Anasayfa > Sözlük > K Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 565 adet terim bulunmaktadır.

Çoğrafi Keşifler

COĞRAFİ KEŞİFLER ve SONUÇLARI

Ortaçağın sonuna kadar Avrupalılar, dünyanın pek az yerini tanıyorlardı. Coğrafya bilgisinin artması ve gemicilikte...

Yorumlar ?

Kaba Taş Çağı

KABA TAŞ ÇAĞI

İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak için doğ...

Yorumlar ?

Kabala

Kabala, Yaratılışın yapısını ve bu nedenle dünyanın ortaya çıkmasının ve biz insanların yaratılan bu dünyanın içinde yer almamızın nedenlerini, bu dü...

Yorumlar ?

Kabare

kabare : bu tür tiyatro her çesit güncel sorunu ve özellikle siyasal ve toplumsal konulari ince bir alayla,igneleyici,yerici,taslayici bir tutumla el...

Yorumlar ?

Kabare tiyatrosu

kabare tiyatrosu: daha çok güncel siyasal konuları, toplumsal ve kültürel gündelik yaşamdaki yozlukları, acı, iğneleyici bir dille, sivri bir biçimde...

Yorumlar ?

Kabile

kabile: elman service’nin tanımına göre, bahçe tarımı ya da çobanlık gibi yoğun olmayan besin üretimiyle uğraşan, merkezî bir yönetimi ve yatay...

Yorumlar ?

Kabul

<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> isim Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
"Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilme...

Yorumlar ?

Kaç Haçlı Seferi Yapılmıştır

8 kez haçlı seferi yapılmıştır.

Birinci Haçlı Seferi (1096-1099)
Papaz Pierre L’Ermite ve şövalye Yoksul Gautier öncülüğünde İstanbul̵...

Yorumlar ?

Kadavra

kadavra: tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu....

Yorumlar ?

Kadem

kadem:
1- ayak, adım
2- 30.5 cm uzunluğundaki eski bir ölçü birimi.
...

Yorumlar ?

Kadı

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı İmparatorluğu'nda, kazaî ve adlî yetkisi olan kimse. Bugünkü yargıç ve savcıların ...

Yorumlar ?

Kadıasker

<forbiddenbforbidden>Kazaskerler: (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden> I. Murat döneminde kurulmuş Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri...

Yorumlar ?

Kadın ve narsizm

Kadın ve Narsizm

Kadını sadece süs ve renk olarak değerlendiren bir görüş erkek narsizminin bir sonucu muydu?

Darwin, Descent of Man isimli kit...

Yorumlar ?

Kadının Toplumsal Hareketliliği

Çağımızda kadın da geniş bir toplumsal hareketliliğe tâbi olmaktadır. Hareketlilik tiplerinin belirlenmesinde topplumsallaşmanın önemi, ayrıca çağdaş...

Yorumlar ?

Kadınlar neden adet kanaması görürler

Cevap:
Hamile kalabilmeleri için vucudları yumurta üretir ve bu yumurta gebe kalmak içimn döllenmemişse vucudun bu yumurtayı dışarı atması gerekir. ...

Yorumlar ?

Kadınlar Neden Aldatır

Kadınlar Neden Aldatır?


Sanki siyaset çok bi tama'edilecek halde! Onun'çin gelin bu sıcak yaz gününde ciddi ve ağırbaşlı Türk büyüklerinin "...

Yorumlar ?

Kadmos

kadmos - yunan mitolojisinde bir kahraman. thebai krallarından biri. agenor ile telephassa ya da agriope'nin oğlu. zeus boğa şekline girerek kız kard...

Yorumlar ?

Kafir

kafir kime denir?

islam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, hz.peygamber’in, yüce allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususla...

1 Yorumlar

Kafiye

<forbiddenbforbidden>Kafiye (Uyak) Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> <forbiddeniforbidden>-Özet-<forbidden/forbiddeniforbidden> En az iki mısra ...

2 Yorumlar

Kafkas Cephenin Açılma Nedenleri

1. İttihatçıların Orta Asya’daki Türkleri birleştirme ve Hindistan’a kadar toprakları genişletme isteği.
2. Almanların Bakû petrollerini ele geçirme...

Yorumlar ?

Kafkas Cephesi

<forbiddenbforbidden>Önemi :<forbidden/forbiddenbforbidden> Dünya SavaşındaOmanlı torpraklarında açılan ilk cephedir.

Enver Paşa kumandasındaki Tü...

Yorumlar ?

Kaftan

kaftan: çoğu ipekli, uzun, süslü üst giysi. ...

Yorumlar ?

Kağıdın İcadı

Aslında insanlar MÖ 3500 yıllarında bile üzerine yazı yazabilecek çeşitli şeyler kullanıyorlardı. Kağıdın icadı sonraki devirlerde Çinlileri dünyanın...

Yorumlar ?

Kağnı

kağnı: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası "kağnıyı araba ile, kamyonet ile değiştiriyor." (e. i....

Yorumlar ?

Kahverengi Orman Toprakları

<forbiddenbforbidden>Kahverengi Orman Toprakları<forbidden/forbiddenbforbidden>

Karadeniz bölgemizde, Trakya kuzey batısında Istrancalarda, İç Bat...

Yorumlar ?

Kaide

kaide : bir sütunun oturduğu alt kısım. mermer kaide de denir.
...

Yorumlar ?

Kalabalık

<forbiddenbforbidden>Kalabalık (Yığın) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen,karşılıklı ilişkiler, birleşt...

Yorumlar ?

Kalafat

kalafat: aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı....

Yorumlar ?

Kaldırma Kuvveti

Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içer...

Yorumlar ?

Kaldırma Kuvvetinin Ölçülmesi

Eğer sağdaki deneyi etil alkol ile yapmış olsa idik Vbatan yani cismin suya girince değiştirdiği hacim miktarı , sudaki ile aynı olacaktı. Fakat kald...

Yorumlar ?

Kalemiye Sınıfı

<forbiddenbforbidden>Kalemiye (Ehl-i Kalem) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı idari ve mali bürokrasisini oluşturan gruptur. Kalemiyenin divan...

Yorumlar ?

Kalevala destanı

Elias Lönnrot'un 19. yüzyılda Fin halk hikayelerinden derleyip kaleme aldığı epik destanıdır. Finlilerin ulusal epik destanı olan Kalevala, aynı zama...

Yorumlar ?

Kalıcılık

Kalıcılık (Perennializm)
Bu ekol, eğitimin temel ilkelerinin değişmez ve daimî olduğunu
kabul eder. Devamlılığın değişmeden daha gerçek olduğu görü...

Yorumlar ?

Kalın Ünlüler

Dilin arkada ya da önde oluşuna göre ünlüleri kalın ünlü ve ince ünlü olmak üzere ikiye ayırırız.

<forbiddenbforbidden>1. Kalın Ünlüler :<forbidd...

Yorumlar ?

Kalipso

kalipso - (calypso) homeros'a göre, deniz perisi. atlas'ın kızı. odysseus peri calypso'nun adasına çıkar ve orada yedi yıl esir olarak yaşar. malta o...

Yorumlar ?

Kalıtım

Kalıtım ya da soyaçekim, çevre etkisiyle köklü olarak değişmeyen özelliklerin, anne ve babanın kromozomlarıyla bir kuşaktan ötekine geçmesidir.

Ka...

1 Yorumlar

Kalker

kalker (kireçtaşı) : deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan taştır.
...

Yorumlar ?

Kalkolitik

Kalkolitik (Bakır Çağı)
Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ M.Ö. 5000-3000 arasında yaşanmış bir tarih öncesi dönemdir. Bakır Çağı’nın bir diğe...

Yorumlar ?

Kallisto

kallisto - lykaon'un kızı. artemis'in arkadaşı.
...

Yorumlar ?

Kalori

Kalori : 1 g saf suyun sıcaklığını 14,5°C den 15,5°C ye artıran ısı miktarına <forbiddenbforbidden>kalori<forbidden/forbiddenbforbidden> denir.<forbi...

Yorumlar ?

Kalp krizi

Kalp krizi
Kalp krizi ya da enfarktüs; kalbin koroner arterlerinde gerçekleşen bir bozukluk sonrası meydana gelen yetersizlik sonucu şiddetli göğüs...

Yorumlar ?

Kalp Masajı

<forbiddenbforbidden>Kalp masajı:<forbidden/forbiddenbforbidden> Kalbi durmuş olan şahıslara en geç 5 dakika içinde kalp masajına başlanmalıdır. Daha...

Yorumlar ?

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıkları
Kalp ve damar hastalılarına, beslenme hataları, hava kirliliği, sağlıksız yaşam koşulları, şişmanlık ve düzensiz cinsel ...

Yorumlar ?

Kalvinizm

kalvinizm, gunumuz protestan dunyasinin ikinci ekolunu teskil eder. bir diger adi reforme hristiyanlik'tir. akimin kurucusu ve oncusu olan john civin...

Yorumlar ?

Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi

Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi (İyi Düşünceli Şehzade ile Kötü Düşünceli Şehzade): Burkancılığa ait bir menkıbenin hikâyesidir: İyi düşünceli şeh...

Yorumlar ?

Kambiyum

1-Birçok trakofil bitkilerin gövde ve kökünde meristem hücrelerden oluşan ve bölünerek sekonder ksilem ve sekonder floem tabakasını yapan tabakadır. ...

Yorumlar ?

Kamış

1. (isim, botanik) buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (phragmites australis) "bugünlerin birinde k...

1 Yorumlar

Kamu Sağlığı

Kamu sağlığı, Roma Antlaşması’na Maastricht Antlaşması ile eklenen Madde 129’da ele alınmaktadır. Yeni numaralandırma uyarınca ATA Madde ...

Yorumlar ?

Kamus'ul Alam

İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam...

Yorumlar ?

Kan ve doku analizleri

kan ve doku analizleri:
doğa ve fen bilimlerinin yöntemlerini arkeolojik belgelerle uygulanması bu belgelerde gizlenen bilgilerin açığa çıkartılmas...

Yorumlar ?

(1) 2 3 4 ... 12 »


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» resimleri

  Puanı : 4.0 / 10 | Oy : 48 kişi | Toplam : 192

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Bi soru sor
İletişim