ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Aug 07th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Coğrafya Dağ Oluşumu Hareketleri (Orojenez)


Dağ Oluşumu Hareketleri (Orojenez)

e-Posta Yazdır

Reklamlar

 DAĞ OLUŞUMU HAREKETLERİ (OROJENEZ)

Dag olusum hareketleri kivrimli dag siralarini veya kirik fay hatlarini meydana getiren hareket. Orojenez hareketlerine maruz kalan sahalarda tabakalarin asli durumlari düsey dogrultuda genis çapta yükseldikleri gibi yatay dogrultuda da genis ölçüde yer degistirirler. Böylece çesitli tipte kivrilmaya elverisli olmadigi kesimlerde ise kirilma ve faylanmalar olusur.


1. Kıvrılma


Akarsular, Rüzgarlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. Bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.
Jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. Böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. Kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.
 Dağ Oluşumu Hareketleri (Orojenez)
Avrupa’da Alp’ler, Asya’da Himalaya’lar, Türkiye’de Toros ve Kuzey Anadolu Dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir.2. Kırılma


Yer kabuğunun eskiden beri kara haline geçmiş, katılaşmış kısımları, yan basınçlara uğradığı zaman bükülüp katlanamazlar. Bu nedenle, bu gibi yerlerde kıvrılmalar yerine kırıklar meydana gelir. Kırıkların iki yanındaki kısım birbirine göre yer değiştirirse, bu özellikteki kırığa fay denir. Kırılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere horst, alçakta kalan kesimlere de graben denir.
Dağ Oluşumu
Türkiye’de, en yaygın horst ve graben sistemi Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır.TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI


 Dağ Oluşumu Hareketleri (Orojenez)
 

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Saroz Körfezi’nden başlar, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır.


Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Hatay grabeninden başlar, K. Maraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl’e kadar sokulur.


Batı Anadolu Fay Hattı (BAF): Ege Bölgesi’nde, kuzeyden güneye doğru uzanan çok sayıdaki fay hatlarından oluşur.


Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının uzanışı fay hatlarıyla paralellik gösterir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy