Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > T Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 694 adet terim bulunmaktadır.

Tatlı Dil Yılanı Değilinden Çıkarır (Kompozisyon Örneği)
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
Tatlı Su Biyomları
Tavananna
Tavaret
Tavsiye Mektubu
Tayanç
Tayfun
Tazmin
TBMM Başkanlarımız
Teaser
Teatral
Tebaa
Tebliğ
Tecahül-i Arif
Tecavüz
Tecelli
Tedric
Tefsir
Tehlike Geçti (Beyaz İkaz)
Tehzil
Teizm
Tek Dağ
Tek Kaçışlı Perspektif
Teka-lutein Kisti
Tekaddüm
Tekerleme
Tekerleme Örnekleri
Tekil İsim
Tekke
Tekke Edebiyatı
Teknokrasi
Teknokrat
Tekrir
Tektonik
Tektonik Dağ
Tektonik Göller
Tektonizma
Tekzip
Telaffuz
Telafi Etme (Compensation)
Telamon
Telefonda Görgü Kuralları
Telefonun İcadı
Telekomünikasyon iletişim araçları
Telemakhos
Telepati
Telephos
Teleskop
Teleskopun İcadı
Televizyonun Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi
Televizyonun Etkileri
Televizyonun İcadı
Televizyonun Yararları
Televizyonun Yararları ve Zararları
Televizyonun Zararları
Telkhin
Telkin
Telli Çalgılar
Tellus
Telmih
Tema
Temel Anlam
Temel Anlam ve Yan Anlam
Temel Cümle
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlılığı
Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanır?
Temel Haklar
Temel Sağlık Hizmetleri
Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
Temlik
Tempera
Tenafür
Tenasüb
Tenasüp
Tendon
Tenkid
Tenkidci Okuma
Tenkit
Tenor
Tensel
Tenzil
Teodor Kasap
Teokrasi
Teokratik
Teokratik Devlet
Teoloji
Teorem
Teori
Teorik
Teozofi
Terakki
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Terane
Terane
Terapi
Terapötik
Tercüman-ı Ahval Mukaddime
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
Terdit
Terim
Terim Anlam
Terim Olan Kelimeler
Terim Örnekleri
Terkib-i Bend
Termessos
Terminoloji
Termit
Termodinamik
Termodinamik
Termodinamik yasaları
Termograf
Termometre
Termometre
Termometre Nasıl Yapılır
Termosfer
Terra
Terra-Rossa
Terracotta
Ters Perspektif
Tersine Çevirme (Reaction-Formation)
Tesbi
Teşbih
Teşekkül
Tesettür
Teşhis
Tespit
Testis
Testosteron
Tethys
Tetkik
Tevekkül
Tevfik Fikret
Tevhid
Tevhid-i Tedrisat Kanunun Laiklikle Olan İlgisi
Tevhit
Tevkif
Tevkiye
Tevrive
Tevriye
Teyit
Tez Antitez Sentez
Tezad
Tezat
Tezhip
Tezkire
Tezyinat
Thales
« 1 (2) 3 4 5 »

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç