Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > T > Televizyonun Zararları


Televizyonun Zararları Nedir

Televizyonun Zararları (Özet)
* Televizyondaki kötü programları örnek alan çocuklar ülkedeki suç oranını arttırır.
* Televizyona çok bağlı olan kişilerde bazı rahatsızlıklar olabilir.(Örnek: Göz Bozulması)
* Okumak Yerine Televizyondaki Programlardan Bilgilenmeye Çalışmak, Okuma Kültürünü Öldürür.
* Televizyona Çok Bağlı Olan Kişinin Hayatta Hiçbir Amacı Kalmaz Ve Hayatta Bir Amacı Olmayan Kişinin Yaşamasına Gerek Yoktur.
* Televizyon İnsanları Tembelleştirir Tembel Olmaya Yöneltir.
* Ders Çalışan Birinin Çalıştığı Yerde Televizyon Bulunması O Kişinin Dikkatini Dağıtarak Ders Çalışmasına Engel Olur.
* Televizyona Çok Bağlı Olan Kişilerin İşleri Aksayabilir.
* Yöreleri Kötü Tanıtan Bir Filmde, O Yörenin İmajını Bozabilir.
* Ayrıca Çok Fazla Televizyon İzlemek Enerji Kaybına Neden Olur.
* Yaşına Uygun Olmayan Kişilerin Zararlı Programlar İzlemesi, Kişinin Ruhsal Ve Zihinsel Problemler Yaşamasına Neden Olur.

Televizyon ve Eğitim


Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.

A. Televizyonun Yararları


1. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir.
2. Çocuğun kültürünü geliştirir.
3. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder.
4. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir.
5. Çocukların estetik zevklerini geliştirir.
6. Televizyon öncelikle bir kitle eğitim cihazıdır.
7. Yerinde ve yararlı kullanılırsa iyi bir eğitim aracıdır.
8. Televizyonun eğitimi destekleyici, eğlendirici ve en önemlisi yaygın eğitim olarak kullanılması son derece yerindedir.
9. Televizyon dünyadan ve ülkemizden haber almamızı kolaylaştırdığı gibi güncel konularda (hava durumu vs) da bilgilenmemizi sağlar.

B. Televizyonun Zararları


a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir,
yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır.
b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir.
c. Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe ve korkular geliştirebilir. Onlarda sürekli korku içinde olma gibi davranışlar geliştirebilir.
d. ilkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda saldırganlık duyguları geliştirebilir.
e. A.B.D. de özellikle çocuklar arasında şişmanlık yaygındır. Bunun sebebi, TV karşısında saatlerce kıpırdamadan oturmak ve abur cubur yemektir.
f. TV'de gördükleri herşeyi gerçek olarak algılayabilirler.
g) Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırdetmekte güçlük çekerler. Gözleri önünde olup bitenin bir oyun ya da temsil olduğunu bilmez, gerçek sanırlar. Süperman gibi uçmaya çalışırlar.

Televizyonun Zararlarına Örnekler


• Los Angeles'te bir hizmetçinin, evin 7 yaşındaki oğlunu pişmekte
olan kuzu haşlamasına, dövülmüş cam serperken yakalaması ve çocuğun amacımn, TV. de gördüğü benzer bir olaydaki gibi, ev halkının ölüp ölmeyeceğini denemek olduğunu söylemesi.
• Boston'da 9 yaşında bir çocuğun, karnesindeki zayıfları en kestirme yoldan çözümlemek için öğretmenine yılbaşında zehirli çukulata göndermeyi babasına teklif etmesi ve sebep olarak, TV'da bu yoldan karısını öldüren bir adamın yakalanamadığını söylemesi.
• TV.'deki bir filmde, bir ıslah evindeki çocuk çetesi tarafından bir lehimci aletinin sapıyla gerçekleştirilen ırza geçme olayını izleyen 9-15 yaşlarındaki dört çocuğun, dört gün sonra, San Fransisco Plajlarından birinde iki küçük kıza, aynı şeyi bira şişeleriyle uygulamaları.
• Los Angeles'te iki çocuğun, Tv de izledikleri bir polisiye dizideki yöntemi kullanarak bir bankayı soymaya kalkmaları ve 15 kişiyi 7 saat rehin tutmaları.
• 1965 yeni yıl sabahında, New York'ta WNEW televizyonunda bir muppet şov sırasında, spikerin, sesini alçaltarak, "Babanız uyuyor mu? Uyuyorsa cebindeki cüzdanını açın, kimseye göstermeden üzerinde eski başkanların resimleri bulunan yeşil kağıtlardan bir kaç tane alın, bir zarfa koyup şu adrese yollayın," demesinin ertesi günü, spikerin Tv istasyonundaki adresine içinde dolarlar bulunan zarfların yağmaya başlaması, fakat sorumlularca farkına varılarak duruma
el konulması.

Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi, şiddet duygularını uyarmasıdır. Saldırganlık içerikli programlar çocukları da saldırgan olmaya yöneltmektedir.

Çocuk, kitle iletişim araçlarının günlük ve anlık tatmini için kullanır. Toplumun modellerini öğrenmek için değil. Fakat bu arada bilinçsiz olarak bunları da öğrenmekte ve toplumsallaşmaktadır.

Ayrıca kitle iletişim-araçları, çocuğun eğitilmesi bakımından sadece eğitim amacıyla okullarda kullanılmaya başlamıştır.

Okul sistemlerince iletişim araçlarının eğitimsel imkânları uzun süre farkedilmiştir. Güldürü kitapları, tarih ve edebiyat öğretmek için yayınlandılar. Tamamen eğitimsel filmler yapıldı. Eğitimsel radyo, okul dışındaki doğa araştırmaları, edebiyat, tiyatro, coğrafya ve matematik dallarındaki uzmanları sınıfa getirmiştir. Sonra eğitimsel TV, eğitimsel radyonun yerini aldı. Böylece görsel eğitim alanı bir uzmanlık durumuna gelmiştir. Bu konularda öğretmenler kurslardan geçirilmektedir.

Ayrıca batıda gelişmiş ülkelerde görsel işitsel kitaplıklar oluşturulmuştur.

Eğitimcilerin tüm kitle iletişim araçları bakımından işlevi, bu araçlardaki programları ve yayınları eleştirmek ve seçmektir

Zararlı olanları çocuk yönünden eleştirmek, en uygun olanları ise çocuk için seçmektir.

Özellikle TV, yetişkin eğitiminde de yararlı olabilir. Onlara hem okuma yazma, hem mesleksel kurslar açısından yararlı olabilir. Ayrıca onların bilgi, görgülerini arttırmak, tutumlarım değiştirmek ve genel kültürlerini arttırmak açısından da oldukça yararlı oldukları bir gerçektir.

TV, ayrıca eğitimsel programlarında en yetenekli öğretmenlerden geniş kitlelerin yararlanmasını da sağlamaktadır. Radyo ve Televizyondaki eğitim yayınları, içeriğine göre
a) Temel eğitim,
b) Tamamlayıcı eğitim olarak gruplandırılabilir.

Temel eğitim türündeki eğitici yayınlarda, okullarda verilen eğitim verildiği gibi, bireye bazı beceriler, uğraşılar, bilgiler verilmesi de amaçlanır. Bu eğitim kapsamına okula giden öğrenciler girdiği gibi, okul dışındaki kişiler de girebilir. Bu eğitim türüne "Doğrudan eğitim" denir. Bu tür yayınlarda amaç, temel eğitimin eksikliğini gidermek, bu tür eğitimin etkinliğini arttırmaktır. Bu eğitimin kapsamında şu hususlara yer verilir.

I Bireyin düşünme ve iletişim yetenekleri: Okuma yazma, konuşma, dinleme, hesap yapma.
II Beceri kazandırma: El işi, ev işi, tarım, hayvancılık, inşaat vs.
III Çevre ve kişi sağlığı ile ilgili bilgiler.
IV Doğal sürecin ve fiziksel çevrenin bilinmesi ve anlaşılması ile ilgili bilgiler.
V Kişinin içinde yaşadığı evrenin, ekonomik ve toplumsal kurumları bilmesi, anlaması ile ilgili bilgiler.
VI Kişinin değer yargı ve insiyatifi ile yaşayabileceği modern bir evrene uyumunu sağlayan niteliklerin geliştirilmesi.
VII Ruhsal ve ahlâkî gelişimi, dinsel inanışların ve törenlerin toplum hayatına uygulamada davranışını kazandırma ile ilgili bilgiler,

Tamamlayıcı eğitim türünde ise kişiye haber ve genel kültür veren yayınlar girer. Yaygın eğitim de denilebilecek bu tür yayınlar, örgün eğitim yayınları dışında verilecek tüm eğitsel içerikli yayınları kapsar. Okul dışında bulunan herkese her konuda verilen yayındır.

Günümüzde pek çok ülkede yer alan eğitici yayınlar şunlardır:
1. Köy yayınları — Kırsal kesimde yaşayanların eğitimine ilişkindir.
Onlara yararlı bilgi, beceri, yöntem ve teknikler benimsetilir.
2. Çocuk yayınları — Örgün eğitim dışında çocukların toplumdan
öğrenmeleri gereken bilgileri verir. Bu bilgiler çekici biçimde
ses ve görüntü ile çocuklara sunulur.
3. Gençlik yayınları — Gençlerin bugünkü ve yarınki hayatlarına
hazırlanmalarında, toplumla bütünleşmede, beden ve ruh sağlıklarının
geliştirilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, yayın yoluyla
gençlere yol gösterilir. Sanat sevgisi, çağdaş dünya görüşü kazandırmak
da diğer amaçlar arasındadır.
4. Kadın yayınları — Kadımn eğitimi, aile, toplum içindeki
görev ve sorumlulukları, kadın hakları, çocuk bakımı gibi konuları
içerir.
5. İşçi Yayınları — İşçi sorunlarım çözümlemek, sağlıklı bir
üretimi gerçekleştirmeye yönelik programlardır.
6. Genel Eğitim Yayınları — Sağlık, yabancı dil, ev ekonomisi,
din ve ahlâk, trafik ,çevre kirliliği, el ve ev becerileri yetenekleri kazandırılması
(Resim yapma, bahçe düzenleme, bakımı, müzik araçlarının
tanıtılması, sporla ilgili çeşitli konular) gibi yayınlardır.

Televizyonun Zararları | Ekleyen: | Tarih: 12-Mar-2012 17:55. | Bu yazı 18344 kez okundu..

Televizyonun Zararları ile ilgili diğer yazılar..

 • # Televizyonun Yararları

  Televizyonun Yararları (Özet) * Yeni bilgiler öğretir. * Boş zamanları değerlendirir. * Eğlendirir. * Dilini geliştirir. * Hayal gücünü değiştirir. * Müziğe ilgisini artırır. * Yaratıcılığı yönlendirir.Televizyon ve EğitimTelevizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.A. Televizyonun Yararları1. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir. 2. Çocuğun kültürünü geliştirir. 3. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder. 4. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir. 5. Çocu...
  Devamını Oku 2012-03-12 18:05:54
 • # Erozyonun Zararları

  1- Tarım toprakları yok olur. 2- Meralarda verim azalır. 3- Baraj ve göller toprakla dolar. 4- Akarsular kirlenir. 5- Doğal denge bozulur. (Hayvan ve bitki türleri azalır, tarımsal verim azalır.) Erozyonun Zararları Nelerdir 1- Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. 2- Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar. 3- Meraların yok olması h...
  Devamını Oku 2011-12-29 12:07:43
 • # Televizyonun Yararları ve Zararları

  TELEVİZYON VE EĞİTİM Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur. A. Yararları a. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir. b. Çocuğun kültürünü geliştirir. c. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder. d. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir. e. Çocukların estetik zevklerini geliştirir. B. Zararları a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir, yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır. b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştiri...
  Devamını Oku 2010-10-31 16:48:49
 • # Televizyonun Zararları

  Televizyonun Zararları (Özet) * Televizyondaki kötü programları örnek alan çocuklar ülkedeki suç oranını arttırır. * Televizyona çok bağlı olan kişilerde bazı rahatsızlıklar olabilir.(Örnek: Göz Bozulması) * Okumak Yerine Televizyondaki Programlardan Bilgilenmeye Çalışmak, Okuma Kültürünü Öldürür. * Televizyona Çok Bağlı Olan Kişinin Hayatta Hiçbir Amacı Kalmaz Ve Hayatta Bir Amacı Olmayan Kişinin Yaşamasına Gerek Yoktur. * Televizyon İnsanları Tembelleştirir Tembel Olmaya Yöneltir. * Ders Çalışan Birinin Çalıştığı Yerde Televizyon Bulunm...
  Devamını Oku 2012-03-12 17:55:53
 • # Sigaranın Zararları

  Tütün, yapraklarında tanen, zamk, nişasta, reçine ve nikotin alkoloidi denen (alkole benzer madde) kimyasal maddeler bulunduran bir bitkidir. Tarımda böcek öldürücü olarak nikotin sülfat tuzları kullanılır. Bir paket sigarada bulunan NİKOTİN bir insana damardan verilse insanı öldürür.Zaten bu işin ciddiyetini ortaya koymaktadır. Tütünün ana yurdu Amerika’dır. Kuzey Amerika’da, Meksika’da, ve Haiti’de yerliler tapınaklarda tütünü yakarak dumanını çekerler ve tedavi amaçlı kullanırlardı. Amerika’nın keşifinden son...
  Devamını Oku 2008-02-01 14:36:50
 • # Erozyonun Zararları İle İlgili Sloganlar

  1. Türkiye çöl olmasın. Daha güzel bir Türkiye için, gelin hep beraber savaşalım!!! 2. Yaşanılabilir Türkiye İçin Erezyona Dur Diyelim 3. Çoçuklarınıza bereketli topraklar bırakmak istiyorsanız erezyona karşı bir fidan da sen dik.. 4. Toprağına sahip çık ki, yarın çocukların aç kalmasın 5. Türkiye çöl olmasın 6. Erozyona dur diyelim ...
  Devamını Oku 2011-12-29 12:25:08
 • # Televizyonun İcadı

  21. yüzyılın vazgeçilmez aletlerinden biri olan televizyonun tarihi, 75 yıl önce, İskoç mucit John Logie Baird ’in keşfiyle başladı. Baird, 21. yüzyılda insanları saatlerce karşısında oturtabilen televizyonun babasıydı. Keşif merakı çocuk yaşlarda başlayan Baird, 12 yaşında, evine bir elektik sistemi döşemiş ardından yoldayken arkadaşlarıyla konuşmasını mümkün kılacak ilk telefon santralini geliştirdi. İskoçyaya’da Kraliyet Teknik Koleji’nde elektrik dersleri alan Baird, Glascow üniversitesinde elektrik mühendisliği okudu. Bir...
  Devamını Oku 2011-10-04 12:29:08
 • # Televizyonun Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi

  İnsanların kimi zaman can sıkıntısından, kimi zaman vakit geçirmek için, kimi zaman da eglenmek ve bilgilenmek amacıyla karsısına geçtigi televizyon çagımızın popüler iletisim araçlarından biri olmaya devam etmektedir. Hem eglendirme hem de egitme islevini, insanları hiçbir zahmete sokmadan gerçeklestiren televizyon; is yaparken, kitap okurken, hatta eglenirken dahi izlenebilme özelligine sahiptir. Bu nedenle “televizyon, tarihte ilk kez, … milyarlarca insan tarafından, kolaylıkla ve yaygınlıkla izlenebilen yegane iletisim aracıdır....
  Devamını Oku 2012-03-12 18:10:18
 • # Radyasyonun Zararları

  X ışınları, ultraviyole ışınlar, görülebilen ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, mikro dalgalar, radyo dalgaları ve manyetik alanlar, elektromanyetik spektrumun parçalarıdır. Elektromanyetik parçaları, frekans ve dalga boyları ile tanımlanır. Ultraviyole ve X ışınları çok yüksek frekanslarda olduğundan, elektromanyetik parçalar kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptir. Bu bağların kırılması iyonlaşma diye tanımlanır. İyonlaşabilen elektromanyetik radyasyonları, hücrenin genetik materyali olan DNA'yı parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadı...
  Devamını Oku 2011-08-31 17:13:36
 • # Televizyonun Etkileri

  TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİGiriş Günümüzde gerekli gereksiz her yerde ve her biçimde tartışılan televizyonu iki körün tuttuğu fil örneğine benzetmek mümkündür. Her kesimden insanın kendi düzeyi ve beklentileri çerçevesinde konuya yaklaşımları farklı olabilmektedir. Ben daha çok çeşitli programlar aracılığıyla televizyonda yer alan ve çocukları çeşitli biçimlerde etkilediğine inandığım birtakım açık ve örtük mesajlar üzerinde durmak istiyorum. Televizyonun olumsuz etkileri konusunda daha çok şiddet ögesi üzerinde duru...
  Devamını Oku 2012-03-12 18:17:27


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 17:56:19 03.12.2012  Güncelleme: 17:56:19 03.12.2012
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Televizyonun Zararları

Televizyon kitle iletişim araçlarının en önemlileri arasındadır ve 20. yüzyılda icat edilen en önemli icatlardan birisidir. Televizyon çağın gelişmesine büyük fayda sağlamıştır ve televizyonun yararlarını göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak televizyonun bize getirdiği fayda kadar bizlerden alıp götürdüğüde birçok şey vardır. Örnek verirsek günde 3 saat televizyon başında geçirdiğimiz zaman yılda ortalama 1035 saat yapar. Yani bir yılda ortalama 40-45 gün civarında vaktimizi televizyon başında harcıyoruz. Buda insan hayatı için çok büyük bir zamandır.

1- Televizyonun karşısında büyümekte olan çocukların sosyalleşme, bireyselleşme ve psikososyal yönlerinin tamamı eksik olur.
2-Televizyon insanlara magazin programları isimiyle birden fazla seviyesiz eğlence kültürü aşılamaktadır.
3- 4 ila 7 Yaş arasındaki çocukların çok televizyon izlemesi dil ve sosyal gelişme aşamasında bazı sıkıntılar ortaya çıkartır. Çocukların bu yaşlarda televizyonda izleyecekleri korku, gerilim ve şiddet içerikli programlar çocukların psikolojilerini bozabilir ve bununla beraber uykusuzluk vs. gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
4- Bazı televizyon programları insanları gerçeklerden uzaklaştırabilir.
5- Tüketim için yanlışlar doğruymuş gibi lanse edilir.
6- Televizyon kanalları insanları genelde değişik kültürler yönlendirir ve reyting için insanları kullanır
Cevapla
zeus
Tarih: 17:44:02 03.31.2014  Güncelleme: 17:44:02 03.31.2014
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Televizyonun Zararları

aslında televizyonu zararlı hale kullanan kişi getirir. Eğer yerinde ve zamanında kullanılırsa zararından çok yararını görebiliriz.çok bağımlısıysak göz sağlığımız bozulabilir. televizyona dalınca kımırdayamıyabiliyoruz. buda şişmanliğa neden olur. ilkokul çağlarında kişilerin biçimlendiği dönemde salgınlık duyguları oluşur. çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir yani kültürünü geliştirecek olan bir aktivitenin yapılmasını engelleyebilir.tabii buda kişinin elinde bir şeydir kendinize çeki düzen verin.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Televizyonun Zararları
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç