Dil Bilgisinin Bölümleri

Yazdır

Reklamlar
Yazı Menu

 • Dil Bilgisi
 • Ses Bilgisi (Fonetik)
 • Yapı Bilgisi (Morfoloji)
 • Cümle Bilgisi (Sentaks)
 • Anlam Bilgisi (Semantik)
 • Köken Bilgisi (Etimoloji)
 •  

  DİL BİLGİSİNİN BÖLÜMLERİ

  Bir dili, seslerinden kelime gruplarına ve cümlelerine varıncaya kadar bütün yönleriyle inceleyen, bunların kurallarını belirleyen bilim dalına dil bilgisi veya gramer denmektedir. Bütün bilim dalları gibi geniş bir araştırma alanı olan dil bilgisi de kendi içerisinde bölümlere ayrılmıştır.

   

  Dil bilgisinin bölümlerinden;

   

  Ses bilgisi (fonetik): Dilin seslerini, bunlar arasındaki ilgileri, ses olaylarını;

   

  Yapı bilgisi (morfoloji): Kelime ve kelime çeşitlerinin köklerini, eklerini, bunların yapısını ve görevini;

   

  Cümle bilgisi (sentaks): Kelimelerin birbirleriyle olan ilgilerini ve cümleleri;

   

  Anlam bilgisi (semantik): Kelime ve kelime gruplarının anlamlarını, dildeki anlam olaylarını;

   

  Köken bilgisi (etimoloji): Kelimelerin kaynağını, hangi dilden alındığını, inceler.

  Dilin bölümlerini, kesin çizgilerle sınırlamak mümkün olmadığı gibi bunları birbirinden tamamen bağımsız olarak değerlendirmek de imkânsızdır. Özellikle anlam bilgisi, köken bilgisi ve yapı bilgisinin birbiriyle iç içe olması sebebiyle; anlam bilgisi ve köken bilgisi, yapı bilgisinin içinde değerlendirilir. Dil bilgisinin genellikle ses bilgisi, yapı bilgisi ve cümle bilgisi olarak üç bölümde incelenmesinin sebebi de budur.

   

  Dil bilgisi ve dil bilimi terimleri ayrı kavramları ifade ettiği için bu terimlerini birbirinin yerine kullanmamaya dikkat etmek gerekir.