Anasayfa > Sözlük > K Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 590 adet terim bulunmaktadır.

Çoğrafi Keşifler

COĞRAFİ KEŞİFLER ve SONUÇLARI

Ortaçağın sonuna kadar Avrupalılar, dünyanın pek az yerini tanıyorlardı. Coğrafya bilgisinin artması ve gemicilikte...

Yorumlar ?

Kaba Taş Çağı

KABA TAŞ ÇAĞI

İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak için doğ...

Yorumlar ?

Kabala

Kabala, Yaratılışın yapısını ve bu nedenle dünyanın ortaya çıkmasının ve biz insanların yaratılan bu dünyanın içinde yer almamızın nedenlerini, bu dü...

Yorumlar ?

Kabare

kabare : bu tür tiyatro her çesit güncel sorunu ve özellikle siyasal ve toplumsal konulari ince bir alayla,igneleyici,yerici,taslayici bir tutumla el...

Yorumlar ?

Kabare tiyatrosu

kabare tiyatrosu: daha çok güncel siyasal konuları, toplumsal ve kültürel gündelik yaşamdaki yozlukları, acı, iğneleyici bir dille, sivri bir biçimde...

Yorumlar ?

Kabile

kabile: elman service’nin tanımına göre, bahçe tarımı ya da çobanlık gibi yoğun olmayan besin üretimiyle uğraşan, merkezî bir yönetimi ve yatay...

Yorumlar ?

Kabul

<forbiddenbforbidden>1.<forbidden/forbiddenbforbidden> isim Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
"Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilme...

Yorumlar ?

Kaç Haçlı Seferi Yapılmıştır

8 kez haçlı seferi yapılmıştır.

Birinci Haçlı Seferi (1096-1099)
Papaz Pierre L’Ermite ve şövalye Yoksul Gautier öncülüğünde İstanbul̵...

Yorumlar ?

Kadastro Haritaları

Kadastral harita, bir bölgedeki tüm emlağın (arsa ve binaların) haritasıdır ve kadastro kayıtlarının parçasıdır. Tapu dairesindeki kayıtlı mülklerin ...

Yorumlar ?

Kadavra

kadavra: tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu....

Yorumlar ?

Kadem

kadem:
1- ayak, adım
2- 30.5 cm uzunluğundaki eski bir ölçü birimi.
...

Yorumlar ?

Kadı

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı İmparatorluğu'nda, kazaî ve adlî yetkisi olan kimse. Bugünkü yargıç ve savcıların ...

Yorumlar ?

Kadıasker

<forbiddenbforbidden>Kazaskerler: (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden> I. Murat döneminde kurulmuş Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri...

Yorumlar ?

Kadın ve narsizm

Kadın ve Narsizm

Kadını sadece süs ve renk olarak değerlendiren bir görüş erkek narsizminin bir sonucu muydu?

Darwin, Descent of Man isimli kit...

Yorumlar ?

Kadının Toplumsal Hareketliliği

Çağımızda kadın da geniş bir toplumsal hareketliliğe tâbi olmaktadır. Hareketlilik tiplerinin belirlenmesinde topplumsallaşmanın önemi, ayrıca çağdaş...

Yorumlar ?

Kadınlar neden adet kanaması görürler

Cevap:
Hamile kalabilmeleri için vucudları yumurta üretir ve bu yumurta gebe kalmak içimn döllenmemişse vucudun bu yumurtayı dışarı atması gerekir. ...

Yorumlar ?

Kadınlar Neden Aldatır

Kadınlar Neden Aldatır?


Sanki siyaset çok bi tama'edilecek halde! Onun'çin gelin bu sıcak yaz gününde ciddi ve ağırbaşlı Türk büyüklerinin "...

Yorumlar ?

Kadmos

kadmos - yunan mitolojisinde bir kahraman. thebai krallarından biri. agenor ile telephassa ya da agriope'nin oğlu. zeus boğa şekline girerek kız kard...

Yorumlar ?

Kafir

kafir kime denir?

islam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, hz.peygamber’in, yüce allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususla...

1 Yorumlar

Kafiye

<forbiddenbforbidden>Kafiye (Uyak) Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> <forbiddeniforbidden>-Özet-<forbidden/forbiddeniforbidden> En az iki mısra ...

2 Yorumlar

Kafkas Cephenin Açılma Nedenleri

1. İttihatçıların Orta Asya’daki Türkleri birleştirme ve Hindistan’a kadar toprakları genişletme isteği.
2. Almanların Bakû petrollerini ele geçirme...

Yorumlar ?

Kafkas Cephesi

<forbiddenbforbidden>Önemi :<forbidden/forbiddenbforbidden> Dünya SavaşındaOmanlı torpraklarında açılan ilk cephedir.

Enver Paşa kumandasındaki Tü...

Yorumlar ?

Kaftan

kaftan: çoğu ipekli, uzun, süslü üst giysi. ...

Yorumlar ?

Kağıdın İcadı

Aslında insanlar MÖ 3500 yıllarında bile üzerine yazı yazabilecek çeşitli şeyler kullanıyorlardı. Kağıdın icadı sonraki devirlerde Çinlileri dünyanın...

Yorumlar ?

Kağnı

kağnı: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası "kağnıyı araba ile, kamyonet ile değiştiriyor." (e. i....

Yorumlar ?

Kahverengi Orman Toprakları

<forbiddenbforbidden>Kahverengi Orman Toprakları<forbidden/forbiddenbforbidden>

Karadeniz bölgemizde, Trakya kuzey batısında Istrancalarda, İç Bat...

Yorumlar ?

Kaide

kaide : bir sütunun oturduğu alt kısım. mermer kaide de denir.
...

Yorumlar ?

Kalabalık

Kalabalık (Yığın) Nedir
Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen,karşılıklı ilişkiler, birleştirici, bütünleştirici bağlan bulunmayan veya yü...

Yorumlar ?

Kalafat

kalafat: aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı....

Yorumlar ?

Kaldırma Kuvveti

Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içer...

Yorumlar ?

Kaldırma Kuvvetinin Ölçülmesi

Eğer sağdaki deneyi etil alkol ile yapmış olsa idik Vbatan yani cismin suya girince değiştirdiği hacim miktarı , sudaki ile aynı olacaktı. Fakat kald...

Yorumlar ?

Kalemiye Sınıfı

<forbiddenbforbidden>Kalemiye (Ehl-i Kalem) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı idari ve mali bürokrasisini oluşturan gruptur. Kalemiyenin divan...

Yorumlar ?

Kalevala destanı

Elias Lönnrot'un 19. yüzyılda Fin halk hikayelerinden derleyip kaleme aldığı epik destanıdır. Finlilerin ulusal epik destanı olan Kalevala, aynı zama...

Yorumlar ?

Kalıcılık

Kalıcılık (Perennializm)
Bu ekol, eğitimin temel ilkelerinin değişmez ve daimî olduğunu
kabul eder. Devamlılığın değişmeden daha gerçek olduğu görü...

Yorumlar ?

Kalın Ünlüler

Dilin arkada ya da önde oluşuna göre ünlüleri kalın ünlü ve ince ünlü olmak üzere ikiye ayırırız.

<forbiddenbforbidden>1. Kalın Ünlüler :<forbidd...

Yorumlar ?

Kalipso

kalipso - (calypso) homeros'a göre, deniz perisi. atlas'ın kızı. odysseus peri calypso'nun adasına çıkar ve orada yedi yıl esir olarak yaşar. malta o...

Yorumlar ?

Kalıtım

Kalıtım ya da soyaçekim, çevre etkisiyle köklü olarak değişmeyen özelliklerin, anne ve babanın kromozomlarıyla bir kuşaktan ötekine geçmesidir.

Ka...

1 Yorumlar

Kalker

kalker (kireçtaşı) : deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan taştır.
...

Yorumlar ?

Kalkolitik

Kalkolitik (Bakır Çağı)
Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ M.Ö. 5000-3000 arasında yaşanmış bir tarih öncesi dönemdir. Bakır Çağı’nın bir diğe...

Yorumlar ?

Kallisto

kallisto - lykaon'un kızı. artemis'in arkadaşı.
...

Yorumlar ?

Kalori

Kalori : 1 g saf suyun sıcaklığını 14,5°C den 15,5°C ye artıran ısı miktarına <forbiddenbforbidden>kalori<forbidden/forbiddenbforbidden> denir.<forbi...

Yorumlar ?

Kalp krizi

Kalp krizi
Kalp krizi ya da enfarktüs; kalbin koroner arterlerinde gerçekleşen bir bozukluk sonrası meydana gelen yetersizlik sonucu şiddetli göğüs...

Yorumlar ?

Kalp Masajı

<forbiddenbforbidden>Kalp masajı:<forbidden/forbiddenbforbidden> Kalbi durmuş olan şahıslara en geç 5 dakika içinde kalp masajına başlanmalıdır. Daha...

Yorumlar ?

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıkları
Kalp ve damar hastalılarına, beslenme hataları, hava kirliliği, sağlıksız yaşam koşulları, şişmanlık ve düzensiz cinsel ...

Yorumlar ?

Kalvinizm

kalvinizm, gunumuz protestan dunyasinin ikinci ekolunu teskil eder. bir diger adi reforme hristiyanlik'tir. akimin kurucusu ve oncusu olan john civin...

Yorumlar ?

Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi

Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi (İyi Düşünceli Şehzade ile Kötü Düşünceli Şehzade): Burkancılığa ait bir menkıbenin hikâyesidir: İyi düşünceli şeh...

Yorumlar ?

Kambiyum

1-Birçok trakofil bitkilerin gövde ve kökünde meristem hücrelerden oluşan ve bölünerek sekonder ksilem ve sekonder floem tabakasını yapan tabakadır. ...

Yorumlar ?

Kamış

1. (isim, botanik) buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (phragmites australis) "bugünlerin birinde k...

1 Yorumlar

Kamu Sağlığı

Kamu sağlığı, Roma Antlaşması’na Maastricht Antlaşması ile eklenen Madde 129’da ele alınmaktadır. Yeni numaralandırma uyarınca ATA Madde ...

Yorumlar ?

Kamus'ul Alam

İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam...

Yorumlar ?

Kan ve doku analizleri

kan ve doku analizleri:
doğa ve fen bilimlerinin yöntemlerini arkeolojik belgelerle uygulanması bu belgelerde gizlenen bilgilerin açığa çıkartılmas...

Yorumlar ?

Kanıtlayıcı Anlatım

Kanıtlamak, bir düşünceye katılmama nedenini belirterek o düşünceden farklı olan bir düşünceyi ortaya koymak ve bu düşüncenin bir başkasınca kabul ed...

Yorumlar ?

Kanon

eşit aralıklarla ilerleyen ancak birlikte değil, art arda duyulan iki veya daha çok sesin birbirini sürekli taklit etmesiyle oluşan bütün....

Yorumlar ?

Kant

bakınız : Immanuel Kant...

Yorumlar ?

Kantat

kahramanlık ve din konularında yazılıp bestelenen şiir veya bu şiirin orkestra eşliğindeki tek veya çok sesli bestesi. ...

Yorumlar ?

Kaos

kaos nedir?

fizikte kaos, özel bir anlamı olan, günlük kullanımdaki anlamından farklı bir anlama sahip bir kelimedir. bir fizikçi için “kao...

Yorumlar ?

Kaotik

kaotik: kaos yapısı ihtiva eden, gösteren...

Yorumlar ?

Kapalı Havza

Kapalı Havza Nedir
Sularını denize ulaştıramayan havzalara <forbiddenbforbidden>kapalı havza<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Bu havzalar genel...

Yorumlar ?

Kapalı Hece

Bir hece sesli harfle biterse böyle hecelere açık hece, sessiz harfle biterse kapalı hece denir. Aşağıda size açık ve kapalı hece örnekleri verirsem ...

Yorumlar ?

Kapıkulu Askerleri

I. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kurularak (1362–1363) bu ocağın asker ihtiyacını karşılamak için pençik sistemi uygulanmıştır.

<forbiddenb...

Yorumlar ?

Kapitalizm

kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu ve kâr amaçlı kullanıldığı, malların üretim, dağıtım ve fiyatının arz talep mekanizmasıyl...

Yorumlar ?

Kaprolit

kaprolit: fosilleşmiş ilk insan dışkısı.
...

Yorumlar ?

Kaptan-ı Derya

<forbiddenbforbidden>Kaptan-ı Derya:<forbidden/forbiddenbforbidden> Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren denizlerdeki bütün işlerin sorumlusu ve Don...

Yorumlar ?

Kar Fırtınası

Yağmur, dolu, kum ve toz fırtınaları gibi kar fırtınaları da, doğal ve yapay çevre ile bütün canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Kar fı...

1 Yorumlar

Kar Kristali

<forbiddenbforbidden>Kar Kristalinin Oluşumu ve Türleri<forbidden/forbiddenbforbidden>
Hava, artan su buharı ile superdoygun hale geldiğinde minik s...

Yorumlar ?

Kar kristali kaç köşelidir

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla...

Yorumlar ?

Kar Nasıl Oluşur

<forbiddenbforbidden>Kar Oluşumu (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden>
Kar yağarken bulut ile yer arasındaki hava sıcaksa bu kar taneleri yere düşen...

Yorumlar ?

Kar Neden Beyaz Renklidir

Bir elma kırmızı görünür, çünkü elma yüzeyi ışıktaki renklerin çoğunu yutar ve sadece kırmızı ışık gözümüze yansıyınca elma yüzeyini kırmızı olarak g...

Yorumlar ?

Kar Neden Yağar

<forbiddenbforbidden>Kar Oluşumu (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden>
Kar yağarken bulut ile yer arasındaki hava sıcaksa bu kar taneleri yere düşen...

Yorumlar ?

Kara Delik

<forbiddenbforbidden>Kara delik nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir yıldızın çekimsel içe (kendi üzerine) çökmesiyle oluşan kara delik türüne ...

Yorumlar ?

Kara kalem

Kara kalem
Yakılarak kömür haline getirilmiş söğüt ya da asma dallarından üretilebilir. Çok yönlü bir çizim malzemesidir, ancak kirli olabilir. Kur...

Yorumlar ?

Kara Kutunun İcadı

David Warren 1950′lerde bu fikirle ortaya çıktığında neredeyse kimseyi icadının faydasına inandıramamıştı.

1953′te Warren, Avusturalya...

Yorumlar ?

Kara Mizah

Kara mizah, veya kara komedi, komedi ve hicvin alt türlerinden biridir. Genellikle ciddiyetle anılan cinayet, ölüm, hastalık, savaş, akıl hastalığı g...

Yorumlar ?

Kara mizah ve ironi arasındaki farklılıklar

Ironi Nedir : (eski yunanca eironeía) söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt sö...

Yorumlar ?

Kara Sisi

<forbiddenbforbidden>Kara Sisi (Radyasyon Sisi) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara sisleri sıcaklık terselmesinin görüldüğü yerlerde ve dönemlerde...

Yorumlar ?

Karabasan (Sleep Paralaysis)

Karabasan, Uyku felcidir. Derin uyku ve uyku uyuşukluğunun anormal bir şeklidir. İnsanlar, rüya gördükleri REM uykusu sırasında, göz ve solunum kasla...

Yorumlar ?

Karabasandan Nasıl Kurtulunur

1. Öncelikle bir hekime danışmalı..

2. Karabasan görmekten korktuğunuz gece, sırtüstü yatmamalı.

3. Yatağın üzerinde yada yerde ekmek kırıntısı...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesi Akarsu ve Gölleri

Karadenizde Akarsular
Akarsu açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden birisi olup, Karadeniz Bölgesi'nden çıkan sular Karadeniz'e dökülmektedir...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesi Yeraltı Zenginlikleri

<forbiddenbforbidden>Taşkömürü :<forbidden/forbiddenbforbidden> Ereğli - Zonguldak havzasından çıkarılır. Önemli bir kısmı demir-çelik üretiminde ene...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinde Hayvancılık

Bölgede hayvancılık faaliyeti önemli bir ekonomik etkinliktir. Kıyı kesiminde bitki örtüsünün gür olması, yüksek dağ çayırlarının bulunması ve arazin...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve gelişmiş şehirleri sırasıyla 1.250.076 [1] kişilik toplam nüfusuyla Samsun ardından Trabzon ve Ordu'dur.

Batı Ka...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinde Sanayi

<forbiddenbforbidden>Demir - çelik :<forbidden/forbiddenbforbidden> Divriği (Sivas)'den çıkarılan demir cevheri, Samsun limanı vasıtasıyla taşınarak ...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinde Tarım

Her mevsim yağış görülmesi, yaz kuraklığı isteyen (buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek, pamuk) ürünlerin yetişmesini önlemiştir. Kıyı kesimde tahıl...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesindeki Barajlar

<forbiddenbforbidden>Karadeniz Bölgesi'ndeki Barajlar (51)<forbidden/forbiddenbforbidden>
Alaca Barajı
Almus Barajı ve Hidroelektrik Santrali
A...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinin Bölümleri

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ
Gürcistan sınırından başlayarak Ordu'nun doğusundaki Melet çayına kadar uzanır. Karadeniz'in en dağlık ve yükseltisinin en faz...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Konumu

Bölge, Türkiye’nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilec...

Yorumlar ?

Karadeniz Bölgesinin Doğal Bitki Örtüsü

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Her mevsimi yağışlı geçen ve sıcaklığın yeterli olduğu Karadeniz kıyı şeridinde gür ormanl...

1 Yorumlar

Karadeniz Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri

Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanmaktadır. Bu nedenle kıyılar fazla girintili çıkıntılı değildir. Bölgenin yeryüzü şekillerini III.jeol...

Yorumlar ?

Karadeniz Halk Dansları

Karadeniz bölgesi halk danslarının 7/8lik olması durumu, buralara has bir özelliktir. Halk dansları çoğunlukla üç telli kemençeyle yürütülür. Yörenin...

Yorumlar ?

Karadeniz İklim Tipi

<forbiddenbforbidden>Karadeniz İklimi (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Nemli iklimler sınıfına giren Karadeniz ikliminde mevsim yağış görülür....

Yorumlar ?

Karadeniz İklimi

<forbiddenbforbidden>Karadeniz İklimi (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Nemli iklimler sınıfına giren Karadeniz ikliminde mevsim yağış görülür....

1 Yorumlar

Karadeniz iklimi dünyada hangi ülkelerde görülür

Karadeniz iklimi okyanussal yani ılıman iklim kuşağıdır ve dünyada batı rüzgârlarının etkisiyle ılıman kuşak karalarının batı ve çok daha seyrek olar...

Yorumlar ?

Karadeniz ve Kıyıları

<forbiddenbforbidden>Karadeniz Kıyılarının Genel Özellikleri : <forbidden/forbiddenbforbidden> Batıda Bulgaristan sınırından başlayıp doğuda Gürcista...

Yorumlar ?

Karadenizdeki Ormanı Oluşturan Etkenler

Kısaca iklim, yağmur, sıcaklık. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi yağışlı geçen ve sıcaklığın yeterli olduğu Karadeniz kıyı şeridinde gür ormanlar...

Yorumlar ?

Karadenize Dökülen Akarsular

Çoruh<forbiddenhforbiddenrforbidden>Mescit dağlarından doğar. En önemli kolları Doğu Anadolu’dan gelen Oltu ve Tortum çaylarıdır. Bu ırmağın v...

Yorumlar ?

Karadenizin Toprak Özellikleri

Bölgede, iklime bağlı olarak asit tepkime (reaksiyon) gösteren, koyu renkli, <forbiddenbforbidden>humus<forbidden/forbiddenbforbidden> bakımından zen...

Yorumlar ?

Karagöz

Karagöz bir gölge oyunudur. Bu oyun tasvir denilen birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzeri...

Yorumlar ?

Karagözün Tiyatro Kültürümüze Etkisi ve Önemi

Karagöz, elbette, dünyaca tanınan ve sevilen Türk gölge tiyatrosunun ismidir.

<forbiddenbforbidden>Önemi :<forbidden/forbiddenbforbidden> Karagöz,...

Yorumlar ?

Karahanlı Metinleri

Karahanlı metinleri
Eski Türkçenin Karahanlı dönemine ait başlıca eserleri şunlardır:

· Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi): Yusuf Has Hâcib, 1069...

Yorumlar ?

Karakök Örnekleri

<forbiddenbforbidden>Karekök Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara kök matematiksel bir ifadedir. Bir sayının kök içine alınması demektir. Kare...

Yorumlar ?

Karakter

<forbiddenbforbidden>Karakter;<forbidden/forbiddenbforbidden> kişiye özgü davranışların bütünü olup, insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliği...

Yorumlar ?

Karakter Sıfatları

We use character adjectives to describe someone's personality. Adjectives can stand alone or collocate with nouns.

Karakter sıfatlarını bir kişini...

Yorumlar ?

Karamazov

karamazov kardeşler (dostoyevski)

küçük bir rus köyünde toprak sahibi olan fedor pavloviç dehşetli, esrarengiz ölümü, kısa sürede yalnız yaşadığı...

Yorumlar ?

Karamazov Kardeşler

KARAMAZOV KARDEŞLER (DOSTOYEVSKİ)

Küçük bir Rus köyünde toprak sahibi olan Fedor Pavloviç Karamazov'un dehşetli, esrarengiz ölümü, kısa sürede ya...

Yorumlar ?

Karanlık Çağ

İki ayrı karanlık çağ tanımı yapıldığını görüyoruz. Birincisi insanlığın <forbiddenbforbidden>ilk dönemi<forbidden/forbiddenbforbidden> için kullanıl...

Yorumlar ?

Karasal İklim

<forbiddenbforbidden>Türkiyede Karasal İklim<forbidden/forbiddenbforbidden>

Bu tip iklim özellikle denizel etkilerden uzakta yükseltinin fazla old...

Yorumlar ?

Karavela

karavela : osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen isim.
...

1 Yorumlar

Karavelli

asıl hikaye arasına katılan küçük, müstakil hikayeler. hikayelerin içinde manzum parça bulunmaz. ibret verici veya güldürücü niteliktedirler. genelli...

Yorumlar ?

Karayel

karayel: balkanlar’daki yüksek basınç ve basra körfezi’ndeki alçak basınç sonucu oluşur. kuzeybatıdan soğuk ve kuru olarak eser. kış mevs...

Yorumlar ?

Karbon Tetraklorür CCl4

Alm. Kohlentetrachlorid (n), Fr. Tetrachlorure (m) de carbone. İng. Carbon tetrachloride. Kimyâda formülü CCl4 olup, yoğun, renksiz, alev almayan, il...

Yorumlar ?

Karbonmonoksit

<forbiddenbforbidden>Karbonmonoksit (CO) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Daha çok katı, sıvı ve gaz yakıtlarının tam yanma olayının gerçekleşmemesi ...

Yorumlar ?

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş Kıskançlığı
Pelin Kuzugüdenli

Öfke, korku ve kaygı, kıskançlık, sevinç insanın doğası gereği hayatın her döneminde yaşanması doğal duygu...

1 Yorumlar

Kardinal

kardinal: papayi secen ve ona danismanlik eden 70 papazdan herbiri....

Yorumlar ?

Kardiyomiyopati

<forbiddenbforbidden>KARDİYOMİYOPATİ<forbidden/forbiddenbforbidden>

Kardiyomiyopati, kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğudur. Başlıc...

Yorumlar ?

Kare

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene <forbiddenbforbidden>kare<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Bütün kenarları ve aç...

Yorumlar ?

Kare Prizmanın Alanı

Bir kare prizmanın açılımını kareli zemine yerleştirelim.Yukarıdaki prizmanın alanı 10 birim karedir.ÖRNEK:Taban ayrıtı 7 cm ve yüksekliği 12 cm olan...

Yorumlar ?

Karekök Nasıl Bulunur

<forbiddenbforbidden>Karekök Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara kök matematiksel bir ifadedir. Bir sayının kök içine alınması demektir. Kare...

Yorumlar ?

Karekök Nedir

<forbiddenbforbidden>Karekök Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Kara kök matematiksel bir ifadedir. Bir sayının kök içine alınması demektir. Kare...

Yorumlar ?

Karekök Ortalama

<forbiddenbforbidden>Karekök Ortalama<forbidden/forbiddenbforbidden> (matematikte ingilizcesinden dolayı ('root mean square', kısaltması RMS ya da rm...

Yorumlar ?

Karekökün Kullanım Yerleri

Bir fonksiyonun RMS değeri çoğunlukla fizik ve elektrik mühendisliğinde kullanılır. Örneğin, <forbiddeniforbidden>R<forbidden/forbiddeniforbidden> di...

Yorumlar ?

Karenin Özellikleri

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene <forbiddenbforbidden>kare<forbidden/forbiddenbforbidden> denir. Bütün kenarları ve aç...

1 Yorumlar

Karesel Bölgenin Alanı


Dikdörtgensel Bölgenin Alanı:

Aşağıda verilen şeklin alanını bulalım.
Click here to view the original image of 691x174px and 15KB.
Üçgensel Bö...

Yorumlar ?

Kargı

kargı: silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mizrak. ...

Yorumlar ?

Karikatür

Bir kişinin bir şeyin ya da bir olayin tuhaf ve gülünç taraflarini meydana koyacak şekilde yapilan resim. Karikatürler, güdülen amaçlara göre, şaka e...

1 Yorumlar

Karikatür Tarihi

Bir kişinin bir şeyin ya da bir olayin tuhaf ve gülünç taraflarini meydana koyacak şekilde yapilan resim. Karikatürler, güdülen amaçlara göre, şaka e...

Yorumlar ?

Karınca Yardımıyla Yön Bulma

Karınca yardımıyla yönümüzü nasıl bulabiliriz kısaca anlatayım karıncalar genelde yuvalarının ağzını güneye doğru yaparlar. Karınca yuvalarının ağzın...

Yorumlar ?

Karını Aldatıyorsan Bunlara Dikkat

Karını Aldatıyorsan Bunlara Dikkat!


Karısını aldatan, aldatmayı düşünen ya da eşinin durumu farkedeceğinden korkup bu işten vazgeçen erkek ar...

Yorumlar ?

Karışım

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna <forbiddenbforbidd...

Yorumlar ?

Karışım Maddelere Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Çözeltiler
• Şekerli Su
• Tuzlu Su
• Asitli Su
• Bazlı Su
• Alkol –...

Yorumlar ?

Karışımlar

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna <forbiddenbforbidd...

2 Yorumlar

Karizma

karizma : grekçe charisma (lütuf, ihsan). dilimizde "önde gelen kişilerin büyüleyiciliği, etki gücüne sahip olması" anlamında kullanılmaktadır. tekli...

Yorumlar ?

Karlar kraliçesi

çok eski zamanlardan birinde kötü bir ruh vardı ve ruhların gerçekten en zararlısıydı. mutlu bir gününde, kaba ve kötü şeyleri iyi ve güzel yansıtan ...

Yorumlar ?

Karma Devlet

<forbiddenbforbidden>Karma Devletler : (Bileşik Devlet)<forbidden/forbiddenbforbidden> Birden fazla devletin kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir...

Yorumlar ?

Karnak tapinağı

karnak tapinağı

dunyada bugune kadar insa edilmis en buyuk ve en dikkate deger dini kompleks olan amon tapinagi,modern luksor kenti yakinlarinda k...

Yorumlar ?

Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir

<forbiddenbforbidden>Yolda Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir<forbidden/forbiddenbforbidden> Yola inmeden önce kaldırımın / banketin kenarında durunuz.
...

Yorumlar ?

Karşılaştırma Cümleleri

<forbiddenbforbidden>Karşılaştırma Cümleleri (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> İki kavram, nesne, eser, kişi arasında yapılan kıyaslamaya <forb...

1 Yorumlar

Karşılaştırma Cümlesi Örnekleri

* Adnan yaşça Ahmet'<forbiddenbforbidden>ten<forbidden/forbiddenbforbidden> büyük(tür).
* Yeni şiirler eski şiirlere <forbiddenbforbidden>göre<forbi...

Yorumlar ?

Karşıt Anlamlı Cümleler

KARŞIT ANLAMLI CÜMLELER

Anlam bakımından birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde konu genellikle aynı, faka...

Yorumlar ?

Karşıt-Tepki Oluşturma

<forbiddenbforbidden>Tersine çevirme (Reaction-formation) Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir konuya yönelik aynı anda hissedilen, birbiriyle ...

2 Yorumlar

Karşıtlık Bildiren Cümleler

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan kavram­ların bir arada kullanılmasıdır. Karşıtlıkta bir kişi ya da kavram ile ilgili aykırı kavra...

Yorumlar ?

Karstik Göller

Karstik Göller
Bu göller, kireç taşı ve alçı taşı gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda oluşur. Yurdumuzda, bu tür arazi/erin özellikle A...

Yorumlar ?

Karstik Platolar

<forbiddenbforbidden>Karstik Platolar<forbidden/forbiddenbforbidden>

Ülkemizde bu tip platoların tipik örneği Toros Dağlarının orta kesiminde yer ...

Yorumlar ?

Kartaca

antikçağa damgasını vurmuş semitik kökenli büyük ticaret imparatorluğu. o.d.ö 814 yılında kurulmuş, o.d.ö 146'da romalılar tarafından yıkılmıştır.

...

Yorumlar ?

Kartel

kartel: aynı malı üretenlerin arasında kârlılığın azalmaması için yapılan, tüzel kişiliklerin korunduğu anlaşma. aynı mal üzerinde üreticilerin tekel...

Yorumlar ?

Kartezyen

descartes'ın latince ismi olan renatius cartesius'tan türetilmiş sıfat. dekartçı, dekartsal (ay ay pek fena) gibi bir şey.

...

Yorumlar ?

Karum

karum: asurlular tarafından kurulan ticaret kolonilerine verilen ad....

Yorumlar ?

Karya

yunan mitolojisinde dionysos’un ceviz ağacına dönüştürdüğü lakonia’lı genç kız.: karya...

Yorumlar ?

Karyatid

karyatid: antik mimaride kadın heykeli biçiminde sütunlara verilen isim. taşıyıcı nitelikte ya da gömme sütun şeklindedirler.

...

Yorumlar ?

Karyatit

karyatit: antik mimaride kadın heykeli biçiminde sütunlara verilen isim. taşıyıcı nitelikte ya da gömme sütun şeklindedirler.

...

1 Yorumlar

Kas Çeşitleri

Kaslar kasılabilen, dolayısıyla da hareketleri sağlama özelliği olan yapılardır. Vücuda desteklik eder, hareketi sağlar, vücut ısısını meydana getiri...

Yorumlar ?

(1) 2 3 4 »


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» resimleri

  Puanı : 4.1 / 10 | Oy : 50 kişi | Toplam : 204

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim