Anasayfa > Sözlük > M > Metafizik Ontoloji İlişkisi


Reklamlar

Metafizik Ontoloji İlişkisi Nedir

Metafizik, fizikötesi anlamını taşımaktadır. Metafiziğin konusunu, vaktiyle Aristoteles ‘ varlığın ilk nedenleri ‘, yani varlığın temel ilkeleri olarak belirlemişti. O günden bugüne kadar bu metafizik tanımı geçerliğini sürdürmüştür. Klasik metafiziğin üç ana konusu vardır: Tanrı ve Tanrının varlığının kanıtlanması. Evrenin varlığı. Ruh ve ruhun ölümsüzlüğü. Bir de bunlara özgürlük sorunu eklenmiştir.

Varlık sorununu araştıran metafiziğe eş anlamlı değil, ama, aynı alanı ifade eden, varlık bilimi anlamına gelen ontoloji katılır. Varlık sorunlarını araştıran metafiziğe ontoloji adı verilir ve ontoloji, metafiziğin varlığı araştıran bir kolu olarak anlaşılır.

Ontoloji (varlık felsefesi) metafizikten daha dar kapsamlıdır. Bu nedenle metafiziğin bir kolu olarak görülmüştür. Ontoloji varlığı, metafiziğe göre daha sınırlandırarak ele alır. Varlığı ne olduğu, gerçekliği, prensipleri, kategorileri ve tabakaları bakımından ele alır.

Hem metafizik hem de ontoloji varlık üzerine genel ve tümel açıklamalar yapan felsefenin bir alt disiplini olmuşlardır.

Metafizik ve Ontoloji Arasındaki Fark

Metafizik duyular için var olmayanı ontolojide duyular sayesinde var olduğunu bildiğimiz herşeyi inceler.

Metafizik Ontoloji İlişkisi | Ekleyen: | Tarih: 15-Sep-2012 10:10. | Bu yazı 6158 kez okundu..

Metafizik Ontoloji İlişkisi ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Dil - Kültür - Edebiyat İlişkisi

Devamini Oku
Dil, edebiyatın temel taşı olduğu gibi kültürün de taşıyıcısıdır.Bir milletin yarattığı edebiyat, o milletin kültür birikiminin bir yansımasıdır. Dil olmadan ne kültür ne de edebiyat olur. Bu üç öğe birbirini tamamlar. Kültür, bir toplumun tarihi gelişme süreci içinde meydana getirdigi maddi ve manevi degerlerin bütününü ifade eder.Bir dil sanatı olan edebiyat da kültürün içinde yer alır. Gerçekte kültürün temelini dil oluşturur. Çünkü Dil, bir çok kültür degerinin yaratıcısı oldugu gibi bir çogunun da taşıyıcısı durumundadır. Maniler,t...

Dil ve Kültür İlişkisi

Devamini Oku
Dil ve Kültür İlişkisi (Özet) : Dil, milli kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddi-manevi kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin... izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbi...

Metafizik

Devamini Oku
Felsefenin en temel konularını, bu konuların felsefe içinde işlenmesi açısından ele alan bilgi dalı. Tek tek ve farklı biçimlerde varolan nesnelerden ayrı, genel ve bir bütün olarak varlığın ya da varolmanın ne olduğunu araştırır. Metafizik terimi felsefe tarihi boyunca bir yandan en üst felsefe disiplini olarak olumlu, bir yandan da boş ve anlamsız önermeler içeren bir alan olarak olumsuz anlamda kullanılmıştır. Metafizik deyimini ilkin i.ö. 1. yüzyılda andronikos kullanmış ve aristoteles’in ders kitaplarını sıralarken doğa bilgisi de...

ontoloji

Devamini Oku
ontoloji bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı. ontoloji terimi ilk kez 17. yüzyılda kullanılmakla birlikte, felsefi bir yaklaşım olarak ele alınması eski yunan’a, özellikle aristoteles’e değin iner. aristoteles, sonradan ta meta physike ( metafizik) adıyla derlenen metninde işlediği ve “ilk felsefe” adını verdiği disiplin için, “varlığı varlık olarak ele almak” deyimini kullanmıştı. ama platon’un idea öğretisi ya da sokrates öncesi filozofl...

Paleontoloji

Devamini Oku
Paleontoloji yani fosilbilim (taşılbilim) dünya üzerinde yüz binlerce yil önceki hayati inceleyen bilim, eskivarlik bilim. Fosiller üzerinde çalişan bir bilimdir. Dünya üzerindeki devir değişimleri, değişik jeolojik zamanlarda yaşayan canlilarin toprak altinda kalmalarina sebep olmuştur. Bu canlilar, zamanla fosil haline gelmişlerdir. işte paleontoloji, bu fosilleri inceleyerek onlarin yaşadiklari devirleri ve o devrin özelliklerini meydana çikarir.Paleontoloji NedirPaleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanara...

Edebiyat Araştırmalarının Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Devamini Oku
Edebiyat Araştırmalarının Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Edebiyatın temel taşı olan dil, diğer bilim dallarının da kullanmak zorunda oldukları bir araçtır.Bundan dolayı, edebiyat ile bütün bilim dallarının doğrudan bir ilişkisi vardır. Edebiyat araştırmacıları, edebi çalışmaları esnasında diğer bilim dallarının bazı yöntem ve birikimlerinden de faydalanırlar. Edebiyat araştırmacısı olarak kabul edilen edebiyat tarihçisi ve eleştirmen; tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji ve ekonomi gibi bilimlerden faydalanmak zorundadır.Tarih bil...

Ses Harf İlişkisi

Devamini Oku
SES-HARF İLİŞKİSİ Harf ile ses terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Ses kulağa, harf ise göze hitap eder. Önce ses vardı. Sonra yazının icat edilmesiyle sesler yazıda harflerle temsil edilmeye başladı. Bir dilin sesleri farklı alfabelerle de yazıya aktarılabilir. Nitekim Türk dili sırayla Göktürk, Uygur, Arap, Lâtin ve Kiril alfabeleriyle yazılmıştır. ...

Dil Birey İlişkisi

Devamini Oku
Dilin, bireyin kültürel kimligini meydana getirmesindeki önemi nedir? Dil bir iletişim aracıdır bildiğin gibi ve insan, topluluk veya bir millet kendi dil haznesi ne kadar genişse ve ne kadar çok kelimeye sahipse o insan,topluluk veya milletin dili büyük bir dildir ve kültürdür. Çünkü insanlar birbirine bir şeyler anlattıklarında bunu bir iki kelimeyle yapamazlar. Normal bir insan da topluluk içinde kendisini tanımlamak için normal olarak dile ihtiyaç duyar. Konuşma tarzı ne kadar iyi ise, dilini ne kadar akıllıca ve güzel kullanabiliyorsa,...

Toplum Birey İlişkisi

Devamini Oku
1. BİREY TOPLUM İLİŞKİSİ 1.1. Birey ve Toplum Toplumsal olarak nasıl oluyor da bireysel eylem ve davranış kendisini tekrar tekrar üretmektedir? Her halde bu soruya verilecek yanıtlar aynı zamanda toplumsallığın açık doğasını ve toplumsallığın birey dolayımlı varlığını da yanıtlamış olacaktır. Leledakis’e göre (2000:232) “toplum, bireysel bilincin (psişenin) gelişimi için bir ön koşuludur. Ancak bireysel bilinç hiçbir zaman toplumsala indirgenemez”. Peki birey, dolayımlı olarak toplumsalın yeniden üretimini nasıl gerçekleştir...

deontoloji

Devamini Oku
deontoloji: aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler....

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
Metafizik Ontoloji İlişkisi
» Metafizik Ontoloji İlişkisi resimleri
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar