bizler ve sizler

Yazdır

Reklamlar

Toplumda şu şekilde bir düşünce sistemi mevcuttur:bizler ve sizler.Bunun bir ortası yoktur.Peki ne açıdan biz biziz;siz sizsiniz?

Düşünce,bakış açısı,kültür,sosyal çevre,din,ırk,siyasi,vb. kaynaklı farklılıklarla donatılmış olan toplumumuz için en büyük endişe hiç şüphesiz özgür olamama ve saygı duyamama durumudur.

Özgür olamamak toplumdaki bireyin istediği şekilde davranamaması sorunudur.Bir genç kızın yüksek öğretim kurumuna başı örtülü biçimde girememesi bir özgür olamama durumudur.Bir başka genç kızın başı örtülü olmaması dolayısıyla yaşadığı bölgedeki çoğunluğun o kıza farklı gözle bakması bir özgür olamama sorunudur.Öğrencilerin düşüncelerini rahatlıkla paylaşamamaları,haklıyken haksız duruma düşürülmek kadar tuttuğu takım,inandığı değerler,kültürü,dili,ırkı,düşüncesi,kıyafeti,davranışları yüzünden bireyin hor görülüp,aşağılanması bir özgür olamama sorunudur.

\"Birinin özgürlüğünün başladığı yerde bir başkasının özgürlüğü biter.\"sözü sizce ne kadar doğrudur?Düşünelim...Bireyin toplumda ki yeri küçüktür.Fakat bireyler toplanırsa bir topluluk olur.Toplulukta yaşamak için bir takım kurallara uymamız gerekmez mi?En azından huzuru,düzeni sağlamak adına...İşte burada saygı devreye girer.Toplumu bir yapboza benzetebiliriz aslında.Zor değil...Yapbozun tamamı toplum olsun.Her bir parçaysa bir bireyi temsil etsin.Parçaların hepsi doğru bir şekilde birleştikleri zaman sorun yok,değil mi?kimse halinden şikayetçi görünmüyor.Ancak yapbozda bir parça eksik olursa veya yanlış yerleştirilirse yapboz tamamlanmanış olur.Bu bize toplumun pütürlü yanını gösterir.Kendi çapında yaşamak bireyi yüceltir.Kendini tek hisseder,önemli görür,üstün tutar,saygı göstermez,kural dışıdır.Sonuç olarak saygısızlık ve sınırsız özgür olma durumu ortaya çıkar.Saygı görmek isteniliyorsa saygı göstermek gerekir.Lâyıkını görmek içinse lâyıkını göstermek gerekir...Ancak kotalı,başkalarının haklarına zarar vermeyecek,toplum kurallarına uyan,saygılı bir özgürlükle refaha erişilebilir...