Anasayfa > Sözlük > A Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 729 adet terim bulunmaktadır.

Anafor

anafor ya da burgaç bir gel-git olayı değildir. bir akıntıdır. dalgalar kıyıya vurduğunda, belli bir açıyla kıyıyı yalarlar ve önlerindeki suyu iterl...

Yorumlar ?

Anagnorisis

tanınma (bilgisizlikten bilgiye geçiş)...

Yorumlar ?

Anagnorisma

tanınmayı sağlayan obje (tanınmalık)...

Yorumlar ?

Anagram

anagram:
bir sözcükteki harfleri kullanarak başka bir sözcük kurmak. örneğin sahip anlamındaki "malik" sözcüğü ile tamamlamak anlamındaki "ikmal" s...

Yorumlar ?

Anakreontizm

edebiyatta özentili, yapmacıklı bir şiir akımıdır. lirik grek şairi anakreon'a (m.ö. VI. yüzyılın ikinci yarısı) mal edildiği için, bu adla anılagelm...

Yorumlar ?

Anakronizm

anakronizm: meydana geliş tarihi kesin olarak bilinen bir olayı yaşadığı zaman belli olan bir kişiyi, değişik bir tarihte gerçekleşmiş ya da yaşamış ...

1 Yorumlar

Anaksagoras

anaksagoras
[i.ö. 384 - i.ö. 322]

milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan yunanlı filozof.

elea okulu'nun görüşlerinden etkilenen anaksagoras, ...

Yorumlar ?

Anaksimenes

anaksimenes

[i.ö. 585 - i.ö. 525]

milet okulu'nun üçüncü ve sonuncu düşünürü. arkhe olarak hava, buğu ya da sis anlamına gelen aer'i öne sürmüş...

Yorumlar ?

Analingus

analingus :
ağızla anüsün yalanması, okşanması.
...

Yorumlar ?

Analitik

<forbiddenbforbidden>Analitik Nedir :<forbidden/forbiddenbforbidden>
<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> Ayristirma yoluyla elde...

Yorumlar ?

Analitik Felsefe

Analitik felsefe akımı, 1900'lü yılların geleneksel düşünce sistemlerini eleştirerek kurulan ve felsefesini bu yönde geliştiren bir felsefe okuludur....

2 Yorumlar

Analiz

<forbiddenbforbidden>Analiz Nedir ? (Tanımları)<forbidden/forbiddenbforbidden>
<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir bileşiğin ...

Yorumlar ?

Analjezik

analjezik: ağrı kesici....

Yorumlar ?

Analoji

analoji: tekil, olgu ve olaylar arasında kurulan ilişkiden zorunlu sonuç çıkmamasına dayalı (tümden gelimin aksine) akıl yürütme biçimidir....

1 Yorumlar

Ananke

ananke - eski mitolojide zaruret, zorunluluk ve kader tanrıçası. oprhic kültünün başlangıcına dek nadiren tapılan bir tanrıçaydı. insan şeklinde oldu...

Yorumlar ?

Anaphora

anaphora: (alm. anapher, yun. geriye götürme ani.): etkiyi arttırmak amacıyla, aynı kelimenin, birbiri ardından gelen iki cümle başında tekrarlanması...

Yorumlar ?

Anarşi tiyatrosu

fransada komün' ün 1881 de dağılması sonrasında, birinci dünya savaşı'na kadar ki ekonomik bunalım döneminde siyasal baş tanımazlikta (anarşizmle) il...

Yorumlar ?

Anarşist Komünizm

Anarşist Komünizm 14. yüzyılda bir red ve bir istekten doğan anarşizmin komünist koludur. Reddedilen otoritedir. Nitekim anarşist kuramcı Proudhon 18...

Yorumlar ?

Anarşizm

anarşizm
başta devlet olmak üzere bütün baskıcı kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.

anarşizme göre devlet egemen sınıfın çıkarları...

Yorumlar ?

Anastomoz

anastomoz: ağızlaşma, ağızlaştırma, normal olarak ayrı
olan organik iki aralık veya organ arasında cerrahi bir
pasaj veya patolojik geçit oluşumu...

Yorumlar ?

Anatomi

anatomi (özet): canlı varlıkların yapı ve şeklini inceleyen bilim dalı.

<forbiddenbforbidden><forbiddenbforbidden>ANATOMİ NEDİR<forbidden/forbidde...

1 Yorumlar

Anayasa

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir devletin temel siyasi ve idari organizasyonu ile vatandaşların temel hak ve ödevlerini...

Yorumlar ?

Anayasa değişikliği için kaç milletvekili oyu gerekir

<forbiddenbforbidden>Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir :<forbidden/forbiddenbforbidden> TBMM’de anayasa değişikliği ö...

Yorumlar ?

Anayasa değişikliği nasıl yapılır

<forbiddenbforbidden>Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir :<forbidden/forbiddenbforbidden> TBMM’de anayasa değişikliği ö...

Yorumlar ?

Anayasamızın 67. maddesi nasıl güvence altına alınmıştır

Anayasamızın 67. maddesi son fıkrasıyla güvence altına alınmıştır. Aşağıda anasayasının 67. maddesini veriyorum.

<forbiddenbforbidden>'Seçme, seçi...

Yorumlar ?

Ancak Bağlacı

<forbiddenbforbidden>Ancak Bağlacı :<forbidden/forbiddenbforbidden> Bu bağlaç <forbiddeniforbidden>"fakat, ama, lakin"<forbidden/forbiddeniforbidden>...

Yorumlar ?

Ançuez

ançuez : özellikle hamsi ve sonra çaça, sardalya, tirsi balığından yapılan tuzlu ve yağlı balık ezmesi...

Yorumlar ?

Ander

ander: kötü,fena,işe yaramayan...

Yorumlar ?

Ander de kaybana kalasın

"baban anan ölsün " anlamında doğu karadeniz'de kullanılan bir kargış.
...

Yorumlar ?

Andezit

andezit : eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. ankara taşı da denir. dağıldığında killi topraklar oluşur.
...

Yorumlar ?

Andromakhe

andromakhe - thebae campus bölgesinin prensi eetion'un kızı, hector'un karısı. truva savaşı sırasında babası, kardeşleri ve kocası akhilleus tarafınd...

Yorumlar ?

Anekdot

Anekdot bir edebi eserde anlatılan olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa öykü, fıkra, menkıbe anlamları da taşır.

TDK'nı...

Yorumlar ?

Anemi

anemi: kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı ver...

Yorumlar ?

Anemograf

Rüzgar Ölçen Aletler
Rüzgâr, yatay veya yataya yakın yönde yer değiştiren bir hava kütlesinin hareketidir. Rüzgâr vektörel bir kuvvet olup, yön ve h...

Yorumlar ?

Anemometre

anemometre (rüzgar ölçer) : rüzgarın hızını ölçmeden kullanılan alet....

Yorumlar ?

Anemometre

Anemometre Nedir ?
Rüzgarın hızını, kuvvetini ve hatta yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre denir. Rüzgarı algılayan kepçeli veya basınç b...

Yorumlar ?

Anemometre

Rüzgar Ölçen Aletler
Rüzgâr, yatay veya yataya yakın yönde yer değiştiren bir hava kütlesinin hareketidir. Rüzgâr vektörel bir kuvvet olup, yön ve h...

Yorumlar ?

Anemometre Nasıl Yapılır

Anemometre Yapalım

İsterseniz siz de basit bir anemometre yani “rüzgar ölçer” yapabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler:

4 küçü...

Yorumlar ?

Anerji

anerji: özel bir antijene cevap verilmemesi hali. organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması....

Yorumlar ?

Anestezi

anestezi: doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. hastanın...

Yorumlar ?

Anevrizma

anevrizma: atardamar veya kalpte meydana gelen yerel genişleme poş....

Yorumlar ?

Angaje

angaje : bağlanmış....

Yorumlar ?

Angajman

angajman : fransızca engagement (rehin; taahhüt; anlaşma; bağlantı). bu kelime için dilimizde güzel bir karşılık vardır: bağlantı. örnek: şimdiden hi...

Yorumlar ?

Angarya

Angarya :

Ücret vermeden gördürülen iş.
...

Yorumlar ?

Anglikan

reform hareketi'nden sonra (16. yuzyil) ingiltere'de dogmus bir hristiyan ekoludur. anglikan kilisesi, henry'den itibaren roma ile olan baglarini kop...

1 Yorumlar

Anglikanizm

ingiliz ulusal kilisesinin benimsediği, kalvinizm ( protestan lık ) ve katolik lik arası bir mezheptir. ingiltere kralı viii. hanri kişisel nedenlerl...

1 Yorumlar

Anglo-amerikan

* anglo-amerikan, ingiliz ve amerikan yönetimlerine ait, olanlara özgü.
* bu iki ülke kültür ve siyasetinin ortak özelliklerine dayanan.
* abd ye...

Yorumlar ?

Anglo-sakson

anglo-sakson - anglo-saxon
anglo-amerikan kavramıyla benzer anlamdadır. uluslararası ilişkilerde anglo-saksonluk, ingiliz-amerikan ortak anlayış ve ...

Yorumlar ?

Anglosakson


Yorumlar ?

Angura

angura: 1960'ların sonlarında, öğrenci hareketleri döneminde ortaya çıkmış, küçük tiyatro toplulukları. ...

Yorumlar ?

Anı ile Günlük Arasındaki Farklar

<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> Günlük günü gününe yazılır, anı ise aradan belli bir süre geçtikten sonra kaleme alınır.
<fo...

Yorumlar ?

Anima

anima: jung psikolojisinde kullanılan bir terimdir. bireyin dışa dönük karakteristiklerinin(persona) karşıtı olup iç varlık ya da “ruh” a...

Yorumlar ?

Animasyon

animasyon : fransızca animation (canlanma; çizgi film). ikinci anlam için teklifimiz: canlandırma. örnek: törendeki canlandırma gösterileri büyük ilg...

Yorumlar ?

Animizm

animizm: (canlıcılık)
dünyadaki olayların, ruhların etkinlikleri tarafından yönetildiğin inancı.
ilk insanlık dini düşüncesi olan cancılık, doğada...

Yorumlar ?

Animus

animus: dış dünyanın gördüğü “persona” dan ayırdetmek üzere kullanılan ve iç benlik, ruh anlamına gelen bir jung terimidir. bu ruh kavram...

Yorumlar ?

Anıt

<forbiddenbforbidden>Anıt (Abide) Nedir?<forbidden/forbiddenbforbidden>
Büyük ve önemli bir olayı gelecek kuşaklara anlatmak için meydana getirilen...

Yorumlar ?

Anıtkabirin Mimarları

1. Emin Onat (1908-1961)
İstanbul'da doğdu, Beyazıd Nümune Mektebi ve Vefa Sultanisi'nde okudu. 1926'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdi. Üçüncü sın...

Yorumlar ?

Anıtsal kapı

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Anız

* ekin biçildikten sonra toprakta kalan köklü sap

* yeni doğmuş memelilerin ilk sütü...

Yorumlar ?

Anjanbman

anjanbman: şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. türk şiirine fransız şiirinden geçti. servet...

Yorumlar ?

Anjelik

anjelik: aşağıya doğru genişleyen yüksek ökçeye verilen ad....

Yorumlar ?

Anjin

anjin nedir ? agzin icinde, yutagin baslangicinda, sag ve solda bulunan bademciklerin iltihabi ...

Yorumlar ?

Anjiyo

anjiyo nedir?
kalp damarlarını dışarıdan göremiyoruz. genellikle kasıktan vücudun damarlarına girerek kalp damarlarına ilerliyor ve kalp damarların...

Yorumlar ?

Ankaranin Baskent Olmasi

<forbiddenbforbidden>Ankara’nin Baskent Olmasi (13 Ekim 1923) / Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Lozan anlasmasi uyarinca anlasmanin tbmm&...

Yorumlar ?

Ankaranın İsmi Nereden Geliyor

<forbiddenhforbidden1forbidden>Ankaranın Adı Nereden Geliyor<forbidden/forbiddenhforbidden1forbidden>

Ankaranın İsmi ile ilgili Efsanelerden birin...

Yorumlar ?

Anket

anket : bu veri toplama yönteminde, bilgi alınacak kişilere doğrudan okuyup cevaplandıracakları bir soru listesi hazırlanır. burada soruların hazırl...

Yorumlar ?

Anksiete

anksiete: iç sıkıntısı, iç daralması....

Yorumlar ?

Anlak

etimoloji: türkçede ‘’anlamak’’ fiilinin kökü ‘’an’’ dan türetilen anlak, avrupa dillerinde devşirmek...

Yorumlar ?

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları

1)Gereksiz Sözcük Kullanma: Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna y...

Yorumlar ?

Anlam Daralması

ANLAM DARALMASI

] “oğul” kelimesinin önceleri kız ve erkek çocukları için kullanılırken şimdi artık sadece erkek çocukları için kulla...

Yorumlar ?

Anlam Genişlemesi

Anlam Genişlemesi (Yan Anlam)
Kimi sözler, başlangıçta bir eylemi ya da varlığı karşılarken zaman içerisinde başka kavramları da karşılayacak biçimd...

1 Yorumlar

Anlam İyileşmesi

ANLAM İYİLEŞMESİ

] “kötü” anlamındaki yavuz kelimesinin artık “yiğit” anlamında kullanılması gibi.
...

Yorumlar ?

Anlam Kötülenmesi

ANLAM KÖTÜLENMESİ

] “canlı” anlamındaki canavar kelimesinin artık yırtıcı yaratık anlamında kullanılması gibi.
...

Yorumlar ?

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

Bu bozuklukları birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz.
1. Gereksiz sözcük kullanılması
2. Cümlede belirsizlik bulunması
3. Birbiriyle çelişen ifa...

Yorumlar ?

Anlambilim

anlambilim
anlamları inceleyen bilim... semantik olarak da bilinir. anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı ...

Yorumlar ?

Anlamına Göre Fiiller

Fiiller anlam özelliklerine göre üçe ayrılırlar. <forbiddenhforbiddenrforbidden>1. Kılış Fiilleri<forbiddenhforbiddenrforbidden> <forbiddenbforbidden...

Yorumlar ?

Anlamlandırma

Kodlama / Anlamlandırma
Kodlama ya da anlamlandırma, kısa süreli bellekteki bilginin, uzun süreli bellektehâlihazırda var olan bilgilerle ilişkilend...

Yorumlar ?

Anlamlarına Göre Cümleler

A. Olumlu Cümle<forbiddenhforbiddenrforbidden>Yüklemin bildirdiği anlam, eylemin yapılması doğrultusundaysa bu tür cümlelere olumlu cümle denir.

...

Yorumlar ?

Anlamlarına Göre Kelimeler

1. Zıt Anlamlı Kelimeler<forbiddenhforbiddenrforbidden>Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER denir. çok - ...

Yorumlar ?

Anlamsal Realizm

Bizim için hangisi olduğunu bilmemizi sağlayacak bir yol olmamasına rağmen her ifade edici beyanat kesin bir gerçeklik değerine sahiptir. Bu fikrin z...

Yorumlar ?

Anlamsızlık tiyatrosu

insanın doğaya ve yaşama olan giderek artan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu ve yabancılaşmasını bir insanlık durumuymuş gibi kabul eden, bunun iç...

Yorumlar ?

Anlatı

anlatı: roman, öykü, masal, oyun... türlerinde olduğu gibi gerçek ya da düşlemsel olaylar dizisinin, durumların yazınsal düzeyde anlatılması, öykülem...

Yorumlar ?

Anlatım Bozukluğu

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir....

Yorumlar ?

Anlatım Bozuklukları

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir....

Yorumlar ?

Anlatım Çeşitleri

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazıyla bildirme, ifade etme işine anlatım diyoruz.
Duygu ve düşüncelerimizi gelişigüzel anlatamayız...

Yorumlar ?

Anlatım Özellikleri

İyi ve başarılı bir yazı, iyi anlatılmış bir yazı demektir. Bir yazının ya da yapıtın konusu ne denli ilginç olursa olsun, eğer anlatımı iyi değilse ...

Yorumlar ?

Anlatım Türleri

Her anlatımın; gerçekleştiği bağlam içinde ayrı bir bütündür. Anlatım, dil bilgisi kuralları ve anlam ilişkisi ile birbirine bağlanan cümle ve paragr...

Yorumlar ?

Anlatım Yönünden Cümleler

CÜMLE ÇEŞİTLERİ


C. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER

İşin, oluşun, hareketin, durumun, kılışın yüklemde nasıl anlatıldığına göre cümleler çeşitlere ...

Yorumlar ?

Anlatmaya Bağlı Metinler

- Bu metinlerde anlatıcı yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olayı kendince yorumlayıp dönüştürerek anlatır.
- Sanatçı dış dünyadan a...

Yorumlar ?

Anlatmaya Bağlı Metinler Yapı Unsurları

Anlatmaya bağlı edebî metinler de coşku ve heyecanı dile getiren metin­lerde olduğu gibi belirli bir yöntem çerçevesinde, bazı başlıklar altında in­c...

Yorumlar ?

Anna karenina

anna karenina, rusların kendi ülkelerini ve dönemin aristokratlarını en doğru yanlarıyla yansıtan bir romandır. anna karenina'nın ana teması her şeyd...

Yorumlar ?

Anna perenna

anna perenna - yeni yıl tanrıçası. onun festivali mart ayının 15 de kutlanırdı. romalılar amnis perennis ("sonsuz akıntı") kelimesine çeşitli anlamla...

Yorumlar ?

Annales Okulu

tarihin, alanlararası ve karşılaştırmalı çalışmayla yazılması, böylece, tarihin bir “bilim” olarak kabul edilmesi iddiasını taşıyan tarih...

Yorumlar ?

Anomi

anomi:
sosyolojide yaygın kullanıma ilk kez durkheim tarafından sokulan, toplumsal normların bireysel davranış üzerindeki güçlerini yitirdikleri bi...

Yorumlar ?

Anomik (anomic) intihar

Anomik (Anomic) İntiharlar: Bu tür intiharlar, bir takım toplumsal bunalımlar sonucu, toplumun yapısında meydana gelen değişiklerle bireyin yaşam biç...

Yorumlar ?

Anonim

<forbiddenbforbidden>Anonim Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden>
1 - Yazarı bilinmeyen ve anılmayan eserlere verilen sıfat.
2 - Adı sanı bilinme...

2 Yorumlar

Anonim Halk Şiiri

Anonim halk şiir geleneği, Orta Asya'daki sözlü edebiyatın devamıdır. Söy­leyeni belli olmayan ürünlerden oluşan bu şiir geleneği, halkın ortak duygu...

1 Yorumlar

Anonim Halk Şiiri Örnekleri

Anonim halk şiir geleneği, Orta Asya'daki sözlü edebiyatın devamıdır. Söy­leyeni belli olmayan ürünlerden oluşan bu şiir geleneği, halkın ortak duygu...

Yorumlar ?

Anoreksia

anoreksia:
bireylerin isteyerek kendilerini aç bıraktıkları, “incelik hastalığı” da denen hastalık.
...

Yorumlar ?

Anorexia nervosa

anorexia nervosa bir yeme bozukluğu türüdür. yeme bozuklukları; vücut ağırlığı takıntısı, vücudun şekli ile ilgili olumsuz düşünceler ve beraberinde ...

Yorumlar ?

Anorexia nevrosa

anorexia nevrosa: psikolojik nedenlere bağlı iştahsızlık ...

Yorumlar ?

Anormal

1 . Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan, standartlara uymayan.
2 . Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli.<fo...

Yorumlar ?

Anosmi

anosmi: koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir....

Yorumlar ?

Antagonist

antagonist : fransızca antagoniste sözü "hasım, vuruşan, karşıt, çatışan" anlamlarındadır. bu söz için önerimiz düşmanca veya hasımca kelimeleridir. ...

Yorumlar ?

Antagonizma

antagonizma:
1- uzlaşmaz zıtlık

2- immanuel kant'ın tarih görüşünü serimlediği `dünya yurttaşlığı amacına yönelik genel bir tarih düşüncesi`* ba...

Yorumlar ?

Antaios

antaios - (anteos) yunan mitolojisinde libyalı dev, poseidon ile toprak ana gaia'nın oğlu. herakles onunla savaştığında zorlanmış, sonradan antaios'u...

Yorumlar ?

Antalya

genel bilgi:
antalya, anadolu'nun en bereketli coğrafyalarından birinde, antik pamfilya, pisidya ve likya bölgelerinin kesiştiği bir noktada yer al...

Yorumlar ?

Antenor

antenor - troya kralı priam'ın arkadaşı. yunanlarla gizlice anlaşmış olup troya'ya ihanet ettiği söylenir.
...

Yorumlar ?

Antet

antet : fransızca en-tête. "kâğıt veya zarf üzerine basılmış ad, adres, başlık" anlamında olan bu söze karşılık olarak zaten kullanılmakta olan başlı...

Yorumlar ?

Antevorte

antevorte - roma mitolojisinde geleceğin tanrıçası....

Yorumlar ?

Anti tiyatro

kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı amaçlayan deneyci yazarların savundukları bi...

Yorumlar ?

Anticipation

Anticipation: gelecekte karşılaşabilecek zor ve kötü sonuçları gerçekçi olarak hesap edip ona göre amaca yönelik planlar yapmak. Kötü olasılıkları dü...

Yorumlar ?

Antidepresan

antidepresan: genellikle dep- resyon tedavisinde kullanılan ilaçların ortak adı....

Yorumlar ?

Antienflamatuar

antienflamatuar: iltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç......

Yorumlar ?

Antik

antik:
- ilk çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski yunan ve roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.
- fransızca tarih (antique)...

Yorumlar ?

Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ Felsefesi denildiğinde yaklaşık M.Ö. VUI'den M.S. V. yüzyıla kadar geçen 13 asırlık bir dönemde ortaya çıkıp gelişen felsefi düşünce ve akı...

Yorumlar ?

Antik komedya

i.ö. 486 yılında başlayan ve aşağı yukarı i.ö 200 yılına kadar süren bir dönem içindeki yunan ve latin komedyaları için kullanılan terim. yunan komed...

Yorumlar ?

Antik tragedya

antik tragedya: iö 6.yüzyılda, yunanlı thespis ile başlayan ve is 1.yüzyılda latin seneca ile son bulan yedi yüzyıllık bir süreç içinde yazılmış trag...

Yorumlar ?

Antik yunan tiyatrosu

: iö vı. yüzyıldan, iö ıı. yüzyıla dek uzanan bir süreç içindeki eski yunan tiyatrosu. ...

Yorumlar ?

Antikçağda Realizm

Nesnel gerçeği gerçek saymama anlamındaki ortaçağ gerçekçiliğinin tohumları antikçağ Yunanlılar tarafından atılmıştır. Elea öğretisi, Platon ve Arist...

Yorumlar ?

Antikide

antikide: felsefe’de grek ve latin kültürleriyle sinirli (groko-romen) klasik ilkçağ=antikçağ anlaminda kullanilmiştir. daha geniş anlamiyla m....

Yorumlar ?

Antikite

antikite : eski yunan ve roma sanatına verilen genel ad.

antikite : fransızca antiqutié. “tarihte ilk çağ, antik devir” anlamıyla dili...

Yorumlar ?

Antinomi

antinomi (Çatışkı)
saltığı çözümlemek için usun düşmek zorunda bulunduğu çelişki... kant terimidir.

alman düşünürü kant’a göre saltı...

Yorumlar ?

Antipati

antipati: sempati karşıtı. sıcak bulunmayan, soğuk ve itici bulunan sey- durum.

birde şöle bişi var: :))
tavşan hayvanını tanıtıyodu bi gün: "efe...

Yorumlar ?

Antipsikotik

Antipsikotik ilaçlar beyinde Dopamin ve Serotonin adı verilen maddelerin etkilerini değiştirerek görev yaparlar.
Bu ilaçlar kullanım şekillerine, et...

Yorumlar ?

Antiseptik

antiseptik: mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canl...

Yorumlar ?

Antisipasyon

antisipasyon: sezinleme ve önsezi özellikleri ile sorunu önceden çözümlemeyi başarmaktır.

...

Yorumlar ?

Antistatik

antistatik: statik elektrik birikimini önleyen madde....

Yorumlar ?

Antitez

antitez: (alm. antithese, yun. karşıt ani.): bir tezin karşısına çıkarılan tez. bir üslûp aracı ve retorik bir figür olabilir, çünkü karşıtlık etkisi...

Yorumlar ?

Antiviral

antiviral: virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen....

Yorumlar ?

Antoloji

edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" (toplamak) kelimelerinden türemi...

2 Yorumlar

Antoloji Nasıl Hazırlanır

Antoloji hazırlamak için önce <forbiddenaforbidden forbiddenhforbiddenrforbiddeneforbiddenfforbidden=forbiddenforbidden"forbiddenhforbiddentforbidden...

Yorumlar ?

Antonim

ters anlamlı sözcükler. sıcak-soğuk, iyi-kötü, acı-tatlı, kısa-uzun, güzel-çirkin gibi.
...

Yorumlar ?

Antrakt

antrakt: tiyatro oyununun oynanisi esnasinda; sahnenin düzenlenmesi, oyuncunun diger perde için hazirlanmasi ve seyircinin dinlenebilmesi amaciyla ve...

Yorumlar ?

Antrasit

antrasit
güçlükle tutuşan, koku ve duman çikarmadan yanan bir çeşit taş kömürü. katilik ve yoğunluğu diğer kömürlerden çoktur. parmak üstünde leke b...

Yorumlar ?

Antropojen Bozkır

Antropojen Bozkır Nedir

Ormanların tahrip edilmesiyle bu alanda oluşan bozkıra antropojen bozkır denir. Bir çok bozkır alanlarımız böyle oluşmuştu...

Yorumlar ?

Antropoloji

Sosyal (toplumsal) Bilim dallarından bir tanesi de antropolojidir. Sosyal bilimlerin en genci olan ve geniş anlamıyla insan bilimi olarak tanımlanan ...

Yorumlar ?

Antropoloji ile Edebiyatın İliskisi

Antropoloji ile Edebiyatın ilişkisi edebiyatın tüm diğer bilim dallarıyla ilişkis ile aynıdır. Antropolojinin, özellikle “kültürel antropoloji&...

Yorumlar ?

Antropomorfizm

antropomorfizm
insan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle tanrı’ya aktarılması.

ilkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce can...

Yorumlar ?

Antropozofi

Antropozofi, Rudolf Steiner tarafından kurulan mistik bir felsefe akımıdır. Akımın 'ak büyük' sözcüğünden özetlenebilen görüşü, insan ruhunun doğaüst...

Yorumlar ?

Antropozoik

dördüncü zaman (antropozoik)
• buzulçağı (pleistosen): şiddetli soğuma olmuştur. bu nedenle kuzeybatı avrupa, iskandinavya, kanada gibi karala...

Yorumlar ?

Anubis

anubis, eski mısır mitolojisine göre, nephthys ve seth'in (bazı efsanelere göre osiris ve ısis'in) oğludur. çakalların mezarlar etrafında dolaşması n...

Yorumlar ?

Anuket

anuket

yukarı mısır’da, elefantin’in çevresinde, anuket, khunum ve sati’nin (kızları olarak) tapılmıştır. kutsal hayvanı gazeldi...

Yorumlar ?

Anüs

anüs : makat.
...

Yorumlar ?

Anüs

anüs: makat, sindirim kanalının bitiş kısmı....

Yorumlar ?

Anus makat

anus: makat
...

Yorumlar ?

Anyon

anyon : negatif (–) yüklü iyon.
...

Yorumlar ?

Aortik anevrizma

aortik anevrizma: aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme....

Yorumlar ?

Apandisit

apandisit: kör barsak (apendiks) iltihabı.

Apandisit nedir ?
Körbağırsağın apandis denen solucansı uzantısının iltihaplanması apandisit olarak b...

Yorumlar ?

Apati

apati: çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.normal olarak ilgi veya heyecan uyandıran durumlara karşı beliren ve birçok ps...

Yorumlar ?

Aperion

aperion: anaksimandros’a göre ana varlık olan “sınırsız-sonsuz olan cevher”. ...

Yorumlar ?

Aphel

aphel : bakınız : günöte.
...

Yorumlar ?

Aphrodite

aphrodite - (afrodit, venüs) aşk ve güzellik tanrıçası. en güzel tanrıça şüphesiz kızıl saçlı afrodit'ti. afrodit aşk tanrıçası olup, insanların birb...

Yorumlar ?

Apifobi

apifobi: arılardan korkma
...

Yorumlar ?

Apis

apis

muhtemelen sadece hayvan olarak betimlenmiş ve hiçbir zaman hayvan başlı bir insan olarak gösterilmemiş eski bir mısır tanrısı'dır. apis, çoğ...

1 Yorumlar

Apne

apne: solunumun geçici bir zaman içinde durması....

Yorumlar ?

Apofis

* halkına değişik tanrılara değil de sadece güneşe tapmalarını emreden firavun.

** dünyanın sonunun geldiğini müjdeleyen meteor. 390 metre eninde...

Yorumlar ?

Apollon

apollon - (phebus) zeus ile leto'nun (latona) oğlu, artemis'in kardeşi. olimpos tanrıları içinde güzel sanatlar ve gün ışığının tanrısı olarak saygın...

Yorumlar ?

Apoloji

apoloji: (alm apologie; yun. savunma ani.) bir dünya görüşünün ve temsilcisinin savunulması....

Yorumlar ?

Apopleksi

apopleksi: felç, inme...

Yorumlar ?

Aport

aport: avın ya da kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen komut....

Yorumlar ?

Apostrof

kesme işareti. özel isimleri eklerinden ayırmak için (ali’nin kalemi), sözcükteki düşen bir harfi belirtmek için (n’olur=ne olur), sözcüğ...

Yorumlar ?

Appiades

appiades - appian su kemerinin yakınlığında tapınakları bulunan beş tanrıçaya verilen genel ad. bu tanrıçalar: concordia, minerva, pax, venus, ve ves...

Yorumlar ?

Apsis

apsis: kiliselerde koronun arkasında bulunan ve camilerdeki mihrap kısmının karışlığı olan, tonoz ya da kubbe ile örtülü bölüm....

Yorumlar ?

Apsuva

abhazlar kendilerine apsuva, ülkelerine de apsnı derler.
...

Yorumlar ?

Aquaduct

aquaduct: su kemeri. bir bölgeye uzak bir bölgeden su sağlamak amacıyla, antik roma’da geliştirilen büyük kemerli köprülerdir. latince ‘a...

Yorumlar ?

Ara Fosil

Ara fosil evrim teorisi gereği ortaya çıkması beklenen fosil çeşididir. Örneği bir kara hayvanı kuşa dönüşüyorsa, kara hayvanı-kuş arası ara formları...

Yorumlar ?

Ara Yön

ana yönler arasında kalan yönlere <forbiddenbforbidden>ara yönler<forbidden/forbiddenbforbidden> denir.
<forbiddenbforbidden>kuzeydoğu :<forbidden/...

Yorumlar ?

Arabesk

arabesk: (alm. arabeske; ital. magrip. arap tarzı ani.): önceleri helen-roma sanatında stilize edilmiş kenar süsü; ortaçağ'dan bu yana süsleme çizgis...

Yorumlar ?

Araf

günahların arındırıldığı ara alem : araf
katolik inancına göre; günahkar olan hıristiyanların öldükten sonra arınmaları için gönderildikleri, cennet...

Yorumlar ?

Aragon

bakınız --> [url=http://www.toplumdusmani.net/modules/wfsection/viewarticles.php?category=56]http://www.toplumdusmani.net/modules/wfsection/viewartic...

Yorumlar ?

Arakne

arakne - (arachne) lydya'lı güzel bir kız. kendini, tanrıça athena'dan üstün gördüğü için örümceğe çevrildi.
...

Yorumlar ?

Araknofobi

araknofobi: örümceklerden korkma
...

Yorumlar ?

Araknoid

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Araknoit

araknoit: beynin üzerinin örten ince zar....

1 Yorumlar

ARAMA - KURTARMA

ARAMA - KURTARMA NEDİR?

Afet/kaza: İnsan ya da doğal kaynaklı, yaşam, doğal kaynak ya da mülk kaybına yol açan; yol açtığı zararın azaltılabilmesi...

Yorumlar ?

Aranjman

aranjman : fransızca arrangement (belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafın...

Yorumlar ?

Aranjör

aranjör : Fransızca arrangeur. Bu söz için de düzenlemeci uygun bir karşılıktır. Örnek: Kasetin düzenlemeciliğini onlar üstlenmişti....

Yorumlar ?

Arap Harflerinin Kaldırılması

Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabeni...

Yorumlar ?

Arasta

arasta: çarış, dizi dükkanlar. bazen önlerinde revak yada karışlıklı sıraların arasında örtü bulunanlar bir tür kapalı çarpı oluştururlar.
...

Yorumlar ?

Araz

başka bir nesne ile varolan, kendi basına varolmayan "devamlı olmayan şey". terim anlamı ise; "başkasına yani cevher ve cisme bağlı olarak varlığını ...

Yorumlar ?

Arazi Ölçüleri

Bağ, bahçe, tarla gibi yerler arazi ölçüleri ile ölçülür.Arazi ölçüleri ar, dekar ve hektardır.
Ar : Metrekarenin 100 katı olan ölçü birimidir. R...

Yorumlar ?

Arbede

arbede (A.) [ عربده ] kavga.
arbedecû (A.-F.) [ عربده جو ] kavgacı.
...

Yorumlar ?

Arena

1. Çok ince kum.
2. Anfiteatr, sirk gibi yerlerin ortasına güreş, yarış, oyun gibi çeşitli gösteriler yapılan üzerine kum serilmiş alan
3. Eski Y...

Yorumlar ?

Areola

areola : meme başı etrafındaki renkli halka.
...

Yorumlar ?

Ares

ares - (mars) savaş tanrısı. zeus ile hera'nın oğlu. homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir tanrıdır. arkadaşları olan deimos 'korku', en...

Yorumlar ?

Arethusa

arethusa - yunanistan'da akan alpleis nehrinin perisi. nehir tanrısı alpherios onun güzelliğine hayran olur ve onu yakalamak ister. arethusa sicilya ...

Yorumlar ?

Argo

» kullanilan ortak dilden ayri olarak ayni meslek veya topluluktaki insanlarin kullandigi özel dil veya söz dagarcigi
» serserilerin, külhan beyler...

1 Yorumlar

Argo Anlam

ARGO ANLAM

Sadece belli bir topluluk ya da meslek tarafından kullanılan özel sözcüklerden oluşan dile argo denir.
Argo, dil içinde bir dil gib...

Yorumlar ?

Argos Panoptis

Yüz gözlü bir canavardır. Panoptis sıfatı herşeyi gören anlamını taşır ve etkin bir gözetmen olduğunu gösterir. Uyurken bile bir kaç gözü açık kalır....

Yorumlar ?

Argüman

Argüman : <forbiddeniforbidden>Fransızca argument<forbidden/forbiddeniforbidden> (kanıt, delil). Bu kelimenin dilimizde zaten karşılıkları vardır: ka...

Yorumlar ?

Arı Dil

Bu halkla ilgili, bu halka özgü, saf ve dışardan herhangi bir "yabancı" kelimenin olmadığı dil.

<forbiddenbforbidden>Örnek:<forbidden/forbiddenbf...

Yorumlar ?

Ariadne

ariadne - (ariane) yunan mitolojisinde girit kralı minos ile pasiphane'nin kızı. ariadne minotauros'u öldürmek amacıyla girit adasına gelen theseus'a...

Yorumlar ?

Arınma

arınma: (alm. katharsis): aristoteles'in trajedi kuramının temel
kavramı. ona göre trajedi acı ve ürperme etkisi yaparken seyircinin ru¬
hen arınma...

Yorumlar ?

Arınma

arınma; katarsis: insanda aşırı korku ve kaygı uyandırdığı için bastırmaya çalışılan duygu ve düşünceleri başkalarına anlatma yoluyla rahatlama....

Yorumlar ?

Aristippos

Aristippos, M.Ö. 435-386 yılları arasında yaşamış olan Yunanlı düşünür. Sokrates'in öğrencisi olan Aristippos, Kirene okulunun kurucusu olarak bilini...

Yorumlar ?

Aristo ve Platon Arasındaki Farklar

Aristo ideaları gerçek varlıklar olarak görmektedir. Biçimin bir öz nitelik ya da özellik olduğunu kabul etmiştir. Genel sözcükler özel adlardır. Örn...

Yorumlar ?

Aristokrasi

aristokrat: bir ülkeyi yöneten soylular topluluğu.

aristokrasi:
1 . soylu erki:
2 . soylular sınıfı.
3 . soylular topluluğu; bir ülkenin yöne...

1 Yorumlar

Aristoksenos

M.Ö. IV. yüzyıl sonlarında yaşamış Yunanlı gezimci filozof ve müzikçi. Tarentum'da doğan Aristoksenos Aristoteles'in çömeziydi. Suidas lugatçesine gö...

Yorumlar ?

Aristophanes

Aristophanes Mitosu

Başlangıçta insanın üç cinsiyeti vardı; bugünkü gibi iki, erkek ve kadın değil, bunların birleşmesinden oluşmuş bir üçüncü cin...

Yorumlar ?

Aristoteles

platon´un en parlak öğrencisi aristoteles İ.Ö. 384-348 tarihleri arasında yaşadı. makedonyalı iskender´e hocalık etmesi nedeni ile, iskender´in ölümü...

Yorumlar ?

Aristoya göre bilim

Aristo’ya göre bilimler üçe ayrılır :
1. Kurumsal
2. Pratik
3. Poietik

İlk ilkelerin ve ilk nedenlerin bilimi kuramsal bilimler arasında ...

Yorumlar ?

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya, aritmetik nüfu...

Yorumlar ?

Arizi

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Arkaizm

bir dilin eskimiş sözcüklerini ya da cümle kuruluşlarını kullanarak edebi eser yaratma. bu eserlere arkaik denir.
...

Yorumlar ?

Arkalik tiyatro

1- tiyatronun kaynağını ortaya çıkaran tiyatronun henüz örgütlenmediği estetize edilmediği ve herhangi bir betiğe dayanmadığı dönemdeki törensel göst...

Yorumlar ?

Arkeografi

arkeografi: karakalem, yağlıboya ve heykelle eski çağ sahnelerinin canlandırılması.

...

Yorumlar ?

Arkeolog

arkeolog : kazı bilimci....

Yorumlar ?

Arkeoloji

arkeoloji
eski zaman sanat ve eserleri bilimi. eski zamanlarda insanlar tarafindan yapilmiş, gözle görülen ve elle tutulan her eser titizlikle incel...

Yorumlar ?

Arkeometri

arkeolojide çeşitli fen ve doğa bilim dallarının matematiksel ölçüm ve analiz yöntemlerinin uygulanması ve kullanılması olarak tanımlanabilir.

de...

Yorumlar ?

Arketip

arketip : fransızca archetype. ilk örnek, asıl numune, özgün model. bu söz sanatın çeşitli kollarında da kullanılır. “ileriki dönemlerde gelişt...

Yorumlar ?

Arkhe

arkhe
batı anadolu kıyılarındaki kentlerde yaşamış sokrates öncesi filozofların ilke “temel” “ana madde” anlamı kazan...

Yorumlar ?

Arkheion

arkheion: antik yunan ve roma’da devlet arşivlerinin konulduğu bina; archivium ya da tabularium da denir.

...

Yorumlar ?

Arktinos

arktinos, miletoslu (m.ö. viii. yüzyil)
yunan destan şairi. truva savaşlari ile ilgili şiirlerin bazilari ona mal edilir. bu şiirlerin en önemlileri...

Yorumlar ?

Armoni

latince harmos (bağlantı) kelimesinden türetilmiştir.
fransızca harmonie sözcüğünün türkçe'ye uyarlanması ile armoni şeklini almıştır.
türkçe'de uy...

Yorumlar ?

Arnold Geulincx

Arnold Geulincx (okunuşu: Arnout) (31 Ocak 1624, Antwerp – Kasım 1669), okkasyonalizmin Malebranche'le birlikte kuruculuğunu yapan ünlü Fransız...

Yorumlar ?

Arp

<forbiddenbforbidden>Arp<forbidden/forbiddenbforbidden>, çoğunlukla Klasik Batı Müziğinde kullanılan telli bir müzik aletidir.
Arp, en eski telli ça...

Yorumlar ?

Arsenik

arsenik: atom numarası 33,atom ağırlığı 74,91 ve yoğunluğu 5,7 olan,atmosfer basıncı altında 4500 C’de süblimleşen,maden filizlerinde çok yaygı...

3 Yorumlar

Arşiv

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Artemis

artemis - (diane) zeus ile leto'nun (latona) kızı, apollon'un kız kardeşi. av tanrıçasıdır. selvi onun için kutsaldır. yabani hayvanların hepsini, öz...

Yorumlar ?

Arter

arter: (atardamar) kısaltılmış şekil, arteria....

Yorumlar ?

Artezyen

artezyen
basinçli yeralti sularinin bulunduklari yerlerde, topraği burgu ile delerek açilan ve suyu yükseğe fişkiran kaynak.
basinçli yeralti sular...

Yorumlar ?

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788-1860) Alman filozof.

Hayatı

22 Şubat 1788’de Danzig'de doğdu. Babası yetenekli bir tüccar olan Heinrich Floris ...

Yorumlar ?

Artikülasyon

artikülasyon : fransızca articulation. dil biliminde kullanılan bu terim için kurulumuz, bazı dilcilerin de benimsediği boğumlanma kelimesinin uygun ...

Yorumlar ?

Artostratus Bulutları

Artostratus Bulutları

Genellikle gri, bazen maviye çalan renkte; lif lif ya da tabakalar halinde, örtü görünümlü bulutlardır. Tüm gökyüzünü kaplar...

Yorumlar ?

Artvin

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Aruz Ölçüsü

Aruz, Arapça bir kelimedir ve “Çadırın ortasına dikilen direk” anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak “hecelerin uzunluk ve kıs...

Yorumlar ?

Aruz Ölçüsünün Özellikleri

<forbiddenbforbidden>a. İmale:<forbidden/forbiddenbforbidden> Kısa heceyi ölçüye uydurmak için uzun okumaya denir. İmale açık hecenin altına çizgi (...

Yorumlar ?

Aruz Ölçüsünün Türk Edebiyatındaki Yeri

Eski çağlardan beri, halk şiiri ve hece vezninin Türk Edebiyatı'nda güçlü bir yeri olmuştur. İranlılar, İslâmiyet'i kabul edince, Arap kültürünün de ...

Yorumlar ?

Aruz Vezni

Aruz, Arapça bir kelimedir ve “Çadırın ortasına dikilen direk” anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak “hecelerin uzunluk ve kıs...

Yorumlar ?

Aruzla İlk Manzum Tiyatro Eseri Yazan

Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :A.Hamit /Eşber veya Sardanapal...

Yorumlar ?

Arya

arya: opera veya oratoryada önemli solo parçası.
...

Yorumlar ?

Arz

arz:
» sunma
» (büyük bir makama) anlatma, bildirme
» en, genişlik...

Yorumlar ?

Asal Sayı

<forbiddenbforbidden>Tanım1<forbidden/forbiddenbforbidden>
Yalnız bir ve kendisi ile bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayıdır.

<forbid...

1 Yorumlar

Asalet

edebi eserlerde terbiye dışı, çirkin, bayağı, müstehcen ve galiz sayılan sözcüklerden kaçınmak. edeb-i kelam ya da mümtaziyet de denir. tersi eserler...

Yorumlar ?

Asceticizm

Asceticizm: bilinçli olarak zevk almaya dayanan tüm şeylerden vazgeçerek belli hedefe ulaşmak, büyük bir hedef, ülkü peşinden koşarak rahatlık, keyif...

Yorumlar ?

Ases

asesler (ases teşkilatı)

osmanlı devleti'nde, şehirlerde geceleri dolaşan güvenlik kuvveti.
ases teşkilatı, ilhanlılardan selçuklulara, oradan d...

Yorumlar ?

Asetizm (Çilecilik-Zahitlik)

ASETİZM (Çilecilik-Zahitlik)
Bu, özellikle ergenlerde görülen bir savunmadır. Bu evrede, kişisel veya sosyal baskı ve inhibisyonlardan gerçekten et...

Yorumlar ?

Asfiksi

kişinin nefes alıp vermesine engel olan içerden ya da dışardan mekanik etmenler etkisiyle hayat için önemli organ ve dokuların oksijenden yoksun kalm...

Yorumlar ?

Asia

asia - (asie) ırmak tanrısı. iapetos ve asie'den gök kubbesini sırtında taşıyan atlas, menoetios, epimetheus, prometheus doğmuşlar.
...

Yorumlar ?

Aşifte

* oynak, açık saçık,alımlı, güzel kadın.
* yosma
* uygunsuz hafif kadın...

Yorumlar ?

Aşık Tarzı Türk Edebiyatı

Âşık Tarzı Türk Edebiyatı
Şiirini, aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda, sazıyla birlikte söyleyen şairlere İslâm’dan önce “ozan”...

Yorumlar ?

Aşık Veysel

Aşık Veysel (Şatıroğlu) 1894 (H. 1310) yılının Mayıs ayında Sivas’ın Şarkışla ilçesi’nin Sivrialan=Sivr’alan (Söbalan) köyünde düny...

Yorumlar ?

Aşikar

aşikar (F.) [ آشکار ] açık, belli, aşikar.
aşikar etmek ortaya çıkarmak, belli etmek.
aşikar olmak ortaya çıkmak, bel...

Yorumlar ?

Aşil

ölümlü bir baba olan peleus ile bir tanrıça olan thetis'in oğlu olan yarı tanrı aşil (akhilleus) yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından birid...

Yorumlar ?

Asılı Partiküller

<forbiddenbforbidden>Asılı Partiküller (parçacıklar – tozlar) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Havada askıda bulunan partikül halindeki sıvı ve...

Yorumlar ?

Asimetri

Simetrisi olmayan, bakışımsızlık.
– Asimetri, orta çizgi ile bölünen karşıt yanların parçalarının eşdeş olmadığı bir düzenlemedir.(Asymmetry)....

Yorumlar ?

Asimetrifobi

asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
...

Yorumlar ?

Asimetrik

simetrik olmayan objeler ise asimetrik olarak adlandırılırlar.
...

Yorumlar ?

Asimilasyon

asimilasyon:
güçlü bir toplum ya da kültürün, daha zayıf toplum ve kültürleri kendi içinde dönüştürerek eritmesi, kendine eklemesi.

...

Yorumlar ?

Aşina

aşina (F.) [ 1 [آشنا .tanıdık, bildik. 2.bilen.
...

Yorumlar ?

Aşınım

<forbiddenbforbidden>Erozyon yani Aşınım (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> <forbiddeniforbidden>Alm. Erosion, Fr. Erosion (f), İng. Erosion :<f...

Yorumlar ?

Asios

asios, samoslu (m.ö. vi. yüzyil)
yunan şairi. ağitlar ve atalarinin soylarini anlatan destanlar yazdi.
...

Yorumlar ?

Asır

1 - asır: çağ, yüzyıl.
2 - İçinde yaşanılan zaman.
3 - Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.
4 - ...

1 Yorumlar

Aşiret mektebi

aşiret mektebi

ikinci abdülhamid han tarafından 1892’de aşiret çocuklarının eğitimi için istanbul’da açılan mektep.on sekizinci ve 19....

Yorumlar ?

Asit Yağmuru

Asit yağmuru esas olarak sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden kaynaklanan ;sülfür ve azot oksitleri içeren su buharı emi...

2 Yorumlar

Asit yağmurunun doğaya etkileri

Hava kirliliğinin sonucu olan azot oksitler özellikle bitki örtüsüne zarar veriyor (asit yağmuru). Hava kirliliği, başka etmenlerin yanı sıra ormanla...

Yorumlar ?

Aşiyan

1. kuş yuvası.
2. mecaz ev, oturulan yer, mesken.
...

Yorumlar ?

Aşk

Aşk, bir varlığı tutku ve bağlılık düzeyinde sevme. Kişinin duygularını yönetememesi durumu ile olağan sevgiden ayırt edilebilir.<forbiddenhforbidden...

Yorumlar ?

Askerlik Alanında Tanzimat

Tanzimat'a kadar yapılan askerlik düzeyinde ocak şeklinin dışına çıkılamadı. Bu sebeple askerlik bir vatan ödevi olamadı. Gülhane Hattı Hümayun'u ilk...

Yorumlar ?

Aşkın

genel olarak en yüksek, en üstün, en yüce olan en yüksek niteliklere sahip olan varlık; deneyde verilenin ötesinde olan, deneyi aşan, bilimsel açıkla...

Yorumlar ?

Asklepiades

asklepiades, samoslu (m.ö. iii. yüzyil’in ilk yarisi)
yunanli şair. iskenderiye okulu şairlerindendir. aşk üzerine yazdiği epigramlardan on se...

Yorumlar ?

Asklepion

yunan mitolojisinde hekimlik tanrısı. asklepion...

Yorumlar ?

Asklepios

asklepios - (esculope) sağlık ve hekimlik tanrısı. apollon'un oğludur. asklepios'un tapınaklarına asklepion denir. bunlar aynı zamanda ilkçağın hasta...

Yorumlar ?

Aslan Tilki Birde Geyik

Aslan Tilki Birde Geyik Özeti<forbiddenhforbiddenrforbidden>şu orman halkının sayın kralı,
nasılsa hasta düşer.
bay tilki de yakın ahbabıdır pek,
...

Yorumlar ?

Asmin

üç bin metrenin üzerinde yetişebilen, lacivert çiçekli, bir hoş bitkidir.

ahmet telli şiiri....

Yorumlar ?

Asonans

Asonans nedir?
Şiirde aynı ünlü seslerin tekrarına denilir. Aliterasyonla genellikle birlikte yapılır. Kelimelerde vurguyu taşıyan aynı ünlünün tekr...

1 Yorumlar

Asos

asos-çanakkale
lkbahar : gidilebilir
yaz : tam sezonu
sonbahar : gidilebilir
kış : uygun değil
yılboyu açık tesisleri, tertemiz havası ve ulaşım...

Yorumlar ?

Asparagas

asparagas : "makaraya sarmak, çapraz iki sırığa germek, eziyet etmek" anlamlarına gelen ispanyolca aspar kelimesine dayanan bu söze kurulumuz, dilimi...

Yorumlar ?

Aspest

aspest ısıya ve ateşe dayanıklı ve yalıtımlı bir malzemedir. elektrik sanayinde, dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kontak yapabilecek bölüm...

Yorumlar ?

Assetizm

assetizm: iç çatışma durumunda zevke değer vermemeyi, zevki ertelemeyi başarmaktır.

...

Yorumlar ?

Assos

asos-çanakkale
lkbahar : gidilebilir
yaz : tam sezonu
sonbahar : gidilebilir
kış : uygun değil
yılboyu açık tesisleri, tertemiz havası ve ulaşım...

Yorumlar ?

Astar

Astar
Çizim ya da resmin yapılacağı yüzeye temel dokusunu verir. Astar resim yapılmadan önce zemine uygulanan yüzey tabakasıdır. Astarlar, çok çeşi...

Yorumlar ?

Astarte

Astarte, batı samilerde yer alan bereket ve verimlilik tanrıçası. Astarte'nin köken ve fonksiyon olarak İştar'dan geldiği düşünülmektedir.

Genel ...

Yorumlar ?

Astenosfer

1. Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü.<forbiddenhforbiddenrforbidden>2. Dünya'nın mantosunda, sıcak kayaçlardan oluşan ...

Yorumlar ?

Astım

Astım Nedir
Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastalıktır. Hastalar ataklar arasında kend...

Yorumlar ?

Astroloji

astroloji: yıldızları gözlemleyerek yapılan görü, falcılık. nasıl ki çeşitli elementlerin birleştirilmesiy- le altın elde etmeyi düşünen simya kimyay...

Yorumlar ?

Astydamas

astydamas (m.ö. iv. y.)
yunanli trajedi şairi. aiskhylos’un soyundandir. isokrates’in talebesi idi.
...

Yorumlar ?

Asurlular

<forbiddenbforbidden>Asurlular (Özet):<forbidden/forbiddenbforbidden>
* yukarı mezopotamya'da (güneydoğu anadolu) kurulmuşlar, toroslar ve kapadokya...

3 Yorumlar

Asya Kıtasındaki Akarsular

Özet:
Başlıca ırmakları, Yangtze (5500 km Asya’nın en uzun, dünyanın dördüncü uzun ırmağıdır.), Yenisey (kaynağı Büyük Yenisey ırmağı olarak ...

Yorumlar ?

Asyada Türkçe Konuşulan Bölgeler

<forbiddenbforbidden>Bir Türk dilinin resmi dil olarak kullanıldığı ülkeler<forbidden/forbiddenbforbidden>
Azerbaycan (Azerice)
Kıbrıs Cumhuriyeti...

Yorumlar ?

At Divanı

<forbiddenbforbidden>At Divanı:<forbidden/forbiddenbforbidden> Sefer sırasında at üzerinde yapılan toplantı.

...

Yorumlar ?

Ata Sporları

Geçmişten günümüze gelen birçok spor vardır. Bunların başlıcaları cirit, okçulu, binicilik, güreş, kılıç sporları ve yağlı güreşlerdir. Yıllardır gün...

Yorumlar ?

Atabarı

atabarı: artvin yöresine özgü bir halk oyunu....

Yorumlar ?

Atabarı

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Atabetü'l Hakayık

Atabetü'l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği), Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitle...

4 Yorumlar

Atalante

yunan mitolojisinde, çok hızlı koşmasıyla tanınmış kız. : atalante...

Yorumlar ?

Atalet

1. tembellik "sabah ataletiyle gezinerek kirli karyolasından sıyrıldı." (H. R. Gürpınar)
2. işsizlik, işsiz kalma, işlemezlik.
3. (fizik) süreduru...

Yorumlar ?

Ataraksiya

ataraksiya: eski yunan düşünürlerine göre, bilge bir kişi için erişilebilecek manevi huzur ve sükûn hali. demok- ritos, epikuros ve lucratius’a...

Yorumlar ?

Atasözleri

ATASÖZLERİ

[Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, söyleyeni belli olmayan düz konuşma içinde kullanılan sözlerdir.
[Ka...

Yorumlar ?

Atasözü Örnekleri

Abanın kadri yağmurda bilinir.
Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar....

Yorumlar ?

Atatürk Betimlemesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için ayağa kalktığım anda daha net gördüm karşımda duran posterden canlıymışcasına parlayan mavi gözleri. Çakmak çakma...

Yorumlar ?

Atatürk edebiyatın en önemli ne aracı olarak görmüştür

Atatürk edebiyatı ilerlemenin, gelişimin, medeniyetin, güzelliğin temeli ve aracı olarak görmektedir.

Atatürk'ün her türüyle üzerinde durduğu bir ...

Yorumlar ?

Atatürk Hakkında Yazılmış Şiirler

AĞLAYALIM ATATÜRK'E

Ağlayalım Atatürk'e
Bütün dünya kan ağladı
Süleyman olmuştu mülke
Geldi ecel, can ağladı

Doğu batı cenup şimal
Aman tan...

Yorumlar ?

Atatürk İlke ve İnkilaplarının Eşleştirilmesi

Atatürkün ilke ve ilkilapları birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahiptir. Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’...

Yorumlar ?

Atatürk İlkeleri

<forbiddenbforbidden>A) Temel İlkeler :<forbidden/forbiddenbforbidden>
1 - Cumhuriyetçilik
2 - Milliyetçilik
3 - Halkçılık
4 - Laiklik
5 - Devle...

1 Yorumlar

Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkün Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik ilkesi gibi ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılapları aşağıda okuyabilirsi...

Yorumlar ?

Atatürk İlkeleri ve Devrimleri Arasındaki İlişki

Atatürkün ilke ve ilkilapları birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahiptir. Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’...

Yorumlar ?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Okutulmasının Amacı ve Faydaları

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN TARİHÇESİ VE AMACI

Günümüzde bütün üniversitelerde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap T...

1 Yorumlar

Atatürk İlkeleri ve İnkilapları Arasındaki İlişki

Atatürkün ilke ve ilkilapları birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahiptir. Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’...

Yorumlar ?

« 1 (2) 3 »


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» resimleri

  Puanı : 4.9 / 10 | Oy : 57 kişi | Toplam : 281

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
» Dış Bağlantılar
Bi soru sor
İletişim