Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > F > Fransız Devriminin Etkileri ve Sonuçları


Fransız Devriminin Etkileri ve Sonuçları Nedir

Fransız Devriminin Etkileri


‘Fransız ihtilali, ulusal bilinçlenmenin ve yönetim karşıtı tepkilerin nasıl ortaya konulabileceğinin en başarılı ve kanlı örneklerinden biridir. Bu yönüyle, kendinden sonraki devrimlere de esin kaynağı olmuştur ve hâlâ olmaktadır.

Fransız Devrimi, Yeni Çağı bitiren, Yakın Çağı başlatan olay olarak kabul edilir. Çünkü bu devrim sonucunda tüm dünyada milliyetçilik kavramı önem kazanmaya başladı. Ezilen halklar haklarını aramayı öğrendiler. Halklar, yönetimden korkmamaları gerektiğini, yönetimlerin güçlerini halklarından aldığını fark ettiler.

Bu durum Fransa’da monarşik rejimin yıkılıp, yerine cumhuriyetin kurulmasına neden oldu. Halk, yönetim üzerindeki gücünü fark etti. Roma Katolik Kilisesini de ciddi reformlar yapmak zorunda bıraktı. Milliyetçik akımının yayılması, gücünü emperyalist rejimden alan imparatorlukların aleyhine oldu; imparatorluk çatısı altındaki farklı milletlere mensup halklar ayaklanmaya başladılar. Bu durum, imparatorlukları bölmeye çalışan kesimlerin de işine geldi, isyan eden halkları provoke ettiler. Bunun sonucunda da imparatorluklar zayıflamaya ve parçalanmaya başladılar.

Rusya’daki Dekabrist Ayaklanması’nın (26 Aralık 1825) nedenleri arasında Fransız Devriminin etkileri de sayılmaktadır.

Fransız devrimi, sonuçları ve ideolojisiyle, Yakın Çağ dünya savaşlarına -I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı- yön verdi ve bugünün dünyasının oluşmasında da son derece etkili oldu.

Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
28 Ağustos 1789′da Fransız Devriminden sonra, Fransız Ulusal Meclisi tarafından, Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi kabul ve beyan olundu.

Bildirge; insanların eşit doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini, insanların zulme karşı direnme hakkı olduğunu, her türlü egemenliğin esasının millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir kişi ya da grubun elinde bulunamayacağını, devleti idare edenlerin esas olarak millete karşı sorumlu olduğunu, hiç kimsenin dini ve sosyal inançları yüzünden kınanamayacağını ortaya koyuyordu..

Fransız Devrimin Sonuçları Nelerdir


* Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.
* İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD’de görülen demokrasi, Kıta Avrupası’nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
* Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.
* Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu.
* Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.
* Şahsi güçlere, zekâya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.
* Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ’ın sonu, Yakınçağ’ın başlangıcı kabul edildi.
* Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar.
* İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.
* Fransız İhtilâli’nin yaydığı fikirlere karşı İhtilâl Savaşları (1792-1815) başladı. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara İngiltere ve Rusya’da katıldılar. Savaşlar Napolyon’un yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa’nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir (1815).
*Dünyada yeni bir devlet rejiminin ( Demokrasi ) doğmasına yol açmıştır.
*Mutlak krallıkların yıkılabileceği görülmüştür.
*Milliyet, eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik gibi kavramlar dünyaya yayılmaya başladı.
*Milliyetçilik akımı dünyada etkili olmuş, çok uluslu yapıdaki imparatorlukların parçalanmasına yol açmıştır.
*İnsan hakları kavramını geliştirmiştir.
*Getirdiği ve dünyayı etkilediği evrensel düşüncelerden dolayı yakınçağın başlangıcı kabul edilmiştir.

Fransız Devriminin Etkileri ve Sonuçları | Ekleyen: | Tarih: 23-Aug-2012 12:39. | Bu yazı 4379 kez okundu..

Fransız Devriminin Etkileri ve Sonuçları ile ilgili diğer yazılar..

 • # Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

  1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımın...
  Devamını Oku 2011-10-12 14:16:53
 • # Soğuk ve Sıcak Renkler

  Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerindeki ruhsal etkisine göre ikiye ayrılırlar. . A) Sıcak Renkler (Kımızı, Turuncu, Sarı) Kırmızıda ateşin sıcaklığını, turuncuda güneş ışığının etkisini, sarıda da ışık ve aydınlığı duyarız. Bu renkler, havadaki titreşimi kuvvetli olduğu için diğer renklere 'göre gözü daha önce etkiler. Çocukta renk anlayışı başladığı zaman kırmızıya bakıp ona atılması, ilkel toplulukların en çok önem verdiği renklerin sıcak renkler oluşu bundandır. Varlıkların ışık alan kısımlarında daha çok sıcak renkler hakimdir....
  Devamını Oku 2011-09-12 18:10:40
 • # Kavimler Göçünün Sonuçları

  1)Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (395) Batı Roma 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkıldı. 2)Avrupa’nın etnik yapısı değişti, Germenlerin Avrupa’ya karışması yerli milletler ortaya çıkardı. 3)Türkler Avrupa’da Avrupa Hun Devleti’ni kurdu. 4)İngiltere, Fransa gibi Avrupa Devletlerinin temelleri atıldı. 5)Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıktı. 6)Şövalyecilik ortaya çıktı. 7)Avrupa’da edebi destanlar ve efsaneler meydana çıktı. 8)Avrupa’da Milliyetçilik y...
  Devamını Oku 2010-12-26 14:48:29
 • # Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

  Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Kavimler Göçünün Sebepleri: a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları b) İdil (Volga) ırmağının batısına...
  Devamını Oku 2010-12-26 14:50:22
 • # Soyut ve Somut Anlam

  Somut anlam ve soyut anlam konusu hem Öss’de hem de Oks’de, sözcükte anlam ana başlığı altında işlenen bir konudur. Bu sebeple hem Öss’ye hazırlanan öğrencileri hem de Oks’ye hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendirmektedir. Sözcükte anlamın zor konularından -daha doğrusu karışık- konularından birisi olan soyut ve somut anlamı dilimiz döndüğünce kolay ifade etmeye çalışacağız ve çeşitli örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Daha sonra ise soyutlamanın ve somutlamanın ne olduğu ve nasıl yapıldığına değineceğiz. Dilers...
  Devamını Oku 2010-11-02 10:21:12
 • # Homojen ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

  HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Çözeltiler • Şekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazlı Su • Alkol – İyot • Hava • Çay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • Tükürük • Gözyaşı • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç) • Sirke • Maden suyu • Metal para • Çelik • Deniz suyu • Lehim HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Demir t...
  Devamını Oku 2011-04-18 14:44:13
 • # Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

  Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimlenmektedir. Dış kuvvetler iki şekilde aşındırma yaparlar: 1- Fiziksel (Mekanik) Parçalanma : Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerd...
  Devamını Oku 2014-02-28 11:10:51
 • # Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

  Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından İslam devleti topraklarına katıldı. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan bu kutsal yerleri almak için bir takım askeri seferler düzenlediler. Bu seferlere katılanlar elbiselerinin ve kalkanlarının üzerinde bir haç işareti taşıdıkl...
  Devamını Oku 2012-11-08 14:39:08
 • # Servet-i Fünun

  Edebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide şairleri, yalnız aydınlara seslenmişler, (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fransız romantiklerini, parnasyonleri ve sembolist şairleri örnek almışlardır. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Süleyman Nazif, Meh...
  Devamını Oku 2011-11-28 19:19:06
 • # Vehim

  1. Kesinliği belli olmayan ancak gerçek olma olasılığı düşük olan düşünce-bilgi. 2. Evham, şüphe, kuruntu anlamına gelir. 3. Sözlükte şüphe ve tereddüt edilen nesnenin kendisine tercih olunan tarafına denir. Çoğulu evhamdır. 4. Bir bilgiye “zan” diyebilmemiz için bu bilginin gerçek olma ihtimalinin, zıddının gerçek olma ihtimalinden fazla olduğuna inanmamız gerekir. Gerçekleşme ihtimali zayıf olana ise “vehim” denir. 5. Bir Necip Fazıl Kısakürek şiiri. Vehim Herşey kesik ve kopuk, zaman tutamaz lehim; Mazi alb...
  Devamını Oku 2012-02-28 16:22:27


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 12:36:59 08.23.2012  Güncelleme: 12:36:59 08.23.2012
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Fransız Devriminin Etkileri ve Sonuçları

Fransız Devrimi, ulusal bilinçlenmenin ve yönetim karşıtı tepkilerin nasıl ortaya konulabileceğinin en başarılı ve kanlı örneklerinden biridir. Bu yönüyle, kendinden sonraki devrimlere de esin kaynağı olmuştur ve hâlâ olmaktadır.

Ezilen halklar haklarını aramayı öğrendiler. Halkların yönetim üzerindeki güçlerini fark etmesi Fransa’da monarşi rejiminin yıkılıp,yerine cumhuriyetin kurulmasına neden oldu.

Fransız Devrimi, Roma Katolik Kilisesi’ni de ciddi reformlar yapmakzorunda bıraktı.

Fransız Devrimi aynı zamanda Yeni Çağ’ı bitiren, Yakın Çağ’ıbaşlatan olay olarak kabul edilir. Çünkü bu devrim sonucunda tümdünyada milliyetçilik kavramı önem kazanmaya başladı.

Milliyetçilik akımının yayılması, gücünü emperyalist rejimden alan imparatorlukların aleyhine oldu çünkü imparatorluk çatısı altındaki farklı milletlere mensup halklar ayaklanmaya başladılar. Bu durum imparatorlukları bölmeye çalışan kesimlerin de işine geldi, isyaneden halkları provoke ettiler. Bunun sonucunda da imparatorluklar zayıflamaya ve parçalanmaya başladılar.

Fransız Devrimi, sonuçları ve ideolojisiyle Yakın Çağ dünyasavaşlarına – I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı – yön verdi ve bugünün dünyasının oluşmasında da son derece etkili oldu.
Cevapla
zeus
Tarih: 12:49:32 08.23.2012  Güncelleme: 12:49:32 08.23.2012
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Fransız ihtilâlinden çıkarılabilecek genel sonuç nedir

Inceleme konusu yaptığımız 1789-1799 dönemi sonunda Fransa’nın toplum yapısı köklü bir biçimde değiĢmiĢtir.
Fransız burjuva devrimi, inceleme konusu dıĢında tuttuğumuz Napoelon Bonaparte’ın iktidarı sırasındaki reformlarla tamamlanmıĢtır. Böylece eski rejimin hâkim sınıfı olan aristokrasinin ve kilise mensuplarının hukukî ve malî imtiyazlarına son verilmiĢ, toplumdaki bütün feodal kalıntılar silinmiĢtir.
Fransız ihtilâli, toplumdaki üretim güçleriyle üretim iliĢkileri arasındaki antagonizmayı çözerek, zorunlu uyum kanununun hükmünü yerine getirmiĢtir.
Fransız ihtilâlinin özelliklerinden biri ve en önemlisi, burjuvazinin tüccar ve aracı kanadının, 1789-1793 döneminde birçok konuda eski rejimle uzlaĢmaya yanaĢmasına karĢılık, artı ürünü, artı emeği feodal aristokrasi tarafından elinden alınan küçük üreticinin, köylünün ve zanaatkarın da baĢkaldırarak eski rejime kesin darbeyi vurmuĢ olmasıdır. Emekçi halkın da zaman zaman desteklediği küçük burjuvazinin ancak 1794 yılında (Yıl II) eski rejimin bütün maddî kalıntılarını ortadan kaldırabilmiĢ olması, üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır.
Marksist tarihçi Albert Soboul’un belirttiği gibi, Fransız ihtilâlini, Batıda daha kesin bir deyimle Atlantik bölgesinde, Fransa’dan önce Ingiltere’de, Amerika’daki Ingiliz sömürgelerinde, Isviçre’de ve Hollanda’da gerçekleĢen, sonra Fransa’ya, oradan da yine Isviçre ve Hollanda’ya atlayan, ardından Almanya ve Italya’ya geçen burjuva ihtilâllerinin sadece bir halkası olarak görmek, yanlıĢ olacaktır. YanlıĢ olacaktır, çünkü bu ihtilâller sadece Batıda, özellikle Atlantik bölgesinde patlak vermemiĢ, ondokuzuncu yüzyılda kapitalist ekonominin yerleĢebildiği bütün ülkelerde (Japonya gibi) meydana gelmiĢtir. Asıl önemli olan, bu görüĢün Fransız ihtilâlinin kendi özelliklerine gereken yeri vermemesi, bu özelliklerin üzerinde durmamasıdır. Bu konuya açıklık kazandırmak için birkaç önemli gözleme yer vermeyi gerekli buluyoruz.
Fransız düĢünürü Alexis de Tocgueville, «Acaba neden aynı ilkeler ve birbirine çok yakın siyasî amaçlar, Amerika’da sadece bir hükümet değiĢikliğine, Fransa’da ise toplum düzeninin kökten değiĢmesine yol açmıĢtır» sorusunu sorarak bu gerçeğe parmak basan ilk yazardır.
Nitekim Ingiltere’de 1648 ve 1688 ihtilâlleri, sonunda burjuvazinin aristokrasiyle uzlaĢmasına yol açtığı halde, yukarıda değindiğimiz çeĢitli bocalamalara rağmen, Fransız ihtilâli tam tersi bir geliĢme göstermiĢtir. Jean Jaures’in dediği gibi, Ingiliz burjuva devrimi «dar anlamda burjuvadır ve muhafazakârdır». Oysa Fransız devrimi, «geniĢ anlamda burjuva ve demokratiktir».

Fransız aristokrasisinin uzlaĢmaz tutumu, büyük burjuvazinin zaman zaman küçük burjuvazi ve emekçi halkla iĢbirliği yapmasına ve bu kütlelerle iĢbirliği yaptığı ölçüde de, onların isteklerini bir dereceye kadar olsa da yerine getirmesine yol açmıĢtır.
Ingiltere’de 1648 ihtilâli sırasında ortaya çıkan fakat etkin olmayan ve Cromwell tarafından ezilen EĢitçi (Niveleurs) hareket bir yana, Fransız ihtilalinin kendine özgü bir niteliği vardır. Bu da, genel burjuva niteliği yanında, Fransız ihtilâlini ileriye doğru iten köylü ve kentli emekçi kütlelerin baĢkaldırma hareketlerini de içinde taĢımasıdır. Öfkeliler, 1794 (Yıl II) Jakobinizmi ve Babeuf hareketi bu baĢkaldırımın en sivri noktalarıdır.
Halk kütlelerinin ihtilâle katılması, ileride bir bütün haline gelecek olan proletarya ideolojisinin temel taĢlarının atılmasına da yol açmıĢtır Nitekim sonradan geliĢtirilecek olan proletarya diktatoryası kavramını gerçek hürriyet-formel hürriyet ayrımının ilk tohumları Fransız ihtilâli sırasında atılmıĢtır.
Italyan marksisti Gramsci’ye göre, Italyan birliğini sağlayan «Risorgimento» burjuva ihtilâlinin, Fransız ihtilâlinden farkı, Italyan bıırjuva ihtilali içinde bir Jakobinizmin yer almayıĢıdır. Onun içindir ki Italyan birliğinin gerçekleĢmesinden sonra da, köylünün toprağa bağlılığı ve toprak aristokrasisi sürmüĢtür.

Özetleyecek olursak, Fransız ihtilâlinin, bütünüyle Fransız devriminin, ancak yukarıda kısaca değindiğimiz özellikleri gözönüne alınmakla, tarih içindeki gerçek yerinin, etki alanının ve yankılarının gerektiği gibi değerlendirilebileceğini görüyoruz.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Fransız Devriminin Etkileri ve Sonuçları
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç