Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > Diğer > İnsani Güdü Çeşitleri


İnsani Güdü Çeşitleri Nedir

Güdü Türleri (Çeşitleri)


Güdüler, fizyolojik ve sosyal olmak üzere iki gruba ayrılır.

1-Fizyolojik Güdüler (İçdürtüler)


Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik, enerji harcama, uyuma, dinlenme, organizmaya yaramayan maddeleri dışarı atma, sıcaktan, soğuktan, ağrı ve sızıdan uzaklaşma gibi fizyolojik gereksinmelerden kaynaklanan ve bunların giderilmesi için organizmayı belirli davranışlar yapmaya zorlayan güdülere fizyolojik güdüler denir.

Fizyolojik güdüler, doğuştan var olan ya da olgunlaşmayla kazanılan öğrenilmemiş güdülerdir. Bazılarının fizyolojik temeli vardır, bazılarının yoktur. Açlık ve susuzluk, fizyolojik kökenli güdülerdir. Cinsel güdüler, analık güdüsü, hayvanlarda hormonlarla düzenlenirken, insanlarda hormonların önemi daha azdır. İnsan ve hayvanlarda duyusal uyarılma, faaliyette bulunma ve nesneleri kurcalama gibi güdüler de vardır. Genelde organizma yeterli olma, güdüsüne sahiptir, yani tüm yeteneklerini kullanmaya çalışır.

İçgüdü Davranışları


Hayvanlara özgü olan, bir türün tüm bireylerinde görülen, öğrenilmemiş, evrimleşmeyen, bazen çevre etkisiyle biçim değiştirebilen, organizma tarafından amacı bilinmeyen davranışlara içgüdü davranışları denir. Örneğin, leyleklerin yazları serin, kışları sıcak ülkelere göçmesi, arıların altıgen petek yapmaları birer içgüdü davranışıdır.

İçgüdü davranışlarının temel özellikleri şunlardır:
a. İçgüdü davranışları doğuştandır. Öğrenilmiş değildir.
b. İçgüdü davranışları türe bağlıdır. Bir türe mensup bütün bireyler aynı içgüdü davranışında bulunurlar. Örneğin, örümcekler ağ örerler, kuşlar türlerine göre öterler ve yuva yaparlar. Bunlar türe özgü davranışlardır. İçgüdü ve içdürtü (fizyolojik güdü)lerin ikisi de doğuştandır. Fakat, içgüdülerde canlının hareket biçimi ve düzeni önceden belirlenmiştir. Oysa içdürtüler canlıların hareket biçimini önceden belirlemezler. Örneğin, havlama içgüdüsü bütün köpeklerde aynıdır. Oysa susuzluk içdürtüsü söz konusu olduğunda, bunun giderilmesine yönelik faaliyet tarzı, her bireyde farklılık gösterir.

2-Sosyal Güdüler


Sosyal güdüler; genellikle, öğrenilmiş olan ve duyumlarının sağlanabilmesi için başkalarının varlığını veya tepkilerini gerektiren güdülerdir. Sevilme, saygı görme, alçakgönüllülük, hoşgörü, yurtseverlik, başarılı olma, güven duygusu gibi kişilik özellikleriyle ilgili kişisel nitelikli toplumsal güdüler olduğu gibi, kültür çevrelerine göre değişen güdüler de vardır.

İnsanların öğrenilmiş güdülerinin çoğu, sosyal niteliklidir. Ancak, bazı sosyal güdüler öğrenilmemişlerdir. Bu durum, özellikle sevecenlik ve başkalarıyla birlikte olma güdülerinde söz konusudur. İnsanların çoğu, aynı zamanda, yaptıkları işleri başarmak için başarı gereksinimini öğrenirler ve bu gereksinim, genellikle, bir miktar başarısızlık korkusuyla çatışma halindedir. Sosyal güdülerin bir bölümü, her insanda bulunan türdendir. Örneğin toplu halde yaşama her insanda bulunan güçlü bir sosyal güdüdür. Taklit de bir sosyal güdüdür. İnsanlar, yararlandıkları için başkalarını taklit ederler. Bir toplumdaki davranış benzerliği taklitle meydana gelir. Taklit, benimseme ve sempatiden doğar.

Daha üstün varlıklara başvurma yönelişi de her insanda bulunan motivlerdendir. Daha üstün varlıklar sözüyle tanrısal güçler anlatılmaktadır. Sosyal motivlerin bir bölümü kültüre göre değişir. Değişik toplumsal düzenlerde çeşitli güdüler ortaya çıkar. Örneğin bir toplumda barışseverlik motivi egemenken, bir diğerinde de savaşçılık motivi çok güçlü olabilir. Kızılderili toplumlarında kendini gösterme ya da üstün olma duygusu hoş karşılanmazken, bazı toplumlarda bu duygular çok güçlü olabilir.

3-Kişisel Güdüler


Kişisel güdüler, sosyal ve fizyolojik güdülerin sonucu gibi görünmektedir. Sosyal ve fizyolojik güdüler, toplum ve kültür koşullarıyla birleşerek bireyde değişik güdülerin ortaya çıkmasına yol açarlar. Örneğin, bazı insanlar fedakardır, bazıları bencildir. Bazı insanlar başkalarıyla beraber olmaya can atarken, bazı insanlar yalnızlığı tercih eder. Bazı insanlar pul ya da para koleksiyonu yaparlar, bazıları araba yarışlarına meraklıdır. Kişisel motivlerin kaynağında içdürtülerin de önemli rolü vardır.

İnsani Güdü Çeşitleri | Ekleyen: | Tarih: 15-Aug-2014 11:40. | Bu yazı 1616 kez okundu..

İnsani Güdü Çeşitleri ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sıfat Çeşitleri

  Sıfatlar görev ve anlam yönünden, yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye, sonra daha alt başlıklara ayrılırlar: 1. Niteleme Sıfatları 2. Belirtme sıfatları a.İşaret sıfatları b. Sayı sıfatları - Asıl sayı sıfatları - Sıra sayı sıfatları - Kesir sayı sıfatları - Üleştirme sıfatları c. Belgisiz sıfatlar d. Soru sıfatları 1. Niteleme Sıfatları İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl̶...
  Devamını Oku 2011-08-25 16:08:18
 • # İçgüdü

  İçgüdü Nedir ? (Özet) : Canlıları ortak amaca yönelten, öğrenilmeyen, psişik olmayan, düşünceden doğmayan, canlıda doğuştan bulunan, bedensel, biyolojik itki. Her türe ait, tür davranışını belirleyen içgüdüler olduğu gibi, tüm türlere ait ortak içgüdüler de (annelik gibi) vardır. İçgüdü Kuramı Hayvanlar bazen belirli durumlarda ve belirli uyarıcılar karşısında bir takım davranışlar gösterirler.Bu tür davranışlara içgüdüsel davranış denir. İçgüdüsel davranışlar doğuştan vardır. Öğrenmeye gereksinim göstermezler. Örneğin, örümceğin ağ kurm...
  Devamını Oku 2011-10-08 16:24:25
 • # Harf Çeşitleri

  Alfabemizde sekiz ünlü (sesli), yirmi bir ünsüz (sessiz) harf vardır. ÜNLÜ (SESLİ) HARFLER Bunlar A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü harfleridir. Bu harfler tek başlarına okuna­bilirler. Ses yolundan hiçbir engele uğramadan çıkarlar. Tek başlarına hece kurabilirler. Her hecede mutlaka bir sesli harf bulunur. Ünlü harfler dilin, ağzın ve dudakların durumuna göre çeşitlere bölünmüşlerdir. a) Dilin arkada ya da önde oluşuna göre: Kalın Ünlüler (dil arkada): A, I, O, U İnce Ünlüler (dil önde): E, İ, Ö, Ü b) Ağzın az ya da çok açık oluşuna göre:...
  Devamını Oku 2011-10-15 14:49:56
 • # Güdü

  Güdü Nedir ? (Özet) : 1. Organizmayı eyleme iten ve eylemi yönlendiren içsel uyarım durumu. 2. Kişinin enerjisini belli bir hedefe yönlendiren davranışları için gösterilen bilinçli veya bilinçsiz gerekçeler. Bu gerekçeler tipik olarak: Duygular, beklentiler, arzular, beklentiler ve kaygılardır. ( Budak: Psikoloji Sözlüğü) GÜDÜ (motiv) ve GÜDÜLENME (motivasyon) Güdü: Organizmayı etkileyerek harekete hazır hale getiren iç ve dış uyarıcılardır. Güdülenme: Organizmanın bir güdünün etkisiyle harekete hazır hale geçerek davranışta bulu...
  Devamını Oku 2011-10-08 16:11:35
 • # Roman Çeşitleri

  ROMAN ÇEŞİTLERİ a.Tarihi Roman : Tarihteki olay ya da kişileri konu alan romanlardır. Yazar tarihi gerçek­leri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır. b. Macera Romanı: Günlük hayatta her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esra­rengiz olayları anlatan romanlardır "Serüven Romanları" da denir. Bir araştırma ve izlemeyi anlatan "Polisiye Roman ", alışılmışın dışında uzak yerleri ve yaşamları anlatan" Egzotik Romanlar" da bu gruba girer. c. Sosyal Roman : insan yaşamını sınırsız kültür birikimi içinde yer alan ve insanı deri...
  Devamını Oku 2011-02-18 17:20:27
 • # Hece Çeşitleri

  Ağzımızdan bir solukta çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur. Bir kelimedeki hece sayısını ünlü harfleri sayarak belirleyebiliriz. Örnek: Üzgünüm = Üz - gü - nüm 3 ünlü harf olduğu için 3 hecelidir. Hece Çeşitleri * Bir ünlüden oluşanlar: a, e, ı, i, o, ö, u, ü * Bir ünlü + bir ünsüz: ak, ek, uç * Bir ünsüz + bir ünlü: bu, şu, se * Ünsüz + ünlü + ünsüz: taş, tek, lık * Ünlü + ünsüz + ünsüz: üst, alt * Ünsüz + ünlü + ünsüz + ünsüz: Yurt, terk, sarp Bir hece sesli harfle biterse böyle...
  Devamını Oku 2011-11-01 14:41:39
 • # Güdülenme

  Güdü Nedir ? (Özet) : 1. Organizmayı eyleme iten ve eylemi yönlendiren içsel uyarım durumu. 2. Kişinin enerjisini belli bir hedefe yönlendiren davranışları için gösterilen bilinçli veya bilinçsiz gerekçeler. Bu gerekçeler tipik olarak: Duygular, beklentiler, arzular, beklentiler ve kaygılardır. ( Budak: Psikoloji Sözlüğü) GÜDÜ (motiv) ve GÜDÜLENME (motivasyon) Güdü: Organizmayı etkileyerek harekete hazır hale getiren iç ve dış uyarıcılardır. Güdülenme: Organizmanın bir güdünün etkisiyle harekete hazır hale geçerek davranışta bulu...
  Devamını Oku 2011-10-08 16:17:10
 • # Güzel Sanatların Çeşitleri

  Güzel Sanat Nedir İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. Güzel Sanatlarin Çeşitleri: 1 - Edebiyat: kelimelerle yapilan bir güzel sanattir. nazim ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer. 2 - Resim: yağli, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapilan güzel sanattir. resim yapan sanatçiya ressam adi verilir. 3 - Heykel: ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan varlik...
  Devamını Oku 2011-08-05 10:37:23
 • # Ülkemizde Görülen İklim Çeşitleri‏

  Türkiyede Görülen İklim Tipleri (Özet) : Türkiye iklim tiplerini 4 ana başlık altında inceleyebiliriz. 1-Step İklimi: Genel özelliklerini yarı kurak şartlar meydana getirir. Yağış rejimi Akdeniz kıyılarınkine benzer. Fakat yıllık miktarın çok daha az olması ve kontinental termik karakteri ile diğer bölgelerden ayrılır. Termik özelliklere ve yaz mevsiminin kuraklık derecesine göre başlıca iki tali tipe ayrılır. a-İç Anadolu Step İklimi: Yazlar daha az sıcak, kışlar daha soğuk ve yaz mevsimine düşen yağış miktarı daha yüksektir (yıllık yağış...
  Devamını Oku 2011-12-20 15:01:21
 • # Gezi Yazılarının Çeşitleri

  Gezi Yazılarının Çeşitleri Gezi yazılarını, yolculuk yapılan yer bakımından ikiye ayırmak mümkündür: yurtiçi gezi yazıları ve yurt dışı gezi yazıları’ Yurtiçi gezi yazıları, bir yazarın herhangi bir amaçla kendi ülkesinde yaptığı bir yolculuk sırasında gezip gördüğü yerleri ve edindiği izlenimleri anlattığı yazılardır. Bu tür gezi yazılarına, Reşat Nuri Güntekin’in Anadolu Notlarını gösterebiliriz. Yurtdışı gezi yazıları ise bir yazarın kendi ülkesi dışında yaptığı gezi ve incelemelerinin bir ürünüdür. Bu tür gezi yazısına ...
  Devamını Oku 2008-03-13 11:23:16


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
İnsani Güdü Çeşitleri
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç