Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > K > Kurgu Kuşağında Grup Çalışması


Kurgu Kuşağında Grup Çalışması Nedir

Kurgu Kuşağında Grup Çalışması Nasıl Yapılır : Kurgu kuşağı düşünelim çözelim etkinliğinde grup çalışması yapılır. Grup çalışması etkinliği yapılırken aşağıdaki yönergeden faydalanılacaktır.

Grup çalışması örnekleri :Grup çalışması nedir? Birkaç öğrencinin (sayıca 3-5 kişi) bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaştırmak için, beraberce yaptıkları tüm bildirimlere grup çalışması denir.

Grup çalışması nasıl yapılır : Grup üyeleri, süreç içerisinde birbirlerine öneriler ve geribildirimler vererek yardımcı olur. Grup sürecindeki bu paylaşımlarla bireyler iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulur, kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalar. Kendini ifade eder, süreci yaşayarak öğrenir.

Teknoloji ve Tasarım dersinde grup çalışması yapılırken aşağıdaki tabloya göre çalışmalar yapılır.

Kurgu Kuşağında Grup Çalışması | Ekleyen: | Tarih: 26-Nov-2012 15:00. | Bu yazı 3325 kez okundu..

Kurgu Kuşağında Grup Çalışması ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sosyal Grup

  SOSYAL GRUPLAR: A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir. B. Özellikleri ve Fonksiyonları 1 - Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması 2 - İki veya daha fazla kişiden oluşması 3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması 4 - Göreli bir sürekliliğin bulunması 5 - Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır. 6 - Grubun ...
  Devamını Oku 2011-05-11 10:39:20
 • # Kurgu Kuşağı

  Çeşitli düşüncelerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. Etkinliğin çıkış noktası öğrencilerin merak ve hayalleridir. Öğrencilere sorgulamalarla merak ve hayallerinin temelindeki sorun fark ettirilmelidir. Kurgu kuşağı etkinliklerine sorun ve ihtiyaçtan yola çıkılmamalıdır. Ortaya çıkan çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır. Sosyal olayların çözümüne yönelik istekte bulunan öğrencilere Nasıl…? soruları yöneltiler...
  Devamını Oku 2012-11-26 15:03:01
 • # Baskı Grupları

  BASKI GRUPLARI Toplumsal değişme, ekonomik, siyasal, mesleksel ve dinsel ve eğitsel nitelikte birtakım güçlü grupların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sanayi toplumlarında birey tek başına etkin olamamaktadır. Bu yüzden böyle gruplar yoluyla üyelerin yararları savunulmakta, iktidarlar denetlenmekte, kamu oyu oluşturulmaktadır. Bu gruplar yoluyla kamu yararından çok, özel yararlar sağlanmaktadır. Bunlara toplumsal güçler de denmektedir.Bu insan grupları ortaklaşa davranış ya da kanaatleriyle diğer halk gruplarının eylem ve düşüncelerini y...
  Devamını Oku 2010-10-31 17:29:30
 • # Kurgusal Düşünme

  Genelde toplum, insan ve dünyaya ilişkin konular gözlem ve deneylerin ötesinde kavramsal bir bağlamda kuramsal olarak yorumlanırsa bu tür düşünme biçimlerine spekülatif düşünme felsefesi denir. 20. yüzyılın ikinci önemli felsefe eğilimi ise analitik felsefelerdir. Genelde duyumu, mantık ilkelerini, yada dili temel alarak bilim ve felsefe önermelerinin çözümlenmesine kendisini verir. 20. yüzyılın üçüncü eğilimi ise genelde yeni olguculuk adı altında toplanır. Bilimdeki gelişmeleri göz önünde bulunduran bilimsel felsefedir. Farklı bağlam...
  Devamını Oku 2009-05-12 15:07:40
 • # Oyun Çalışmasında Rejinin Görevi

  OYUN ÇALIŞMASINDA REJİNİN GÖREVİ “Tiyatro yönetmeninin görevi gerçeğin görünüşünü değiştirmek değil, gerçeği gizleyen örtüleri kaldırmaktır.” Tiyatro yönetmeni bir orkestra şefi gibidir. Nasıl bir orkestra şefi elindeki çalgıların ne zaman ve neresi için gerekli olduğunu biliyor ve o gerekliliğe göre kullanıyorsa (bunun için şefin elindeki çalgıların verimini ve özelliğini bilmesi gerekir) yönetmen de elindeki sanatların özelliklerini ve kullanacağı yere göre değerlerini bilmek zorundadır. Yönetmenin iki türlü etki alanı var...
  Devamını Oku 2008-01-14 10:16:36
 • # Tali Grup Münasebetleri

  Tali gruplar ve tali gruplar arasındaki münasebetler, ihtimal toplum entegrasyonuna kuvvetle etki yapan faktörlerdir. Mesela, bir toplumda göze batan birlikleri, evvela ayın toplumdaki katolik gruba karşı muhalefet ve düşmanlık gösterisinden ibaret bulunan bir protestan grup görülürse “benzerlikler” hesabına “ayrılıkları” destekleyen veya yardımlaşmaya karşı koyan rekabeti önemle beliren bir tali kültür örneğinin yaptığı gibi, toplum entegrasyonunu çok zorlaştıran bir tali grup şekli var demektir. Maddi yakınlık veya be...
  Devamını Oku 2010-11-25 12:09:56
 • # Grup Vurgusu

  Grup vurgusuKelime gruplarında hangi hecenin daha şiddetle vurgulanacağını gösterir. Bir kelime grubunu oluşturan kelimelerden her birinin ayrı ayrı vurgusu olduğu gibi, kelime grubunun da, kelime vurgusunun üstünde, kendine özgü bir vurgusu vardır. Grup vurgusu, grubu oluşturan kelimelerdeki vurgulardan daha şiddetlidir. Türkçede grup vurgusu, yardımcı unsur olan (grubun başında yer alan) kelimenin vurgusunun bulunduğu hecededir: beyaz kitap, otuz kalem, evdeki hesap, evin kapısı, masa örtüsü, yuvarlak masa, dilim dilim, gitgide, koşa koşa, ça...
  Devamını Oku 2011-01-13 11:38:30
 • # Grup Fenomenine Bireysel Yaklaşımlar

  Grup fenomeninin ilk analizleri, hepsi grup davranışlarının kişiler arası farklı olduğunu vurgulamıştır. LeBon’a göre, grup situasyonları düzenli sosyal adetlerin ve normların etkisini ortadan kaldırdığı için, grup üyelerinin davranışı daha içgüdüsel dürtülerle idare edilir hale gelmektedir. Freud, grup situasyonlarının öyle veya böyle bastırılan arzuların serbest kalışı ile sonuçlandığını ifade ettiğinde, benzer bir çizgide muhakeme yürütmüştür. Bir grup içerisinde birey, tıpkı kendi başına davrandığı gibi davranır, ama sadece o kadar. ...
  Devamını Oku 2010-11-25 12:10:38
 • # Özenti Grupları (Referans Grupları)

  ÖZENTİ GRUPLARI (REFERANS GRUPLARI) Özenti kümeleri olarak Türkçeye çevrilebilen referans grupları, kişilerin düşünce, değer ve davranışlarını örnek alarak benimsedikleri toplumsal gruplardır.10 Başka bir ifade ile, bireyin tam olarak üyesi olmadığı, geleceğe dönük bir takım emellerini gerçekleştirebileceğini beklediği, girmek istediği gruplardır. O halde özend grupları, bireyi gelecekte seçmek istediği yaşama yönelten gruplardır. Bunlara "Başvuru Grubu" da diyebiliriz. Bu grup, bireyin mutlaka seçtiği değil, girmek istediği grup da olabil...
  Devamını Oku 2010-10-31 16:17:24
 • # Çeteler (Gang Grupları)

  ÇETELER (GANG GRUPLARI) Yetişkinlere karşı düşmanlık duygularının en belirgin olduğu gruplardır. Üyelerini daha çok suçluluğa yöneltir. Genellikle toplumun alt sosyo-ekonomik tabakalarından gelen üyelerden oluşur. Dinsel, ırksal farklılaşma ve toplumsal imkânların sınırlı olduğu kesimlerde çeteler kolaylıkla oluşur. Çetelerin bir kısmı hukuk dışı yollarla gelir elde etmeye çalışır. Gençlerden ve orta yaşlı suçlu kişilerden oluşur (Criminal gang). Diğerleri sadece çatışmaya yol açar (Conflict gangs), bir kısmı ise uyuşturucu madde kullanm...
  Devamını Oku 2010-10-31 16:06:05


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Kurgu Kuşağında Grup Çalışması
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç