ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jul 12th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Edebi Akımlar Sturm und Drang


Sturm und Drang

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Alman edebiyatı üstünde 1770-1785 yıllan arasında büyük etki gösteren ve Avrupa romantizminin gelişmesine katkıda bulunan edebiyat ve siyaset akımı.  

Kökü bakımından Germen olan bu akımın adı, Maximilian von Klinger'in (1752-1831) 1776'da oynanan ve Sturm und Drang (Fırtına ve Atılım [1770-1785]) adını taşıyan abartmalı bir melodramından gelir. Almanya'da Aufklârımg'dan (Aydınlanma çağı) sonra ortaya çıkan ve akılcılığa bir tepki olan bu akım, akla karşı, duy­gunun ve tutkunun; saymacalara ve kalıplara karşı, özgünlüğün, sezginin ve özelliğin haklarını savunuyordu. Ayrıca, doğanın yalınlığına dönülme­sinden yanaydı. Akımın ortaya koydu­ğu yapıtlarda Sterne'in, Young'ın, Ossian'm, Kutsal Kitap'ın ve halk şiiri­nin etkileri açıkça görülür.Ama akı­mı asıl etkileyenler Jean Jacques Rousseau ve Shakespeare olmuştur. Bu iki etki, Goethe'nin (Genç Werther'in Acıları [Die Leidendes Jungen Werthers, 1774], Götz von Berlichingen [1773], Clavigo [177'4], Stella [1776]) ve Schiller'in ilk yapıtlarında (Haydutlar [Die Râuber, 1782], Die Verschwörung des Fiesco zu Genua [Fiesko'nun Genua'ya Yemini, 1783], Hile ve Aşk [Kabale und Liebe, 1784]) görülür. Akımın ilk temsilcileri olan Lenz, H.L. Wagner, ressam Müller ve Gerstenberg, doğal eşitliği ve insan ki­şiliğine saygıyı savunarak, yaygın tö­releri şiddetle yerdiler. Bunların hep­si de insan hakları idealini benimse­mişti ve tek bir dava için, yani insa­nın özgürlüğü için çalışıyorlardı. Aklın, tarih alanında, her halkın ken­dine özgü niteliklerini, Ortaçağ'ın gü­zelliklerini, folklorun önemini ortaya çıkardı.   

Akımın öncülerinden biri olan Herder (1744-1803 ) bütün ulusların halk şarkılarının derlemesi olan Stimmen der Völkerin Liedern'i (Şarkılar­da Ulusların Düşünceleri, 1778) ya­yımladı. Dillerin, edebiyatların ve din­lerin karşılaştırmak incelemesi, Goethe'ye (Kızılağaçlar Kralı Efsanesi) ve Schiller'e esin kaynağı oldu. Öte yandan, Herder'in kuramsal ide­alizmi, yeni Alman edebiyat akımı ve bir tarihsel anlayışın ortaya çıkması, Goethe tarafından başlıca yapıtların­da ve özellikle birinci Fa ust'ta (1808), Genç Werther'in Acıları'nda (1774) ve Egmont'ta (1787) büyük bir ustalıkla dile getirildi. Siyasal davranış da değişmişti. Sturm und Drang'ın özel­likle çok verimli olduğu tiyatroda, küçük Alman prenslerinin sıradan hükü­metleri alaya alındı. Akım, ancak okumuşlar arasında yayıldı ve onların aracılığıyla Fransız Devrimi'ni övmekten geri kalmadı.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy