Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > K > Kurgu Kuşağı


Kurgu Kuşağı Nedir

Çeşitli düşüncelerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. Etkinliğin çıkış noktası öğrencilerin merak ve hayalleridir. Öğrencilere sorgulamalarla merak ve hayallerinin temelindeki sorun fark ettirilmelidir. Kurgu kuşağı etkinliklerine sorun ve ihtiyaçtan yola çıkılmamalıdır.

Ortaya çıkan çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.

Sosyal olayların çözümüne yönelik istekte bulunan öğrencilere Nasıl…? soruları yöneltilerek sorunun kapsamını bireysel olarak çözebilecekleri noktaya taşıması sağlanır.

Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz. Öğrencilerin çözüm önerilerini başkalarının anlayabileceği şekilde yazarak ve çizerek açıklamaları yeterli olarak kabul edilecektir.

Çözüm önerilerinin sınıf içinde paylaşılmasında demokratik bir ortam oluşturulmalıdır.

Kurgu Kuşağının Özellikleri“Kurgu” kuşağında öğrenciler;
1- Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
2- Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
3- Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
4- Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

Kurgu Kuşağında Neler Yapılır


*Düşünce öğrenciye özgün olmalı..
*Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı
*Hayal, düşünce ve tasarım kapılarını sonsuza kadar açmalı, hiçbir sınırlandırma olmamalı.
*Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.
*Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü yazılır..
*Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.
*Grup çalışmaları sergi düzenine uygun yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarım günlüğü, grup adi, grup üyeleri, düşünülen çözüm tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalışmalar yapıştırılır.
*Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz.
*Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler.
*Öz değerlendirme formu doldurulur.
*En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatır.

Kurgu Kuşağında Ne Yapılmaz


*Çıkış noktası var olan bir sorunu bulma yada sorunu çözme değildir. Daha çok merak ve hayal etmedir.
*Düşünme sınırlandırılamaz.
*Başkasından kopya edilemez.
*Fikir düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı
*Günümüzde var olan ve çözümü bulunmuş bir düşünce ele alınamaz.
*Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz. Kurgu Kuşağı Nedir
Düzen kuşağındaki istenen hedefler doğrultusunda yeni tasarımının oluşması,çizimini yapması,araç ve gereçlerin belirtilmesi amaçlanır. Burada öğrenci kendini ve çevresindeki tüm olayların farkına varır. Yaşamdaki oluşumların birer düşünce ürünü olduğunun farkına varır. Geleceğe ait kurgular kurarak neyi merak etti ve neyi geliştirmek istediğini listeler. Bunlar arasında bir tanesine çözüm bulmaya çalışır.

6. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı


DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM:.Burada öğrenci beyninde oluşan merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade eder. Bence burada öğrencinin kafasında bir tasarım varsa masaya yatırılır yoksa günlük yaşantıda kullanılan bir meta ya da nesneyi ele alması ve bunu nasıl daha kullanışlı ,verimli,ekonomik,estetik,verimli hale getirmek için düşünmeye yönlendirilir. Yaptığı çalışma eksik ve önemsiz de olsa onore edilir. Düşüncen güzel ama gerçekçi ol,insanlar hoşlansın,yapımı güç,üzerinde çalış gibi ifadelerle yaptığının yeterli olmadığı ve üzerinde çalışması istenir.Sonuçta öğretmence ÖZGÜN ÜRÜN tasarladığı anlaşılırsa bu çalışmalar öğrenciler tarafından tahtaya yazılarak değerlendirilir. Çözüm önerileri dikkate alınır ve tasarım düşünsel olarak gerçekleştirilir. Bu çalışma GRUP çalışması olarak da verilir..

HAYALLERİM ÇİZGİDE SAKLI:Bu konuda öğrenciye neyi hayal ettiği,merak ettiği,neleri değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüğü sorulur ve listelenir. Düşündüğü tasarım önerisi seçilir ve yeni tasarıma yaklaşım uygulaması idi.Öğrenci düşlediği tasarımını çizer öğretmeninin de desteğiyle geliştirir. Etkinlik sürecini günü gününe gelişmeleri tasarım günlüğüne yazar. Etkinlik sonunda öz değerlendirme formunu doldurarak kendini değerlendirir.

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı


DÜŞÜNCELERİMİZDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM:6.sınıfta bir yıl önceki yaptığı "hayallerim çizgilerde saklı "kurgu kuşağında yaptığı çalışmaları değerlendirir ve değişimler yapmaya çalışır çünkü tasarım anlayışı zenginleşmiştir.Yazılı olarak görüş yapar ve sunar tartışılır. Bundan sonra neleri değiştirmeyi hayal ettiği ve değiştirmeyi istediği sorulur ve istekleri resimle ifade eder.Çizimlerin doğru olması önemli değil önemli olan tasarımın özgünlüğü.Yaşadığı süreç günlüğüne yazılır ve öz değerlendirme formuna işlenir öğretmene teslim eder. Burada geçen yıldan yaptığını geliştirme yeteneği olduğunu ve yeni tasarımının şekillenmesi,çizilmesi amaçlanır.

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı


DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM : 7.sınıfta yaptığı tasarım çalışmalarını sınıfa getirir.Arkadaşlarına gösterir ne anladıklarını sorar,görüşlerini yazar ve değerlendirir bu yorumlar sonucunda değişikler yapar.Öğretmen bu gelişme ve olay ışığında neyi yapmayı veya DEĞİŞTİRMEYİ "İnovasyon" istediğini sorar ve tasarımını belirlerler,çizimine başlar,öğretmene teslim eder, çalışmaları günlüğüne yazar ayrıca iyi tasarım okul panosuna asılır ve ONORE edilir.

Kurgu Kuşağında Grup Çalışması Nasıl Yapılır


Kurgu kuşağı düşünelim çözelim etkinliğinde grup çalışması yapılır. Grup çalışması etkinliği yapılırken aşağıdaki yönergeden faydalanılacaktır.

Grup çalışması örnekleri

Grup çalışması nedir? Birkaç öğrencinin (sayıca 3-5 kişi) bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaştırmak için, beraberce yaptıkları tüm bildirimlere grup çalışması denir.

Grup çalışması nasıl yapılır

Grup üyeleri, süreç içerisinde birbirlerine öneriler ve geribildirimler vererek yardımcı olur. Grup sürecindeki bu paylaşımlarla bireyler iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulur, kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalar. Kendini ifade eder, süreci yaşayarak öğrenir.

Teknoloji ve Tasarım dersinde grup çalışması yapılırken aşağıdaki tabloya göre çalışmalar yapılır.

Kurgu Kuşağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


1- Merak ettiğimiz hayal ettiğimiz değiştirmeyi ve geliştirmeyi düşündüğümüz konular listelenir.
2- Listelenen konular hakkında 5n1k soruları sorularak çözümler üretilmeye çalışılır
3- Çözüm önerileri yazılarak ve çizilerek ifade edilir. (Sağ beyin soldaki görselleri çabuk gördüğünden çizim sol tarafa; Sol beyin sağdaki sembolleri çabuk gördüğünden yazılar sağ tarafa yazılır)
4- Problemler üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapılarak teknoloji ve tasarım günlüğüne kaydedilir.
5- Çözümlerin daha bilimsel olması için problem çözme yöntemi ile hazırlanmış Proje-Tasarım Hazırlama Veritabanı Programı kullanılabilir.
6- Arkadaşlarımızın fikirleri hakkında olumlu eleştiriler yapılılır.
7- Projeyi yaparken hayal gücümüzü hiçbir şekilde sınırlamamalıyız. Yaratıcılığımızı serbest bırakmalıyız. Örneğin;
a) Proje üretirken sadece araçlara odaklanmamalıyız. Gereçlerle ilgili projelerde yapabiliriz.
Araba Benzin---> Kalitelisi yada Alternatifi (Gaz, Hidrojen, Bor)
Yazıcı Mürekkep --->Kalitelisi yada Alternatifi (Lazer)
Kalem Uç, Mürekkep --->Kalitelisi yada Alternatifi (Hareket Algılayıcı)
Paspas Deterjan --->Kalitelisi yada Alternatifi (Oksijen, Gümüş)
Masaj Mak. Krem --->Kalitelisi yada Alternatifi ( Salyangoz, Lazer )

b) Beynimizi en çok sınırlandıran geçmişte yapılanların aynısını yapma eğilimimizdir. Örneğin Yeni bir araba yapacağımızı düşünelim; arabanın parçalarını düşünürken arabanın mutlaka direksiyonu, lastikleri, egzozu olacak diye kendimizi sınırlamamalıyız. Nitekim elektrikli arabalarda egzoz yoktur.

Geçmiş Gelecek
Masa Altıgen Masa, Kendini Temizleyen Masa
Yazıcı Nokta Vuruşlu, Kartuşlu, Lazer, Üç Boyutlu Plastik Çıktı.
Ütü Ütü + Saç kurutma makinesi
Kılıç Lazer Kılıç
Bilgisayar Cep Bilgisayarı

c) Proje üretirken hizmet ve pazarlama inovasyonu projeleri de geliştirilebilir. örneğin; Çevre Temizlik Vergisinin gereği gibi toplamadığında bu verginin su ücretlerine yansıtılarak alınması veya zamanı çok değerli olan kişiler için alışveriş yapan buzdolabı geliştirilmesi. vb.

8- Projelerimizi kurgu kuşağında yaparken gerçekleştirme kaygısı taşımadan yapmalıyız.
9- Proje miktarının fazla olması kaliteyi, özgünlüğü artıracağından bir öğrenci en az 10 proje üretir. Kurgu kuşağında tamamen hayali projeler üretilebileceği gibi 2. dönem yapım kuşağında üretilebilecek gerçek projelerinde çıkabileceği göz ardı edilmemelidir.
10- Proje üretmede en önemli nokta önce problem alanının en geniş şekilde tutulması sonra problem alanının daraltılmasıdır. Örnek: Tarım ---> Suda Tarım ---> Aerophonic Sistem
Referans: Soru: 7.sınıfta kurgu kuşağında ne yapabilirim ama hiç yapıllmamış bişey ne olabilir? Mesaj: 7. sınıfa gidiyorum ve bişey bulamıyorum

Kurgu Kuşağı | Ekleyen: | Tarih: 26-Nov-2012 15:03. | Bu yazı 17342 kez okundu..

Kurgu Kuşağı ile ilgili diğer yazılar..

 • # Kurgu Kuşağı

  Çeşitli düşüncelerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. Etkinliğin çıkış noktası öğrencilerin merak ve hayalleridir. Öğrencilere sorgulamalarla merak ve hayallerinin temelindeki sorun fark ettirilmelidir. Kurgu kuşağı etkinliklerine sorun ve ihtiyaçtan yola çıkılmamalıdır. Ortaya çıkan çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır. Sosyal olayların çözümüne yönelik istekte bulunan öğrencilere Nasıl…? soruları yöneltiler...
  Devamını Oku 2012-11-26 15:03:01
 • # İklim Kuşağı

  İklim Kuşakları (Özet) : İklim kuşağı yıl içinde güneş ışınlarının dünyaya geliş açılarının farkından dolayı ortaya çıkmıştır. Bu kuşaklar güneş ışınlarını geliş açısına göre farklı sıcaklık değerlerine sahiptir. Kısaca iklim kuşakları eksen eğikliğine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre ekvator ile dönenceler arasındaki alana tropikal kuşak, dönenceler ile kutup daireleri arasındaki alanlara orta kuşak, kutup daireleri ile kutup noktaları arasındaki alana da kutup kuşağı denir. Tropikal kuşak yıl içinde güneş ışınlarını 90 derecelik a...
  Devamını Oku 2012-01-03 14:37:23
 • # Kurgusal Düşünme

  Genelde toplum, insan ve dünyaya ilişkin konular gözlem ve deneylerin ötesinde kavramsal bir bağlamda kuramsal olarak yorumlanırsa bu tür düşünme biçimlerine spekülatif düşünme felsefesi denir. 20. yüzyılın ikinci önemli felsefe eğilimi ise analitik felsefelerdir. Genelde duyumu, mantık ilkelerini, yada dili temel alarak bilim ve felsefe önermelerinin çözümlenmesine kendisini verir. 20. yüzyılın üçüncü eğilimi ise genelde yeni olguculuk adı altında toplanır. Bilimdeki gelişmeleri göz önünde bulunduran bilimsel felsefedir. Farklı bağlam...
  Devamını Oku 2009-05-12 15:07:40
 • # Gökkuşağı

  Gökkuşağı Nedir ? Güneş ışık yayar ve biz o ışığı beyaz ışık olarak tanımlarız. Gerçekte beyaz ışık birçok değişik dalga boyuna sahip renklerden oluşmaktadır. Ana renkler, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Dalga boyu en büyük olan kırmızı en küçük olan mor(menekşe)dur. Gökkuşağı yağmur sonrası güneşin ışınlarının prizma özelliği gösteren, yağmur damlacıklarından geçmesiyle oluşur. Aynı şekilde gökyüzünün renginin de mavi olması, atmosferdeki gaz moleküllerinin kısa dalga radyasyonunu tutması ve mavi ışığın değişik ...
  Devamını Oku 2010-10-15 13:39:56
 • # Kurgu Kuşağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  1- Merak ettiğimiz hayal ettiğimiz değiştirmeyi ve geliştirmeyi düşündüğümüz konular listelenir. 2- Listelenen konular hakkında 5n1k soruları sorularak çözümler üretilmeye çalışılır 3- Çözüm önerileri yazılarak ve çizilerek ifade edilir. (Sağ beyin soldaki görselleri çabuk gördüğünden çizim sol tarafa; Sol beyin sağdaki sembolleri çabuk gördüğünden yazılar sağ tarafa yazılır) 4- Problemler üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapılarak teknoloji ve tasarım günlüğüne kaydedilir. 5- Çözümlerin daha bilimsel olması için problem çözme yö...
  Devamını Oku 2012-11-26 14:58:33
 • # Kurgu Kuşağında Neler Yapılır

  *Düşünce öğrenciye özgün olmalı.. *Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı *Hayal, düşünce ve tasarım kapılarını sonsuza kadar açmalı, hiçbir sınırlandırma olmamalı. *Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır. *Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü yazılır.. *Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur. *Grup çalışmaları sergi düzenine uygun yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarım günlüğü, grup adi, grup ...
  Devamını Oku 2012-11-26 14:56:52
 • # Kurgu Kuşağında Grup Çalışması

  Kurgu Kuşağında Grup Çalışması Nasıl Yapılır : Kurgu kuşağı düşünelim çözelim etkinliğinde grup çalışması yapılır. Grup çalışması etkinliği yapılırken aşağıdaki yönergeden faydalanılacaktır. Grup çalışması örnekleri :Grup çalışması nedir? Birkaç öğrencinin (sayıca 3-5 kişi) bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaştırmak için, beraberce yaptıkları tüm bildirimlere grup çalışması denir. Grup çalışması nasıl yapılır : Grup üyeleri, süreç içerisinde birbirlerine öneriler ve geribildirimler vererek yardımcı olur. Grup sürecind...
  Devamını Oku 2012-11-26 15:00:30
 • # Kurgu Kuşağının Özellikleri

  “Kurgu” kuşağında öğrenciler; 1- Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. 2- Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar. 3- Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. 4- Düşüncelerini yasal koruma altına al...
  Devamını Oku 2012-11-26 14:56:02


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Kurgu Kuşağı
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç