Anasayfa > Sözlük > K Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 558 adet terim bulunmaktadır.

Çoğrafi Keşifler

COĞRAFİ KEŞİFLER ve SONUÇLARI

Ortaçağın sonuna kadar Avrupalılar, dünyanın pek az yerini tanıyorlardı. Coğrafya bilgisinin artması ve gemicilikte...

Yorumlar ?

Kaba Taş Çağı

KABA TAŞ ÇAĞI

İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak için doğ...

Yorumlar ?

Kabala

Kabala, Yaratılışın yapısını ve bu nedenle dünyanın ortaya çıkmasının ve biz insanların yaratılan bu dünyanın içinde yer almamızın nedenlerini, bu dü...

Yorumlar ?

Kabare

kabare : bu tür tiyatro her çesit güncel sorunu ve özellikle siyasal ve toplumsal konulari ince bir alayla,igneleyici,yerici,taslayici bir tutumla el...

Yorumlar ?

Kabare tiyatrosu

kabare tiyatrosu: daha çok güncel siyasal konuları, toplumsal ve kültürel gündelik yaşamdaki yozlukları, acı, iğneleyici bir dille, sivri bir biçimde...

Yorumlar ?

Kabile

kabile: elman service’nin tanımına göre, bahçe tarımı ya da çobanlık gibi yoğun olmayan besin üretimiyle uğraşan, merkezî bir yönetimi ve yatay...

Yorumlar ?

Kabul

<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> isim Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
"Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilme...

Yorumlar ?

Kaç Haçlı Seferi Yapılmıştır

8 kez haçlı seferi yapılmıştır.

Birinci Haçlı Seferi (1096-1099)
Papaz Pierre L’Ermite ve şövalye Yoksul Gautier öncülüğünde İstanbul̵...

Yorumlar ?

Kadavra

kadavra: tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu....

Yorumlar ?

Kadem

kadem:
1- ayak, adım
2- 30.5 cm uzunluğundaki eski bir ölçü birimi.
...

Yorumlar ?

Kadı

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı İmparatorluğu'nda, kazaî ve adlî yetkisi olan kimse. Bugünkü yargıç ve savcıların ...

Yorumlar ?

Kadıasker

<forbiddenbforbidden>Kazaskerler: (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden> I. Murat döneminde kurulmuş Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri...

Yorumlar ?

Kadın ve narsizm

Kadın ve Narsizm

Kadını sadece süs ve renk olarak değerlendiren bir görüş erkek narsizminin bir sonucu muydu?

Darwin, Descent of Man isimli kit...

Yorumlar ?

Kadının Toplumsal Hareketliliği

Çağımızda kadın da geniş bir toplumsal hareketliliğe tâbi olmaktadır. Hareketlilik tiplerinin belirlenmesinde topplumsallaşmanın önemi, ayrıca çağdaş...

Yorumlar ?

Kadınlar neden adet kanaması görürler

Cevap:
Hamile kalabilmeleri için vucudları yumurta üretir ve bu yumurta gebe kalmak içimn döllenmemişse vucudun bu yumurtayı dışarı atması gerekir. ...

Yorumlar ?

Kadınlar Neden Aldatır

Kadınlar Neden Aldatır?


Sanki siyaset çok bi tama'edilecek halde! Onun'çin gelin bu sıcak yaz gününde ciddi ve ağırbaşlı Türk büyüklerinin "...

Yorumlar ?

Kadmos

kadmos - yunan mitolojisinde bir kahraman. thebai krallarından biri. agenor ile telephassa ya da agriope'nin oğlu. zeus boğa şekline girerek kız kard...

Yorumlar ?

Kafir

kafir kime denir?

islam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, hz.peygamber’in, yüce allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususla...

1 Yorumlar

Kafiye

<forbiddenbforbidden>Kafiye (Uyak) Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> <forbiddeniforbidden>-Özet-<forbidden/forbiddeniforbidden> En az iki mısra ...

2 Yorumlar

Kafkas Cephesi

<forbiddenbforbidden>Önemi :<forbidden/forbiddenbforbidden> Dünya SavaşındaOmanlı torpraklarında açılan ilk cephedir.

Enver Paşa kumandasındaki Tü...

Yorumlar ?

Kaftan

kaftan: çoğu ipekli, uzun, süslü üst giysi. ...

Yorumlar ?

Kağıdın İcadı

Aslında insanlar MÖ 3500 yıllarında bile üzerine yazı yazabilecek çeşitli şeyler kullanıyorlardı. Kağıdın icadı sonraki devirlerde Çinlileri dünyanın...

Yorumlar ?

Kağnı

kağnı: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası "kağnıyı araba ile, kamyonet ile değiştiriyor." (e. i....

Yorumlar ?

Kahverengi Orman Toprakları

<forbiddenbforbidden>Kahverengi Orman Toprakları<forbidden/forbiddenbforbidden>

Karadeniz bölgemizde, Trakya kuzey batısında Istrancalarda, İç Bat...

Yorumlar ?

Kaide

kaide : bir sütunun oturduğu alt kısım. mermer kaide de denir.
...

Yorumlar ?

Kalabalık

<forbiddenbforbidden>Kalabalık (Yığın) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen,karşılıklı ilişkiler, birleşt...

Yorumlar ?

Kalafat

kalafat: aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı....

Yorumlar ?

Kaldırma Kuvveti

Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içer...

Yorumlar ?

Kaldırma Kuvvetinin Ölçülmesi

Eğer sağdaki deneyi etil alkol ile yapmış olsa idik Vbatan yani cismin suya girince değiştirdiği hacim miktarı , sudaki ile aynı olacaktı. Fakat kald...

Yorumlar ?

Kalemiye Sınıfı

<forbiddenbforbidden>Kalemiye (Ehl-i Kalem) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı idari ve mali bürokrasisini oluşturan gruptur. Kalemiyenin divan...

Yorumlar ?

Kalevala destanı

Elias Lönnrot'un 19. yüzyılda Fin halk hikayelerinden derleyip kaleme aldığı epik destanıdır. Finlilerin ulusal epik destanı olan Kalevala, aynı zama...

Yorumlar ?

Kalıcılık

Kalıcılık (Perennializm)
Bu ekol, eğitimin temel ilkelerinin değişmez ve daimî olduğunu
kabul eder. Devamlılığın değişmeden daha gerçek olduğu görü...

Yorumlar ?

Kalın Ünlüler

Dilin arkada ya da önde oluşuna göre ünlüleri kalın ünlü ve ince ünlü olmak üzere ikiye ayırırız.

<forbiddenbforbidden>1. Kalın Ünlüler :<forbidd...

Yorumlar ?

Kalipso

kalipso - (calypso) homeros'a göre, deniz perisi. atlas'ın kızı. odysseus peri calypso'nun adasına çıkar ve orada yedi yıl esir olarak yaşar. malta o...

Yorumlar ?

Kalıtım

Kalıtım ya da soyaçekim, çevre etkisiyle köklü olarak değişmeyen özelliklerin, anne ve babanın kromozomlarıyla bir kuşaktan ötekine geçmesidir.

Ka...

1 Yorumlar

Kalker

kalker (kireçtaşı) : deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan taştır.
...

Yorumlar ?

Kalkolitik

Kalkolitik (Bakır Çağı)
Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ M.Ö. 5000-3000 arasında yaşanmış bir tarih öncesi dönemdir. Bakır Çağı’nın bir diğe...

Yorumlar ?

Kallisto

kallisto - lykaon'un kızı. artemis'in arkadaşı.
...

Yorumlar ?

Kalori

Kalori : 1 g saf suyun sıcaklığını 14,5°C den 15,5°C ye artıran ısı miktarına <forbiddenbforbidden>kalori<forbidden/forbiddenbforbidden> denir.<forbi...

Yorumlar ?

Kalp krizi

Kalp krizi
Kalp krizi ya da enfarktüs; kalbin koroner arterlerinde gerçekleşen bir bozukluk sonrası meydana gelen yetersizlik sonucu şiddetli göğüs...

Yorumlar ?

Kalp Masajı

<forbiddenbforbidden>Kalp masajı:<forbidden/forbiddenbforbidden> Kalbi durmuş olan şahıslara en geç 5 dakika içinde kalp masajına başlanmalıdır. Daha...

Yorumlar ?

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıkları
Kalp ve damar hastalılarına, beslenme hataları, hava kirliliği, sağlıksız yaşam koşulları, şişmanlık ve düzensiz cinsel ...

Yorumlar ?

Kalvinizm

kalvinizm, gunumuz protestan dunyasinin ikinci ekolunu teskil eder. bir diger adi reforme hristiyanlik'tir. akimin kurucusu ve oncusu olan john civin...

Yorumlar ?

Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi

Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi (İyi Düşünceli Şehzade ile Kötü Düşünceli Şehzade): Burkancılığa ait bir menkıbenin hikâyesidir: İyi düşünceli şeh...

Yorumlar ?

Kambiyum

1-Birçok trakofil bitkilerin gövde ve kökünde meristem hücrelerden oluşan ve bölünerek sekonder ksilem ve sekonder floem tabakasını yapan tabakadır. ...

Yorumlar ?

Kamış

1. (isim, botanik) buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (phragmites australis) "bugünlerin birinde k...

1 Yorumlar

Kamu Sağlığı

Kamu sağlığı, Roma Antlaşması’na Maastricht Antlaşması ile eklenen Madde 129’da ele alınmaktadır. Yeni numaralandırma uyarınca ATA Madde ...

Yorumlar ?

Kamus'ul Alam

İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam...

Yorumlar ?

Kan ve doku analizleri

kan ve doku analizleri:
doğa ve fen bilimlerinin yöntemlerini arkeolojik belgelerle uygulanması bu belgelerde gizlenen bilgilerin açığa çıkartılmas...

Yorumlar ?

Kanıtlayıcı Anlatım

Kanıtlamak, bir düşünceye katılmama nedenini belirterek o düşünceden farklı olan bir düşünceyi ortaya koymak ve bu düşüncenin bir başkasınca kabul ed...

Yorumlar ?

Kanon

eşit aralıklarla ilerleyen ancak birlikte değil, art arda duyulan iki veya daha çok sesin birbirini sürekli taklit etmesiyle oluşan bütün....

Yorumlar ?

Kant

bakınız : Immanuel Kant...

Yorumlar ?

Kantat

kahramanlık ve din konularında yazılıp bestelenen şiir veya bu şiirin orkestra eşliğindeki tek veya çok sesli bestesi. ...

Yorumlar ?

Kaos

kaos nedir?

fizikte kaos, özel bir anlamı olan, günlük kullanımdaki anlamından farklı bir anlama sahip bir kelimedir. bir fizikçi için “kao...

Yorumlar ?

Kaotik

kaotik: kaos yapısı ihtiva eden, gösteren...

Yorumlar ?

Kapalı Hece

Bir hece sesli harfle biterse böyle hecelere açık hece, sessiz harfle biterse kapalı hece denir. Aşağıda size açık ve kapalı hece örnekleri verirsem ...

Yorumlar ?

Kapıkulu Askerleri

I. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kurularak (1362–1363) bu ocağın asker ihtiyacını karşılamak için pençik sistemi uygulanmıştır.

<forbiddenb...

Yorumlar ?

Kapitalizm

kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu ve kâr amaçlı kullanıldığı, malların üretim, dağıtım ve fiyatının arz talep mekanizmasıyl...

Yorumlar ?

Kaprolit

kaprolit: fosilleşmiş ilk insan dışkısı.
...

Yorumlar ?

Kaptan-ı Derya

<forbiddenbforbidden>Kaptan-ı Derya:<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren denizlerdeki bütün işlerin sorumlusu ve Don...

Yorumlar ?

Kar Fırtınası

Yağmur, dolu, kum ve toz fırtınaları gibi kar fırtınaları da, doğal ve yapay çevre ile bütün canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Kar fı...

1 Yorumlar

Kar Kristali

<forbiddenbforbidden>Kar Kristalinin Oluşumu ve Türleri<forbidden/forbiddenbforbidden>
Hava, artan su buharı ile superdoygun hale geldiğinde minik s...

Yorumlar ?

Kar kristali kaç köşelidir

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla...

Yorumlar ?

Kar Nasıl Oluşur

<forbiddenbforbidden>Kar Oluşumu (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden>
Kar yağarken bulut ile yer arasındaki hava sıcaksa bu kar taneleri yere düşen...

Yorumlar ?

Kar Neden Beyaz Renklidir

Bir elma kırmızı görünür, çünkü elma yüzeyi ışıktaki renklerin çoğunu yutar ve sadece kırmızı ışık gözümüze yansıyınca elma yüzeyini kırmızı olarak g...

Yorumlar ?

Kar Neden Yağar

<forbiddenbforbidden>Kar Oluşumu (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden>
Kar yağarken bulut ile yer arasındaki hava sıcaksa bu kar taneleri yere düşen...

Yorumlar ?

Kara Delik

<forbiddenbforbidden>Kara delik nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir yıldızın çekimsel içe (kendi üzerine) çökmesiyle oluşan kara delik türüne ...

Yorumlar ?

Kara kalem

Kara kalem
Yakılarak kömür haline getirilmiş söğüt ya da asma dallarından üretilebilir. Çok yönlü bir çizim malzemesidir, ancak kirli olabilir. Kur...

Yorumlar ?

Kara Kutunun İcadı

David Warren 1950′lerde bu fikirle ortaya çıktığında neredeyse kimseyi icadının faydasına inandıramamıştı.

1953′te Warren, Avusturalya...

Yorumlar ?

Kara Sisi

<forbiddenbforbidden>Kara Sisi (Radyasyon Sisi) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara sisleri sıcaklık terselmesinin görüldüğü yerlerde ve dönemlerde...

Yorumlar ?

Karabasan (Sleep Paralaysis)

Karabasan, Uyku felcidir. Derin uyku ve uyku uyuşukluğunun anormal bir şeklidir. İnsanlar, rüya gördükleri REM uykusu sırasında, göz ve solunum kasla...

Yorumlar ?

Karabasandan Nasıl Kurtulunur

1. Öncelikle bir hekime danışmalı..

2. Karabasan görmekten korktuğunuz gece, sırtüstü yatmamalı.

3. Yatağın üzerinde yada yerde ekmek kırıntısı...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesindeki Barajlar

<forbiddenbforbidden>Karadeniz Bölgesi'ndeki Barajlar (51)<forbidden/forbiddenbforbidden>
Alaca Barajı
Almus Barajı ve Hidroelektrik Santrali
A...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinin Doğal Bitki Örtüsü

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Her mevsimi yağışlı geçen ve sıcaklığın yeterli olduğu Karadeniz kıyı şeridinde gür ormanl...

1 Yorumlar

Karadeniz Halk Dansları

Karadeniz bölgesi halk danslarının 7/8lik olması durumu, buralara has bir özelliktir. Halk dansları çoğunlukla üç telli kemençeyle yürütülür. Yörenin...

Yorumlar ?

Karadeniz İklim Tipi

<forbiddenbforbidden>Karadeniz İklimi (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Nemli iklimler sınıfına giren Karadeniz ikliminde mevsim yağış görülür....

Yorumlar ?

Karadeniz İklimi

<forbiddenbforbidden>Karadeniz İklimi (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Nemli iklimler sınıfına giren Karadeniz ikliminde mevsim yağış görülür....

1 Yorumlar

Karadeniz iklimi dünyada hangi ülkelerde görülür

Karadeniz iklimi okyanussal yani ılıman iklim kuşağıdır ve dünyada batı rüzgârlarının etkisiyle ılıman kuşak karalarının batı ve çok daha seyrek olar...

Yorumlar ?

Karadeniz ve Kıyıları

<forbiddenbforbidden>Karadeniz Kıyılarının Genel Özellikleri : <forbidden/forbiddenbforbidden> Batıda Bulgaristan sınırından başlayıp doğuda Gürcista...

Yorumlar ?

Karadenizdeki Ormanı Oluşturan Etkenler

Kısaca iklim, yağmur, sıcaklık. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi yağışlı geçen ve sıcaklığın yeterli olduğu Karadeniz kıyı şeridinde gür ormanlar...

Yorumlar ?

Karadenize Dökülen Akarsular

Çoruh<forbiddenhforbiddenrforbidden>Mescit dağlarından doğar. En önemli kolları Doğu Anadolu’dan gelen Oltu ve Tortum çaylarıdır. Bu ırmağın v...

Yorumlar ?

Karagöz

Karagöz bir gölge oyunudur. Bu oyun tasvir denilen birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzeri...

Yorumlar ?

Karahanlı Metinleri

Karahanlı metinleri
Eski Türkçenin Karahanlı dönemine ait başlıca eserleri şunlardır:

· Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi): Yusuf Has Hâcib, 1069...

Yorumlar ?

Karakök Örnekleri

<forbiddenbforbidden>Karekök Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara kök matematiksel bir ifadedir. Bir sayının kök içine alınması demektir. Kare...

Yorumlar ?

Karakter

<forbiddenbforbidden>Karakter;<forbidden/forbiddenbforbidden> kişiye özgü davranışların bütünü olup, insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliği...

Yorumlar ?

Karakter Sıfatları

We use character adjectives to describe someone's personality. Adjectives can stand alone or collocate with nouns.

Karakter sıfatlarını bir kişini...

Yorumlar ?

Karamazov

karamazov kardeşler (dostoyevski)

küçük bir rus köyünde toprak sahibi olan fedor pavloviç dehşetli, esrarengiz ölümü, kısa sürede yalnız yaşadığı...

Yorumlar ?

Karamazov Kardeşler

KARAMAZOV KARDEŞLER (DOSTOYEVSKİ)

Küçük bir Rus köyünde toprak sahibi olan Fedor Pavloviç Karamazov'un dehşetli, esrarengiz ölümü, kısa sürede ya...

Yorumlar ?

Karanlık Çağ

İki ayrı karanlık çağ tanımı yapıldığını görüyoruz. Birincisi insanlığın <forbiddenbforbidden>ilk dönemi<forbidden/forbiddenbforbidden> için kullanıl...

Yorumlar ?

Karasal İklim

<forbiddenbforbidden>Türkiyede Karasal İklim<forbidden/forbiddenbforbidden>

Bu tip iklim özellikle denizel etkilerden uzakta yükseltinin fazla old...

Yorumlar ?

Karavela

karavela : osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen isim.
...

1 Yorumlar

Karavelli

asıl hikaye arasına katılan küçük, müstakil hikayeler. hikayelerin içinde manzum parça bulunmaz. ibret verici veya güldürücü niteliktedirler. genelli...

Yorumlar ?

Karayel

karayel: balkanlar’daki yüksek basınç ve basra körfezi’ndeki alçak basınç sonucu oluşur. kuzeybatıdan soğuk ve kuru olarak eser. kış mevs...

Yorumlar ?

Karbon Tetraklorür CCl4

Alm. Kohlentetrachlorid (n), Fr. Tetrachlorure (m) de carbone. İng. Carbon tetrachloride. Kimyâda formülü CCl4 olup, yoğun, renksiz, alev almayan, il...

Yorumlar ?

Karbonmonoksit

<forbiddenbforbidden>Karbonmonoksit (CO) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Daha çok katı, sıvı ve gaz yakıtlarının tam yanma olayının gerçekleşmemesi ...

Yorumlar ?

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş Kıskançlığı
Pelin Kuzugüdenli

Öfke, korku ve kaygı, kıskançlık, sevinç insanın doğası gereği hayatın her döneminde yaşanması doğal duygu...

1 Yorumlar

Kardinal

kardinal: papayi secen ve ona danismanlik eden 70 papazdan herbiri....

Yorumlar ?

Kardiyomiyopati

<forbiddenbforbidden>KARDİYOMİYOPATİ<forbidden/forbiddenbforbidden>

Kardiyomiyopati, kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğudur. Başlıc...

Yorumlar ?

Kare

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene <forbiddenbforbidden>kare<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Bütün kenarları ve aç...

Yorumlar ?

Kare Prizmanın Alanı

Bir kare prizmanın açılımını kareli zemine yerleştirelim.Yukarıdaki prizmanın alanı 10 birim karedir.ÖRNEK:Taban ayrıtı 7 cm ve yüksekliği 12 cm olan...

Yorumlar ?

Karekök Nasıl Bulunur

<forbiddenbforbidden>Karekök Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara kök matematiksel bir ifadedir. Bir sayının kök içine alınması demektir. Kare...

Yorumlar ?

Karekök Nedir

<forbiddenbforbidden>Karekök Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara kök matematiksel bir ifadedir. Bir sayının kök içine alınması demektir. Kare...

Yorumlar ?

Karekök Ortalama

<forbiddenbforbidden>Karekök Ortalama<forbidden/forbiddenbforbidden> (matematikte ingilizcesinden dolayı ('root mean square', kısaltması RMS ya da rm...

Yorumlar ?

Karekökün Kullanım Yerleri

Bir fonksiyonun RMS değeri çoğunlukla fizik ve elektrik mühendisliğinde kullanılır. Örneğin, <forbiddeniforbidden>R<forbidden/forbiddeniforbidden> di...

Yorumlar ?

Karenin Özellikleri

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene <forbiddenbforbidden>kare<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Bütün kenarları ve aç...

1 Yorumlar

Karesel Bölgenin Alanı


Dikdörtgensel Bölgenin Alanı:

Aşağıda verilen şeklin alanını bulalım.
Click here to view the original image of 691x174px and 15KB.
Üçgensel Bö...

Yorumlar ?

Kargı

kargı: silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mizrak. ...

Yorumlar ?

Karikatür

Bir kişinin bir şeyin ya da bir olayin tuhaf ve gülünç taraflarini meydana koyacak şekilde yapilan resim. Karikatürler, güdülen amaçlara göre, şaka e...

1 Yorumlar

Karikatür Tarihi

Bir kişinin bir şeyin ya da bir olayin tuhaf ve gülünç taraflarini meydana koyacak şekilde yapilan resim. Karikatürler, güdülen amaçlara göre, şaka e...

Yorumlar ?

Karını Aldatıyorsan Bunlara Dikkat

Karını Aldatıyorsan Bunlara Dikkat!


Karısını aldatan, aldatmayı düşünen ya da eşinin durumu farkedeceğinden korkup bu işten vazgeçen erkek ar...

Yorumlar ?

Karışım

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna <forbiddenbforbidd...

Yorumlar ?

Karışım Maddelere Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Çözeltiler
• Şekerli Su
• Tuzlu Su
• Asitli Su
• Bazlı Su
• Alkol –...

Yorumlar ?

Karışımlar

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna <forbiddenbforbidd...

2 Yorumlar

Karizma

karizma : grekçe charisma (lütuf, ihsan). dilimizde "önde gelen kişilerin büyüleyiciliği, etki gücüne sahip olması" anlamında kullanılmaktadır. tekli...

Yorumlar ?

Karlar kraliçesi

çok eski zamanlardan birinde kötü bir ruh vardı ve ruhların gerçekten en zararlısıydı. mutlu bir gününde, kaba ve kötü şeyleri iyi ve güzel yansıtan ...

Yorumlar ?

Karma Devlet

<forbiddenbforbidden>Karma Devletler : (Bileşik Devlet)<forbidden/forbiddenbforbidden> Birden fazla devletin kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir...

Yorumlar ?

Karnak tapinağı

karnak tapinağı

dunyada bugune kadar insa edilmis en buyuk ve en dikkate deger dini kompleks olan amon tapinagi,modern luksor kenti yakinlarinda k...

Yorumlar ?

Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir

<forbiddenbforbidden>Yolda Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir<forbidden/forbiddenbforbidden> Yola inmeden önce kaldırımın / banketin kenarında durunuz.
...

Yorumlar ?

Karşılaştırma Cümleleri

<forbiddenbforbidden>Karşılaştırma Cümleleri (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> İki kavram, nesne, eser, kişi arasında yapılan kıyaslamaya <forb...

1 Yorumlar

Karşılaştırma Cümlesi Örnekleri

* Adnan yaşça Ahmet'<forbiddenbforbidden>ten<forbidden/forbiddenbforbidden> büyük(tür).
* Yeni şiirler eski şiirlere <forbiddenbforbidden>göre<forbi...

Yorumlar ?

Karşıt Anlamlı Cümleler

KARŞIT ANLAMLI CÜMLELER

Anlam bakımından birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde konu genellikle aynı, faka...

Yorumlar ?

Karşıt-Tepki Oluşturma

<forbiddenbforbidden>Tersine çevirme (Reaction-formation) Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir konuya yönelik aynı anda hissedilen, birbiriyle ...

2 Yorumlar

Karşıtlık Bildiren Cümleler

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan kavram­ların bir arada kullanılmasıdır. Karşıtlıkta bir kişi ya da kavram ile ilgili aykırı kavra...

Yorumlar ?

Karstik Göller

Karstik Göller
Bu göller, kireç taşı ve alçı taşı gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda oluşur. Yurdumuzda, bu tür arazi/erin özellikle A...

Yorumlar ?

Karstik Platolar

<forbiddenbforbidden>Karstik Platolar<forbidden/forbiddenbforbidden>

Ülkemizde bu tip platoların tipik örneği Toros Dağlarının orta kesiminde yer ...

Yorumlar ?

Kartaca

antikçağa damgasını vurmuş semitik kökenli büyük ticaret imparatorluğu. o.d.ö 814 yılında kurulmuş, o.d.ö 146'da romalılar tarafından yıkılmıştır.

...

Yorumlar ?

Kartel

kartel: aynı malı üretenlerin arasında kârlılığın azalmaması için yapılan, tüzel kişiliklerin korunduğu anlaşma. aynı mal üzerinde üreticilerin tekel...

Yorumlar ?

Kartezyen

descartes'ın latince ismi olan renatius cartesius'tan türetilmiş sıfat. dekartçı, dekartsal (ay ay pek fena) gibi bir şey.

...

Yorumlar ?

Karum

karum: asurlular tarafından kurulan ticaret kolonilerine verilen ad....

Yorumlar ?

Karya

yunan mitolojisinde dionysos’un ceviz ağacına dönüştürdüğü lakonia’lı genç kız.: karya...

Yorumlar ?

Karyatid

karyatid: antik mimaride kadın heykeli biçiminde sütunlara verilen isim. taşıyıcı nitelikte ya da gömme sütun şeklindedirler.

...

Yorumlar ?

Karyatit

karyatit: antik mimaride kadın heykeli biçiminde sütunlara verilen isim. taşıyıcı nitelikte ya da gömme sütun şeklindedirler.

...

1 Yorumlar

Kas Çeşitleri

Kaslar kasılabilen, dolayısıyla da hareketleri sağlama özelliği olan yapılardır. Vücuda desteklik eder, hareketi sağlar, vücut ısısını meydana getiri...

Yorumlar ?

Kas Sistemi

Kaslar kasılabilen, dolayısıyla da hareketleri sağlama özelliği olan yapılardır. Vücuda desteklik eder, hareketi sağlar, vücut ısısını meydana getiri...

Yorumlar ?

Kaşgarlı Mahmud

<forbiddenbforbidden>Kaşgarlı Mahmud Doğumu:<forbidden/forbiddenbforbidden> 1008
<forbiddenbforbidden>Doğu Türkistan (Çin HC) Ölümü:<forbidden/forbi...

Yorumlar ?

Kaside

Kasideler, daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kas...

Yorumlar ?

Kaşık Oyunu

Kaşık Oyunu : Oyun denince kaşık oyunu akla gelir. Konya kaşık oyunu Orta Asya'dan Türkler tarafından getirilmiştir.

Kaşık oyunlarının figürleri ç...

Yorumlar ?

Kasırga

<forbiddenbforbidden>Kasırga Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden>
Büyük çaplı ve çok şiddetli Beufort ölçeğine göre saatte 75 milden fazla hızla v...

Yorumlar ?

Kasr-ı Şirin Antlaşması

Kasr-ı Şirin Antlaşması
Kasr-ı Şirin Antlaşması, IV. Murat'ın Bağdat'ı fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 1639'da imzalanan ve ...

Yorumlar ?

Kasri

kasri: zorla, cebren. ...

Yorumlar ?

Kassandra

kassandra - troya kralı priamos ile hekube'nin kızı. apollon, bu kıza aşık olmuş, ona kahinlik öğretmişti. truva savaşında kazanılan zaferden sonra a...

Yorumlar ?

Kast Sistemi

Kastlar
Kast biçimindeki tabakalaşma sisteminde eşitsizlik, tamamen kalıtımsaldır.
Hindistan'ın Hindu kastları, bu tabakalaşmanın tipik örneğidir.
...

Yorumlar ?

Kastor

kastor ile polydeukes - yunan mitolojisinde kahramanlar, dioskur'lar adını da almışlar. bir rivayete göre kastor tindaresus ile leda'nın, polydeukes ...

Yorumlar ?

Katabolizma

Katabolizma
Katabolizma, besin maddeleri niteliğinde olan uzun moleküllerin hücre içinde enzimlerin katalizörlüğünde parçalanarak, molekül bağların...

Yorumlar ?

Katakomp

katakomp: yeraltı mezarı, katakomplar, ilk hıristiyanların gizlice toplanıp ayin yaptıkları yerlerdi....

Yorumlar ?

Katedral

katedral: piskoposluk kilisesi. genellikle boyut açısından normal kiliselerden daha büyüktür.
...

1 Yorumlar

Katı Sıvı Gaz Maddeler

Doğada maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar.

1- KATI MADDELER
Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler deni...

Yorumlar ?

Katolik

Katolik, Katolik Kilisesi'ne bağlı olan ya da bu mezhepten olan kişi. Papa'nın otoritesini kabul etmiş olan Uniat Kiliseler'in mensupları.

Yunanca...

Yorumlar ?

Katolik kilisesi neden ortodoks dünyasını egemenliği altına almak istedi

Katolik kilisesi neden ortodoks dünyasını egemenliği altına almak istedi? Ve bu neden haçlı seferinin bir nedeni oldu?


Bu soru henüz cevap bekl...

Yorumlar ?

Katot

katot : indirgenmenin olduğu elektrottur.
...

Yorumlar ?

Katyon

katyon : elektrolitteki pozitif iyonlara denir....

3 Yorumlar

Kavela

kavela: ağaç gemilerin omurgalarında kullanılan kesik koni biçiminde ağaç çivi....

Yorumlar ?

Kavimler Göçü

M.Ö. III. yüzyıl ile IV. yüzyıl arasında Avrupa'yı istila eden, Akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı. Milad'ın ilk yüzyıllarında, Roma imparato...

Yorumlar ?

Kavimler Göçünün Romaya Etkisi

Roma siyasi kısaca bahsedersek; Roma M.Ö. 773 yılında Tibet Nehri üzerinde savunmaya elverişli bir tepede kurulan ve kısa zamanda gelişme kaydederek ...

Yorumlar ?

Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, v...

3 Yorumlar

Kavimler Göçünün Sonuçları

1)Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (395) Batı Roma 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkıldı.
2)Avrupa’nın etnik ya...

2 Yorumlar

Kavram

Kavram, nesnelerin zihnimizdeki tasarımıdır. Terim ise kavramların dil ile ifadesidir. Kavram bir nesneyi, terim ise kavramı gösterir. <forbiddenhfor...

Yorumlar ?

Kavram Haritası

Kavram haritası, insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme,öğretme stratejisidir. Bir kavram harita...

Yorumlar ?

Kavramsal Realizm

Kavram, bir şeyin, bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımına; soyut düşünme faaliyetinde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk dereces...

Yorumlar ?

Kavramsal Sanat

1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanmıştır. Fikir sanatı olarak da ge...

Yorumlar ?

Kaya mezarı

kaya mezarı: bir yamaçta kayaya oyulmuş bir oda ya da odalardan oluşan, çoğu kez bezemeli bir fasada sahip mezar tipi.
...

Yorumlar ?

Kayaç

kayaç, mineral topluluklara verilen ad. çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin çok sayıda birikmesinden meydana gelir.
...

Yorumlar ?

Kayaş

kayaş=hısım,akraba (uygurca)...

Yorumlar ?

Kaygı

kaygı; anxiety: nedeni açık olmayan korku veya bir temel ihtiyacın karşılanmaması durumunda meydana gelen endişe, korku; rahatsız edici ve gerginlik ...

Yorumlar ?

Kayın

1. kayıngillerin örnek bitkisi olan, 30-40 m boyunda, 2 m çapında, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve değerli olan bir orman ağacı (fagus o...

Yorumlar ?

Kayıp Sembol - Dan Brown (Özet-Karakterler)

Kitapları çıktığı anda Çok Satanlar listesine giren Dan Brown, 5.kitabı ile yine sürükleyici bir maceraya davet ediyor bizi.

Yüzyıllar boyunca sak...

Yorumlar ?

Kaymakam

tanım
kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.

görevler
kaymakam ...

Yorumlar ?

Kaynakça

Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların haz...

1 Yorumlar

Kaynakça Nasıl Hazırlanır

Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların haz...

Yorumlar ?

Kaynakça Nasıl Yazılır

Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların haz...

1 Yorumlar

Kaynakça ve Bibliyografya

<forbiddenbforbidden>Kaynakça<forbidden/forbiddenbforbidden>, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanıl...

Yorumlar ?

Kaynama

Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğunda, sıvının her yerinden gaz kabarcıklarının çıkması. Saf maddelerin kaynama noktası sabitt...

Yorumlar ?

Kaynama Erime ve Donma Noktalarını Bilmenin Günlük Hayatımızdaki Yararları

Kaynama, Erime ve Donma Noktalarını Bilmenin Günlük Hayatımızdaki Yararları Nelerdir ?
Cevap : Günlük hayatta;
1. suyu kaynattığımızda buharlaşıp ...

Yorumlar ?

Kaynama Noktası

Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğunda, sıvının her yerinden gaz kabarcıklarının çıkması. Saf maddelerin kaynama noktası sabitt...

Yorumlar ?

Kaynaştırma

Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeye, sesli harfle başlayan bir ek gelirse, iki seslinin ara...

Yorumlar ?

Kaynaştırma Harfleri

<forbiddenbforbidden>Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler) : (y,ş,s,n) <forbidden/forbiddenbforbidden>
Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan ya...

Yorumlar ?

Kayra

kayra: tanrının insanı koruyuculuğu ve esirgeyiciliği. hıristiyanlığın temel kavramı: tanrının insanı sevgi dolu düşünüşü için kullanılan kavram....

Yorumlar ?

Kazaskerler

<forbiddenbforbidden>Kazaskerler: (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden> I. Murat döneminde kurulmuş Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri...

Yorumlar ?

Kazaskerlerin Görevleri

<forbiddenbforbidden>Kazaskerler: (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden> I. Murat döneminde kurulmuş Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri...

Yorumlar ?

Kazi

kazi: önceden topografik haritasi çikarilmis ve sinirlari belirlenmis arkeolojik alanlarda,yetkili makamlardan alinacak izinle bilimsel sorumluluga s...

Yorumlar ?

Kedi Betimlemesi

“Küçük yüzü pek sevimli idi: Pırıldayan, genç, hemen hemen çocuk gözleri ve pembe burnunun ucu görünüyordu. Vücudu, ipek gibi, tertemiz, sıcacı...

Yorumlar ?

Kekeme

Kekemelik nedir?<forbiddenhforbiddenrforbidden>Konusmanin akiciliginda duyulabilen duraklama, birbirini takip eden uzun sureli tekrarlmalar
(Kloni)...

1 Yorumlar

Kekemelik

Kekemelik nedir ?
KEKEMELİK

Kekemelik, çocuklarda genellikle okul öncesi yaşlarda,konuşmaya başladıktan sonra ortaya çıkan bir uyum ve davranış ...

Yorumlar ?

Kelebeğin Başkalaşım Evreleri

Kelebeklerin (ve güveler) yaşam döngüsü 4 aşamadan oluşur. Dişi ile erkek kelebek çiftleştikten sonra;

1. Yumurta Dönemi (Egg)
Yaşam döngüsün ...

Yorumlar ?

Kelebek

Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir.
...

Yorumlar ?

Kelebek tanrıçası

psikhe
yunan mitolojisinde kuş ya da kelebek kanatlı güzel bir kız şeklinde tasvir edilen ruh. psikhe, eros (âşk) tarafından sevilmiştir. eros, psik...

Yorumlar ?

Kelebeklerin Yaşam Döngüsü

<forbiddenhforbidden1forbidden>Kelebeklerin Yaşam Döngüsü<forbidden/forbiddenhforbidden1forbidden>
Kelebeklerin (ve güveler) yaşam döngüsü 4 aşamad...

Yorumlar ?

Kelepir

değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey, okazyon...

Yorumlar ?

Kelime

Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (s...

Yorumlar ?

Kelime Çeşitleri

Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (s...

Yorumlar ?

Kelime Gurupları

KELİME GRUPLARI

Yan yana dizilen kelimeler, ya yargı bildirerek cümleyi, ya da varlık ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getir...

Yorumlar ?

Kelime Vurgusu

Kelime vurgusuKelimedeki hangi hecenin diğerlerinden daha şiddetli vurgu taşıdığını gösterir. Türkçede kelimelerin genellikle son hecesi vurguludur. ...

Yorumlar ?

Kelimede Anlam

<forbiddenbforbidden>KELİME BİLGİSİ
KELİME (SÖZCÜK)<forbidden/forbiddenbforbidden>
Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı ol...

2 Yorumlar

Kelimeler Arasındaki Anlam İlişkileri

1. EŞ ANLAMLI KELİMELER<forbiddenhforbiddenrforbidden>Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birb...

1 Yorumlar

Kelt müzik

kelt müziği ya da keltik müzik iskoçya, irlanda, galler, asturias vs. gibi bölgelerde yaygın olan geleneksel bir müzik türüdür. özellikle son yıllard...

Yorumlar ?

Kemal Tahir

Kemal Tahir ( 15.04.1910)- (21.04.1973)
Kemal Tahir (İsmail Kemalettin Demir) 15 Nisan 1910 tarihinde İstanbul’da doğdu. Deniz subayı olan ba...

1 Yorumlar

Keman

Keman dört telli yaylı bir çalgıdır. Viyola ve viyolonsel'in de bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Keman çalan m...

2 Yorumlar

Kemçik

kemçik: altçenesi çıkık, üstçenesi içeriye çökmüş gibi duran, dişleri üst üste gelmeyen (kimse).
...

Yorumlar ?

Kemençe

<forbiddenbforbidden>Kemençe Nedir ? (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Anadolu'nun kuzeydoğusunda kullanılan rebap ve keman ile akraba, bir yay...

Yorumlar ?

Kemik Çeşitleri

<forbiddenbforbidden>Kemik Yapısı ve Çeşitleri<forbidden/forbiddenbforbidden>
İnsan iskeletin! oluşturan kemikler, şekillerine göre dört grupta ince...

Yorumlar ?

Kemik Oluşumu

Kemik Oluşumu: Vücutta kemiğin bir kısmı bağ dokudan (kafatasının yassı kemikleri, yüz kemikleri, köprücük kemiğinin bir kısmı, bıngıldak kemiği, diş...

Yorumlar ?

Kemosfer

şemosfer de denir. atmosferin katmanlarından biridir. Ozon tabakasının üst sınırından başlayarak 80-90km. yüksekliğe kadar çıkar. Büyük ısı değişikli...

Yorumlar ?

Kemoterapi

Kemoterapi: İnsan vücuduna zarar vermeden, zararlı mikroorganizmaları veya kanser hücrelerini tahrip etmek için kullanılması manasına gelir.
...

Yorumlar ?

Kenan

kenan: vaadedilmis ülke, cennet anlamina gelen erkek ismi ...

1 Yorumlar

Kenar Deniz

Okyanus kıyılarında, okyanuslardan adalarla ayrılan denizlerdir. Detaylı bir tanım yapıcak olursak kıtaların kenarında bulunan, okyanuslardan eşikler...

Yorumlar ?

Kendi kronolojinizi nasıl hazırlarsınız

<forbiddenbforbidden>Kronoloji (Takvim Bilgisi):<forbidden/forbiddenbforbidden> Tarihi olayların zamanlarını belirleyip, oluş sırasını düzenler. İnsa...

Yorumlar ?

Kenger

» birleşikgillerden, yapraklari dikenli yaban bir bitki, eşek dikeni (cynara cardunculus)...

Yorumlar ?

Kengi

KENGİ; Kuyruk sokumu kemiği ve genelde tek bir kalçada oluşan kas sertleşmesidir ve bunun bildiğim tek tedavisi üzerine bastırılmasıdır yani bilen bi...

Yorumlar ?

Kentaur

kentaur - (kentavros) yunan mitolojisinden vücutlarının yarısı insan, yarısı at olan iri cüsseli yaratıklardır. iksion evlatları olarak bilinmişler. ...

Yorumlar ?

Kentauros

yunan mitolojisinde yarısı insan yarısı at olan yaratık. : kentauros...

Yorumlar ?

Kentlerimizin Başlıca Sorunları

Kentlere, kırsal bölgelerden çok fazla göç meydana gelmektedir. Bazı kentler göçlerin etkisi ile çok hızlı büyümektedir. Bu da kentlerde birçok sorun...

Yorumlar ?

Keops

kahire´de bulunan keops piramitinin 12 ton agirliginda, ikibucuk milyon kat bloktan olustugunu,
günde on blok yerlestirilmesi halinde yapiminin 664...

Yorumlar ?

Kerberos

kerberos - (tserber) yunan mitolojisine göre, yeraltı ölüler diyarının kapısını bekleyen korkunç köpek. üç başlı cehennem köpeği kerberos, yeraltına ...

Yorumlar ?

Kerem

kerem: asalet, asillik, soyluluk, cömertlik, el açıklığı, lütuf, bağış. ...

Yorumlar ?

Kerevet

kerevet: üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir...

Yorumlar ?

Kerkides

kerkides : antik yunan tiyatro yapisinda seyir yerini dikine kesen basamakli yol.
...

Yorumlar ?

Kerteriz Alarak Yön Bulma

Doğada gidilecek yön için belirli cisim (zirve,kayalık,ağaç,k ulübe) ve işaretleri hedef alıp yürümeye kerteriz denir. en basit ve güvenilir yön bulm...

Yorumlar ?

Kervansaray

<forbiddenbforbidden>Kervansaray Nedir (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> İşlek ticaret yollan üzerinde, kervanların konaklamaları ve her türlü ...

2 Yorumlar

Kesik

halk edebiyatımızda hece sayısı 7 ve 8 olan şiirlerin genel adı....

1 Yorumlar

Kesinlik Zarfı Örnekleri

Bulundukları cümleye kesinlik anlamı katarlar. Mesela; “elbet, elbette, asla, mutlaka, hiç mi hiç, ne olursa olsun, kuşkusuz, hiç kuşkusuz...&#...

Yorumlar ?

Kesinlik Zarfları

Bulundukları cümleye kesinlik anlamı katarlar. Mesela; “elbet, elbette, asla, mutlaka, hiç mi hiç, ne olursa olsun, kuşkusuz, hiç kuşkusuz...&#...

Yorumlar ?

Kesir

Eş parçalara bölünmüş bir bütünün,eş parçalarından birini veya birkaçını ifade eden sayılara <forbiddenbforbidden>kesir<forbidden/forbiddenbforbidden...

Yorumlar ?

Kesir Çesitleri

<forbiddenbforbidden>1)KESİR ÇEŞİTLERİ
a) Basit Kesir<forbidden/forbiddenbforbidden>
Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.
<fo...

Yorumlar ?

Kesir Sayı Sıfatları

İsimlerin, bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır.

<forbiddenbforbidden>Örnek :<forbidden/forbiddenbforbidden> Yüzde bir ihtimal, yarım ...

Yorumlar ?

Kesir Verilen Sayının Bütününü Bulma

Kesir verilen sayının bütününü nasıl bulunur ?

...

Yorumlar ?

Kesirlerde Genişletme ve Sadeleştirme Örnekleri

Kesirleri Sadeleştirme
Herhangi bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısına bölünürse, kesrin değeri değişmez.Kesir sadeleştirilmiş olur.

Kesir...

Yorumlar ?

Kesirlerde Toplama

Paydaları Eşit Olan Kesirleri Toplama


Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri Toplama
...

Yorumlar ?

Kesirleri Çevirme

Bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirme<forbiddenhforbiddenrforbidden> Bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirirken pay paydaya bölünür. ...

Yorumlar ?

Kesirleri Genişletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydası aynı sayma sayısı ile çarpılırsa; kesrin değeri değişmez. Kesir genişletilmiş olur.

• Bir kesir ile geni...

Yorumlar ?

Kesirleri Karşılaştırma

Kesirleri Karşılaştırma


Paydası Eşit Olan Kesirleri Sıralama


Paydaları Eşit Olan Kesirleri Sıralama


Pay ve Paydaları Eşit Olamayan Kes...

Yorumlar ?

Kesirleri Küçükten Büyüğe Sıralama

Payları Aynı Olan Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama<forbiddenhforbiddenrforbidden> Payları aynı olan kesirleri sıralarken paydası küçük olan kesir e...

Yorumlar ?

Kesirleri Sadeleştirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısına bölünürse, kesrin değeri değişmez.Kesir sadeleştirilmiş olur.

<forbiddenbforbidden>Örn:<for...

Yorumlar ?

Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme

<forbiddenbforbidden>2)KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME
Örn10:<forbidden/forbiddenbforbidden> kesirlerini sayı doğrusunda gösterelim;

Sayı doğr...

Yorumlar ?

Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme

Basit kesirleri sayı doğrultusunda gösterme<forbiddenhforbiddenrforbidden> Basit kesirleri sıralarken sayı doğrusu bir bütün içinde ( 0 – 1 ara...

1 Yorumlar

Kesirleri Şekil Üzerinde Gösterme

Bu bölümde kesirleri şekil üzerinde göstermeyi öğreneceğiz. Önce basit kesirleri şekil üzerinde gösterelim. <forbiddenhforbiddenrforbidden>1. Basit K...

Yorumlar ?

Keşiş

keşiş: hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip. (keşiş hayatı sürmek)...

Yorumlar ?

Keşişleme

keşişleme (samyeli): 30° enlemi çevresindeki dinamik yüksek basıncın etkisi sonucu oluşur. suriye çölü’nden güneydoğu anadolu’ya doğru es...

Yorumlar ?

Ket Vurma (İnhibition)

Kısıtlama ,ket vurma (İnhibition): Kişilerin üst ve altbenlikleri arasındaki iç çatışmalarını azalmak için , kendi düşünce, duygulanım, davranış içer...

Yorumlar ?

Keten

Keten
Tuvallerin çoğunun ana malzemesi olan kumaş, keten bitkisinin liflerinden elde edilir. Keten lifi en eski tekstil malzemelerindendir. Keten b...

Yorumlar ?

Keto

keto - (kete) denizin kızı. öz kardeşi olan phorkys ile evlenmiş ve bu evlilikten gree'ler, gorgon'lar ve hesperid'ler doğmuştur.
...

Yorumlar ?

Keygen

keygen: serial sistemini çözerek serial üretebilen küçük programcık.

serial: programları satın aldığınızda size bir numara verilir. bu sayede prog...

Yorumlar ?

Keyks

keyks - halkyone'nin kocası. eosphoros'un oğlu. keyk, bir deniz kazasında öldüğünde karısı halkyone, kocasının yokluğuna dayanamadı. o da kendisini k...

Yorumlar ?

Khaos

khaos - antik evrim bilimine göre her şeyden, tanrılardan ve canlılardan önce var olan sonsuz boşluk. yunan mitolojisinde khaos aslında tamamen bir b...

1 Yorumlar

Khepri

eski mısırcada bok böceği (tesbih böceği) anlamına gelirdi. bok böcekleri "yaşam" ı ve "yeni doğan gün" ü temsil ederlerdi ve kutsal kabul edilirlerd...

Yorumlar ?

Khimaira

khimaira - yunan mitolojisinde bir canavar. haykırdığında ağzından alevler çıkarır.
...

Yorumlar ?

Khnum

khnum

koç başlı insan olarak görünürdü. antinoe ve elefantin’de tapılıyordu. çömlekçi çarkında insanlara şekil veren, yaratıcı tanrılardan b...

Yorumlar ?

Khons

khons (chons)

teb’in büyük triadlarının 3. üyesi (ailesi amen ve mut’la). khons, ay tanrısıydı. onun hakkında en çok bilinen hikâye th...

Yorumlar ?

Ki Eki

Daima sözcüklere bitişik yazılır. <forbiddenbforbidden>"Kiminki?"<forbidden/forbiddenbforbidden> ve <forbiddenbforbidden>"hangi?"<forbidden/forbidden...

Yorumlar ?

Ki eki ve Ki bağlacı

Bağlaç olan "ki" kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.
Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak ku...

Yorumlar ?

Kibritçi Kız

Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı y...

2 Yorumlar

Kiel Kanalı

Kiel Kanalı
Baltık Denizinde ulaşım açısından önem taşır. Kuzey Denizinde Elbe Irmağı ağzındaki Brünsbüttelkoog’dan, doğuda Baltık Denizi kıyı...

Yorumlar ?

Kifayet

kifayet (A.) [ 1 [ کفایت .yeterli olma. 2.yararlılık.
kifayetsizlik (A.-T.) yetersizlik....

Yorumlar ?

Kilikya

Kilikya Bölgesi
Dağlık Kilikya olarak adlandırılan ve Side’nin doğusunda kalan bölge, deniz korsanlığı ve soygunculuk için uygun bir yerdi.
...

Yorumlar ?

Kılış Eylemi

<forbiddenbforbidden>İş ve Kılış Eylemleri :<forbidden/forbiddenbforbidden> Öznenin kendi iradesiyle bir nesne üzerinde gerçekleşen ve bu eylemden ne...

Yorumlar ?

Kilise

Kilise kelimesi Hıristiyanlıkta <forbiddenbforbidden>2<forbidden/forbiddenbforbidden> farklı anlamda kullanılır:
<forbiddenbforbidden>Kilise (bina):...

Yorumlar ?

Kilitlenme (Blocking)

Kilitlenme (Blocking): Geçici olarak düşüncenin ya da konuşmanın , bazen de duygusal görünümün ve dürtülerin de bir anda,istemdışı olarak kesilmesi h...

Yorumlar ?

Kilogram

Kilogram (sembolü kg) Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI, Fransızca Le Système International d’Unités 'den kısaltma) kütlenin temel birimidi...

Yorumlar ?

Kilometre

Kilometre: Metrenin 1000 katı uzunluğundaki uzunluk ölçme birimidir.Kısaca km ile gösterilir.
1 km = 1000 m1 km = 10 hm1 km = 100 dam
Uzunluk ölçül...

Yorumlar ?

Kilometrekare

Bir kenarı 1.000 metre olan bir karenin alanına kilometrekare denir. Bir kilometrekare içinde 100 hektometrekare, 10.000 dekametrekare, 1.000.000 met...

Yorumlar ?

Kiltaşı

kiltaşı (şist) : çapı 2 mikrondan daha küçük olan ve kil adı verilen tanelerin yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir taştır.
...

Yorumlar ?

Kimlik

kimlik: çocuğun sosyalleşirken anne ve babadan ayrılıp, toplumda yer edinirken gelişen benliğidir. toplum o anki yer ve zamanında o kişiye farklı kim...

1 Yorumlar

Kimlik Topluma Ne Kazandırır

Yaşadığımız evren de birey-toplum ilişkisi her çağda farklı olay gelmiştir,Bireyin ve dolayısıyla toplumun değişebilirliği,bu ilişkiyi canlı tutmakta...

Yorumlar ?

Kimya

<forbiddenbforbidden>Kimya Nedir ? (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Maddenin özelliklerini, yapisini, ayri ayri maddeler arasindaki ilgi ve de...

Yorumlar ?

Kimyanın Önemi

Kimyanın İnsan Hayatı Üzerindeki Önemi Maddeyi oluşturan atomları,bunlardan oluşan bileşimleri ve bu bileşimlerin yapısını inceleyen ve bu maddelerin...

Yorumlar ?

Kimyasal Değişim

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine <forbiddenbforbidden>kimyasal olay<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Kimyasal ol...

1 Yorumlar

Kimyasal Değişim Özellikleri

1. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelerdir.
2. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır.
3. Kimyasal değiş...

Yorumlar ?

Kimyasal Erozyon

Karbondioksitli suların bazı kayaları eritmesi (kalker) bazılarının da minerallerinin bileşimini değiştirmesi (feldispatların kaolene dönüşmesi) ile ...

Yorumlar ?

Kimyasal Olay

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine <forbiddenbforbidden>kimyasal olay<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Kimyasal ol...

Yorumlar ?

Kimyasal Reaksiyon

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine <forbiddenbforbidden>kimyasal olay<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Kimyasal ol...

1 Yorumlar

Kimyasal Savaş Maddeleri Tehlikesi İkazı (Alarm)

Kimyasal Savaş Maddeleri Tehlikesi İkazı (Alarm)
Saldırının kimyasal silahlarla yapılması halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduğu gibi 3 dakika ...

Yorumlar ?

Kimyasal Tepkimelerde Verim

Kimyasal tepkimelerde çoğu kez beklenen miktarda ürün elde edilemez. Elde edilen miktarın tepkime denkleminden beklenen miktarına oranına verim denir...

Yorumlar ?

Kinaye

<forbiddenbforbidden>Kinaye (Değinmece/Alegori) Tanımları :<forbidden/forbiddenbforbidden>
<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> B...

Yorumlar ?

Kinaye Örnekleri

<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> " Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. "
<forbiddenbforbidden>Gerçek Anlam:<forbidden/forbiddenb...

Yorumlar ?

Kinayeli Anlatım

KİNAYELİ ANLATIM:

Cümlede ifade edilen düşüncenin, genellikle alaycı biçimde, tersini kasteden anlatım biçimidir.

Takımımız bu haftaki maçınd...

Yorumlar ?

Kinisizm

kinisizm
antisthenes ile diogenes’in oluşturdukları sokratesçi öğreti...

sokrates’in öğrencisi atinalı antisthenes, bir hayli yaşlan...

Yorumlar ?

Kır nüfusu neden azalmıştır

1. Hızlı nüfus artışı,
2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,
3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme...

Yorumlar ?

Kırağı

<forbiddenbforbidden>Kırağı Nedir ? (Tanım 1) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Soğuyan zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olm...

Yorumlar ?

Kırağı Nasıl Oluşur

<forbiddenbforbidden>Kırağı Nedir ? (Tanım 1) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Soğuyan zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olm...

Yorumlar ?

Kiralık Konak

<forbiddenbforbidden>KİTABIN ADI :<forbidden/forbiddenbforbidden> KİRALIK KONAK
<forbiddenbforbidden>KİTABIN YAZARI :<forbidden/forbiddenbforbidden>...

Yorumlar ?

Kiralık Konak ve Çakırcalı Efe Karşılaştırması

“Kiralik Konak”ta Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kaşaktaki görüş ayrılığı, “Hüküm Gecesi” nde ...

Yorumlar ?

Kiralık Konak ve Madame Bovary Romanlarının Karşılaştırması

Kiralık Konak ve Madame Bovary Romanlarının Karşılaştırması

YAZARLAR:

Gustave Flaubert:
1821 de doğmuş ve 1880′de Croisset’de ölmü...

Yorumlar ?

Kırç

kırç : aşırı soğumuş su taneciklerinden oluşan bir sis uzun süre yerde kaldığında, su taneciklerinin soğuk cisimlere çarparak buz haline geçmesidir....

Yorumlar ?

Kiri-Jolith

Kiri-Jolith
Adaletin Kılıcı
Kiri-Jolith zafer, şeref, itaat, adalet ve adaletli savaşımın tanrısıdır. Solamniya Şövalyeleri arasındaki Kılıç Tarika...

Yorumlar ?

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı
Kırım Savaşı, 1853-1856 yılları arasındaki Osmanlı-Rus Savaşıdır. İngiltere, Fransa ve Piyemote-Sardinya’nın Osmanlı tarafında s...

Yorumlar ?

Kirke

kirke - yunan mitolojisinde büyücü kadın. helios (güneş) ile okeanos'un kızı olan deniz perisi perseis'in kızı. aeetes, pasiphae'in kardeşi. homeros'...

1 Yorumlar

Kırklar Cemi

CEM NEDİR?
Sözcük anlamı olarak, birleşme, birlik olma, bir araya gelme demektir. Alevi inancında , ibadet için cem olma, bir araya gelmeden yola ç...

Yorumlar ?

Kırmızı İkaz (Alarm)

Kırmızı İkaz (ALARM)
Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.
...

Yorumlar ?

Kırna

kırna evlerin damlarında veya harmanda en az dörder kişilik iki gurup halinde oynanır. amaç karşı gurupta öne çıkan bir kişiyi yakalayıp vurmak.
...

Yorumlar ?

Kış

Kış Mevsimi<forbiddenhforbiddenrforbidden>Kış, 4 mevsimden biridir. Kuzey yarı küre için Aralık , Ocak, Şubat, aylarından oluşur. Bu mevsim mevsimler...

Yorumlar ?

Kış Mevsimi

Kış Mevsimi<forbiddenhforbiddenrforbidden>Kış, 4 mevsimden biridir. Kuzey yarı küre için Aralık , Ocak, Şubat, aylarından oluşur. Bu mevsim mevsimler...

Yorumlar ?

Kış Saati

Ekimin son haftasından Martın son haftasına kadar kış saati (geri saat) uygulamasında 2. saat diliminde yer alan 30° D meridyeninin yerel saati ortak...

Yorumlar ?

Kısa Kısa Romantizm

1. Fransa’da 1830 yıllarında klasizme tepki olarak doğmuştur.
2. Klasik edebiyatın kural ve şekilleri bırakılır.
3. Konular eski Yunan ve L...

Yorumlar ?

Kısaltma

Kısaltma (Özet ); bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilme...

Yorumlar ?

Kısaltmalara Neden İhtiyaç Duyulmuştur

<forbiddenbforbidden>Soru:<forbidden/forbiddenbforbidden> kısaltmalara neden ihtiyaç duyulmuştur
<forbiddenbforbidden>Cevap:<forbidden/forbiddenbfor...

Yorumlar ?

Kısaltmaların Yazımı

Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. Yapıla...

Yorumlar ?

Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğüne, dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder. Bu hak, kişinin yaşamasını ve vücut bütünlüğün...

Yorumlar ?

Kişi Hakları

1. Yaşama hakkı,
2. Kişi dokunulmazlığı,
3. Kişi hürriyeti ve güvenliği
4. Özel hayatın gizliliği ve korunması
5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
...

Yorumlar ?

Kişi ve Toplum

Kişi ve TOPLUM

Sosyolojinin en soyut düzeydeki kavramsal inşalarından biri olarak toplum kavramı, sosyal davranış örüntülerinin dayanmış oldu...

Yorumlar ?

Kişi Zamirleri

<forbiddenbforbidden>Şahıs (Kişi) Zamirleri [Özet] :<forbidden/forbiddenbforbidden> Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde altı şahıs ...

1 Yorumlar

Kişiliğin Katmanları

Kişilik, birbirlerini tamamlayıcı biçimde işlev gören farklı katmanlardan oluşmuş bir bütündür. Bu katmanlar aşağıdan yukarıya doğru şöyle sıralanabi...

Yorumlar ?

(1) 2 »


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» resimleri

  Puanı : 4.1 / 10 | Oy : 46 kişi | Toplam : 190

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
» Dış Bağlantılar
Bi soru sor
İletişim