Anasayfa > Sözlük > T Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 694 adet terim bulunmaktadır.

Tatlı Dil Yılanı Değilinden Çıkarır (Kompozisyon Örneği)

Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider; bu söz en a...

1 Yorumlar

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. Bu bir atasözüdür. Tatlı dilli ve güler yüzlü olmanın önemini vurgulamak üzere söylenir. Önce bu atasözünü cüm...

Yorumlar ?

Tatlı Su Biyomları

Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelerin her birine <forbiddenbforbidden>biyom<forbidden/forbiddenbforbidden> denir.

<forbidden...

Yorumlar ?

Tavananna

Tavananna, Hititlerde kral eşlerine verilen hititçe unvan. Türkçe karşılığı en yetkili kişi ve '<forbiddenbforbidden>anne kraliçe<forbidden/forbidden...

Yorumlar ?

Tavaret

tavaret

hamile kadınlara göz kulak olan olan suaygırı tanrısıdır.
...

Yorumlar ?

Tavsiye Mektubu

Tavsiye mektubu birlikte çalıştığınız yöneticileriniz ya da öğrencisi olduğunuz ve sizi iyi tanıdığını düşündüğünüz hocalarınız tarafından sizin hakk...

Yorumlar ?

Tayanç

tayanç: arka, dayanılacak şey; kayıran, koruyan...

Yorumlar ?

Tayfun

Tayfun Nedir ?
Tayfun siklonların, tropikal iklimlerde çok büyük kuvvet kazanmasından hasıl olur. Bunların tesirleri çok olup, yıkım kuvvetleri fazl...

1 Yorumlar

Tazmin

bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması. divan edebiyatı nazım türüdür. tazmin edilen mısra veya beytin sahibinin zikri ş...

Yorumlar ?

TBMM Başkanlarımız

* Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-1938) 24.04.1920 - 29.10.1923 120 oy - 1. Tur
* Ali Fethi OKYAR (1880-1943) 01.11.1923 - 22.11.1924 158 oy - 1. Tur
...

Yorumlar ?

Teaser

Teaser: Tanıtımı yapılacak özel programların, radyo tarafındansağlanan özel promosyonların, radyo programcılarının programını tanıtmak amacıyla yapıl...

Yorumlar ?

Teatral

Teatral Nedir ?
Teatral : Tiyatrovari, tiyatrosal demektir....

Yorumlar ?

Tebaa

tebaa : bir devletin hükmü altında bulunan halk.
...

Yorumlar ?

Tebliğ

tebliğ: yapılan mübalağanın akla yatkın olması.

...

Yorumlar ?

Tecahül-i Arif

<forbiddenbforbidden>Tecahül-i Arif:<forbidden/forbiddenbforbidden> Anlam inceliği oluşturmak için herkesçe bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi akta...

Yorumlar ?

Tecavüz

tecavüz : bir başka kişiyi zorlayarak cinsel ilişkide bulunma suçu.
...

Yorumlar ?

Tecelli

tecelli: bildirme, görünme. tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimselere göre gördüğümüz her şey tanrı’nın bir tecellisidir....

Yorumlar ?

Tedric

tedric: birbiriyle ilgili kavramların bir derece gözetilerek sıralanmasıdır.
--- iki asker,mızrak mızrağa,kılıç kılıca,hançer hançere vuruşmaya başl...

Yorumlar ?

Tefsir

» yorumlama
» kur'an'in surelerini açiklayarak, görüşler ileri sürme ve bunlari yazma, yorumlama
» kur'an'in surelerini açıklayan eser...

Yorumlar ?

Tehlike Geçti (Beyaz İkaz)

Tehlike Geçti (BEYAZ İKAZ)
Tehlike geçti işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haberi duyunca sığındığınız yer...

Yorumlar ?

Tehzil

alay ve şaka yollu yazılmış nazire. hezl diye de bilinir. çokluk tanınmış şairlerin şiirlerine vezin ve kafiye taklit edilerek yazılır. tehzil, ciddi...

Yorumlar ?

Teizm

teizm:
evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanır. teizm deyimi usu ve iradesi olan kişisel bi...

Yorumlar ?

Tek Dağ

Tek dağ tek başına yükselti gösteren dağlardır. Genelde volkanik dağlardır. Bu dağların teşekküllerinde volkanizma olayları kadar epirojenik hareketl...

Yorumlar ?

Tek Kaçışlı Perspektif

Uzayıp giden bir yolun ortasından bakıldığında yol ve yandaki direkler, ağaçlar ileridebirleşiyormuş gibi görünür. Böyle görüntü veren perspektife <f...

Yorumlar ?

Teka-lutein Kisti

Teka-lutein kisti

Aşırı hormon salgısına bağlı olarak ortaya çıkar. hemen hemen her zaman çift taraflıdır ve 20 cm kadar büyük olabilirler. Sıklı...

Yorumlar ?

Tekaddüm

tekaddüm: öne geçme, ileri geçme....

Yorumlar ?

Tekerleme

tekerleme: ses ve sözcük benzerliğinden yararlanılarak oluşturulan, yarıanlamsız hoş söyleyişli cümleciklere ya da sözlere tekerleme denir....

2 Yorumlar

Tekerleme Örnekleri

Bir varmış.Bir yokmuş.Evvel zaman içinde.Kalbur saman içinde.Cinler cirit oynarmış,eski haman içinde.Hamamcının tası yok.Oduncunun baltası yok.Arap B...

Yorumlar ?

Tekil İsim

Tek varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir. kendi, ben, çocuk, kalem, defter.

Sayısal anlamda te...

Yorumlar ?

Tekke

» Tarikattan olanlarin barindiklari, ibadet ve tören yaptiklari yer, dergâh
» İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sigindiklari yer
» Argo: esrar içil...

1 Yorumlar

Tekke Edebiyatı

» Tarikattan olanlarin barindiklari, ibadet ve tören yaptiklari yer, dergâh
» İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sigindiklari yer
» Argo: esrar içil...

Yorumlar ?

Teknokrasi

<forbiddenbforbidden>Teknokrat (Tanım 1) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Teknokrasi, bir sosyal ve ekonomik programın uygulanmasında mühendis ve tek...

Yorumlar ?

Teknokrat

<forbiddenbforbidden>Teknokrat (Tanım 1) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Teknokrasi, bir sosyal ve ekonomik programın uygulanmasında mühendis ve tek...

Yorumlar ?

Tekrir

tekrir: anlatımı güçlendirmek için bir sözü sık sık tekrar etmektir.
--- beni bende demen,ben değilim,
bir ben vardır,bende benden öte.

---söz o...

Yorumlar ?

Tektonik

Tektonik (thectonic):
1- (Sanat) Sıkı, özenli, sanat’lı kurgu’su olan edebî eserin özelliği.

2 - (Coğrafya) Levha hareketleri veya l...

Yorumlar ?

Tektonik Dağ

Bu dağların oluşumu düşey yönlü tektonik hareketlerle ilgilidir. Alp “orobiyum”undan sonra Anadolu’nun bir kısmı, fay hareketlerind...

Yorumlar ?

Tektonik Göller

Bu göller, yer kabuğu hareketi sonucunda oluşan çanakların sularla dolması ile meydana gelir. Ülkemizin tektonik gölleri, genellikle yer kabuğunun hâ...

Yorumlar ?

Tektonizma

<forbiddenbforbidden>Yapısal Jeoloji (Tektonizma) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Değişik türde fay, kıvrım, sil, dayk gibi jeolojik yapıların etkin...

Yorumlar ?

Tekzip

tekzip: yalanlamak....

Yorumlar ?

Telaffuz

<forbiddenbforbidden>Telaffuz Nedir ? (Söyleyiş)
Özet Bilgi:<forbidden/forbiddenbforbidden>
1.bir kelime ya da cumlenin ait oldugu dilin okuma oze...

Yorumlar ?

Telafi Etme (Compensation)

Telafi etme (Compensation)
Ödünleyici tepkiler, insanın gerçek ya da imgesel eksikliklerinden olan yetersizlik duygularına karşı geliştirilirler. Ö...

Yorumlar ?

Telamon

telamon - yunan mitolojisinde büyük ayaks'ın babası ve aigina kralı. birçok savaşta herakles ile birlikte oldu.
...

Yorumlar ?

Telefonda Görgü Kuralları

Telefon Konuşmaları ve Uyulması Gereken Görgü Kuralları:
Telefon konuşması belli bir kültürü ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekl...

Yorumlar ?

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmeti durumuna gelmişti. Ve sayıs...

Yorumlar ?

Telekomünikasyon iletişim araçları

Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır. Örneğin telef...

Yorumlar ?

Telemakhos

telemakhos - odysseus'un penelope'den olan oğlu. odysseus'un dostu. troya savaşına giderken odysseus oğlu telemakhos'u arkadaşı mentor'a bıraktı. ath...

Yorumlar ?

Telepati

telepati 'ruhsal duyu' demektir. yani 5 duyu organı vasıtasıyla alamadığımız bir uyarımı ruhi yoldan alıp bilgi sahibi olmamızdır.

mesela, uzakta ...

Yorumlar ?

Telephos

telephos - yunan mitolojisinde herakles'in oğlu. akhilleus onu savaşta yaralamıştı. bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.
...

Yorumlar ?

Teleskop

Teleskop, çok uzak cisimleri yakınımızdaymış gibi gösteren çok etkileyici bir alettir. Teleskoplar günümüzde çok çeşitli boyutlarda kullanılmaktadır....

Yorumlar ?

Teleskopun İcadı

Yeni gökyüzü görünümünün oluşmasında kesin rolü oynayacak olan adım, sadece uzmanlarca takdir gören astronomik hesapların geliştirilmesi çalışmaları ...

Yorumlar ?

Televizyonun Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi

İnsanların kimi zaman can sıkıntısından, kimi zaman vakit geçirmek için, kimi zaman da eglenmek ve bilgilenmek amacıyla karsısına geçtigi televizyon ...

Yorumlar ?

Televizyonun Etkileri

TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ<forbiddenhforbiddenrforbidden><forbiddenbforbidden>Giriş<forbidden/forbiddenbforbidden>
Günümüzde...

Yorumlar ?

Televizyonun İcadı

21. yüzyılın vazgeçilmez aletlerinden biri olan televizyonun tarihi, 75 yıl önce, İskoç mucit John Logie Baird ’in keşfiyle başladı. Baird, 21....

Yorumlar ?

Televizyonun Yararları

<forbiddenbforbidden>Televizyonun Yararları (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden>
* Yeni bilgiler öğretir.
* Boş zamanları değerlendirir.
* Eğlend...

1 Yorumlar

Televizyonun Yararları ve Zararları

TELEVİZYON VE EĞİTİM
Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.

A. Yararları
a. Çocukları eve bağlayarak ail...

1 Yorumlar

Televizyonun Zararları

Televizyonun Zararları (Özet)
* Televizyondaki kötü programları örnek alan çocuklar ülkedeki suç oranını arttırır.
* Televizyona çok bağlı olan kiş...

2 Yorumlar

Telkhin

telkhin'ler - güneşin çocukları. volkanik olayların sembolüdürler. bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.
...

Yorumlar ?

Telkin

» (bir duyguyu, bir düşünceyi) aşilama
» ölü gömüldükten sonra mezar başinda imamin söyledigi dinî sözler
» bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla,...

2 Yorumlar

Telli Çalgılar

Telli çalgılar, tellerine vurulduğunda ya da tellere yay sürtüldüğünde oluşan titreşimler sayesinde ses çıkarırlar. Çıkan sesin yüksekliği ise teller...

2 Yorumlar

Tellus

tellus - romalıların toprak ana (gaia) ya verdikleri ad.
...

Yorumlar ?

Telmih

<forbiddenbforbidden>Telmih (Hatırlatma) Tanımı (Özet):<forbidden/forbiddenbforbidden>
Söz arasında herkesin bildiği bir olaya ya da kişiye işaret ...

1 Yorumlar

Tema

<forbiddenbforbidden>Tema -Tem nedir?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konu ve ...

Yorumlar ?

Temel Anlam

<forbiddenbforbidden>İlk Anlam = Temel Anlam = Gerçek Anlam<forbidden/forbiddenbforbidden>

Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen, kavrayışım...

Yorumlar ?

Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam
<forbiddenbforbidden>İlk Anlam = Temel Anlam = Gerçek Anlam<forbidden/forbiddenbforbidden>
Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen,...

Yorumlar ?

Temel Cümle

<forbiddenbforbidden>Temel Cümle:<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir cümlenin yüklemi temel cümledir. Cümlenin bildirmek istediği asıl yargı da bu cü...

Yorumlar ?

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılamayacağı durumlar şunlardır:
* Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için kullanılamaz.
* T...

Yorumlar ?

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

* Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir.
* Devlet temel hak ve hürriyetleri ancak belli bir ölçüde sınırlayabilir....

Yorumlar ?

Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlılığı

1. Anayasal Sınırlar

Bazı hakların bizzat Anayasa tarafından öngörülen sınırları vardır. Bu sınırlar, “hakkın tanımında yer alırlar ve onun...

Yorumlar ?

Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanır?

1-)Savaş hali
2-)seferberlik
3-)sıkı yönetim
4-)olan üstü hal
5-)Kamu Sağlığı ve güvenliği...

Yorumlar ?

Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları E...

Yorumlar ?

Temel Sağlık Hizmetleri

Temel sağlık hizmeti genel anlamıyla koruyucu sağlık hizmetlerini önemli bir oranda kapsayan, esasen birinci basamakta verilen, birinci basamak sağlı...

Yorumlar ?

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi...

Yorumlar ?

Temlik

Bir taşınır yada taşınmaz mal, eşya veya unsurun yada kullanım hakkının bir başka kullanıcı veya hak sahibine, belirli koşul ve hükümlerle devrediler...

Yorumlar ?

Tempera

tempera (ingilizce) : boyar maddenin tutkallı suyla, genellikle de yumurta akıyla karıştırılmasıyla elde edilen bir boya türü ve bu boya kullanılarak...

Yorumlar ?

Tenafür

bir ifadede birbirleriyle uyuşmayan harf, hece, sözcük ya da tamlamaların kulağa hoş gelmeyen etki yapmasıdır. ikiye ayrılır:
Harflerle tenâfür: çı...

Yorumlar ?

Tenasüb

Tenasüb
Anlamca birbirine yakın sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır.
Örnek : Bülbül aşıkmış gül, gül naz eyler bülbüle.

bakınız:
Söz...

Yorumlar ?

Tenasüp

tenasüp (uygunluk): anlam yönünden birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmaktır.
--- deli eder insanı bu dünya,
bu gece,bu yıldızlar,bu koku...

Yorumlar ?

Tendon

tendon: kiriş, veter
...

Yorumlar ?

Tenkid

Eleştiri (Tenkid) Nedir
Günümüzde eleştiri eleştirme denilen bu türe eskiden tenkit, eleştiri yazan
kimseye de “münekkit” denilirdi. B...

Yorumlar ?

Tenkidci Okuma

Tenkidci (Eleştirel) okuma okuduğumuz metin üzerine kendimizce sorular sorarak anlamaya çalışmaktır. <forbiddenhforbiddenrforbidden> Tenkidci (Eleşti...

Yorumlar ?

Tenkit

tenkit: eleştiri. herhangi bir kişiyi, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlışlarını dile getirerek göstermek amacıyla yazılan kısa metinlerdir. hedefl...

Yorumlar ?

Tenor

en ince erkek sesi
tenor tonunda akıl karıştıracak kadar sayıda belki de gereksiz sayilabilicek bi sınıflandırma vardır.. heldentenor (kahramanımsı ...

1 Yorumlar

Tensel

tenlerin uyumu, tenlerin birbiri ile konuşabilmesidir. bazı bazı cinsellikle karıştırılan ama cinselliğin en önemli tamamlayıcısı olmasının dışında o...

Yorumlar ?

Tenzil

tenzil:
- iki yıllık prim ödendikten sonra prim borçları ödenmediği durumda, ödenen toplam prim baz alınarak sigorta teminatı ödenen prime göre oluş...

Yorumlar ?

Teodor Kasap

İlk mizah dergisi:Diyojen /Teodor Kasap...

Yorumlar ?

Teokrasi

teokrasi : dine dayalı, esasları ve uygulaması dinden gelen devlet yönetimi ...

Yorumlar ?

Teokratik

teokratik devlet : teokratik devlette yasama, yürütme, yargı yetkilerinin kaynağı tanrı, din ve kutsal kitaptır. teokratik devlette tüm düzenlemeler ...

Yorumlar ?

Teokratik Devlet

Egemenliğin kaynağının dine dayandığı devlet biçimi. Din adamlarının sözü geçer. Her şeye din adamları karar verir. <forbiddenhforbiddenrforbidden>Te...

Yorumlar ?

Teoloji

teoloji sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir. (yunanca θεος, theos, "tanrı", + λογος, logos, "bilim"...

Yorumlar ?

Teorem

teorem (dâvâ-yı nazarî, théoréme, lehrsatz, teorama, theorem): tanıtlanması gereken önerme.

...

Yorumlar ?

Teori

teori:
çok sayıda gözlem ve deneylerle desteklenebilen bir hipoteze teori (kuram) denir. (bkz. hipotez) bir başka deyişle teori kökleşmiş bir hipote...

Yorumlar ?

Teorik

teorik : uygulama dışında kalan, akla dayanılarak ileri sürülen düşünce.
...

Yorumlar ?

Teozofi

Teozofi (theosophy) terimi Grekçe'de "tanrı" anlamına gelen "theos" sözcüğü ile "bilgi,bilgelik" anlamına gelen "sophos" (sofia) sözcüğü birleştirile...

Yorumlar ?

Terakki

terakki : 1. yükselme, artma, çoğalma, ilerleme, 2. savaşta gösterdiği basanlarından ötürü, bir sipahiye işletmek üzere verilen ek toprak.
...

Yorumlar ?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi[1]) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kem...

1 Yorumlar

Terane

terane: her dizesi birbiriyle uyaklı rubai türü.

...

Yorumlar ?

Terane

terane: her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere "rubai-i musarra" ya da "terane" adı verilir.

argo: yalan....

Yorumlar ?

Terapi

terapi : fransızca thérapie. "hastalık, sakatlık, bozukluk gibi rahatsızlıkların herhangi bir yöntemle tedavisi" anlamına gelen bu söz için kurulumuz...

1 Yorumlar

Terapötik

therapeutique = terapötik: tedavi etmek, hastaları iyi etmektir....

Yorumlar ?

Tercüman-ı Ahval Mukaddime

Mademki sosyal bir şekilde yaşayan halk, bu kadar kanundan sorumludur, elbette ki sözle ve yazı ile kendi vatanının yararına olan düşüncelerini söyle...

Yorumlar ?

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

Edebiyatımızdaki İlk makale :Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi...

Yorumlar ?

Terdit

Terdit
Sözü beklenmedik bir sona bağlama sanatıdır.
Örnek : Bu gönül gönül otların yanı başında,
Ağacın gölgesine değdi değecek.
Tam şeftalinin k...

Yorumlar ?

Terim

1. Bir bilim, sanat, meslek daliyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavrami karşilayan kelime, istilah
2. Geleneksel mantikta özne vey...

1 Yorumlar

Terim Anlam

<forbiddenbforbidden>Terim Anlam<forbidden/forbiddenbforbidden>
Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim...

2 Yorumlar

Terim Olan Kelimeler

Terim Olan Kelimeler: Bilim, sanat, meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere TERİM denir.

Coğrafya terimi
Hukuk terimi
...

Yorumlar ?

Terim Örnekleri

<forbiddenhforbidden1forbidden>ÇEŞİTLİ DALLARLA İLGİLİ TERİMLER<forbidden/forbiddenhforbidden1forbidden>
a) EDEBİYAT TERİMLERİ
Şiir, öykü,...

Yorumlar ?

Terkib-i Bend

Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği...

Yorumlar ?

Termessos

termessos, türkiye’nin en iyi korunmuş antik şehirlerindendir. antalya’nın 30 kilometre kuzeybatısında yer alır. denizden ortalama yüksek...

Yorumlar ?

Terminoloji

terminoloji: terim bilimi....

Yorumlar ?

Termit

termit: ak karınca, divik gibi adlar da verilen bir böcek....

Yorumlar ?

Termodinamik

Termodinamik
Termodinamik, (Yunancada: thermos:ısı ve dynamic:değişim). Bazı Türkçe kaynaklarda ısıl devingi olarak da geçer. Enerji, ısı, iş ve en...

Yorumlar ?

Termodinamik

Sadi Carnot (1837-1894), Termodinamik biliminin kurucusu olarak kabul edilir.
Termodinamik, <forbiddeniforbidden>(Yunancada; thermos: ısı ve dynamic...

Yorumlar ?

Termodinamik yasaları

Termodinamik yasaları
Sıfırıncı Yasa
Termodinamiğin en basit yasasıdır. Eğer iki sistem birbirleriyle etkileşim içerisindeyken aralarında ısı veya...

Yorumlar ?

Termograf

Termograf
Sıcaklığı bir diyagram üzerine devamlı olarak kaydeden aletlere termograf denir.

Termograf Kontrol ve Kalibre Cihazı
Zamanla termogra...

Yorumlar ?

Termometre

termometre : sıcaklığı ölçmeye yarayan cihazlara termometre denir.
...

Yorumlar ?

Termometre

<forbiddenbforbidden>Termometre Nedir?<forbidden/forbiddenbforbidden>

Termometre sıcalığı ölçmede kullanılır. En çok bilinen termometreler, alt ta...

1 Yorumlar

Termometre Nasıl Yapılır

Termometre Yapalım
Termometre sıcaklık ölçmeye yarayan bir alettir. Meteorolojide Santigrat, Fahrenhayt, Kelvin veya Mutlak gibi değişik ölçekler te...

Yorumlar ?

Termosfer

<forbiddenbforbidden>Termosfer:<forbidden/forbiddenbforbidden>
Mezosferden itibaren 400 km. yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu katmanda güneş ışı...

Yorumlar ?

Terra

terra: yeryüzü, toprak....

Yorumlar ?

Terra-Rossa

<forbiddenbforbidden>Kızıl Renkli Akdeniz "Terra-Rossa" Toprakları<forbidden/forbiddenbforbidden>

Kalker, marn, kil ve serpantinlerden oluşan kaya...

Yorumlar ?

Terracotta

terracotta (ingilizce) : her tür pişmiş topraktan yapılmış kullanım eşyasının genel adı. tuğla, kiremit gibi kaba yapı malzemeleri pişmiş toprak ya d...

Yorumlar ?

Ters Perspektif

Ters Perspektif (False Perspective) : Resim sanatında kaçış noktasının, betilerin ardında ve ufuk çizgisi üzerinde değil, betilerle seyirci arasında ...

Yorumlar ?

Tersine Çevirme (Reaction-Formation)

<forbiddenbforbidden>Tersine çevirme (Reaction-formation) Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir konuya yönelik aynı anda hissedilen, birbiriyle ...

1 Yorumlar

Tesbi

bir gazelin beyitleri önünü beş mısra eklenerek yapılan müsebba’dır. müsebba musammatlardan bir nazım şeklidir. kafiye şeması şöyledir: Aaaaa (...

Yorumlar ?

Teşbih

<forbiddenbforbidden>Teşbih (Özet):<forbidden/forbiddenbforbidden> Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüzü...

Yorumlar ?

Teşekkül

teşekkül (A.) [ تشکل ] oluşma, oluşum.
teşekkül etmek oluşmak.
...

Yorumlar ?

Tesettür

tesettür (A.) [ تستر ] örtünme....

Yorumlar ?

Teşhis

<forbiddenbforbidden>Teşhis (Kişiselleştirme) :<forbidden/forbiddenbforbidden> İnsan dışındaki canlı cansız varlıklara insan özelliği kazandırmaktır....

Yorumlar ?

Tespit

<forbiddenbforbidden>Tespit Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> İsim hali belirlemek, tanimlamak vs; fiil hali sabitlemek anlamina gelen, sabitle ...

Yorumlar ?

Testis

testis: yumurta (erkek)
...

Yorumlar ?

Testosteron

testosteron: erkeklik hormonu. ...

Yorumlar ?

Tethys

tethys - okeanos'un karısı. okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi. akhilleus'un da annesidir.
...

Yorumlar ?

Tetkik

tetkik: inceleme...

Yorumlar ?

Tevekkül

tevekkül: işi allah'a bırakıp kadere razı olma. ...

Yorumlar ?

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret (1867-1915)
Recaizade ve Hamit’in tesiriyle batılı şiire yönelmiştir.
Servet-i Fünun’un şiirdeki en önemli temsilcisidi...

Yorumlar ?

Tevhid

tevhid: (edebiyat) tanrının birliğini ve ululuğunu anlatan şiirlere tevhid denir.
tevhîd (A.) [ توحيد ] birleştirme.
...

Yorumlar ?

Tevhid-i Tedrisat Kanunun Laiklikle Olan İlgisi

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Medreseler kaldırılarak, çağdaş bir eğitim anlayışı getirilmiştir. Dinin eğitim üzerindeki...

1 Yorumlar

Tevhit

Tevhit ve Münacat Nedir? Tanımı
Tanrının birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere tevhit, Tanrıya yapılan
yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere...

Yorumlar ?

Tevkif

tevkif (A.) [ 1 [ توقيف .durdurma. 2.kapatma. 3.tutuklama.
tevkif edilmek 1.durdurulmak. 2.kapatılmak. 3.tutuklanmak.
...

Yorumlar ?

Tevkiye

anlamla ilgili sanatlardandır. iki veya ikiden fazla anlamı olan bir kelimenin yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kasdetmek. birçok edebiyatçı bu ...

Yorumlar ?

Tevrive

Tevrive
Birden fazla sözcük anlamı olan bir sözcüğün bir dizede en az iki sözlük anlamını ifade edebilecek şekilde kullanılması sanatıdır.
Örnek :...

Yorumlar ?

Tevriye

tevriye (amacı gizleme): iki değişik anlamı olan bir sözcüğün bir dize ya da beyitte iki anlamının da kullanılmasıdır.
--- tahir efendi bize kelp de...

Yorumlar ?

Teyit

teyit: doğrulamak....

Yorumlar ?

Tez Antitez Sentez

Genel kabul görmekte olan fikre <forbiddenbforbidden>TEZ<forbidden/forbiddenbforbidden> denilir. <forbiddenbforbidden>ANTİ-TEZ<forbidden/forbiddenbfo...

Yorumlar ?

Tezad

<forbiddenbforbidden>Tezad (Karşıtlık) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Aralarında ilgiden dolayı, birbirine zıt kavramları bir arada kullanmaktır. A...

Yorumlar ?

Tezat

Sözlükte Tezat Nedir
1. Karşıtlık, karşıt olma, zıtlık, çelişki, kontrast, antagonizma: “Sanatçı çok garip ve tezatlarla dolu bir yaratıktır.&#...

Yorumlar ?

Tezhip

tezhip : eski bir süsleme sanatıdır. sözcük arapçada “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de ...

1 Yorumlar

Tezkire

Tezkire: Çeşitli sınıftan meşhur insanların, özelikle şairlerin biyografileri. Örn: Ali Şir Nevai, Mecalisün-nefais; Lâtifî, Tezkire; Sehî, Tezkire; ...

Yorumlar ?

Tezyinat

tezyinat : süsleme, bezeme sanatı....

Yorumlar ?

Thales

bilimin ve fiziğin kurucusu.

m.ö. 650 yıllarında yunan felsefesi ionia’da thales ile başladı. felsefenin thales ile başladığı açıklaması kı...

Yorumlar ?

« 1 (2) 3 4 5 »


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» resimleri

  Puanı : 4.8 / 10 | Oy : 46 kişi | Toplam : 219

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim