Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > A > Anadolu medeniyetleri


Anadolu medeniyetleri Nedir

anadolu medeniyetleri:

anadolu: (küçük asya) tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır.
neden?:
1- üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, avrupa ve afrika arasında deniz ve karadan kolayca
bağlantı kurulması
2- olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olması

anadolu'da uygarlık neden gelişmiştir?
1- göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti anadolu'ya taşıdılar.
2- anadolu'nun mısır, ege ve yunan Medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır.

anadolu'da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır:
1) hititler, frigler, lidyalılar, iyonlar, urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında)
2) persler (M.Ö 543-333)
3) iskender İmparatorluğu
4) roma imparatorluğu
5) bizanslılar (395-1071)
6) türkler (1071-....)

kültür ve medeniyet:

devlet yönetimi:
1)- anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. kral hem başkomutan, hem baş yargıç, hem de baş rahipti.

not: bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir.
ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.

2)- hititlerde asillerden oluşan pankuş denilen bir meclis vardı. bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.

3)- hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi tavananna denilen kraliçeydi.
4)- iyonyalılar merkezi krallık yerine site denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

din ve inanış:
1)- anadolu'da çok tanrılı inanış mevcuttu.
2)- hititler kendi tanrılarından başka ön asya tanrılarına, lidyalılar da yunan tanrılarına tapınmışlardı.
not: bu durum anadolu'da dini etkileşimi yansıtmaktadır.
3)- urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı. bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koyuyorlardı.
4)- friglerin en büyük tanrıları kibele 'dir.
5) efeste'ki artemis tapınağı iyonlara aittir.
6) urartular'da kral ülkeyi savaş tanrısı haldi adına yönetirdi.

sosyal ve ekonomik hayat:
1)- halk genellikle asiller, rahipler, hürler ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştı.
2)- anadolu'da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu.
3)- urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.
4)- lidyalılar ticarette geliştiler. tarihte para'yı ilk kez kullanan lidyalılar'dır.
5)- iyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
6)- lidyalılar efes'ten başlayıp, mezopotamya'daki ninova'ya kadar uzanan kral yolu'nun açılmasında
etkili oldular.

yazı ve edebiyat:
1)- anadolu'ya yazı asurlular tarafından getirilmiştir. hititler ve urartular asurlulardan aldıkları çivi yazısını ve kendi buluşları olan hiyeroglif (resim yazısı) yazısını kullandılar.
2)- iyonlar ve lidyalılar fenike yazısını kullandılar. fenike yazısını batıya aktaran iyonlar olmuştur.
3)- hititler krallarının hayatlarını anlatan anal adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız
tarih yazıcılığı'nı başlatmışlardır.
4)- hititler, mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı (kadeş antlaşması) imzaladılar.(MÖ.1280)
5)- iyon edebiyatının en önemli eseri homeros'un "ilyada ve odesa destanı" dır.

hukuk:
anadolu'da kanunlar mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi.

bilim ve sanat:
1)- hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.
(ivriz ve yazılıkaya kabartmaları hititlere aittir.)
2)- urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür.
(toprakkale, çavuştepe, patnos ve kayalıdere kaleleri)
3)- iyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. matematikte tales ve pisagor, tarihte heredot, tıpta
hipokrat, felsefede diojen)
4)- hititler ve frigler dokumacılıkta ileri gitmişler-
dir. frigyalılar tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

Anadolu medeniyetleri | Ekleyen: | Tarih: 02-Sep-2007 13:09. | Bu yazı 9106 kez okundu..

Anadolu medeniyetleri ile ilgili diğer yazılar..

 • # Anadolu

  Anadolu : (Anatelein; Güneşin doğduğu ülke) Türkiye’nin istanbul boğazı’yla avrupa’dan ayrılan asya kıtasındaki topraklarına anadolu denir. Hatta bu bölgeye tarihte “küçük asya” dendiği de olmuştur. Anadolu adı üzerine çeşitli söylenceler var. Anadolu’ya gelen ilk akıncıların yaşlı bir kadına rastlaması en bilindik efsane. Yaşlı kadın yorgun argın gelen akıncılara ayran ikram eder. Askerlerin her biri “ana dol” diye ayranları bittikçe çanaklarını yaşlı kadına uzatırlar. Kadın da elindeki testiyle ...
  Devamını Oku 2011-12-27 14:51:41
 • # Anadolu Türk Sanatı

  ANADOLU-TÜRK SANATI Anadolu Selçukluları Anadolu'da iki yüzyıla yakın bir süreci kapsayan ve Orta Asya kökenli Türk göçebe sanatının izlerini taşıyan Anadolu Türk sanatı, mimarlıktan bezemeye ve el sanatlarına kadar damgasını vurmuştur. Doğudan getirilen unsurlarla Anadolu'nun yerel gereçleri ve geleneksel teknikleri birleşerek, yeni bir bireşime ulaşılmaya çalışılmış; ancak, kesin bireşim Osmanlı sanatıyla gerçekleşmiştir. XIII. yy.'dan başlayarak Anadolu mimarlığında söz sahibi olan Anadolu Selçukluları; cami, medrese, türbe, te...
  Devamını Oku 2008-01-10 21:47:33
 • # İç anadolu bölgesinde görülen toprak tipleri

  İç anadolu bölgemizde; 1. Kestane ve kahverengi step toprakları 2. Litosol ve retosol topraklar 3. Çernezyomlar 4. Kızıl Renkli Akdeniz "Terra-Rossa" Toprakları 5. İntrozonal Topraklar toprak çeşitleri gözükmektedir. Konuyla ilgili detaylı yazımız için; http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=4855...
  Devamını Oku 2013-01-16 17:08:18
 • # İç Anadolu Bölgesi

  İç Anadolu Bölgesi: Coğrafi Özellikler: Bölge, yurdumuzun orta kısmında yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer bütün bölgelerimizle ortak sınıra sahiptir. Büyüklük bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nden sonra gelir. Bölge kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları, güneyde ise Toros Dağlarıyla çevrilidir. Batıda iç-Batı Anadolu Eşiği bulunur. Doğuda giderek yükselen plato ve dağlarla Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlanır. İç Anadolu Bölgesi aslında yüksek bir yer olduğu halde, çevresindeki oldukça yüksek dağlar nedeniyle çukur bir havza görünümündedir. ...
  Devamını Oku 2010-10-29 18:47:50
 • # anadolu medeniyetleri

  anadolu medeniyetleri: anadolu: (küçük asya) tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır. neden?: 1- üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, avrupa ve afrika arasında deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması 2- olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olması anadolu'da uygarlık neden gelişmiştir? 1- göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti anadolu'ya taşıdılar. 2- anadolu'nun mısır, ege ve yunan Medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkil...
  Devamını Oku 2007-09-02 13:09:42
 • # İç Anadolu Bölgesi Volkan Dağları

  İç Anadolu Bölgesideki volkanlar Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karadağ, Karacadağ'dır. İç Anadolu Bölgesi Volkanları Ülkemizde genç volkanik alanların çok yaygın ve çeşitli volkanik şekiller yönünden zengin bölgemiz İç Anadolu’nun güney ve güneydoğusudur. 60 milyon yıl önce 3. Jeolojik Zaman’da Toros dağlarının yükselmesi sırasında bu alanda yanardağlar faaliyete geçmiştir. Bu alanda Erciyes (3917 m.), Melendiz (1898 m.), Hasandağı (3268 m) yer alır. Bunlardan Erciyes’in yüksek kısımları her mevsim karla kaplıdır ve kuz...
  Devamını Oku 2013-12-04 10:25:07
 • # ilk çağ uygarlıklar neden anadoluda kurulmuştur

  Özet: Çünkü üç kıtanın geçiş yolu üzerinde bulunması. İkliminin ve doğal yapısının yerleşime uygun olması. Detay: Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu, tarihte hiçbir zaman stratejik önemini kaybetmemiştir. Karadeniz ve Doğu Akdeniz arasındaki Anadolu Yarımadası, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Avrupa arasında, geçmişten günümüze her devirde doğal bir köprü − siyasi, kültürel, ekonomik ve jeopolitik alanlarda − görevi görmüştür. Eskiçağlardan günümüze en önemli ticaret, göç ve ulaşım yolları, doğu – batı yönünü iz...
  Devamını Oku 2010-12-13 16:27:39
 • # Mezopotamya Medeniyetleri

  BAŞLICA MEZOPOTAMYA KAVİMLERİ: 1- Sümerler 2- Akkadlar 3- Elamlılar 4- Babilliler 5-Asurlular 1)- SÜMERLER: * Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur, Uruk, Lagaş'tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar tarafından yönetiliyordu. * Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına ZİGGURAT denirdi. * Mezopotamya'da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. NOT: Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından ...
  Devamını Oku 2010-09-27 15:40:33
 • # Doğu Anadolu Bölgesi Volkanları

  Bu dağlar Van gölünün kuzeyinde bir fay hattı üzerinde yer almıştır. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı dağı bu dağ sırasının kuzeydoğu ucunda yer alır. Ağrı Dağı: 1203km2’lik alan içersinde kuruludur. İki kütle halindedir. Küçük Ağrı 3896cm yük. Büyük Ağrı ise 5137m yüksekliğe sahiptir. Tendürek Dağı: Yüksekliği 3533 m’dir Çaldıran ilk Doğu beyazıt arasında bulunur. Süphan dağı: Yüksekliği 4058 m’dir (Bitlis) Nemrut Dağı: Bitlis de yer alır. Van gölü varlığını bu dağa borçludur. Nemrut Dağı şimdiki görünüm...
  Devamını Oku 2013-12-04 10:28:48
 • # Ege ve Yunan Medeniyetleri

  EGE VE YUNAN MEDENİYETLERİ Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği medeniyettir. A)- GİRİT MEDENİYETİ: ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer GİRİT ADASI'dır. Bu medeniyet buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan'a yayılmıştır. En önemli eserleri KNOSSOS SARAYI'dır. B)- MİKEN MEDENİYETİ (AKALAR): Anadolu'dan MÖ. II. binde Yunanistan'a gelen AKALAR tarafından kurulmuştur. * Şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri MİKEN'dir. (Bu yüzd...
  Devamını Oku 2010-09-27 15:38:54


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç