Anasayfa > Sözlük > T Sözlük

Alfabetik Liste
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Diğer | Hepsi

Sözlüğümüzde 669 adet terim bulunmaktadır.

Tayfun

Tayfun Nedir ?
Tayfun siklonların, tropikal iklimlerde çok büyük kuvvet kazanmasından hasıl olur. Bunların tesirleri çok olup, yıkım kuvvetleri fazl...

1 Yorumlar

Tazmin

bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması. divan edebiyatı nazım türüdür. tazmin edilen mısra veya beytin sahibinin zikri ş...

Yorumlar ?

TBMM Başkanlarımız

* Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-1938) 24.04.1920 - 29.10.1923 120 oy - 1. Tur
* Ali Fethi OKYAR (1880-1943) 01.11.1923 - 22.11.1924 158 oy - 1. Tur
...

Yorumlar ?

Teaser

Teaser: Tanıtımı yapılacak özel programların, radyo tarafındansağlanan özel promosyonların, radyo programcılarının programını tanıtmak amacıyla yapıl...

Yorumlar ?

Teatral

Teatral Nedir ?
Teatral : Tiyatrovari, tiyatrosal demektir....

Yorumlar ?

Tebaa

tebaa : bir devletin hükmü altında bulunan halk.
...

Yorumlar ?

Tebliğ

tebliğ: yapılan mübalağanın akla yatkın olması.

...

Yorumlar ?

Tecahül-i Arif

<forbiddenbforbidden>Tecahül-i Arif:<forbidden/forbiddenbforbidden> Anlam inceliği oluşturmak için herkesçe bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi akta...

Yorumlar ?

Tecavüz

tecavüz : bir başka kişiyi zorlayarak cinsel ilişkide bulunma suçu.
...

Yorumlar ?

Tecelli

tecelli: bildirme, görünme. tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimselere göre gördüğümüz her şey tanrı’nın bir tecellisidir....

Yorumlar ?

Tedric

tedric: birbiriyle ilgili kavramların bir derece gözetilerek sıralanmasıdır.
--- iki asker,mızrak mızrağa,kılıç kılıca,hançer hançere vuruşmaya başl...

Yorumlar ?

Tefsir

» yorumlama
» kur'an'in surelerini açiklayarak, görüşler ileri sürme ve bunlari yazma, yorumlama
» kur'an'in surelerini açıklayan eser...

Yorumlar ?

Tehlike Geçti (Beyaz İkaz)

Tehlike Geçti (BEYAZ İKAZ)
Tehlike geçti işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haberi duyunca sığındığınız yer...

Yorumlar ?

Tehzil

alay ve şaka yollu yazılmış nazire. hezl diye de bilinir. çokluk tanınmış şairlerin şiirlerine vezin ve kafiye taklit edilerek yazılır. tehzil, ciddi...

Yorumlar ?

Teizm

teizm:
evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanır. teizm deyimi usu ve iradesi olan kişisel bi...

Yorumlar ?

Tek Dağ

Tek dağ tek başına yükselti gösteren dağlardır. Genelde volkanik dağlardır. Bu dağların teşekküllerinde volkanizma olayları kadar epirojenik hareketl...

Yorumlar ?

Tek Kaçışlı Perspektif

Uzayıp giden bir yolun ortasından bakıldığında yol ve yandaki direkler, ağaçlar ileridebirleşiyormuş gibi görünür. Böyle görüntü veren perspektife <f...

Yorumlar ?

Teka-lutein Kisti

Teka-lutein kisti

Aşırı hormon salgısına bağlı olarak ortaya çıkar. hemen hemen her zaman çift taraflıdır ve 20 cm kadar büyük olabilirler. Sıklı...

Yorumlar ?

Tekaddüm

tekaddüm: öne geçme, ileri geçme....

Yorumlar ?

Tekerleme

tekerleme: ses ve sözcük benzerliğinden yararlanılarak oluşturulan, yarıanlamsız hoş söyleyişli cümleciklere ya da sözlere tekerleme denir....

2 Yorumlar

Tekerleme Örnekleri

Bir varmış.Bir yokmuş.Evvel zaman içinde.Kalbur saman içinde.Cinler cirit oynarmış,eski haman içinde.Hamamcının tası yok.Oduncunun baltası yok.Arap B...

Yorumlar ?

Tekil İsim

Tek varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir. kendi, ben, çocuk, kalem, defter.

Sayısal anlamda te...

Yorumlar ?

Tekke

» Tarikattan olanlarin barindiklari, ibadet ve tören yaptiklari yer, dergâh
» İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sigindiklari yer
» Argo: esrar içil...

1 Yorumlar

Tekke Edebiyatı

» Tarikattan olanlarin barindiklari, ibadet ve tören yaptiklari yer, dergâh
» İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sigindiklari yer
» Argo: esrar içil...

Yorumlar ?

Teknokrasi

<forbiddenbforbidden>Teknokrat (Tanım 1) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Teknokrasi, bir sosyal ve ekonomik programın uygulanmasında mühendis ve tek...

Yorumlar ?

Teknokrat

<forbiddenbforbidden>Teknokrat (Tanım 1) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Teknokrasi, bir sosyal ve ekonomik programın uygulanmasında mühendis ve tek...

Yorumlar ?

Tekrir

tekrir: anlatımı güçlendirmek için bir sözü sık sık tekrar etmektir.
--- beni bende demen,ben değilim,
bir ben vardır,bende benden öte.

---söz o...

Yorumlar ?

Tektonik

Tektonik (thectonic):
1- (Sanat) Sıkı, özenli, sanat’lı kurgu’su olan edebî eserin özelliği.

2 - (Coğrafya) Levha hareketleri veya l...

Yorumlar ?

Tektonik Dağ

Bu dağların oluşumu düşey yönlü tektonik hareketlerle ilgilidir. Alp “orobiyum”undan sonra Anadolu’nun bir kısmı, fay hareketlerind...

Yorumlar ?

Tektonik Göller

Bu göller, yer kabuğu hareketi sonucunda oluşan çanakların sularla dolması ile meydana gelir. Ülkemizin tektonik gölleri, genellikle yer kabuğunun hâ...

Yorumlar ?

Tektonizma

<forbiddenbforbidden>Yapısal Jeoloji (Tektonizma) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Değişik türde fay, kıvrım, sil, dayk gibi jeolojik yapıların etkin...

Yorumlar ?

Tekzip

tekzip: yalanlamak....

Yorumlar ?

Telaffuz

<forbiddenbforbidden>Telaffuz Nedir ? (Söyleyiş)
Özet Bilgi:<forbidden/forbiddenbforbidden>
1.bir kelime ya da cumlenin ait oldugu dilin okuma oze...

Yorumlar ?

Telafi Etme (Compensation)

Telafi etme (Compensation)
Ödünleyici tepkiler, insanın gerçek ya da imgesel eksikliklerinden olan yetersizlik duygularına karşı geliştirilirler. Ö...

Yorumlar ?

Telamon

telamon - yunan mitolojisinde büyük ayaks'ın babası ve aigina kralı. birçok savaşta herakles ile birlikte oldu.
...

Yorumlar ?

Telefonda Görgü Kuralları

Telefon Konuşmaları ve Uyulması Gereken Görgü Kuralları:
Telefon konuşması belli bir kültürü ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekl...

Yorumlar ?

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmeti durumuna gelmişti. Ve sayıs...

Yorumlar ?

Telekomünikasyon iletişim araçları

Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır. Örneğin telef...

Yorumlar ?

Telemakhos

telemakhos - odysseus'un penelope'den olan oğlu. odysseus'un dostu. troya savaşına giderken odysseus oğlu telemakhos'u arkadaşı mentor'a bıraktı. ath...

Yorumlar ?

Telepati

telepati 'ruhsal duyu' demektir. yani 5 duyu organı vasıtasıyla alamadığımız bir uyarımı ruhi yoldan alıp bilgi sahibi olmamızdır.

mesela, uzakta ...

Yorumlar ?

Telephos

telephos - yunan mitolojisinde herakles'in oğlu. akhilleus onu savaşta yaralamıştı. bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.
...

Yorumlar ?

Teleskop

Teleskop, çok uzak cisimleri yakınımızdaymış gibi gösteren çok etkileyici bir alettir. Teleskoplar günümüzde çok çeşitli boyutlarda kullanılmaktadır....

Yorumlar ?

Teleskopun İcadı

Yeni gökyüzü görünümünün oluşmasında kesin rolü oynayacak olan adım, sadece uzmanlarca takdir gören astronomik hesapların geliştirilmesi çalışmaları ...

Yorumlar ?

Televizyonun Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi

İnsanların kimi zaman can sıkıntısından, kimi zaman vakit geçirmek için, kimi zaman da eglenmek ve bilgilenmek amacıyla karsısına geçtigi televizyon ...

Yorumlar ?

Televizyonun Etkileri

TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ<forbiddenhforbiddenrforbidden><forbiddenbforbidden>Giriş<forbidden/forbiddenbforbidden>
Günümüzde...

Yorumlar ?

Televizyonun İcadı

21. yüzyılın vazgeçilmez aletlerinden biri olan televizyonun tarihi, 75 yıl önce, İskoç mucit John Logie Baird ’in keşfiyle başladı. Baird, 21....

Yorumlar ?

Televizyonun Yararları

<forbiddenbforbidden>Televizyonun Yararları (Özet)<forbidden/forbiddenbforbidden>
* Yeni bilgiler öğretir.
* Boş zamanları değerlendirir.
* Eğlend...

1 Yorumlar

Televizyonun Yararları ve Zararları

TELEVİZYON VE EĞİTİM
Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.

A. Yararları
a. Çocukları eve bağlayarak ail...

1 Yorumlar

Televizyonun Zararları

Televizyonun Zararları (Özet)
* Televizyondaki kötü programları örnek alan çocuklar ülkedeki suç oranını arttırır.
* Televizyona çok bağlı olan kiş...

2 Yorumlar

Telkhin

telkhin'ler - güneşin çocukları. volkanik olayların sembolüdürler. bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.
...

Yorumlar ?

Telkin

» (bir duyguyu, bir düşünceyi) aşilama
» ölü gömüldükten sonra mezar başinda imamin söyledigi dinî sözler
» bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla,...

2 Yorumlar

Telli Çalgılar

Telli çalgılar, tellerine vurulduğunda ya da tellere yay sürtüldüğünde oluşan titreşimler sayesinde ses çıkarırlar. Çıkan sesin yüksekliği ise teller...

2 Yorumlar

Tellus

tellus - romalıların toprak ana (gaia) ya verdikleri ad.
...

Yorumlar ?

Telmih

<forbiddenbforbidden>Telmih (Hatırlatma) Tanımı (Özet):<forbidden/forbiddenbforbidden>
Söz arasında herkesin bildiği bir olaya ya da kişiye işaret ...

1 Yorumlar

Tema

<forbiddenbforbidden>Tema -Tem nedir?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konu ve ...

Yorumlar ?

Temel Anlam

<forbiddenbforbidden>İlk Anlam = Temel Anlam = Gerçek Anlam<forbidden/forbiddenbforbidden>

Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen, kavrayışım...

Yorumlar ?

Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam
<forbiddenbforbidden>İlk Anlam = Temel Anlam = Gerçek Anlam<forbidden/forbiddenbforbidden>
Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen,...

Yorumlar ?

Temel Cümle

<forbiddenbforbidden>Temel Cümle:<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir cümlenin yüklemi temel cümledir. Cümlenin bildirmek istediği asıl yargı da bu cü...

Yorumlar ?

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılamayacağı durumlar şunlardır:
* Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için kullanılamaz.
* T...

Yorumlar ?

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

* Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir.
* Devlet temel hak ve hürriyetleri ancak belli bir ölçüde sınırlayabilir....

Yorumlar ?

Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlılığı

1. Anayasal Sınırlar

Bazı hakların bizzat Anayasa tarafından öngörülen sınırları vardır. Bu sınırlar, “hakkın tanımında yer alırlar ve onun...

Yorumlar ?

Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanır?

1-)Savaş hali
2-)seferberlik
3-)sıkı yönetim
4-)olan üstü hal
5-)Kamu Sağlığı ve güvenliği...

Yorumlar ?

Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları E...

Yorumlar ?

Temel Sağlık Hizmetleri

Temel sağlık hizmeti genel anlamıyla koruyucu sağlık hizmetlerini önemli bir oranda kapsayan, esasen birinci basamakta verilen, birinci basamak sağlı...

Yorumlar ?

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi...

Yorumlar ?

Temlik

Bir taşınır yada taşınmaz mal, eşya veya unsurun yada kullanım hakkının bir başka kullanıcı veya hak sahibine, belirli koşul ve hükümlerle devrediler...

Yorumlar ?

Tempera

tempera (ingilizce) : boyar maddenin tutkallı suyla, genellikle de yumurta akıyla karıştırılmasıyla elde edilen bir boya türü ve bu boya kullanılarak...

Yorumlar ?

Tenafür

bir ifadede birbirleriyle uyuşmayan harf, hece, sözcük ya da tamlamaların kulağa hoş gelmeyen etki yapmasıdır. ikiye ayrılır:
Harflerle tenâfür: çı...

Yorumlar ?

Tenasüb

Tenasüb
Anlamca birbirine yakın sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır.
Örnek : Bülbül aşıkmış gül, gül naz eyler bülbüle.

bakınız:
Söz...

Yorumlar ?

Tenasüp

tenasüp (uygunluk): anlam yönünden birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmaktır.
--- deli eder insanı bu dünya,
bu gece,bu yıldızlar,bu koku...

Yorumlar ?

Tendon

tendon: kiriş, veter
...

Yorumlar ?

Tenkid

Eleştiri (Tenkid) Nedir
Günümüzde eleştiri eleştirme denilen bu türe eskiden tenkit, eleştiri yazan
kimseye de “münekkit” denilirdi. B...

Yorumlar ?

Tenkidci Okuma

Tenkidci (Eleştirel) okuma okuduğumuz metin üzerine kendimizce sorular sorarak anlamaya çalışmaktır. <forbiddenhforbiddenrforbidden> Tenkidci (Eleşti...

Yorumlar ?

Tenkit

tenkit: eleştiri. herhangi bir kişiyi, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlışlarını dile getirerek göstermek amacıyla yazılan kısa metinlerdir. hedefl...

Yorumlar ?

Tenor

en ince erkek sesi
tenor tonunda akıl karıştıracak kadar sayıda belki de gereksiz sayilabilicek bi sınıflandırma vardır.. heldentenor (kahramanımsı ...

1 Yorumlar

Tensel

tenlerin uyumu, tenlerin birbiri ile konuşabilmesidir. bazı bazı cinsellikle karıştırılan ama cinselliğin en önemli tamamlayıcısı olmasının dışında o...

Yorumlar ?

Tenzil

tenzil:
- iki yıllık prim ödendikten sonra prim borçları ödenmediği durumda, ödenen toplam prim baz alınarak sigorta teminatı ödenen prime göre oluş...

Yorumlar ?

Teodor Kasap

İlk mizah dergisi:Diyojen /Teodor Kasap...

Yorumlar ?

Teokrasi

teokrasi : dine dayalı, esasları ve uygulaması dinden gelen devlet yönetimi ...

Yorumlar ?

Teokratik

teokratik devlet : teokratik devlette yasama, yürütme, yargı yetkilerinin kaynağı tanrı, din ve kutsal kitaptır. teokratik devlette tüm düzenlemeler ...

Yorumlar ?

Teokratik Devlet

Egemenliğin kaynağının dine dayandığı devlet biçimi. Din adamlarının sözü geçer. Her şeye din adamları karar verir. <forbiddenhforbiddenrforbidden>Te...

Yorumlar ?

Teoloji

teoloji sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir. (yunanca θεος, theos, "tanrı", + λογος, logos, "bilim"...

Yorumlar ?

Teorem

teorem (dâvâ-yı nazarî, théoréme, lehrsatz, teorama, theorem): tanıtlanması gereken önerme.

...

Yorumlar ?

Teori

teori:
çok sayıda gözlem ve deneylerle desteklenebilen bir hipoteze teori (kuram) denir. (bkz. hipotez) bir başka deyişle teori kökleşmiş bir hipote...

Yorumlar ?

Teorik

teorik : uygulama dışında kalan, akla dayanılarak ileri sürülen düşünce.
...

Yorumlar ?

Teozofi

Teozofi (theosophy) terimi Grekçe'de "tanrı" anlamına gelen "theos" sözcüğü ile "bilgi,bilgelik" anlamına gelen "sophos" (sofia) sözcüğü birleştirile...

Yorumlar ?

Terakki

terakki : 1. yükselme, artma, çoğalma, ilerleme, 2. savaşta gösterdiği basanlarından ötürü, bir sipahiye işletmek üzere verilen ek toprak.
...

Yorumlar ?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi[1]) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kem...

1 Yorumlar

Terane

terane: her dizesi birbiriyle uyaklı rubai türü.

...

Yorumlar ?

Terane

terane: her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere "rubai-i musarra" ya da "terane" adı verilir.

argo: yalan....

Yorumlar ?

Terapi

terapi : fransızca thérapie. "hastalık, sakatlık, bozukluk gibi rahatsızlıkların herhangi bir yöntemle tedavisi" anlamına gelen bu söz için kurulumuz...

1 Yorumlar

Terapötik

therapeutique = terapötik: tedavi etmek, hastaları iyi etmektir....

Yorumlar ?

Tercüman-ı Ahval Mukaddime

Mademki sosyal bir şekilde yaşayan halk, bu kadar kanundan sorumludur, elbette ki sözle ve yazı ile kendi vatanının yararına olan düşüncelerini söyle...

Yorumlar ?

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

Edebiyatımızdaki İlk makale :Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi...

Yorumlar ?

Terdit

Terdit
Sözü beklenmedik bir sona bağlama sanatıdır.
Örnek : Bu gönül gönül otların yanı başında,
Ağacın gölgesine değdi değecek.
Tam şeftalinin k...

Yorumlar ?

Terim

1. Bir bilim, sanat, meslek daliyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavrami karşilayan kelime, istilah
2. Geleneksel mantikta özne vey...

1 Yorumlar

Terim Anlam

<forbiddenbforbidden>Terim Anlam<forbidden/forbiddenbforbidden>
Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim...

2 Yorumlar

Terim Olan Kelimeler

Terim Olan Kelimeler: Bilim, sanat, meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere TERİM denir.

Coğrafya terimi
Hukuk terimi
...

Yorumlar ?

Terim Örnekleri

<forbiddenhforbidden1forbidden>ÇEŞİTLİ DALLARLA İLGİLİ TERİMLER<forbidden/forbiddenhforbidden1forbidden>
a) EDEBİYAT TERİMLERİ
Şiir, öykü,...

Yorumlar ?

Terkib-i Bend

Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği...

Yorumlar ?

Termessos

termessos, türkiye’nin en iyi korunmuş antik şehirlerindendir. antalya’nın 30 kilometre kuzeybatısında yer alır. denizden ortalama yüksek...

Yorumlar ?

Terminoloji

terminoloji: terim bilimi....

Yorumlar ?

Termit

termit: ak karınca, divik gibi adlar da verilen bir böcek....

Yorumlar ?

Termodinamik

Termodinamik
Termodinamik, (Yunancada: thermos:ısı ve dynamic:değişim). Bazı Türkçe kaynaklarda ısıl devingi olarak da geçer. Enerji, ısı, iş ve en...

Yorumlar ?

Termodinamik

Sadi Carnot (1837-1894), Termodinamik biliminin kurucusu olarak kabul edilir.
Termodinamik, <forbiddeniforbidden>(Yunancada; thermos: ısı ve dynamic...

Yorumlar ?

Termodinamik yasaları

Termodinamik yasaları
Sıfırıncı Yasa

Termodinamiğin en basit yasasıdır. Eğer iki sistem birbirleriyle etkileşim içerisindeyken aralarında ısı ve...

Yorumlar ?

Termograf

Termograf
Sıcaklığı bir diyagram üzerine devamlı olarak kaydeden aletlere termograf denir.

Termograf Kontrol ve Kalibre Cihazı
Zamanla termogra...

Yorumlar ?

Termometre

termometre : sıcaklığı ölçmeye yarayan cihazlara termometre denir.
...

Yorumlar ?

Termometre

<forbiddenbforbidden>Termometre Nedir?<forbidden/forbiddenbforbidden>

Termometre sıcalığı ölçmede kullanılır. En çok bilinen termometreler, alt ta...

1 Yorumlar

Termometre Nasıl Yapılır

Termometre Yapalım
Termometre sıcaklık ölçmeye yarayan bir alettir. Meteorolojide Santigrat, Fahrenhayt, Kelvin veya Mutlak gibi değişik ölçekler te...

Yorumlar ?

Termosfer

<forbiddenbforbidden>Termosfer:<forbidden/forbiddenbforbidden>
Mezosferden itibaren 400 km. yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu katmanda güneş ışı...

Yorumlar ?

Terra

terra: yeryüzü, toprak....

Yorumlar ?

Terra-Rossa

<forbiddenbforbidden>Kızıl Renkli Akdeniz "Terra-Rossa" Toprakları<forbidden/forbiddenbforbidden>

Kalker, marn, kil ve serpantinlerden oluşan kaya...

Yorumlar ?

Terracotta

terracotta (ingilizce) : her tür pişmiş topraktan yapılmış kullanım eşyasının genel adı. tuğla, kiremit gibi kaba yapı malzemeleri pişmiş toprak ya d...

Yorumlar ?

Ters Perspektif

Ters Perspektif (False Perspective) : Resim sanatında kaçış noktasının, betilerin ardında ve ufuk çizgisi üzerinde değil, betilerle seyirci arasında ...

Yorumlar ?

Tersine Çevirme (Reaction-Formation)

<forbiddenbforbidden>Tersine çevirme (Reaction-formation) Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> Bir konuya yönelik aynı anda hissedilen, birbiriyle ...

1 Yorumlar

Tesbi

bir gazelin beyitleri önünü beş mısra eklenerek yapılan müsebba’dır. müsebba musammatlardan bir nazım şeklidir. kafiye şeması şöyledir: Aaaaa (...

Yorumlar ?

Teşbih

<forbiddenbforbidden>Teşbih (Özet):<forbidden/forbiddenbforbidden> Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüzü...

Yorumlar ?

Teşekkül

teşekkül (A.) [ تشکل ] oluşma, oluşum.
teşekkül etmek oluşmak.
...

Yorumlar ?

Tesettür

tesettür (A.) [ تستر ] örtünme....

Yorumlar ?

Teşhis

<forbiddenbforbidden>Teşhis (Kişiselleştirme) :<forbidden/forbiddenbforbidden> İnsan dışındaki canlı cansız varlıklara insan özelliği kazandırmaktır....

Yorumlar ?

Tespit

<forbiddenbforbidden>Tespit Nedir ?<forbidden/forbiddenbforbidden> İsim hali belirlemek, tanimlamak vs; fiil hali sabitlemek anlamina gelen, sabitle ...

Yorumlar ?

Testis

testis: yumurta (erkek)
...

Yorumlar ?

Testosteron

testosteron: erkeklik hormonu. ...

Yorumlar ?

Tethys

tethys - okeanos'un karısı. okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi. akhilleus'un da annesidir.
...

Yorumlar ?

Tetkik

tetkik: inceleme...

Yorumlar ?

Tevekkül

tevekkül: işi allah'a bırakıp kadere razı olma. ...

Yorumlar ?

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret (1867-1915)
Recaizade ve Hamit’in tesiriyle batılı şiire yönelmiştir.
Servet-i Fünun’un şiirdeki en önemli temsilcisidi...

Yorumlar ?

Tevhid

tevhid: (edebiyat) tanrının birliğini ve ululuğunu anlatan şiirlere tevhid denir.
tevhîd (A.) [ توحيد ] birleştirme.
...

Yorumlar ?

Tevhid-i Tedrisat Kanunun Laiklikle Olan İlgisi

<forbiddenbforbidden>Özet :<forbidden/forbiddenbforbidden> Medreseler kaldırılarak, çağdaş bir eğitim anlayışı getirilmiştir. Dinin eğitim üzerindeki...

1 Yorumlar

Tevhit

Tevhit ve Münacat Nedir? Tanımı
Tanrının birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere tevhit, Tanrıya yapılan
yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere...

Yorumlar ?

Tevkif

tevkif (A.) [ 1 [ توقيف .durdurma. 2.kapatma. 3.tutuklama.
tevkif edilmek 1.durdurulmak. 2.kapatılmak. 3.tutuklanmak.
...

Yorumlar ?

Tevkiye

anlamla ilgili sanatlardandır. iki veya ikiden fazla anlamı olan bir kelimenin yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kasdetmek. birçok edebiyatçı bu ...

Yorumlar ?

Tevrive

Tevrive
Birden fazla sözcük anlamı olan bir sözcüğün bir dizede en az iki sözlük anlamını ifade edebilecek şekilde kullanılması sanatıdır.
Örnek :...

Yorumlar ?

Tevriye

tevriye (amacı gizleme): iki değişik anlamı olan bir sözcüğün bir dize ya da beyitte iki anlamının da kullanılmasıdır.
--- tahir efendi bize kelp de...

Yorumlar ?

Teyit

teyit: doğrulamak....

Yorumlar ?

Tez Antitez Sentez

Genel kabul görmekte olan fikre <forbiddenbforbidden>TEZ<forbidden/forbiddenbforbidden> denilir. <forbiddenbforbidden>ANTİ-TEZ<forbidden/forbiddenbfo...

Yorumlar ?

Tezad

<forbiddenbforbidden>Tezad (Karşıtlık) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Aralarında ilgiden dolayı, birbirine zıt kavramları bir arada kullanmaktır. A...

Yorumlar ?

Tezat

Tezat ( Karşıtlık )
Bir varlığın ya da bir olayın birbirine zıt karşıt durumlarının bir arada verilmesi sanatıdır.
Örnek : Ne efsunkar imişsin ah, ...

Yorumlar ?

Tezhip

tezhip : eski bir süsleme sanatıdır. sözcük arapçada “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de ...

1 Yorumlar

Tezkire

Tezkire: Çeşitli sınıftan meşhur insanların, özelikle şairlerin biyografileri. Örn: Ali Şir Nevai, Mecalisün-nefais; Lâtifî, Tezkire; Sehî, Tezkire; ...

Yorumlar ?

Tezyinat

tezyinat : süsleme, bezeme sanatı....

Yorumlar ?

Thales

bilimin ve fiziğin kurucusu.

m.ö. 650 yıllarında yunan felsefesi ionia’da thales ile başladı. felsefenin thales ile başladığı açıklaması kı...

Yorumlar ?

Tharlov kisti

tarlov kistleri, beldeki sinir ganglionlarının ( düğümlerinin ) genellikle sağrı veya kuyruk sokumu bölgesindeki sinir kökleri ile birleşme yerinde o...

Yorumlar ?

Thatanos

thatanos: freud’un yıkıcı ve sal- dırgan enerji kavramı. bu kavram kişinin kendi kendisini yok edici güçlerini ya da ölüm arzularını içe doğru ...

Yorumlar ?

The great wall

çin seddi (m.ö 220 ve m.s. 1368 - 1644) çin
çin seddi, çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvardır. en uzun sürede yap...

Yorumlar ?

Thebai

thebai - boiotia'lı kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir. yüksek surlarını amphion lirinin sesi ile taşları yürüterek yapmıştı. herakles thebai k...

Yorumlar ?

Thebe

thebe - kilikya'lı bir kahraman kadın. adramys'in kızı. koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, herakles onu yendi ve onunla evlendi...

Yorumlar ?

Theia

theia - gökyüzü (uranos) ile toprak ana (gaia) nın kızı. hyperion ile evlendi. hyperion ile theia'dan güneş - helios, ay - selene, şafak - eos doğdul...

Yorumlar ?

Themis

themis - uranos ile gaia'nın kızı. kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası. zeus ile evlenerek hora'ları, parka'ları ve metis'i doğurdu....

Yorumlar ?

Theseus

theseus - yunanlıların en büyük kahramanlarından biri. - atina kralı aigeus'un oğludur. minotauros'u öldürmek amacıyla girit adasına gitmiş ve kralın...

Yorumlar ?

Thoth

thoth (tahuti)

bilgeliğin tanrısıdır. maat ile beraber zamanın başında kendi kendine yaratılmıştı veya ra tarafından yaratılmıştı. hermopolis̵...

Yorumlar ?

Thrakia

thrakia - ares'in, rüzgarların ve orpheus'un yurdu. kuzey rüzgar tanrısı broes, yunanistan'a nazaran, soğuk bir iklime sahip olan thrakia'da otururdu...

Yorumlar ?

Thymele

antik yunan tiyatrolarında orhestra (sahne) içerisinde bulunan sunak....

Yorumlar ?

Tiamat

Babil ve Sümer mitolojilerindeki tarih öncesi çağlara ait bir canavar / tanrıçadır. Enûma Eliş yaratılış destanında önemli bir figürdür....

3 Yorumlar

Tikel

tikel: evrenin veya sınıfın tümünü değil bir kısmını gösteren kavramlar. bazı insanlar akıllıdır önermesinde “bazı” insan evrenin bir kıs...

Yorumlar ?

Tinsel

tinsellik: ruhsallık; manevi olmak; manevi olma durumu.

tin=ruh
tinsel=ruhsal

hegel'e göre ise tinselliği öteki dünyayla ilgili dinsel bir ala...

Yorumlar ?

Tinsel Portre

Kişinin iç dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının, fikirlerinin, zayıf taraflarının... anlatıldığı portreye ruhî portre (tinsel, moral portre) d...

Yorumlar ?

Tıp sözlüğü

a:
a.,a. arter (atardamar)kısaltılmış şekil, arteria.
abdomen karın, batın
abdominal karına ait, karın içi
abondan bol, fazla miktarda
abortus ...

Yorumlar ?

Tipoloji

tipoloji (typology) : bir sanat dalında ya da onun belirli bir alanındaki tüm yapıtların ya da yapıtı oluşturan tek tek ögelerin incelenerek, tipleri...

Yorumlar ?

Tirad

tirad: kendi içine kapali, uzun replik. tirad, karsilikli hizli söz alisverisinin yani diyalogun tam karsitidir.
...

Yorumlar ?

Tirej

tirej: ışın, hüzme, şua...

Yorumlar ?

Tiresias

tiresias - eski devirlerin en ünlü kahini. athena'yı çıplak gördüğü için gözleri tanrıça tarafından kör edilmişti.
...

Yorumlar ?

Tırnak Yeme

Tırnak yeme alışkanlığına çoğunlukla 3-4 yaşlarından önce başlamaz. (Çok ender olarak 5 aylık gibi erken bir dönemde görülebilir). Çocukların %33 de ...

Yorumlar ?

Titan

<forbiddenbforbidden>Titan (Yunan Mitolojisi) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Titan’lar dev tanrılar. Tanrılar oluşmuş varlıklardır, doğal ola...

1 Yorumlar

Titanides

titanides'ler - (titanidler) titanlardan altı kız kardeşe verilen ad.
...

Yorumlar ?

Tityos

tityos - zeus ile elara'nın oğlu olan dev. zeus kıskanç hera'nın korkusundan elara'yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. elara doğum sırasında öl...

Yorumlar ?

Tiyatro

<forbiddenbforbidden>Tiyatro Nedir?<forbidden/forbiddenbforbidden> Tiyatro sözcüğü Yunancada seyirlik yeri anlamına gelen teatron sözcüğünden türetil...

2 Yorumlar

Tiyatro terimleri

tiyatro terimleri

a

acıklı komedya :fransa'da, burjuva tragedyası ile burjuva oyununa geçiş şekli olarak, komik öğe de eklenerek ortaya çıkan b...

Yorumlar ?

Tiyatroda Dramaturginin ve Dramaturgun Yeri ve İşlevi

Tiyatroda Dramaturginin ve Dramaturgun Yeri ve İşlevi
Dramaturgi, sadece metin seçme, inceleme ve çözümleme görevi yüklenmiş bir çalışma alanı olar...

Yorumlar ?

Tohum

1. Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane; spermatozoit.
2. Soy sop, döl, nesil, sülale.
3. Or...

Yorumlar ?

Tohum ve Evren

Erich Von Daniken'ın olaylara yaratan tanrıların arabaları kitabından sonra çıkardığı üçüncü kitap.

TOHUM ve EVREN, Daeniken'in dördüncü büyük ar...

Yorumlar ?

Toksik

toksik: zehirli, zehirleyici...

Yorumlar ?

Toksikoloji

Toksikoloji: Zehirler ve zehirlenmelerle uğraşır.Her ne kadar toksikoloji farmakolojinin özel bir yönü ise de çeşitli sebeplerden ötürü ayrı bir dal ...

Yorumlar ?

Tolstoy

lev nikolayeviç, kont tolstoy, rus yazarıdır (1828-1910). zengin bir toprak sahibinin oğlu olan lev tolstoy, çocukluğunu yasnaya polyana'daki aile to...

Yorumlar ?

Tomografi

tomografi : fransızca tomographie. türkçede tıp alanında kullanılan bu kelime türkçe sözlük’te, “bir organ veya organizma kesitinin röntg...

1 Yorumlar

Tonik

tonik: acı portakal esansı ve kınakına özütü içeren soda tipi....

Yorumlar ?

Tonlama

Konuşma sırasında ses perdeleri arasında sürekli değişme olur. Bu perde değişikliği konuşma sırasında seslerin farklı farklı tonlarda çıkmasını sağla...

Yorumlar ?

Tonoz

tonoz: taş ya da tuğladan örülerek meydana gelen bir mimari örtü elemanı. biçimine göre beşik tonoz, aynalı tonoz, çapraz tonoz, kaburgalı tonoz, yel...

Yorumlar ?

Tonyukuk Yazıtı

<forbiddenbforbidden>Orhun Abideleri (Göktürk yazıtları) 3 taştan oluşur:<forbidden/forbiddenbforbidden> Tonyukuk anıtı 716, Köl Tigin anıtı 732, Bil...

Yorumlar ?

Toplantı Hak ve Özgürlüğü

Bu özgürlük kişilerin toplu halde düşüncelerini açıklamasını ifade eder. Düşünce özgürlüğünün devamı olan bu özgürlük dernek kurma özgürlüğünü de kap...

Yorumlar ?

Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır

<forbiddenbforbidden>Tutanak Nasıl Yazılır ?<forbidden/forbiddenbforbidden>
Tutanak aynı dilekçe gibi tutulur..
Başlık: TUTANAK
Tarih yazılır gere...

Yorumlar ?

Topluluk

topluluk: üyeleri birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüzyüze olduğu yüksek ölçüde bütünleşmiş, kültürün türdeş olduğu toplumsal...

Yorumlar ?

Topluluk İsmi

Yapıca tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlerdir. Teklerden oluşan topluluğu, çokluğu bildiren ...

Yorumlar ?

Topluluk Sayı Sıfatları

Bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullanılır. Bunlardaki “z” sesi çokluk bildirir. Tamlanan çoğul olabilir. Örneğin : üçüz beb...

Yorumlar ?

Toplum Birey İlişkisi

<forbiddenbforbidden>1. BİREY TOPLUM İLİŞKİSİ
1.1. Birey ve Toplum<forbidden/forbiddenbforbidden>
Toplumsal olarak nasıl oluyor da bireysel eylem v...

Yorumlar ?

Toplum Hayatı ve İşbölümü

Toplum hayatı aslında grup hayatıdır. Grup ise birden fazla insandan meydana gelir. Grup hayatı, insanın doğumuyla ailede başlayan, sonra da okulda v...

Yorumlar ?

Toplum Hayatında Dayanışma

İnsanlar maddi manevi gereksinimlerini karşılamak için toplu halde yaşamak zorundadırlar. Toplum halinde yaşama, kişilerin birbirleriyle yardımlaşara...

Yorumlar ?

Toplum Hayatında İş Bölümü

Toplum Hayatında Dayanışma ve İş Bölümü<forbiddenhforbiddenrforbidden>İnsanlar maddi manevi gereksinimlerini karşılamak için toplu halde yaşamak zoru...

Yorumlar ?

Toplum Hayatını Düzenleyen Ahlak Kuralları

Ahlak kuralları, iyiliğe, vicdani ödevlere ilişkin kurallar bütünüdür. Yoksullara yardım etmek, verdiği sözü tutmak, başkalarının canına, malına, nam...

Yorumlar ?

Toplumbilim

toplumbilim
insan topluluğu hayatini ve onu yöneten kanunlari inceleyen bilim. yeni bilimlerden biridir kuruluşu iki yüz yili geçmez. toplumsal olay...

Yorumlar ?

Toplumsal Alanda İnkılaplar

<forbiddenbforbidden>§ Kilik – Kiyafet Inkilabi :<forbidden/forbiddenbforbidden>
- Sapka Kanunu (25 Kasim 1925)
- Dini Kiyafetlerle dolasilm...

Yorumlar ?

Toplumsal Bilimlerin Doğal Bilimlerden Farkları

1. Bilimsel inceleme sırasında, incelenen doğa, incelenmeden ya hiç etkilenmez, ya da etkilenmez, ya da çok az etkilenir. Buna karşılık incelenen ins...

Yorumlar ?

Toplumsal Çözülme

Bir toplumda maddi ve manevi kültür elemanlarının birbirleri arasında dengesizlik oluşmasına toplumsal çözülme denir. Toplum yaşamını düzenleyen norm...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişme

TOPLUMSAL DEĞİŞME KAVRAMI
Hiç bir toplumun durgun, hareketsiz olduğu söylenemez. Her toplumda sürekli olarak bir dinamizm, bir değişme görülür. Topl...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişme Örnekleri

Toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesine toplumsal değişme denir.
...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişme Tipleri

a. Serbest Toplumsal Değişmeler
Kültürler arası etkileşimde, kültürlerin herhangi bir baskı olmaksızın birbirlerini etkilemesidir. Ekonomik, kültüre...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişme ve Toplumsal Sorun

Daha önce kültür antropolojisini anlatırken dokunduğumuz gibi insan doğası değişsin veya değişmesin, insanın içinde yaşadığı çevre, gerek insanların ...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişmenin Meydana Getirdiği Sorunlar

Toplumlar canlı birer organizma gibi sürekli değişirler. Ancak yaşadıkları değişme hızı toplumdan topluma değişiklik gösterir. Geleneksel toplumlar d...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişmenin Unsurları

1- Ekonomik Büyüme
Bir ülkedeki bir yıl boyunca yapılan ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir miktarının ülkede yaşayan tüm insanların sayısına ...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

a. Fiziksel Çevre
Toplumun yaşadığı bölgedeki tüm yer üstü ve yer altı kaynakları ve bölgenin iklime dayalı özellikleri toplumun yaşam biçimini etki...

Yorumlar ?

Toplumsal Değişmeyi Kolaylaştıran Faktörler

• Toplumun kanı ve inançlarıyla çatışmayan, onlarla uyumlu yeni öğeler toplumda hızlı benimsenir.
• Ekonomik yönden kalkınmış, yapısal s...

Yorumlar ?

Toplumsal Etkileşim

İnsanların, toplumların birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, kültür, vs. aktarması. <forbiddenbforbidden>Sosyal etkileşim<forbidden/forbid...

Yorumlar ?

Toplumsal Farklılaşma

"Toplumsal farklılaşma" kavramı, belli bir toplumda toplumsal
rolleri farklı kişiler dolayısıyla ortaya çıkan bir farklılaşmayı ifade
etmektedir. T...

Yorumlar ?

Toplumsal Gelişmeye Gelenekler Engelmidir? Değilmidir?

Toplumsal gelişmede gelenekler engel değildir tezinin savunulması.

Özet:
bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan, toplumun çekirdeği olan aile kur...

Yorumlar ?

Toplumsal Güce Karşı Birey

<forbiddenbforbidden>Toplumsal Güce Karşı Birey<forbidden/forbiddenbforbidden>
Toplumun bireyler tarafından sağlanan, fakat bireylerden çok daha kuv...

Yorumlar ?

Toplumsal Hareketlilik

"Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder.
Genel olarak yer, zam...

Yorumlar ?

Toplumsal Kimlik

Yaşadığımız evren de birey-toplum ilişkisi her çağda farklı olay gelmiştir,Bireyin ve dolayısıyla toplumun değişebilirliği,bu ilişkiyi canlı tutmakta...

2 Yorumlar

Toplumsal Norm

Toplumsal Norm Nedir ?
Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara ...

Yorumlar ?

Toplumsal Öğe Olarak Birey

<forbiddenbforbidden>Toplumsal Öğe Olarak Birey<forbidden/forbiddenbforbidden>
Bireyin gücü toplumu meydana getiren temel unsur olmasından kaynaklan...

Yorumlar ?

Toplumsal Sınıflar

Bugün çağdaş toplumlarda "Sınıf" ın egemen bir tabakalaşma
biçimi olduğu kabul edilmektedir.
Toplumsal sınıflar de facto gruplardır. Hukuksal ya da...

Yorumlar ?

Toplumsal Sınıfların Doğuşu

Toplumsal sınıf ve toplumsal katman (= tabaka) kavramlarını eş anlamda kullanan ve çoğunlukla katman terimini yeğ tutan bu yazarlar, toplumlarda katm...

Yorumlar ?

Toplumsal Tabakalaşma

Bir toplumda tabakalaşma sınıflar arası farklılaşmadan doğar tabakalar arasındaki bireyler arasında farklılaşma görülebileceği gibi aynı toplumsal ta...

1 Yorumlar

Toplumsal Yapı

<forbiddenbforbidden>2. TOPLUMSAL YAPI
2.1. Toplumsal Yapının Tanımı<forbidden/forbiddenbforbidden>
Toplumbilimsel açıdan toplumsal yapı, bir toplu...

Yorumlar ?

Toplumsallaşma ve Kişiliğin Oluşması

<forbiddenbforbidden>Toplumsallaşma ve Kişiliğin Oluşması<forbidden/forbiddenbforbidden>
Toplumsallaşma kişiliğin kazanılmasında temek süreçtir; ger...

Yorumlar ?

Toplumsallaşmada Sınırlılıklar

Toplumsallaşma hiçbir zaman tam olmaz, kuşaklar arası kopmalar olur. Bunu toplumun zaman içinde önemli değişmelerden geçmekte olmasıyla açıklamak ola...

Yorumlar ?

Toplumsallaşmanın Amaçları

<forbiddenbforbidden>Toplumsallaşmanın Amaçları<forbidden/forbiddenbforbidden>
Toplumsallaşma sürecinin amaçlarını özetle şöyle sayabiliriz.

1. T...

Yorumlar ?

Topografik sanat

topografik sanat (topgraphical art) : doğada büyük boyutlu topografik değişiklikler yaparak yapıtlar oluşturmaya yönelen sanat dalı. topografik sanat...

Yorumlar ?

Topoğrafya Haritaları

<forbiddenbforbidden>Topoğrafya Haritası Nedir ? (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi öl...

1 Yorumlar

Topoğrafya Haritası

<forbiddenbforbidden>Topoğrafya Haritası Nedir ? (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi öl...

Yorumlar ?

Topoloji

Topoloji
Topoloji, Yunanca'da yüzey veya uzay anlamına gelen topos ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmiştir. Dolayısıyla, topoloj...

Yorumlar ?

Topos

topos (topos): retorik alana ait olup avrupa edebiyatında kendini gösteren klişeler.

ayrıca yer, mahal anlamındada kullanılmaktadır.
...

Yorumlar ?

Toprak ana

bakınız.. gaia...

Yorumlar ?

Toprak Erezyonu

<forbiddenbforbidden>Toprak Erezyonu<forbidden/forbiddenbforbidden>

Günümüzde ülkemizdeki toprakları çok yakından ilgilendiren en önemli konu
ere...

Yorumlar ?

Toprak Haritaları

Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı ...

Yorumlar ?

Toprak Tipleri

<forbiddenbforbidden>Toprak Tipleri<forbidden/forbiddenbforbidden>
Türkiye'de topraklar genel olarak zonal, azonal ve intrazonal topraklar olmak üze...

Yorumlar ?

Toraks

göğüs boşluğu...

Yorumlar ?

Torso

torso : kollar, bacaklar ve baş dışında kalan, insana ait gövde heykeli.

...

Yorumlar ?

Totaliter

Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandigi demokratik olm...

Yorumlar ?

Totaliterizm

totaliter rejimin özü devletin kendini oluşturan bireylerinin her türlü varoluş alanını belirleme yetkisinde yatar. sanattan bilime, dinden kültüre k...

Yorumlar ?

Totem

totem: klanlarda bir hayvan, bir bitki veya bir cisim klan’ın atası durumunda olup, kutsal sayılır ve adına “totem” denir ( kelime ...

3 Yorumlar

Totoloji

* aynı şeyleri çeşitli şekillerde tekrarlamak olan bu davranış şekline de totoloji denir.

* klasik mantıkta tutarsız olmadıkça reddedilemeyecek ka...

Yorumlar ?

Töz

töz
(cevher)


insan düşüncesinde nitelikleri sürekli değişebilmek ile birlikte kendisi ve özü hiç değişmeyen, niteliklerin taşıyıcısı olan, değ...

1 Yorumlar

Toz Fırtınası

Toz Fırtınası Nedir ?
Kum fırtınası terimi çoğunlukla çöldeki kum fırtınası bağlamında kullanılır ve özellikle Sahra'da görünürlüğü düşüren ince par...

Yorumlar ?

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, 1911-12 yılları arasında Osmanlı Devleti ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Bazı (özellikle yab...

Yorumlar ?

Tractatus

Ludwig Wittgenstein'ın hayatı boyunca yayınladığı tek eseri. 1921'de yayımlanmış, önsözü Bertrand Russell tarafından yazılmıştır. Daha sonra 1929 yıl...

Yorumlar ?

Trafiğin Unsurları

<forbiddenbforbidden>Trafiğin Unsurları :<forbidden/forbiddenbforbidden> Alt yapı, yapı ve denetim. <forbiddenhforbiddenrforbidden> Trafiğin ana unsu...

Yorumlar ?

Trafik

Tanım 1: Trafik (Seyrüsefer), kara, hava, deniz taşılları ile yayaların kendilerine özgü yollarda gidip gelmesi olayıdır.
Tanım 2: İnsanların, hayv...

Yorumlar ?

Trafik İşaretleri Neden Önemli

Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Günümüzde, özellikle büyük kentlerde insan ve araç sayısı çok artm...

Yorumlar ?

Trafik İşaretlerinin Önemi

Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Günümüzde, özellikle büyük kentlerde insan ve araç sayısı çok artm...

Yorumlar ?

Trafik Işığı

Trafik ışıkları, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda trafik akışını düzenleyen, hayatımızı kolaylaştıran ve zaman kazandıran son derece yararlı bir tek...

Yorumlar ?

Trafik Kazaları ve Alınacak Önlemler

Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi hasar sonuçlanan olaylara <forbiddenbforbidden...

2 Yorumlar

Trafik Kazalarının Başlıca Nedenleri

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her ...

Yorumlar ?

Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm önerileri

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her ...

1 Yorumlar

Trafik Kazası

Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi hasar sonuçlanan olaylara <forbiddenbforbidden...

Yorumlar ?

Trafik Kuralları

<forbiddenbforbidden>Trafik Kuralları (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden> Trafik, yaya ve taşıtların yollardaki durum ve hareketleridir. Taşıt sa...

Yorumlar ?

Trafikte başkalarına hoşgörülü davranmak

İnsanlarımıza trafik kurallarına uymanın ve hoşgörülü olmanın çağdaşlık gereği olduğunu öğretmeliyiz. Trafikte hoşgörülü, nazik olmak, sabırlı davran...

Yorumlar ?

Trafikte Yayanın Sorumluluğu

Kara yollarından araçsız olarak yararlanan insanlara yaya denir. Ancak, araç kul­lansın yada kullanmasın her insan günlük hayatının bir kısmında yaya...

Yorumlar ?

Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği

Ulaşım araçları günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Her gün değişik şekilde yararlandığımız bu motorlu karayolu taşıtları havaya verdikleri kirletici...

Yorumlar ?

Tragedya

<forbiddenbforbidden>Trajedi (Tragedya): [Özet]<forbidden/forbiddenbforbidden> Yunanca "tragoidia"dan gelen bir sözcük­tür. Trajedi, tragos (keçi) ve...

Yorumlar ?

Trajedi

<forbiddenbforbidden>Trajedi (Tragedya): [Özet]<forbidden/forbiddenbforbidden> Yunanca "tragoidia"dan gelen bir sözcük­tür. Trajedi, tragos (keçi) ve...

3 Yorumlar

Trajedi türünün ilk büyük ustası

Trajedi türünün ilk büyük ustası:Aiskylos...

Yorumlar ?

Trakya Halk Dansları

Anadolu halk dansları düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada, yayla yolunda, doğumda, bayramlarda ve ferfene, barana, sıra gezmesi, yaren sohbeti g...

Yorumlar ?

Transept

transept: örtü sisteminde nefleri dik açı ile kesen ve altyapıya da yansıyan birim. kiliselerde apsisin önünde nefleri dik olarak kesen uzun mekan. k...

Yorumlar ?

Transgrasyon

Karaların çeşitli jeolojik devirlerde yükselmesiyle denizin gerilemesi olayına regrasyon, karaların çökmesi, alçalmasına bağlı olarak deniz suları ka...

Yorumlar ?

Transkripsiyon

transkripsiyon (trans cription): çeviri yazı....

Yorumlar ?

Transliterasyon

transliterasyon (trans Literature): Bir alfabedeki harfleri ve/veya fonetik sesleri başka bir alfabeye uyarlamanın sistematik yöntemi....

Yorumlar ?

Transseksüel

transseksüel : cinsel tercihini karşı cinsiyetten oluşturan.

cinsel kimliği ile cinsel organları uyumsuz olarak doğmuş insan. (cinsel organları ci...

Yorumlar ?

Traverten

traverten: yer altındaki sıcak su kaynaklarının erittiği kalsiyum karbonatın yeryüzünde katılaşlmasıyla oluşmuş beyaz tortulara traverten denir....

Yorumlar ?

Travesti

travesti :karşı cinsin giysilerini kullanarak ve cinsel rolünü üstlenerek cinsel hazza ulaşan kişi.

cinsel tercihini karşı cinsin giysilerini kull...

Yorumlar ?

Travma

travma: sarsan, zedeleyen ve zarar veren fiziksel, kimyasal ve psikolojik etkiler

travma : fransızca trauma. “1. tıp. bir doku veya organın ...

Yorumlar ?

Trend

trend: belirli değişkenler kümesinin aynı doğrultuda ve zaman içinde gösterdikleri düzenli değişim....

Yorumlar ?

Triptik

triptik (triptich) : birbirine menteşeli üç ahşap levhadan oluşan avupa resim sanatı ürünü. genellikle, kilisede sunağın üzerinde yeralmış ve ikonogr...

Yorumlar ?

Triton

triton - poseidon ile amphitrite'nin oğlu. deniz tanrısı. triton deniz kabuğunu öttürerek tufanı yatıştırır ve suları geldikleri yere döndürürmüş. be...

Yorumlar ?

Triumvira

Üçlü yönetim anlamına gelen ve triumvirlik olarak da geçen, ittihat ve terakkinin talat paşa-enver paşa-cemal paşa iktidarını anlatmak için kullanıla...

1 Yorumlar

Triyole

on mısralı bir nazım şeklidir. önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda, yi...

Yorumlar ?

Troika

hazırlanıyor..

bu sözcüğün tanımını sizde ekleyebilirsiniz.

[url=http://www.toplumdusmani.net/modules/dictionary/submit.php]|--- t a n ı m ...

Yorumlar ?

Troilos

troilos - troya kralı priamos ile hekube'nin oğlu. akhilleus tarafından öldürüldü.
...

Yorumlar ?

Troposfer

troposfer: atmosferin 11 km kalınlığında olan ilk katmanı. ...

Yorumlar ?

Troposfer

Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt katıdır. Gazların en yoğun olduğu kattır. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 km. civarındadır ve mevsi...

Yorumlar ?

Troya

troya - bugünkü hisarcık höyüğünün bulunduğu yerde olan eski bir şehir. mitolojide troya savaşına büyük yer verilmişti....

Yorumlar ?

Truva

troya - bugünkü hisarcık höyüğünün bulunduğu yerde olan eski bir şehir. mitolojide troya savaşına büyük yer verilmişti.


...

Yorumlar ?

Truva nerede

Truva nerede?
Truva (Troia, Troy, İlion, İlias ya da İlium), Küçük Asya (Asia Minor) denen Anadolu'nun kuzeybatısındaki Troas bölgesinde bir sırtın ...

Yorumlar ?

Truva savaşı

bakınız.. truva savaşları...

Yorumlar ?

Truva Savaşı Nasıl Çıktı

TRUVA SAVAŞI NASIL ÇIKTI?
1. Truva Savaşı'ndan çok önce... Theseus ve Trithos'un suya düşen evlilik planları
Dünya'nın en güzel kadını Zeus ile Led...

Yorumlar ?

Truva Savaşı Nasıl Çıktı 2

BİRİNCİ BÖLÜM -> http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=4210

61. Palamedes'in babasının Agamemon'dan intikamı
Oğlunun öl...

Yorumlar ?

Truva savaşları

1870 yılında alman arkeolog heinrich schliemann tarafından başlatılan ve ikinci dünya savaşından önce amerikan arkeolog blegen tarafından sonuçlanan ...

Yorumlar ?

Truvanın Özellikleri

Troya veya Truva (Hititçe: Vilusa ya da Truvisa, Yunanca: Τροία, Troia veya Ίλιον, İlion, Latince: ...

Yorumlar ?

Tuana

cennetten dünyaya düşen ilk yağmur damlası....

Yorumlar ?

Tufan

<forbiddenbforbidden>Tufan Nedir ? (Özet) :<forbidden/forbiddenbforbidden>
- Çok yoğun ve şiddetli yağmur anlamına gelir.
- Çok şiddetli ve yoğun ş...

1 Yorumlar

Tuluat

tuluat: karagöz ve ortaoyunu’nda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan ama örgüsü önceden bilinen, oyuncuların bu örgüye göre o an...

Yorumlar ?

Tümce

Tümce: Tümce (yani cümle) anlam, yapı ve görev ilgisiyle bütünleşen söz dizinine tümce denir.
...

1 Yorumlar

Tümdengelim

tümdengelim
tümelden tikeli ve genelden özeli çıkaran uslamlama yöntemi... tümdengelim, doğru olan ya da doğru olduğu sanılan önermelerden zorunlu ...

1 Yorumlar

Tümel

tümel: bütüne ait olan...

Yorumlar ?

Tümen

tümen. 1. iran para birimi. 2. iran'da binlik altın. 3. on bin kişilik askeri birlik. ...

Yorumlar ?

Tümevarım

tümevarım
tekil ve tikelden tümeli, özelden geneli çıkaran uslamlama yöntemi... Francis Bacon, bilimsel araştırma yönteminin felsefesel içeriğini ...

Yorumlar ?

Tümgüçlülük (Omnipotance)

Tümgüçlülük (Omnipotance)
İdealleştirilmiş nesnenin iyi ve güçlü yanları alınarak benliğin her şeye gücü yeter olarak hissedilmesidir.

...

Yorumlar ?

Tümleç

Tümleç Özel Bölümü<forbiddenhforbiddenrforbidden> » <forbiddenaforbidden forbiddenhforbiddenrforbiddeneforbiddenfforbidden=forbiddenforbidden"forbidd...

Yorumlar ?

Tümleç Yanlışları

Özellikle sıralı cümlelerde tümleç (dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci) kullanılması gereken yerde kullanılmamışsa anlatım bozulur.Bir tümlecin bird...

Yorumlar ?

Tümülüs

tümülüs: bunlar önemli kisilere,özellikle de kral ve prenslere ait mezar yapilardir. gerek tümülüs,gerekse höyük dis görünüs olarak birer "yapay tepe...

Yorumlar ?

Tunç Kafiye

- Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerini içinde aynen bulunması yani tekrar edilmesiyle oluşan kafiyeler tunç kafiye denir.

Kükremiş sel gibiyi...

Yorumlar ?

Tuner

tuner akort yapmaya yarayan elektronik bir alettir. gitarlar için özel yapilanlari oldugu gibi tüm seslerin alinabilecegi tunerlerde mevcuttur.

a...

Yorumlar ?

Türbe

türbe: gövde (ziyaret) bölümü ve örtüsü bulunan mezar anıtı.
...

Yorumlar ?

Türbülans

türbülans : fransızca turbulence. bu söz dilimizde iki anlamda kullanılmaktadır. bunlardan biri "gaz ve sıvı maddelerin girdap şeklinde oluşturduklar...

Yorumlar ?

Türemiş Fiiller

Ad ya da eylem tabanlarına yapım eki getirilerek oluşturulan eylemlerdir.

* Gösteri saat 20.00'de başlıyormuş, biraz hızlanalım.
* Bu sıcakta hep...

Yorumlar ?

Türemiş Kelime

Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere <forbiddenbforbidden>TÜREMİŞ KELİME<forbidden/forbiddenbforbi...

1 Yorumlar

Türemiş Kelime Örnekleri

Kelime kök ve gövdelerine türetme ekleri getirilerek oluşturulan yeni anlamlı kelimeler türemiş kelime denir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamın...

Yorumlar ?

Türemiş Sıfatlar

İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır.
Kiralık ev, yıllık izin, tuzlu su, Aydınlı Hasan,...

1 Yorumlar

Turistik Değer Nedir

Turistlerin seyahatleri sırasında görmek istedikleri varlıklara turistik değerler adı verilir. Ülkemizdeki turistik değerleri, tabii ve tarihi değerl...

Yorumlar ?

Turizm

...

Yorumlar ?

(1) 2 3 »


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» resimleri

  Puanı : 4.9 / 10 | Oy : 42 kişi | Toplam : 204

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
» Dış Bağlantılar
Bi soru sor
İletişim