Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > K > Kazuistik Anayasa


Kazuistik Anayasa Nedir

Kazuistik Anayasa Tanımı


Düzenleyici anayasadan daha uzun ve ayrıntılı hükümlere (aşırı düzenleyici) yer veren anayasalara kazuistik anayasa denir.

Her türlü yaşanmış veya yaşanacak olayı, hukuki işlemi inceleme iddiasında olan anayasadır. Hakimlere taktir yetkisi tanınmaz. Hukukta boşluk bırakmama niyetindedir. Yasama organına bırakılabilecek hususlar bile düzenlenir. Bu nedenle yasamaya bir güvensizlik söz konusudur. Herşeyi kanunlara bağlamaya çalıştığı için çok uzun ve detaylıdır.

Kazuistik Anayasa Örnekleri


1. T.C. 1982 Anayasası
2. 1949 Hindistan Anayasası

Kazuistik Anayasa | Ekleyen: | Tarih: 30-Aug-2014 09:48. | Bu yazı 3100 kez okundu..

Kazuistik Anayasa ile ilgili diğer yazılar..

 • # Osmanlı Devletinde İlk Yazılı Anayasa

  Meşrutiyet - Kanun-u Esasi’nin / 1876 Genç Osmanlıların en önemli başarısı aynı zamanda kendi sonlarını da hazırlayan I. Meşrutiyet’in ve ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-u Esasi’nin 1876’da ilan edilmesini sağlamak oldu. Genç Osmanlılar, Abdülaziz’e başlattıkları muhalefeti, mücadeleye dönüştürdüler. Nihayet Mithat Paşa’nın öncülüğündeki yenilikçi idareciler Abdülaziz’i tahttan indirerek yeğeni V.Murat’ı başa geçirdiler(30 Mayıs 1876). Ancak hastalığı sebebiyle üç ay sonra o da tahttan indir...
  Devamını Oku 2010-09-25 11:08:27
 • # Anayasa

  Özet : Bir devletin temel siyasi ve idari organizasyonu ile vatandaşların temel hak ve ödevlerini belirleyen temel kanun. Bu yönüyle anayasa bir ülkede tüm kanunların temel dayanağıdır. Anayasa, bir ülkenin egemenlik unsurlarından biri olduğu için, çiğnenmesi her ülkede ağır suçtur.Anayasa NedirBir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar dökümanıdır. Anayasa denilen bu belgeyle ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Anayasa...
  Devamını Oku 2012-09-28 15:42:15
 • # Anayasamızın 67. maddesi nasıl güvence altına alınmıştır

  Anayasamızın 67. maddesi son fıkrasıyla güvence altına alınmıştır. Aşağıda anasayasının 67. maddesini veriyorum. 'Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları' başlıklı 67. maddesinin son fıkrası: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. 67. Madde MADDE 67. – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip...
  Devamını Oku 2010-11-24 11:39:59
 • # Yeni Türk Devletinde Anayasa Hareketleri

  1921 Anayasası Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Dönemi ve 1921 Anayasası : Yapılan tüm değişikliklere ve meşruti bir anayasal sürece girildiği halde, Balkan savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecini hızlandırmış ve anayasanın uygulanmasını engellemiştir Birinci Dünya Savaşının ardından, Mondros mütarekesi ile toprakların işgal edilmesi, ülkede bir birine zıt iki görüşün doğmasına yol açmıştır İstanbul hükümeti, işgalci devletlerin bir memuru gibi çalışmakta ve herhangi bir direnişi göze almamaktaydı Buna karşılık Müdafaa-i ...
  Devamını Oku 2011-11-28 17:20:11
 • # Türk Tarihinin İlk Anayasası

  Cevap : 1876 Kanuni Esasi Kânûn-i Esâsî (Osmanlı Türkçesi: قانون اساسى) Fransızca Loi constitutionelle çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir. "Temel Kanun" ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Osmanlı Devleti'nde 23 Aralık 1876’de I. M...
  Devamını Oku 2012-07-26 17:20:49
 • # Anayasa değişikliği için kaç milletvekili oyu gerekir

  Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir : TBMM’de anayasa değişikliği önerisi, 330 milletvekilinin onayını alırsa, referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yapılabilir. Anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağı T.C. Anayasasında belirtilmiştir. Yani, kanunla düzenlenir ve T.B.M.M. üye tamsayısının en az 1/3’ünün imzası (184 Milletvekili) ile teklif edilir. Kabulü için ise nitelikli çoğunluk gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları bir daha görüşülmek üzere TB...
  Devamını Oku 2012-09-28 15:49:40
 • # Anayasa değişikliği nasıl yapılır

  Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir : TBMM’de anayasa değişikliği önerisi, 330 milletvekilinin onayını alırsa, referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yapılabilir. Anayasa Değişikliği ve Milletvekili İmzaları : Anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağı T.C. Anayasasında belirtilmiştir. Yani, kanunla düzenlenir ve T.B.M.M. üye tamsayısının en az 1/3’ünün imzası (184 Milletvekili) ile teklif edilir. Kabulü için ise nitelikli çoğunluk gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine...
  Devamını Oku 2012-09-28 15:51:18
 • # Özgürlük Nedir Anayasanın Hangi Maddesinde Geçer

  1.Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. 2.Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet. Kimine göre ise sadece tercih hakkıdır.Özgürlük NedirÖzgürlük:Bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir gündelik tanımı, insanın kendi kararlarını kendi istemine ve düşüncelerine göre b...
  Devamını Oku 2012-10-04 21:51:04
 • # Kazuistik Anayasa

  Kazuistik Anayasa Tanımı Düzenleyici anayasadan daha uzun ve ayrıntılı hükümlere (aşırı düzenleyici) yer veren anayasalara kazuistik anayasa denir. Her türlü yaşanmış veya yaşanacak olayı, hukuki işlemi inceleme iddiasında olan anayasadır. Hakimlere taktir yetkisi tanınmaz. Hukukta boşluk bırakmama niyetindedir. Yasama organına bırakılabilecek hususlar bile düzenlenir. Bu nedenle yasamaya bir güvensizlik söz konusudur. Herşeyi kanunlara bağlamaya çalıştığı için çok uzun ve detaylıdır. Kazuistik Anayasa Örnekleri 1. T.C. 1982 Anayasası ...
  Devamını Oku 2014-08-30 09:48:30


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Kazuistik Anayasa
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç