Anasayfa > Sözlük > E > Eklemlerin Hareket Biçimleri


Eklem Yapısı ve Çeşitleri


Kemikler, yan yana ve uç uca geldiklerinde görevlerine ve hareket durumlarına göre aralarında bağlantılar yaparlar. Bu bağlantılara eklem denir. Eklemler hareket derecesine göre üç bölümde incelenir:

Oynamaz Eklemler


Kafatası gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarındaki kemiklerde görülür. Kemikler, çok sıkı şekilde birbirine testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla bağlıdır.

Az Oynar Eklemler


Hareketleri sınırlı olan eklemlerdir. Omurların eklemleri bu tiptir. Omurlar birbiri üzerine doğrudan doğruya binmezler, aralarında fibröz kıkırdaktan yapılmış yastıklar (diskler) vardır. Aynı zamanda omurlar birbirleriyle ligamentler (kirişler) aracılığıyla bağlanmıştır. Kaburgaların göğüs kemiği ile yaptığı eklem de az oynar ekleme örnektir. Omurlarda disklerin kaymasıyla bel fıtığı denen omurga rahatsızlıkları oluşur.

Oynar Eklemler


Çoğunlukla vücudun hareket görevini üzerine almış kemikler arasında görülen tam hareketli eklemlerdir. Bu eklemlerde, iki kemikten birinin çıkıntısı ile diğerinin girintisi birbirine uyacak şekildedir. İki kemiğin arasında sinoviyal boşluk olduğundan kemiklerin serbest hareket etmesi sağlanır.. Eklem kıkırdakları kemiklerin uçunu örterek hem onlara uçlarda düzgünlük verir; hem de kısmen esneklik kazandırır. Sinoviyal boşluğu içten saran sinoviyal zar vardır. "Sinoviyal zar", kan ve lenf damarların-dan sinoviyal sıvıyı (eklem sıvısı) süzmeye yarar. Bu sıvı eklemlerin kaygan olmasını sağlar. İleri yaşlarda eklem katılaşmaları bu süzme görevinin bozukluğundan olur. Eklemleri oluşturan kemikler birbirlerine ligamentler ve kısmen kaslarla bağlanır. Eklemlerin üzerinde eklemi koruyan eklem kapsülü bulunur.

Eklem Hareket Türleri


Eklem hareketleri kayma (gliding), açısal (angular), rotasyon ve sirkumsiksiyon olmak üzere 4 tür hareket vardır. Bu hareketler genel olarak (az veya çok) bir arada, kombine olarak ortaya çıkarlar.

Kayma Hareketi


(gliding) : Eklem yüzeyleri bir biri üzerinde rotasyon veya açısal hareket olmadan kayar ya da hereket eder. Tüm hareketli eklemlerde bir miktar kayma vardır. Ancak karpal ve tarsal kemiklerin çoğunda sadece kayma hareketi vardır.

Açısal Hareket


(angular) : Uzun kemikler arasında fleksiyon / ekstansiyon (öne / arkaya), adduksiyon / abduksiyon (sağa / sola) hareketleridir. Ginglimoid eklemler sadece fleksiyon / ekstansiyona izin verir. Abduksiyon /adduksiyon, fleksiyon / ekstansiyon ile kombinedir ve kalça omuz, el bileği gibi hareketli eklemlerin çoğunda görülür.

Dönme Hareketi


(Rotasyon) : Sabit bir aks çevresinde yapılan hareket. Atlanto-aksiyel eklemde rotasyonun aksı ayrı bir kemiktir (odontoid çıkıntı). Omuz kendi longitüdinal aksı çevresinde (aksa dik) döner. Elin pronasyon / supinasyonunda ise dirsek, longitünal aksa paralel döner.

Konik Hareket


(sirkumdiksiyon): Kemik başı eklem kavitesindeyken, distal kemik konik hareketlerle çember çizer. Omuz ve kalça ekleminde görülür.

Eklemlerin Hareket Biçimleri | Ekleyen: | Tarih: 04-Oct-2012 14:44. | Bu yazı 4077 kez okundu..

Eklemlerin Hareket Biçimleri ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Toplumsal Hareketlilik

Devamini Oku
"Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür: 1) Fiziksel hareketlilik: Fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. (Coğrafî hareketlilik) 2) Toplumsal hareketlililik: Toplumsal hareketlilik ise toplumsal statü değişmelerini içine alır. Coğrafî göç tipleri gönüllü ya da zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeşitlidir. Örneğin köyden kente iş bu...

Türkiyede İnkılap Hareketleri

Devamini Oku
Atatürk’ün inkilap anlayisi radikal ve köklü degisiklikler yapilmasi seklindeydi. Özellikle Türk milletini son yüzyillarda geri biraktiran kurumlari kaldirmak, yerine çagdas kurumlar getirmek istiyordu. Zaten ulusal egemenlik anlayisina uygun kurulan bir devletin de yeni kurumlara ihtiyaci vardi. Bundan dolayi birbirini takip eden degisik alanlarda çesitli inkilaplar yapilmistir. 1- SIYASI ALANDA : § Saltanatin kaldirilmasi (1 Kasim 1922 – Laikligin ilk asamasi) § Ankara’nin baskent olmasi (13 Ekim 1923) § Cumhuriyet’...

Orojenik Hareketlerle Meydana Gelen Dağlar

Devamini Oku
Orojenez (Dağ Oluşumu) : Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma hareketleriyle yükselmesi olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir. Orojenik Haraketlerle Meydana Gelen Dağlar: (Oro-Dağ, Jenez-Oluşum Orojenez > Dağ oluşum hareketleri). Sıra dağlar genellikle derin denizlerde biriken tortulların, yan basınç oluşturan kıta hareketleri sonucu, kıvrılarak yükselmesi ile oluşmuştur. Ya da kırılarak yükselmesi sonucu oluşmuştur. 1. Kıvrılma Akarsular, Rüzgarlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabu...

Yerin Epirojenik Hareketleri

Devamini Oku
Yerin Epirojenik Hareketleri Yerkuğunun geniş alanlar kaplayan bu hareketleri karşılıklı tabakaların durumu bozulmadan geniş sahalarda meydana gelen yükselme veya alçalma olayıdır. Kıta oluşumu da denilir. Geniş yerkabuğu parçalarının yükselme alçalma çanaklaşma ve kubbeleşme şeklindeki hareketlerine epirojenik hareketler denir. Bu olayda geniş sahalar alçalır veya yükselir. Bu hareketler sonucunda denizlerin tabanıarı yükselir veya kara haline gelebilir, yine karalar alçalıp deniz tabanı haline gelebilir. Yükselmeye Kuz...

Rönesans ile Tanzimat Hareketinin Benzer Yönleri

Devamini Oku
1. Rönesans hareketinde genel anlamda bir yenilik anlayışı vardır. Tanzimat'ta da yenilikler yapılmıştır. 2. Rönesans hareketinde doğrudan halk muhatap alınmıştır, Tanzimat'ta ise sadrazam ve pa­dişah tarafından halk dolaylı bir şekilde muhatap kabul edilmiştir. 3. Rönesans'ta yenilikler aydın kesimin yanı sıra sanatçıları koruyan varlıklı kişilerin çabalarıy­la başlamıştır, Tanzimat'ta ise "aydın kesim ve halk" etkili değil, sadrazam ve padişah etkili olmuştur. 4. Rönesans'ta pozitif bilimler ve sanat akımlarının hazırladığı farklı bir düny...

Hareket Sanatları

Devamini Oku
Hareket Sanatları : İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb. ...

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri Hangi Dönemi Kapsamaktadır

Devamini Oku
Soru : Osmanlı.dev. yenileşme hareketi hangi döneme kapsamaktadır? Cevap : Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketi 17.yy'ın sonundaki Karlofça Antlaşması ile başlamıştır. 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu'na değin devam etmiştir. ...

Hareket

Devamini Oku
Hareket Nedir ? Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Cismin hareketi sırasında seçilen sabit noktaya başlangıç noktası veya referans noktası denir. Bir cismin hareketli olup olmadığı seçilen başlangıç noktasına göre belirlenir. Cisim bir noktaya göre hareketli iken başka bir noktaya göre hareketsiz olabilir. Evrende bulunan bütün cisimler hareketlidir. (Seçilen başlangıç noktaları ayarlanarak bütün cisimler hareketli olarak gözlenebilir). Örnek : • Otobüs içinde oturan yolcular,...

Ay'ın Hareketleri

Devamini Oku
AY'IN HAREKETLERİ : 1) AY'IN KENDİ EKSENİ ETRAFINDAKİ DÖNÜŞÜ: Kendi ekseni etrafındaki hareketi güneş günüyle 29,5 günde tamamlar) Yani Ay'ın kendi ekseni etrafındaki hareketi çok yavaştır. 2) AY'IN DÜNYA ETRAFINDAKİ DÖNÜŞÜ : Dünya etrafındaki hareketi (Bunu da aynı sürede yani 29.5 günde tamamlar) Bu nedenledir ki; * Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzü görülür. * Ay'da yaklaşık 15 gün gündüz, 15 gün gece yaşanır. Gece-gündüz süreleri arasmdaki farkm fazla olması ve atmosferinin olmaması günlük sıcaklık farkmm çok fazla ...

Osmanlı Devletinde Batılılaşma Hareketleri

Devamini Oku
Özet Bilgi : Osmanlı imparatırluğunda ilk batılaşma hareketi elçilikler açmakla başlamış sonra askeri ve siyasi alanda batılılaşma çabaları görülmüştür. İlk olarak III. Selim, 1808’e kadar süren iktidarında, askeri, idari, mali ve iktisadi alanlarda ilk köklü değişiklikleri başlattı. Bu köklü değişim çabaları daha çok askeri alanda olmuştur. Batı orduları karşında alınan mağlubiyetler sonunda tekrar başarılar kazanmak amacı güdülüyordu. Bu uğurda III. Selim Nizam-ı Cedid’i (Yeni Düzen) teşkil edecektir. Hareket esas itibariyle, dış...

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


Eklemlerin Hareket Biçimleri
» Eklemlerin Hareket Biçimleri resimleri

  Puanı : 5.7 / 10 | Oy : 7 kişi | Toplam : 40

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim