Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > A > Ay Tanrıçası


Ay Tanrıçası Nedir

Bir çok mitoloji ve efsanede ay tanrıçaları farklı isimlerle karşımıza çıkıyor. Mesela yunan mitolojisinde Selene iken roma mitolojisinde ise Luna adını alır. Yine yunan mitolojisinde olimposlu tanrılardan olmayan titan ay tanrıçası Hekate'yi unutmamak lazım.

Selene


Selene, (Yunanca: Σελήνη, "ay"; Roma'da Luna) Yunan mitolojisindeki ay tanrıçası. Hyperion ve Theia isimli titanların kızıdır.

Bir ay tanrıçası her zaman büyük bir görev ve öneme saiptir. Eğer ismi Yunanca kökenli ise, büyük ihtimalle "ışık" anlamındaki selas ile ilişkili olmalıdır (Kerenyi s. 197). Zamanla Selene'nin yeri Artemis tarafından alınmıştır, bu nedenle bazı yazarlar onu Artemis gibi tanımlamış ve tasvir etmişlerdir. Hatta bu nedenle Zeus veya Pallas'ın kızı olarak tanımlandığı da olmuştur.

Geleneksel ilahi soyağacına göre Helios, yani güneş, onun erkek kardeşiydi. Helios gökyüzündeki yolculuğunu bitirdiğinde, Selene kendi yolculuğuna başlardı. Ayrıca Eos, gün doğumunun (şafak) tanrıçası, da onun kardeşiydi.

Sanat eserlerinde, Selene bir çift at veya öküz tarafından çekilen gümüş bir savaş arabasını süren, solgun yüzlü güzel bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Sıklıkla, başında bir yarım ay ve elinde bir meşale ile bir atı veya boğayı sürerken resmedilmiştir.

Ayrıca bir efsaneye göre Selene Pandoradan son çıkan şeyi yani umudu korumakla görevliydi. Kendisine yardımcı olarak dünyadan kızlar seçerdi. Bu kızlar, insanları dünyadaki kötülüklerden korumaya ve uzak tutmaya çalışırlardı.

Hekate


Tanrıça Hekate Olyposlu Tanrılardan değil, Titan soyundan gelir. Titan Perseus ile Asteria’nın kızı olarak bilinir. Güneş Tanrısı Helios ise atası olarak kabul edilir. Hesiodos Theogonia adlı eserinde Hekate’yi ölümsüzlerin saygısını gören ve kimin dileğini yerine getirmek isterse ona büyük mutluluklar verecek olan cömert bir tanrıça olarak anlatır.Savaşlardaki zaferler, kurultaydaki üstünlükler, denizcileri koruması, balıkçıların ağlarına bolca balık göndermesi, avlarda insanların yanında ve insanlara yardımcı olması Tanrıça Hekate’den bilinir.Özellikle gençliğin feyizlendirici tanrıçası olarak Apollon ve Artemis kadar kendisine başvurulan bir tanrıçadır. İstediği kişilerin büyükbaş hayvanlarını çoğaltıp azaltması da Hekate’yle ilişkilendirilir. Anadolu'ya özgü, Karia kökenli Ay Tanrıçası olarak ve çoğunlukla üç başlı betimlemesiyle bilinir. Bu Üç başlı betimlemesi ise; yeni ay-gençliği, dolunay-dişiliğin en parlak dönemini, eski ay ise olgun, bilge kadını temsil eder. İyiliğini ölümsüzlere sunan Hekate, maddesel refah, toplumda sözü geçme, çarpışma ve sporda zaferi bahşeder. Ayrıca, yolculukların iyi ve kötü geçmesi ile de Hekate ilgilidir. Kavşakları Tanrıça Hekate’nin yönettiğine inanan antikçağ insanları, kavşaklara üç başlı ya da üç vücutlu kadın formunda heykeller dikerek Tanrıçayı onurlandırmak istemişlerdir. Buradaki heykelleri sunak niyetinde kullanırlar.Ay Tanrıçası olarak bilinen Hekate ayın olmadığı gecelerde bilgiyi insanlara öğreten olarak karşımıza çıkar. Kavşaklara Tanrıçanın heykellerini dikmeleri de bununla ilintilidir. Karanlık gecelerde yolcuya yol gösterici olduğu için. Göklerde, denizlerde, yeryüzünde, yeraltında her yerde hükmü geçen bir tanrıçadır. Zeus her yerde yetki payını vermiş, gençliğin baş tacı yapmıştır. İnsanlara günlük yaşantılarında mutluluklarını ve zenginliklerini vermekle görevlendirilmiştir. Olymposlu Tanrılarla iyi ilişkiler içerisinde olduğuna inanılır. Tanrıçanın sembolleri; meşale- yol gösteren kimliği- ,kırbaç, hançer, yılan, anahtar-yeraltı dünyasına açılan kapının anahtarının tanrıçada olduğuna inanılır- Tanrıçanın Kutsal Hayvanları; dişi köpek, dişi kurt, kısrak olarak bilinir. Hekate, heykel kabartmalarında, sol elinde meşale, sağ elinde çanak, başında hilale benzer boynuzlar taşıyan Polos ve uzun bir elbise ile betimlenir. Bazen bu hayvanlardan sadece köpek ile birlikte görülür. Bazı gecelerdeki köpek ulumalarının ya da uzun süren köpek havlamalarının Hekate ile ilgili olduğu, köpeklerin tanrıçayı ve yanındaki köpeği gördükleri için havladıkları anlatılmaktadır. Tanrıçanın gece dolunay olduğu zaman dolaştığı düşünülmekte ve bunun içinde yol kavşaklarına Hekate için peynir, çörek, yumurta ve balık türü yiyecekler bırakılmaktadır. Çok yönlülüğü nedeniyle çoğu kez diğer tanrıçalarla karıştırılan Hekate, özellikle Artemis ve Demeter ile özdeşleştirilmiştir. Bir yazıtta Hekate için, Demeter'in sıfatlarından birisi olan Ompnia (tahılların tanrıçası) benzetmesinin kullanılmış olması, Demeter’le bağdaştırıldığını gösterir. Tanrıçaya tapınıldığı ilk dönemlerde Tanrıçayı daha çok dünyevi olaylarla ilişkilendiren insanlar, sonraki dönemlerde bilinçaltına hükmettiği inancına da varmışlardır.İnsanlara gece yaratıklarını, hayaletleri Hekate’nin gönderdiğine inanılır. Zamanla sihir ve büyüye hükmeden bir Tanrıça rolünü de almış ve gölgeler dünyası ile ilişkilendirilmiştir. Büyücülere iki elinde bir meşale ile ya da kısrak, köpek gibi hayvan formlarında görülür. Büyüyü keşfettiğine inanılır ve “Aietes-Medea” gibi büyücülerle ilişkilendirilir.Ölülerin ruhları Hekate’nin yanında yürür ve uluyan köpekler onun geldiğini haber verir. Ayın sonunda Hekate için sunaklara insanlar armağanlar koyar. Hekate’yi onurlandırma törenleri ayın en etkileyici dönemi olan Dolunayda yapılırdı. Tanrıçanın doğum gününü kutlamak için yapılan törenler vardı. Bu törenlerin içinde anahtar taşıma şenlikleri ve gizli törenler olduğu bilinmektedir. Hekate kültü için bilinen en büyük kutsal alan, tapınak ve altar sadece Lagina'da bulunmaktadır. Bu büyüklük, Anadolulu bir tanrıça olan Hekate ve kültünün bölgedeki saygınlığı ve bölge insanının sahip çıkması sayesinde olmuştur. Burası aynı zamanda falcılığın merkezi olarak da değerlendirilmektedir. Tapınağın frizlerindeki kabartmalarda farklı konular işlenmesine rağmen, hepsinde de Hekate'nin betimlenmiş olması onun tanrılar panteonundaki önemini ön plana çıkarır.

Selene ve Endymionun Hikayesi


Bugün Bafa Gölü ve kıyıları ne yazık ki özellikle kumsalı, endüstri canavarına kurban edilmişse de hala bir başka gezegen görünümünü koruyor ve üçbin yıllık bir efsane hala yaşıyor, hemen yolun sonundaki kalıntı, Çoban Endymion´un Ay Tanrıçası Selene ile buluştuğu yerdir. Yakışıklı çoban Endymion´a aşık olan Ay Tanrıçası Selene, işte burada umutsuzluğa düşer çünkü ölümlü bir insanla beraber olması Zeus yasalarına göre imkansızdır. Anlatıldığına göre Bafa Gölü´nü çevreleyen Beşparmak Dağları Ay´ın en güzel parladığı yerdir ve Bafa Gölü ay ışığı altında gerçekten de gümüş bir tepsidir çünkü Ay Tanrıçası Selene, sevdiği çobanı görmek için, en güzel ışıklarını, en parlak biçimde buraya döker. Efsane bize, Çoban Endymion´un bu işe ne dediğini söylemiyor ama olsun bir beis yok zira o zamanlarda feminist tanrıçaların sözü geçiyordu. Ama siz Bafa´yı ve Selene Tapınağı´nı bir görün, ne işe yarar demeyin çünkü efsaneler gerçeklerin görünmeyen zirvesidir. Hissedin yeter.. Bu tanrısal aşkın yaşandığı dağ Türkiye´dedir. Mitolojik adıyla Latmos Dağları, antik Karia yöresinde, şimdiki Bafa Gölü´nün kıyısındadır. Ünlü tarihçi Strabo “Coğrafya” adlı eserinde bu yöreyi vurgular; “... çeşitli zamanlarda çeşitli yöneticiler buralara sahip olmuşlar... Troya’nın alınmasından sonra Lidyalılar, Aiolisliler ve İyonyalılar ve sonra Persler ve Makedonyalılar ve son olarak da Romalılar buralarda egemen olmuşlar, ülke bölündüğünde halk dialekt ve isimlerini kaybetmiş...”Bugün Bafa’ya gittiğinizde, tüm bu uygarlıkların izlerini bulabilirsiniz. Heraklia binlerce yıllık ağırlığı ile karşınızdadır.

Ay Tanrıçası | Ekleyen: | Tarih: 09-Aug-2014 10:41. | Bu yazı 1699 kez okundu..

Ay Tanrıçası ile ilgili diğer yazılar..

 • # Kaynakça Nasıl Yazılır

  Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır. Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur. Örnek: Orha...
  Devamını Oku 2012-03-06 15:07:59
 • # Dolaylı Anlatım

  Başkalarına ait sözleri değiştirerek, sadece içerik olarak aktarmaktır. Herhangi bir konuda başkasından öğrendimiz bir haberi başkasına aktarmamıza dolaylı anlatım denir. Bir kişinin sözünü, anlamını değiştirmeyecek şekilde, kendi ifadelerimizle aktarmamızdır. Örnek: 1 - Ali, bana bu kitabı iki kez okuduğunu söyledi. 2 - Yazar, roman kahramanının gerçek hayatta da yaşadığını söyledi. 3 - Annem, akşam eve erken gelmem gerektiğini söyledi. Dolaylı Anlatım Nedir : (Detay) Bir sözün kişi, zaman, anlatıcı değişiklikleriyle aktarılan biçi...
  Devamını Oku 2011-10-01 14:24:45
 • # Dolaylama

  Dolaylama Nedir ? (Özet) : Bir kelimeyle anlatılabilecek bir durumu birden fazla kelimeyle anlatmaya denir. Örnekler: “yavru vatan”: Kıbrıs, “büyük kurtarıcı”: Atatürk, “derya kuzuları”: balık, “insanlığın iftihar kaynağı”: Hz. Muhammet, “Türkiye’nin kalbi”: Anakara Dolaylama Nedir (Detay) Bir kelime ile anlatılabilecek bir kavramı, birden fazla kelime ile anlatmaya “dolaylama” denir. Bir tek sözcükle belirtilebilecek bir kavramın birden çok söz...
  Devamını Oku 2011-10-10 15:47:43
 • # Ses Olayları

  Ses Olayı Nedir ? Kelimelerde zamana ve sahaya bağlı olarak sürekli değişmelerin, gelişmelerin olması dilin canlılığının bir göstergesidir. Dil durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir. Dilin söz varlığını oluşturan kelimelerdeki sesler, heceleri ve kelimeleri oluştururken tarihî süreç içerisinde düşerler, yer değiştirirler, türerler, başka seslere benzerler. İşte bütün bunlar, ses bilgisi başlığı altında incelenir. Dilde ses olayları, çeşitli sebeplerden kaynaklanır. Bunlardan başlıcaları aşağıda özetlenmiştir: Ses olaylarının sebepleri...
  Devamını Oku 2011-01-12 10:49:21
 • # Kurultay

  Kurultay Nedir ? (Özet) 1 . Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı. 2 . Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre: "Dil Kurultayı."- . 3 . tarih Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis. Kurultay (Kongre) Detay : Bir konuyu görüşmek üzere çeşitli ülkelerden gelen delegelerin katılmıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantılara veya bir kurumun belli zamanlarda ya da gerektikçe yaptığı toplantıla...
  Devamını Oku 2011-08-18 15:16:37
 • # Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme

  Basit kesirleri sayı doğrultusunda gösterme Basit kesirleri sıralarken sayı doğrusu bir bütün içinde ( 0 – 1 arası yada 1- 2 , 3 – 4 arası gibi ) 0 – 1 şeklinde sayı doğrusunda aralık alırız. 0 – 1 arasını payda kadar böleriz ve pay kadar sayarak gösteririz. Örneğin : 5/7 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz. Cevap : Bileşik kesirleri sayı doğrultusunda göstermeBileşik kesirleri sayı doğrusunda gösterirken kesir içinde kaç tane bütün var ise bütünleri paydadaki sayı kadar böleriz ve üstteki (pay) sayı kadar s...
  Devamını Oku 2012-01-03 17:18:50
 • # Divan-ı Hümayun Görevleri / İşlevi

  Divân-ı Hümâyun devlete ait siyasî idarî malî ve zamanla askerî işlerin görüşüldüğü incelenerek karara bağlandığı devletin en yüksek mercidir. Divân-ı Hümâyunda yetkiler şu şekilde temsil edilmektedir: 1. Vezir-i âzamın padişahın vekili olarak devletin egemenlik hakkını, 2. Kadıasker yargıyı, 3. Defterdarların maliyeyi, 4. Nişancının ise örfî hukuku temsil ettiğini görmekteyiz. Yine yürütme gücünün diğer temsilcileri kubbealtı vezirleri Rumeli beylerbeyi kaptan-ı derya ve yeniçeri ağasıdır. Devletin merkez örgütündeki ana bölümleri t...
  Devamını Oku 2011-11-27 12:26:59
 • # Sayı Sıfatları

  Sayı Sıfatı (Özet) : İsimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır. Birkaç türü vardır. Örneğin ; "Sınıfta yedi öğrenci vardı." Asıl sayı sıfatı Yedinci öğrenci gelsin. Sıra sayı sıfatı Yedişer kişi geldi. Üleştirme sayı sıfatı Yedi de bir ihtimal var. Kesir sayı sıfatı Çeyrek ekmek aldı. Kesir sayı sıfatı Bunların dışında bazı kaynakların topluluk sayı sıfatı diye adlandırdığı, ikiz çocuk gibi sıfatlar da vardır. Sayı Sıfatları (Detay) İsimlerin sayılarını, bölümlerini, sıralarını, parçalarını kesin olarak belirten sıfatlardır. ...
  Devamını Oku 2011-12-02 15:29:31
 • # Kervansaray

  Kervansaray Nedir (Özet) : İşlek ticaret yollan üzerinde, kervanların konaklamaları ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yapılmış büyük hanlar. Kervansaray kervanların ticâret yolları üzerindeki konak yeri. Kervansaray Nedir (Detay) : Devlet veya hayırsever kişiler tarafından kurulan bu muhkem binalarda kervan ihtiyaçları ücretsiz karşılanırdı. Bunlar, bir şehir içinde olurlarsa, han adını alırdı. İslamiyetin yayılış dönemlerinde askeri maksatla ve sınır emniyetini korumak için kurulan ribatlar, sonraki devirlerde ticari mak...
  Devamını Oku 2011-09-05 18:18:44
 • # Kaynaştırma Harfleri

  Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler) : (y,ş,s,n) Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeye, sesli harfle başlayan bir ek gelirse, iki seslinin arasına bir sessiz girer. Bu sessiz , iki sesliyi kaynaştırır. Bu sessiz harfe kaynaşma (kaynaştırma) harfi, bu olaya da kaynaşma (kaynaştırma) denir. Bazı kaynaklarda yardımcı ünsüz olarak da adlandırılan kaynaştırma harfleri –y-ş-s-n' dir. Kaynaşma harfleri daha çok isim tamlamalarında kullanılır. İpucu : (yaşasın) kelimesiyle kolayc...
  Devamını Oku 2011-10-24 15:56:56


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç