Anasayfa > Sözlük > A Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 741 adet terim bulunmaktadır.

Anafikir Nasıl Bulunur

Ana fikir bir parçada esas vurgulanmak istenen düşüncedir. Yazarın okuyucusuna vermek istediği mesaj ana fikri oluşturur. Konu için araçtır, demiştir...

Yorumlar ?

Anafilaksi

Anafilaksi nedir ?
Anafilaksinin toplumda görülme sıklığı ile ilgili çok sağlıklı rakam vermek mümkün değildir. Ancak, ilaçlar ve gıdaların anafila...

Yorumlar ?

Anafor

anafor ya da burgaç bir gel-git olayı değildir. bir akıntıdır. dalgalar kıyıya vurduğunda, belli bir açıyla kıyıyı yalarlar ve önlerindeki suyu iterl...

Yorumlar ?

Anagnorisis

tanınma (bilgisizlikten bilgiye geçiş)...

Yorumlar ?

Anagnorisma

tanınmayı sağlayan obje (tanınmalık)...

Yorumlar ?

Anagram

anagram:
bir sözcükteki harfleri kullanarak başka bir sözcük kurmak. örneğin sahip anlamındaki "malik" sözcüğü ile tamamlamak anlamındaki "ikmal" s...

Yorumlar ?

Anakreontizm

edebiyatta özentili, yapmacıklı bir şiir akımıdır. lirik grek şairi anakreon'a (m.ö. VI. yüzyılın ikinci yarısı) mal edildiği için, bu adla anılagelm...

Yorumlar ?

Anakronizm

anakronizm: meydana geliş tarihi kesin olarak bilinen bir olayı yaşadığı zaman belli olan bir kişiyi, değişik bir tarihte gerçekleşmiş ya da yaşamış ...

1 Yorumlar

Anaksagoras

anaksagoras
[i.ö. 384 - i.ö. 322]

milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan yunanlı filozof.

elea okulu'nun görüşlerinden etkilenen anaksagoras, ...

Yorumlar ?

Anaksimenes

anaksimenes

[i.ö. 585 - i.ö. 525]

milet okulu'nun üçüncü ve sonuncu düşünürü. arkhe olarak hava, buğu ya da sis anlamına gelen aer'i öne sürmüş...

Yorumlar ?

Analingus

analingus :
ağızla anüsün yalanması, okşanması.
...

Yorumlar ?

Analitik

<forbiddenbforbidden>Analitik Nedir :<forbidden/forbiddenbforbidden>
<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> Ayristirma yoluyla elde...

Yorumlar ?

Analitik Felsefe

Analitik felsefe akımı, 1900'lü yılların geleneksel düşünce sistemlerini eleştirerek kurulan ve felsefesini bu yönde geliştiren bir felsefe okuludur....

2 Yorumlar

Analiz

Analiz Nedir ? (Tanımları)
<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına anal...

Yorumlar ?

Analjezik

analjezik: ağrı kesici....

Yorumlar ?

Analoji

analoji: tekil, olgu ve olaylar arasında kurulan ilişkiden zorunlu sonuç çıkmamasına dayalı (tümden gelimin aksine) akıl yürütme biçimidir....

1 Yorumlar

Ananke

ananke - eski mitolojide zaruret, zorunluluk ve kader tanrıçası. oprhic kültünün başlangıcına dek nadiren tapılan bir tanrıçaydı. insan şeklinde oldu...

Yorumlar ?

Anaphora

anaphora: (alm. anapher, yun. geriye götürme ani.): etkiyi arttırmak amacıyla, aynı kelimenin, birbiri ardından gelen iki cümle başında tekrarlanması...

Yorumlar ?

Anarşi tiyatrosu

fransada komün' ün 1881 de dağılması sonrasında, birinci dünya savaşı'na kadar ki ekonomik bunalım döneminde siyasal baş tanımazlikta (anarşizmle) il...

Yorumlar ?

Anarşist Komünizm

Anarşist Komünizm 14. yüzyılda bir red ve bir istekten doğan anarşizmin komünist koludur. Reddedilen otoritedir. Nitekim anarşist kuramcı Proudhon 18...

Yorumlar ?

Anarşizm

anarşizm
başta devlet olmak üzere bütün baskıcı kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.

anarşizme göre devlet egemen sınıfın çıkarları...

Yorumlar ?

Anastomoz

anastomoz: ağızlaşma, ağızlaştırma, normal olarak ayrı
olan organik iki aralık veya organ arasında cerrahi bir
pasaj veya patolojik geçit oluşumu...

Yorumlar ?

Anatomi

anatomi (özet): canlı varlıkların yapı ve şeklini inceleyen bilim dalı.

<forbiddenbforbidden><forbiddenbforbidden>ANATOMİ NEDİR<forbidden/forbidde...

1 Yorumlar

Anayasa

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir devletin temel siyasi ve idari organizasyonu ile vatandaşların temel hak ve ödevlerini...

Yorumlar ?

Anayasa değişikliği için kaç milletvekili oyu gerekir

<forbiddenbforbidden>Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir :<forbidden/forbiddenbforbidden> TBMM’de anayasa değişikliği ö...

Yorumlar ?

Anayasa değişikliği nasıl yapılır

<forbiddenbforbidden>Anayasa değişikliği için kaç milletvekili ve kaç oy gerekir :<forbidden/forbiddenbforbidden> TBMM’de anayasa değişikliği ö...

Yorumlar ?

Anayasamızın 67. maddesi nasıl güvence altına alınmıştır

Anayasamızın 67. maddesi son fıkrasıyla güvence altına alınmıştır. Aşağıda anasayasının 67. maddesini veriyorum.

<forbiddenbforbidden>'Seçme, seçi...

Yorumlar ?

Anayasanın değiştirilemez maddeleri nelerdir

Anayasanın değiştirilemez maddeleri nelerdir?
Cevap : İlk 3 madde...

Yorumlar ?

Ancak Bağlacı

<forbiddenbforbidden>Ancak Bağlacı :<forbidden/forbiddenbforbidden> Bu bağlaç <forbiddeniforbidden>"fakat, ama, lakin"<forbidden/forbiddeniforbidden>...

Yorumlar ?

Ançuez

ançuez : özellikle hamsi ve sonra çaça, sardalya, tirsi balığından yapılan tuzlu ve yağlı balık ezmesi...

Yorumlar ?

Ander

ander: kötü,fena,işe yaramayan...

Yorumlar ?

Ander de kaybana kalasın

"baban anan ölsün " anlamında doğu karadeniz'de kullanılan bir kargış.
...

Yorumlar ?

Andezit

andezit : eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. ankara taşı da denir. dağıldığında killi topraklar oluşur.
...

Yorumlar ?

Andromakhe

andromakhe - thebae campus bölgesinin prensi eetion'un kızı, hector'un karısı. truva savaşı sırasında babası, kardeşleri ve kocası akhilleus tarafınd...

Yorumlar ?

Anekdot

Anekdot bir edebi eserde anlatılan olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa öykü, fıkra, menkıbe anlamları da taşır.

TDK'nı...

Yorumlar ?

Anemi

anemi: kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı ver...

Yorumlar ?

Anemograf

Rüzgar Ölçen Aletler
Rüzgâr, yatay veya yataya yakın yönde yer değiştiren bir hava kütlesinin hareketidir. Rüzgâr vektörel bir kuvvet olup, yön ve h...

Yorumlar ?

Anemometre

anemometre (rüzgar ölçer) : rüzgarın hızını ölçmeden kullanılan alet....

Yorumlar ?

Anemometre

Anemometre Nedir ?
Rüzgarın hızını, kuvvetini ve hatta yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre denir. Rüzgarı algılayan kepçeli veya basınç b...

Yorumlar ?

Anemometre

Rüzgar Ölçen Aletler
Rüzgâr, yatay veya yataya yakın yönde yer değiştiren bir hava kütlesinin hareketidir. Rüzgâr vektörel bir kuvvet olup, yön ve h...

Yorumlar ?

Anemometre Nasıl Yapılır

Anemometre Yapalım

İsterseniz siz de basit bir anemometre yani “rüzgar ölçer” yapabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler:

4 küçü...

Yorumlar ?

Anerji

anerji: özel bir antijene cevap verilmemesi hali. organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması....

Yorumlar ?

Anestezi

anestezi: doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. hastanın...

Yorumlar ?

Anevrizma

anevrizma: atardamar veya kalpte meydana gelen yerel genişleme poş....

Yorumlar ?

Angaje

angaje : bağlanmış....

Yorumlar ?

Angajman

angajman : fransızca engagement (rehin; taahhüt; anlaşma; bağlantı). bu kelime için dilimizde güzel bir karşılık vardır: bağlantı. örnek: şimdiden hi...

Yorumlar ?

Angarya

Angarya :

Ücret vermeden gördürülen iş.
...

Yorumlar ?

Anglikan

reform hareketi'nden sonra (16. yuzyil) ingiltere'de dogmus bir hristiyan ekoludur. anglikan kilisesi, henry'den itibaren roma ile olan baglarini kop...

1 Yorumlar

Anglikanizm

ingiliz ulusal kilisesinin benimsediği, kalvinizm ( protestan lık ) ve katolik lik arası bir mezheptir. ingiltere kralı viii. hanri kişisel nedenlerl...

1 Yorumlar

Anglo-amerikan

* anglo-amerikan, ingiliz ve amerikan yönetimlerine ait, olanlara özgü.
* bu iki ülke kültür ve siyasetinin ortak özelliklerine dayanan.
* abd ye...

Yorumlar ?

Anglo-sakson

anglo-sakson - anglo-saxon
anglo-amerikan kavramıyla benzer anlamdadır. uluslararası ilişkilerde anglo-saksonluk, ingiliz-amerikan ortak anlayış ve ...

Yorumlar ?

Anglosakson


Yorumlar ?

Angura

angura: 1960'ların sonlarında, öğrenci hareketleri döneminde ortaya çıkmış, küçük tiyatro toplulukları. ...

Yorumlar ?

Anı ile Günlük Arasındaki Farklar

<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> Günlük günü gününe yazılır, anı ise aradan belli bir süre geçtikten sonra kaleme alınır.
<fo...

Yorumlar ?

Anima

anima: jung psikolojisinde kullanılan bir terimdir. bireyin dışa dönük karakteristiklerinin(persona) karşıtı olup iç varlık ya da “ruh” a...

Yorumlar ?

Animasyon

animasyon : fransızca animation (canlanma; çizgi film). ikinci anlam için teklifimiz: canlandırma. örnek: törendeki canlandırma gösterileri büyük ilg...

Yorumlar ?

Animizm

animizm: (canlıcılık)
dünyadaki olayların, ruhların etkinlikleri tarafından yönetildiğin inancı.
ilk insanlık dini düşüncesi olan cancılık, doğada...

Yorumlar ?

Animus

animus: dış dünyanın gördüğü “persona” dan ayırdetmek üzere kullanılan ve iç benlik, ruh anlamına gelen bir jung terimidir. bu ruh kavram...

Yorumlar ?

Anıt

<forbiddenbforbidden>Anıt (Abide) Nedir?<forbidden/forbiddenbforbidden>
Büyük ve önemli bir olayı gelecek kuşaklara anlatmak için meydana getirilen...

Yorumlar ?

Anıtkabirin Mimarları

1. Emin Onat (1908-1961)
İstanbul'da doğdu, Beyazıd Nümune Mektebi ve Vefa Sultanisi'nde okudu. 1926'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdi. Üçüncü sın...

Yorumlar ?

Anıtsal kapı

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Anız

* ekin biçildikten sonra toprakta kalan köklü sap

* yeni doğmuş memelilerin ilk sütü...

Yorumlar ?

Anjanbman

anjanbman: şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. türk şiirine fransız şiirinden geçti. servet...

Yorumlar ?

Anjelik

anjelik: aşağıya doğru genişleyen yüksek ökçeye verilen ad....

Yorumlar ?

Anjin

anjin nedir ? agzin icinde, yutagin baslangicinda, sag ve solda bulunan bademciklerin iltihabi ...

Yorumlar ?

Anjiyo

anjiyo nedir?
kalp damarlarını dışarıdan göremiyoruz. genellikle kasıktan vücudun damarlarına girerek kalp damarlarına ilerliyor ve kalp damarların...

Yorumlar ?

Ankaranin Baskent Olmasi

<forbiddenbforbidden>Ankara’nin Baskent Olmasi (13 Ekim 1923) / Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Lozan anlasmasi uyarinca anlasmanin tbmm&...

Yorumlar ?

Ankaranın İsmi Nereden Geliyor

<forbiddenhforbidden1forbidden>Ankaranın Adı Nereden Geliyor<forbidden/forbiddenhforbidden1forbidden>

Ankaranın İsmi ile ilgili Efsanelerden birin...

Yorumlar ?

Anket

anket : bu veri toplama yönteminde, bilgi alınacak kişilere doğrudan okuyup cevaplandıracakları bir soru listesi hazırlanır. burada soruların hazırl...

Yorumlar ?

Anksiete

anksiete: iç sıkıntısı, iç daralması....

Yorumlar ?

Anlak

etimoloji: türkçede ‘’anlamak’’ fiilinin kökü ‘’an’’ dan türetilen anlak, avrupa dillerinde devşirmek...

Yorumlar ?

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları

1)Gereksiz Sözcük Kullanma: Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna y...

Yorumlar ?

Anlam Daralması

ANLAM DARALMASI

] “oğul” kelimesinin önceleri kız ve erkek çocukları için kullanılırken şimdi artık sadece erkek çocukları için kulla...

Yorumlar ?

Anlam Genişlemesi

Anlam Genişlemesi (Yan Anlam)
Kimi sözler, başlangıçta bir eylemi ya da varlığı karşılarken zaman içerisinde başka kavramları da karşılayacak biçimd...

1 Yorumlar

Anlam İyileşmesi

ANLAM İYİLEŞMESİ

] “kötü” anlamındaki yavuz kelimesinin artık “yiğit” anlamında kullanılması gibi.
...

Yorumlar ?

Anlam Kötülenmesi

ANLAM KÖTÜLENMESİ

] “canlı” anlamındaki canavar kelimesinin artık yırtıcı yaratık anlamında kullanılması gibi.
...

Yorumlar ?

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

Bu bozuklukları birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz.
1. Gereksiz sözcük kullanılması
2. Cümlede belirsizlik bulunması
3. Birbiriyle çelişen ifa...

Yorumlar ?

Anlambilim

anlambilim
anlamları inceleyen bilim... semantik olarak da bilinir. anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı ...

Yorumlar ?

Anlamına Göre Fiiller

Fiiller anlam özelliklerine göre üçe ayrılırlar. <forbiddenhforbiddenrforbidden>1. Kılış Fiilleri<forbiddenhforbiddenrforbidden> <forbiddenbforbidden...

Yorumlar ?

Anlamlandırma

Kodlama / Anlamlandırma
Kodlama ya da anlamlandırma, kısa süreli bellekteki bilginin, uzun süreli bellektehâlihazırda var olan bilgilerle ilişkilend...

Yorumlar ?

Anlamlarına Göre Cümleler

A. Olumlu Cümle<forbiddenhforbiddenrforbidden>Yüklemin bildirdiği anlam, eylemin yapılması doğrultusundaysa bu tür cümlelere olumlu cümle denir.

...

Yorumlar ?

Anlamlarına Göre Kelimeler

1. Zıt Anlamlı Kelimeler<forbiddenhforbiddenrforbidden>Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER denir. çok - ...

Yorumlar ?

Anlamsal Realizm

Bizim için hangisi olduğunu bilmemizi sağlayacak bir yol olmamasına rağmen her ifade edici beyanat kesin bir gerçeklik değerine sahiptir. Bu fikrin z...

Yorumlar ?

Anlamsızlık tiyatrosu

insanın doğaya ve yaşama olan giderek artan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu ve yabancılaşmasını bir insanlık durumuymuş gibi kabul eden, bunun iç...

Yorumlar ?

Anlatı

anlatı: roman, öykü, masal, oyun... türlerinde olduğu gibi gerçek ya da düşlemsel olaylar dizisinin, durumların yazınsal düzeyde anlatılması, öykülem...

Yorumlar ?

Anlatım Bozukluğu

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir....

Yorumlar ?

Anlatım Bozuklukları

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir....

Yorumlar ?

Anlatım Çeşitleri

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazıyla bildirme, ifade etme işine anlatım diyoruz.
Duygu ve düşüncelerimizi gelişigüzel anlatamayız...

Yorumlar ?

Anlatım Özellikleri

İyi ve başarılı bir yazı, iyi anlatılmış bir yazı demektir. Bir yazının ya da yapıtın konusu ne denli ilginç olursa olsun, eğer anlatımı iyi değilse ...

Yorumlar ?

Anlatım Türleri

Her anlatımın; gerçekleştiği bağlam içinde ayrı bir bütündür. Anlatım, dil bilgisi kuralları ve anlam ilişkisi ile birbirine bağlanan cümle ve paragr...

Yorumlar ?

Anlatım Yönünden Cümleler

CÜMLE ÇEŞİTLERİ


C. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER

İşin, oluşun, hareketin, durumun, kılışın yüklemde nasıl anlatıldığına göre cümleler çeşitlere ...

Yorumlar ?

Anlatmaya Bağlı Metinler

- Bu metinlerde anlatıcı yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olayı kendince yorumlayıp dönüştürerek anlatır.
- Sanatçı dış dünyadan a...

Yorumlar ?

Anlatmaya Bağlı Metinler Yapı Unsurları

Anlatmaya bağlı edebî metinler de coşku ve heyecanı dile getiren metin­lerde olduğu gibi belirli bir yöntem çerçevesinde, bazı başlıklar altında in­c...

Yorumlar ?

Anna karenina

anna karenina, rusların kendi ülkelerini ve dönemin aristokratlarını en doğru yanlarıyla yansıtan bir romandır. anna karenina'nın ana teması her şeyd...

Yorumlar ?

Anna perenna

anna perenna - yeni yıl tanrıçası. onun festivali mart ayının 15 de kutlanırdı. romalılar amnis perennis ("sonsuz akıntı") kelimesine çeşitli anlamla...

Yorumlar ?

Annales Okulu

tarihin, alanlararası ve karşılaştırmalı çalışmayla yazılması, böylece, tarihin bir “bilim” olarak kabul edilmesi iddiasını taşıyan tarih...

Yorumlar ?

Anomi

anomi:
sosyolojide yaygın kullanıma ilk kez durkheim tarafından sokulan, toplumsal normların bireysel davranış üzerindeki güçlerini yitirdikleri bi...

Yorumlar ?

Anomik (anomic) intihar

Anomik (Anomic) İntiharlar: Bu tür intiharlar, bir takım toplumsal bunalımlar sonucu, toplumun yapısında meydana gelen değişiklerle bireyin yaşam biç...

Yorumlar ?

Anonim

<forbiddenbforbidden>Anonim Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden>
1 - Yazarı bilinmeyen ve anılmayan eserlere verilen sıfat.
2 - Adı sanı bilinme...

2 Yorumlar

Anonim Halk Şiiri

Anonim halk şiir geleneği, Orta Asya'daki sözlü edebiyatın devamıdır. Söy­leyeni belli olmayan ürünlerden oluşan bu şiir geleneği, halkın ortak duygu...

1 Yorumlar

Anonim Halk Şiiri Örnekleri

Anonim halk şiir geleneği, Orta Asya'daki sözlü edebiyatın devamıdır. Söy­leyeni belli olmayan ürünlerden oluşan bu şiir geleneği, halkın ortak duygu...

Yorumlar ?

Anoreksia

anoreksia:
bireylerin isteyerek kendilerini aç bıraktıkları, “incelik hastalığı” da denen hastalık.
...

Yorumlar ?

Anorexia nervosa

anorexia nervosa bir yeme bozukluğu türüdür. yeme bozuklukları; vücut ağırlığı takıntısı, vücudun şekli ile ilgili olumsuz düşünceler ve beraberinde ...

Yorumlar ?

Anorexia nevrosa

anorexia nevrosa: psikolojik nedenlere bağlı iştahsızlık ...

Yorumlar ?

Anormal

1 . Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan, standartlara uymayan.
2 . Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli.<fo...

Yorumlar ?

Anosmi

anosmi: koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir....

Yorumlar ?

Antagonist

antagonist : fransızca antagoniste sözü "hasım, vuruşan, karşıt, çatışan" anlamlarındadır. bu söz için önerimiz düşmanca veya hasımca kelimeleridir. ...

Yorumlar ?

Antagonizma

antagonizma:
1- uzlaşmaz zıtlık

2- immanuel kant'ın tarih görüşünü serimlediği `dünya yurttaşlığı amacına yönelik genel bir tarih düşüncesi`* ba...

Yorumlar ?

Antaios

antaios - (anteos) yunan mitolojisinde libyalı dev, poseidon ile toprak ana gaia'nın oğlu. herakles onunla savaştığında zorlanmış, sonradan antaios'u...

Yorumlar ?

Antalya

genel bilgi:
antalya, anadolu'nun en bereketli coğrafyalarından birinde, antik pamfilya, pisidya ve likya bölgelerinin kesiştiği bir noktada yer al...

Yorumlar ?

Antenor

antenor - troya kralı priam'ın arkadaşı. yunanlarla gizlice anlaşmış olup troya'ya ihanet ettiği söylenir.
...

Yorumlar ?

Antet

antet : fransızca en-tête. "kâğıt veya zarf üzerine basılmış ad, adres, başlık" anlamında olan bu söze karşılık olarak zaten kullanılmakta olan başlı...

Yorumlar ?

Antevorte

antevorte - roma mitolojisinde geleceğin tanrıçası....

Yorumlar ?

Anti tiyatro

kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı amaçlayan deneyci yazarların savundukları bi...

Yorumlar ?

Anticipation

Anticipation: gelecekte karşılaşabilecek zor ve kötü sonuçları gerçekçi olarak hesap edip ona göre amaca yönelik planlar yapmak. Kötü olasılıkları dü...

Yorumlar ?

Antidepresan

antidepresan: genellikle dep- resyon tedavisinde kullanılan ilaçların ortak adı....

Yorumlar ?

Antienflamatuar

antienflamatuar: iltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç......

Yorumlar ?

Antik

antik:
- ilk çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski yunan ve roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.
- fransızca tarih (antique)...

Yorumlar ?

Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ Felsefesi denildiğinde yaklaşık M.Ö. VUI'den M.S. V. yüzyıla kadar geçen 13 asırlık bir dönemde ortaya çıkıp gelişen felsefi düşünce ve akı...

Yorumlar ?

Antik komedya

i.ö. 486 yılında başlayan ve aşağı yukarı i.ö 200 yılına kadar süren bir dönem içindeki yunan ve latin komedyaları için kullanılan terim. yunan komed...

Yorumlar ?

Antik tragedya

antik tragedya: iö 6.yüzyılda, yunanlı thespis ile başlayan ve is 1.yüzyılda latin seneca ile son bulan yedi yüzyıllık bir süreç içinde yazılmış trag...

Yorumlar ?

Antik yunan tiyatrosu

: iö vı. yüzyıldan, iö ıı. yüzyıla dek uzanan bir süreç içindeki eski yunan tiyatrosu. ...

Yorumlar ?

Antikçağda Realizm

Nesnel gerçeği gerçek saymama anlamındaki ortaçağ gerçekçiliğinin tohumları antikçağ Yunanlılar tarafından atılmıştır. Elea öğretisi, Platon ve Arist...

Yorumlar ?

Antikide

antikide: felsefe’de grek ve latin kültürleriyle sinirli (groko-romen) klasik ilkçağ=antikçağ anlaminda kullanilmiştir. daha geniş anlamiyla m....

Yorumlar ?

Antikite

antikite : eski yunan ve roma sanatına verilen genel ad.

antikite : fransızca antiqutié. “tarihte ilk çağ, antik devir” anlamıyla dili...

Yorumlar ?

Antinomi

antinomi (Çatışkı)
saltığı çözümlemek için usun düşmek zorunda bulunduğu çelişki... kant terimidir.

alman düşünürü kant’a göre saltı...

Yorumlar ?

Antipati

antipati: sempati karşıtı. sıcak bulunmayan, soğuk ve itici bulunan sey- durum.

birde şöle bişi var: :))
tavşan hayvanını tanıtıyodu bi gün: "efe...

Yorumlar ?

Antipsikotik

Antipsikotik ilaçlar beyinde Dopamin ve Serotonin adı verilen maddelerin etkilerini değiştirerek görev yaparlar.
Bu ilaçlar kullanım şekillerine, et...

Yorumlar ?

Antipsikotik ilaç ne için kullanılır

Antipsikotik ilaç ne için kullanılır?

Başlıca kullanım alanları; Antipsikotikler şizofreni ve bipolar bozukluklar başta olmak üzere psikotik belir...

Yorumlar ?

Antiseptik

antiseptik: mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canl...

Yorumlar ?

Antisipasyon

antisipasyon: sezinleme ve önsezi özellikleri ile sorunu önceden çözümlemeyi başarmaktır.

...

Yorumlar ?

Antistatik

antistatik: statik elektrik birikimini önleyen madde....

Yorumlar ?

Antitez

antitez: (alm. antithese, yun. karşıt ani.): bir tezin karşısına çıkarılan tez. bir üslûp aracı ve retorik bir figür olabilir, çünkü karşıtlık etkisi...

Yorumlar ?

Antiviral

antiviral: virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen....

Yorumlar ?

Antoloji

edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" (toplamak) kelimelerinden türemi...

2 Yorumlar

Antoloji Nasıl Hazırlanır

Antoloji hazırlamak için önce <forbiddenaforbidden forbiddenhforbiddenrforbiddeneforbiddenfforbidden=forbiddenforbidden"forbiddenhforbiddentforbidden...

Yorumlar ?

Antonim

ters anlamlı sözcükler. sıcak-soğuk, iyi-kötü, acı-tatlı, kısa-uzun, güzel-çirkin gibi.
...

Yorumlar ?

Antrakt

antrakt: tiyatro oyununun oynanisi esnasinda; sahnenin düzenlenmesi, oyuncunun diger perde için hazirlanmasi ve seyircinin dinlenebilmesi amaciyla ve...

Yorumlar ?

Antrasit

antrasit
güçlükle tutuşan, koku ve duman çikarmadan yanan bir çeşit taş kömürü. katilik ve yoğunluğu diğer kömürlerden çoktur. parmak üstünde leke b...

Yorumlar ?

Antropojen Bozkır

Antropojen Bozkır Nedir

Ormanların tahrip edilmesiyle bu alanda oluşan bozkıra antropojen bozkır denir. Bir çok bozkır alanlarımız böyle oluşmuştu...

Yorumlar ?

Antropoloji

Sosyal (toplumsal) Bilim dallarından bir tanesi de antropolojidir. Sosyal bilimlerin en genci olan ve geniş anlamıyla insan bilimi olarak tanımlanan ...

Yorumlar ?

Antropoloji ile Edebiyatın İliskisi

Antropoloji ile Edebiyatın ilişkisi edebiyatın tüm diğer bilim dallarıyla ilişkis ile aynıdır. Antropolojinin, özellikle “kültürel antropoloji&...

Yorumlar ?

Antropomorfizm

antropomorfizm
insan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle tanrı’ya aktarılması.

ilkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce can...

Yorumlar ?

Antropozofi

Antropozofi, Rudolf Steiner tarafından kurulan mistik bir felsefe akımıdır. Akımın 'ak büyük' sözcüğünden özetlenebilen görüşü, insan ruhunun doğaüst...

Yorumlar ?

Antropozoik

dördüncü zaman (antropozoik)
• buzulçağı (pleistosen): şiddetli soğuma olmuştur. bu nedenle kuzeybatı avrupa, iskandinavya, kanada gibi karala...

Yorumlar ?

Anubis

anubis, eski mısır mitolojisine göre, nephthys ve seth'in (bazı efsanelere göre osiris ve ısis'in) oğludur. çakalların mezarlar etrafında dolaşması n...

Yorumlar ?

Anuket

anuket

yukarı mısır’da, elefantin’in çevresinde, anuket, khunum ve sati’nin (kızları olarak) tapılmıştır. kutsal hayvanı gazeldi...

Yorumlar ?

Anüs

anüs : makat.
...

Yorumlar ?

Anüs

anüs: makat, sindirim kanalının bitiş kısmı....

Yorumlar ?

Anus makat

anus: makat
...

Yorumlar ?

« 1 2 (3) 4 5 »


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» resimleri

  Puanı : 5.0 / 10 | Oy : 65 kişi | Toplam : 326

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Bi soru sor
İletişim