ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, May 29th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Coğrafya Ekosistem Nedir


Ekosistem Nedir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Ekosistem

Ekosistem terimi, belli bir bölgede yaşayan canlılar ve cansız çevrenin oluşturduğu bir bütünü ifade eder. Bu bütünün içindeki canlılar birbirleri ve cansız çevre ile devamlı bir ilişki halindedir. Ekosistemin canlı birimi kommunitelerdir. Cansız kısmını ise iklimsel, edafik faktörler ile kimyasal maddeler oluşturur. Örneğin, akarsu, göl, orman, step ekosistemlerinde canlılar ve cansız çevre karşılıklı iletişim içindeki birer birimdir.

Ekosistemdeki canlı ve cansız çevre arasında hiç durmaksızın süren bir madde ve enerji akışı görülür. Canlıların yaşamı için temel anlamda ihtiyaç duyulan karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, kalsiyum, magnezyum, potasyum, klor gibi maddelerin canlı bünyesi ve cansız ortamda tamamladıkları döngünün doğal dengesinin bozulmaması tüm canlılar için büyük önem taşır.Bilindi

ği gibi uygarlığın ilerlemesi ile birlikte insan doğaya çeşitli kaynaklardan ürettiği birçok yapay madde atmıştır. Bu bileşiklerin bir kısmı mikroorganizmaların etkisi ile zararsız forma dönüştürülmektedir. Ancak bazı bileşiklerin zararsız forma dönüştürülebilmesi imkansızdır. Bu durumda besin zincirinin halkalarındaki canlılarda bu maddeler birikmekte, kısa ve uzun vadede canlı bünyesinde hasarlara yol açmaktadır.

Ekosistem

Sadece kimyasal maddelerin değil, yaşam için temel nitelikteki suyun döngüsünün de sağlıklı olarak sürdürülmesi doğal denge için büyük önem taşımaktadır.

 

Özet

Çevre terimi, canlı ve cansız elemanları ile birlikte içinde bulunduğumuz yeri ifade etmektedir. Ekoloji bilimi ise canlıların birbirleri ve çevreleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekoloji; canlının birey, populasyon ve kommunite düzeylerinde çevresi ve birbirleri ile ilişkilerini ele alır. Bunu yapabilmek için de çevredeki abiotik faktörlerin ve onların etkilerinin çok iyi bilinmesi gerekir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy