsmin Halleri

İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere isim hâl ekleri denir. İsimlerin bu ekleri alarak yüklendikleri görevlere ismin hâlleri denir.

1. Yalın Hâl

Eki yoktur.

İsimlerin hiçbir hâl eki almamış hâlleridir. Çoğul, iyelik ve bildirme eki almış olabilir. Bu durumda da yalın hâlde sayılırlar.

Ör: ev, okul, yol, çocuk, fikir, baba(sı), defter(ler), çalışkan(dır)…

2. Belirtme (Yükleme) Hâli

“-i” ekiyle yapılır.

İsmin, fiildeki işten, hareketten, eylemden doğrudan etkilenme ve onunla ilgili olma hâlidir.

Bu eki alan isimler cümlede belirtili nesne görevinde bulunur.

Ör: ev-i gördüm, kapı-y-ı açtım, okul-u boyadılar, gül-ü koparmayın…

3. Yönelme Hâli

“-e” ekiyle yapılır.

Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.

Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme, yaklaşma, ulaşma söz konusudur. Yönelme hâlindeki kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olabilir.

Ör: eve, okula, yola, çocuğa…

4. Bulunma Hâli

“-de” ekiyle yapılır.

Eylemin yapıldığı yeri, nesneyi ya da soyut kavramı bildirir.

Ör: ev-de oturma, okul-da öğren, yurt-ta kaldı, devlet-te bulunuyor…

Bulunma hâlindeki bir isim, cümlede dolaylı tümleç, zarf tümleci veya yüklem olabilir.

5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli

“-den” ekiyle yapılır.

Eklendiği kelimeyi dolaylı tümleç yapar; “çıkma, ayrılma, uzaklaşma” bildirir. İsmin ayrılma hâli, yani dolaylı tümleç, yükleme sorulan “nereden, kimden, neden” sorularının cevabıdır.

Ör: okul-dan çıktı, ev-den ayrıldı, yurt-tan geliyor, devlet-ten istedi…

İsmin Halleri (Detay)


İsmin Halleri Nelerdir
İsmin Yalın Hali
İsmin E Hali
İsmin İ Hali
İsmin De Hali
İsmin Den Hali
İSMİN HALLERİ
İsimler, cümle içindeki görevlerine göre yalın ( eksiz ) veya " -i, -e, -de, -den " çekim eklerinden birini alarak bulunurlar. İsimlerin girdiği bu biçimlere ismin halleri denir.

İsmin beş hali vardır.
1 . İsmin yalın hali:
İsmin hal eki almamış biçimidir.


ÖRNEK: taş, sene, kitap, ağaç, dert, renk, tarak, Ahmet...

2. İsmin -e hali:
İsmin sonuna " -e " veya " -a " eklerinden BÜUK'na uygun olarak getirilmiş biçimidir.

ÖRNEK: Elmalara, okula, üzüme, taşa, seneye, kitaba, ağaca, derde, renge, tarağa, Ahmet'e, elmaya...

NOT 1 : Sesli harf ile biten cins isimler, " -e " hal ekini aldıklarında, isim ile hal eki arasına " y " kaynaştırma harfi girer.

NOT 2 : " p, ç, t, k " harfleri ile biten cins isimler, " -e " hal ekini aldıklarında " Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması " kuralı uygulanır.

NOT 3 : Özel isimlere eklenen " -e " hal eki kesme işareti ile ayrılır. " p, ç, t, k " harfleri ile biten özel ismler " -e " hal ekini aldıklarında yumuşama kuralı ( yazarken ) uygulanmaz.

3 . İsmin -i hali: İsmin sonuna " - i, -ı, -u, -ü " eklerinden uygun olanının getirilmiş biçimidir.

ÖRNEK: Elmaları, okulu, üzümü, taşı, seneyi, kitabı, ağacı, derdi, rengi, tarağı, Ahmet'i, elmayı...

NOT 1 : Sesli harf ile biten cins isimler, " -i " hal ekini aldıklarında, isim ile hal eki arasına " y " kaynaştırma harfi girer.


NOT 2 : " p, ç, t, k " harfleri ile biten cins isimler, " -i " hal ekini aldıklarında " Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması " kuralı uygulanır.

NOT 3 : Özel isimlere eklenen " -i " hal eki kesme işareti ile ayrılır. " p, ç, t, k " harfleri ile biten özel ismler " -i " hal ekini aldıklarında yumuşama kuralı ( yazarken ) uygulanmaz.

4 . İsmin -de hali:
İsmin sonuna " -de " ekinin getirilmiş biçimidir. " -de " eki eklendiği ismin son hecesindeki sesli harf kalın ise " -da " şeklini alır.

ÖRNEK: Elmalarda, okulda, üzümde, taşta, senede, kitapta, ağaçta, dertte, renkte, tarakta, Ahmet'te, elmada...

NOT : " p, ç, t, k, s, ş, h, f " harfleri ile biten isimler, " -de " hal ekini aldıklarında " yumuşak ünsüzlerin sertleşmesi " kuralı uygulanır.

5 . İsmin -den hali:
İsmin sonuna " -den " ekinin getirilmiş biçimidir. " -den " eki eklendiği ismin son hecesindeki sesli harf kalın ise " -dan " şeklini alır.

ÖRNEK: Elmalardan, okuldan, üzümden, taştan, seneden, kitaptan, ağaçtan, dertten, renkten, taraktan, Ahmet'ten, elmadan...

NOT : " p, ç, t, k, s, ş, h, f " harfleri ile biten isimler, " -den " hal ekini aldıklarında "yumuşak ünsüzlerin sertleşmesi " kuralı uygulanır.
Referans: ismin halleri nelerdir

İsmin Halleri | Ekleyen: | Tarih: 25-Dec-2012 17:28. | Bu yazı 17505 kez okundu..

İsmin Halleri ile ilgili diğer yazılar..

 • # İsmin Halleri

  İsmin Halleri Nelerdirİsmin Halleriİsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere isim hâl ekleri denir. İsimlerin bu ekleri alarak yüklendikleri görevlere ismin hâlleri denir.1. Yalın Hâl Eki yoktur.İsimlerin hiçbir hâl eki almamış hâlleridir. Çoğul, iyelik ve bildirme eki almış olabilir. Bu durumda da yalın hâlde sayılırlar.Ör: ev, okul, yol, çocuk, fikir, baba(sı), defter(ler), çalışkan(dır)…2. Belirtme (Yükleme) Hâli“-i” ekiyle yapılır.İs...
  Devamını Oku 2012-12-25 17:28:13
 • # Maddenin Halleri

  Klasik sınıflandırmaya göre maddenin 3 ayrı hali vardır. bunlar katı, sıvı ve gaz halidir. Son yıllarda bu sınıflandırmaya 4. bir hal eklenmiştir. Buna maddenin plazma hali denmektedir. Yani yeni sınıflandırmaya göre; katı,sıvı,gaz ve plazma olmak üzere maddenin dört hali mevcuttur. Bu sınıflandırmalar maddenin günlük kullanımları üzerine yapılmıştır. Oysa araştırmalar en son 16 tane madde hali tanımlarlar. Bunlar; klasik haller dışında; sıvı kristal, amorf katı, manyetik düzenli, süperiletken, süperakışkan, Bose-Einstein yoğunlaşması, Rydberg ...
  Devamını Oku 2012-12-26 15:54:51
 • # İsmin İ Hali

  İsmin -i hali:  İsmin sonuna ” – i, -ı, -u, -ü “ eklerinden uygun olanının getirilmiş biçimidir.  ÖRNEK: Elmaları, okulu, üzümü, taşı, seneyi, kitabı, ağacı, derdi, rengi, tarağı, Ahmet‘i, elmayı. Örnekteki renkli harflerin açıklaması aşağıdadır. Pembe - NOT( 1 ) : Sesli harf ile biten cins isimler, ” -i “ hal ekini aldıklarında, isim ile hal eki arasına ” y “ kaynaştırma harfi girer. Mavi - NOT ( 2 ) : ” p, ç, t, k “ harfleri ile biten cins isimler, ” -i “ hal ekini aldıklarında ” Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması “ kuralı uygulanır. ...
  Devamını Oku 2014-08-11 11:35:58


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
İsmin Halleri
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç