Anasayfa > Sözlük > B > Biyolojik Çeşitliliğin Korunması


Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Nedir

Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğidir. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkiler kardelen ve salep yapımında kullanılan orkidelerdir. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, bozayı, Ankara keçisi, Tuj koyunları, alageyik, sülün ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardandır.

İster bitki ister hayvan olsun bu canlıların nesillerinin konuna altına alınması için tabiat parklarının, doğal yaşam alanlarının oluşturulması, organik tarımın tercih edilmesi ve insanların bu konularda eğitilmesi gerekmektedir.

Çiftçiler aşırı otlatmanın, bitkilerin aşırı toplanmasının, ormanların arazi kazanmak amacıyla tahrip edilmesinin biyolojik çeşitlilik açısından olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmelidir. Kıyı habitatlarının tahrip edilmesi, balıkçılığın ve avlanmanın aşırı ve kontrolsüz yapımı engellenmelidir. Ayrıca bu türlerin korunması ve denetimi için mekanizmalar geliştirilmelidir.

Biyolojik çeşitlilik tüm dünyanın ortak zenginliğidir. Bugünün ihtiyaçlarını karşılayarak gelecek kuşaklara da bu çeşitliliği aktarabilmek amacıyla biyolojik çeşitliliğin korunması gereklidir.
Referans: Biyolojik Çeşitlilik nasıl korunur. Biyolojik Çeşitliliği Nasıl koruyabiliriz?

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması | Ekleyen: | Tarih: 27-May-2013 14:58. | Bu yazı 2144 kez okundu..

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Biyolojik Çeşitlilik

Devamini Oku
Kısaca bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.Biyoçeşitlilik NedirBiyolojik çeşitlilik, ya da kısaca "biyoçeşitlilik", bir bölgedeki genlerin, türleri, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olan ekolojik yapılar da dahil olmak üzere tüm kaynaklardaki canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır. Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlı...

Gelişimin Biyolojik Temelleri

Devamini Oku
GELİŞİMİN BİYOLOJİK VE ÇEVRESEL TEMELLERİ 20. yy’a kadar gelişimi açıklamaya çalışan kuramcılar, kalıtım yani kuşaklar boyu süre gelerek ana-babadan aktarılan özelliklerin, gelişimde en büyük payı yüklendiğine inanıyorlardı. Yapılan çalışmalar sonucunda gelişimde önemli olanın kalıtımdan çok öğrenme ve çevresel koşulların niteliği olduğunu savunun görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Öyleki, o yıllarda adeta gelişimi farklı biçimlerde açıklayan, bir birinden farklı iki grup oluştu. Bu gruptakilerin görüşüne göre kişinin nasıl bir y...

Geçmişten günümüze kadar biyolojik çalışmaların insanlığa katkıları

Devamini Oku
Geçmişten Günümüze Biyoloji Bilimindeki Gelişmelerin İnsanlığa Katkıları : Bireylerin ve gelecek kuşakların sağlıklı yaşaması biyoloji konusundaki bilinçlenme ile sağlanacaktır. Araştırmacılar bitki ve hayvanları ıslah etmiş,daha iyi meyve, daha fazla yumurta, daha çok et ve süt elde etmek için onların soylarını, kültürel yöntemler kullanarak iyileştirmeye çalışmışlardır.Bu çalışmalarda da büyük ölçüde başarılı olmuşlardır. Günümüzde birçok ülke seralarda tozlaşma görevini bombus adı verilen arılara yaptırıyor. Bombus özellikle sebzecilik...

Algının Biyolojik Temelleri

Devamini Oku
Organizmanın biyolojik yapısını ve işlevlerini anlamaya bağlıdır Sinirler ile iç salgı bezlerinin yapı ve işleyişinin davranışlar üzerindeki etkisi gibi Temelde tüm psikolojik olaylar beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya çıkmaktadır Bu nedenle davranış ile beyin ve sinir sistemindeki olaylar arasında bağlantı göz ardı edilemez Örneğin öğrenme üzerinde araştırma yapan bir psikolog, yeni bir öğrenmenin gerçekleşmesi esnasında sinir sisteminde ve beyinde oluşan değişikliklerle ilgilenir Beynin ilgili bölümlerine verilen hafif elektri...

Ozon tabakasının incelmesinin biyolojik çeşitliliğe etkileri

Devamini Oku
Sera etkisi ve ozon tabakasındaki incelme, iklim üzerinde tüm Dünya’da (küresel boyutta) canlılarda değişikliklere yol açar. Ozon tabakasının incelmesi sonucu Güneşin zararlı ultraviyole ışınları yeryüzüne ulaşır ve bu ışınlar biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler ve canlıların bağışıklık sistemini bozar. Güneşten gelen zararlı ışınlar bir çok bitki türünün ölmesine neden olur. Bu yaşam zincirindeki diğer bütün canlıları etkiler. Birçok tür yokolur. Ancak yenişartlara adapte olabilen (uyum sağlayan) türler canlığını devam ettirebilir. ...

Ülkemizin Biyolojik Zenginlikleri

Devamini Oku
Türkiyenin Biyoçeşitliliği ve ÖnemiTürkiye biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği göstermektedir. Anadolu, kendi başına ayrı bir kıta olmamakla birlikte, bir kıtanın sahip olabileceği tüm ekosistem ve habitat özelliklerine tek başına sahiptir. Bunun nedenleri arasında üç farklı biyoiklim tipinin görülmesi, bünyesinde Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç Biyocoğrafik Bölge (BCB) bulundurması, sahip olduğu topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı gölle...

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Devamini Oku
Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğidir. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkiler kardelen ve salep yapımında kullanılan orkidelerdir. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, bozayı, Ankara keçisi, Tuj koyunları, alageyik, sülün ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardandır. İster bitki ister hayvan olsun bu canlıların nesillerinin konuna altına alınması için tabiat parklarının, doğal yaşam alanlarının oluşturulması, organik tar...

Biyolojik Çeşitliliğin Faydaları

Devamini Oku
İnsanlar, tarım ve teknolojide sahip olduğu bugünkü seviyeye, biyolojik çeşitlilik ve zenginlik sonucu ulaşmıştır. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin sağladığı faydalar insan hayatının devamı için gereklidir. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve sanayi alanlarında, temiz su ve hava sağlanmasında kullanılırlar. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türlerinin sayısının ve çeşitliliğinin fazla olması, o ülkeye ekonomik kazanç sağlar. Biyolojik çeşi...

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi

Devamini Oku
Kısaca bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.Biyoçeşitlilik NedirBiyolojik çeşitlilik, ya da kısaca "biyoçeşitlilik", bir bölgedeki genlerin, türleri, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olan ekolojik yapılar da dahil olmak üzere tüm kaynaklardaki canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır. Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlı...

Sanat Eserlerinin Korunmasının Önemi

Devamini Oku
Sanat yapıtları geçmiş uygarlıkların toplumsal yapılanmalarını, siyasal örgütlenmelerini, dinsel inanışlarını, yaşayış biçimlerini yansıtan birer belgedir. Bu yapıtlar, hangi toplum için olursa olsun önemlibir kültür mirasıdır. Onun için tüm bu sanat yapıtlarının ayrım yapılmadan korunması gerekmektedir. Çünkü toplumlar hemen her konuda birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bu özelliklerinin bir gereği olarak sanat yapıtlarını “Bizden önceki, bizden olmayan toplumlara ait vb.” diyerek kendimizden soyutlayamayız. Bizden olmadığını düşündüğümüz bu...

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
» Biyolojik Çeşitliliğin Korunması resimleri
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar