ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Apr 20th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Coğrafya Suyun Fiziksel Özellikleri


Suyun Fiziksel Özellikleri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Suyun Fiziksel Özellikleri

Su yaşamın ana kaynağıdır. Yaşadığımız gezegenin yüzde 70 i suyla kaplıdır. Su fiziksel olarak üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz hali. Molekül yapısı aşağıdaki gibidir, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelmiştir (Şekil-10). Katı halde düzenli, gaz halinde düzensiz molekül dizilişleri görülmektedir (Şekil-11).

Suyun Fiziksel Özellikleri

Şekil-10 Su molekülünün yapısı

Suyun Fiziksel Özellikleri

Şekil-11 Su moleküllerinin gaz, sıvı ve katı haldeki dizilişleri

Suyun aşağıdaki özellikleri de çok önemli ve benzersizdir.

  • a) Su spesifik ısıya sahiptir. Bu ısı maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan enerji miktarıdır. Su ısınıp soğurken büyük miktarda enerji depolar ve verir, böylece yeryüzü iklimini ayarlamada önemli görevler yapar.
  • b) Su saf haldedir,asidik ve bazik özelliği yoktur.Yağmur sularının pH değeri 5,6 dır.
  • c) Su civa hariç, ısıyı temas yoluyla en iyi ileten sıvı özelliğine sahiptir,bu da göl ve okyanuslardaki suyun düzenli bir dikey sıcaklık profiline sahip olmasını sağlamaktadır.
  • d) Su molekülleri 0-100 derece gibi geniş bir aralıkta sıvı halde bulunmaktadır, bu da suyun yeryüzünün birçok alanında bulunmasına neden olmaktadır.
  • e) Su çok iyi bir çözücüdür. Yüzey akışı,sızma ve yer altı suyu akışının sağlanmasında bu özellik çok önemlidir.
  • f) Su molekülleri yeryüzünde üç halde bulunur,katı,sıvı ve gaz hali.Hal değişimleri ısı değişimlerini de gerektirir.Atmosferdeki bu hal değişimleri ısı dengelemesinde önemli bir rol oynar.
  • g) Temiz su en yüksek yoğunluğa +4 derecede ulaşır.
Suyun Fiziksel Özellikleri

Şekil-12 Suyun hal değişimi ve enerji transferi

Sıcaklık(°C)Yoğunluk (gr/cm3)
Nitrojen (Nitrogen) 78.08 %
0 (Katı) 0.9150
0 (Sıvı) 0.9999
4 1.0000
20 0.9982
40 0.9922
60 0.9832
80 0.9718
100 (Gaz) 0.0006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrolojik döngü

Hidrolojik döngü; suyun yeryüzü-atmosfer sisteminde depolanmasını ve hareketini gösteren bir sistemdir. Su atmosfer, okyanuslar, göller, nehirler, toprak, buzullar, karla kaplı alanlar, yeraltı suları gibi alanlarda tutulmaktadır.

Suyun Fiziksel Özellikleri

Şekil-13 Hidrolojik döngü

Depolama AlanıHacim (km3 x 1,000,000)Yüzde
Okyanuslar 1370 97.25
Buzullar 29 2.05
Yer altı Suyu 9.5 0.68
Göller 0.125 0.01
Toprak Nemi 0.065 0.005
Atmosfer 0.013 0.001
Nehirler 0.0017 0.0001
Biyosfer 0.0006 0.00004

Atmosferik nem

Nem atmosferdeki su buharı miktarıdır. Havadaki nem miktarı yoğunlaşma ve buharlaşma faktörüne göre azalır ya da artar. En çok bilinen nem miktarı nisbi nemdir ve şu andaki havanın doymuş haldeki havaya oranının yüzdesi olarak tanımlanır. Nisbi nem higrometre ya da hiğrograf denilen aletlerle ölçülür.

Suyun Fiziksel Özellikleri

Şekil-14 Nisbi nemin sıcaklığa göre değişimi


Cevaplar (1)Add Comment
0

...


yazar babaking, Ocak 03, 2011
saol kardeş ödevime çok yardımcı oldun...

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy