ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Sep 23rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Edebiyat Nedir Doğru ve Güzel Yazmanın Önemi


Doğru ve Güzel Yazmanın Önemi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Yazının Önemi

Söz yazıdan eskidir ancak sözün bir duyguyu, bir düşünceyi yaymadaki gücü sınırlıdır. Duygu ve düşüncelerimizin kalıcılığınıda sağlayan yazıduygu, düşünce ve isteklerimizin yayılmasına, iletilmesine de yardımcı olur.

Çok eski çağlarda insanlar yasalarını, inançlarını, efsanelerini, anılarını kitaplarda değil belleklerinde saklamak zorundaydı. Anlaşmak için her toplum, birbirinden farklısistemler geliştirmek zorunda kalıyordu. Kültürel değerler ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geçerken eklemeler yapılıyor, unutulanlar oluyordu. İşte yazının bulunuşu her şeyden önce insanoğlunun unutma zayıflığına karşı en kesin çare oldu. Yazının en büyük görevi; düşünceyi kalıcıkılması, taşımasıve yaymasıdır. Bu özelliğinden dolayı yazının Tanrısal kökenli olduğunu ileri sürenler bile olmuştur.

Uygarlığın simgesi olan yazının bulunuşu ile:

• Bilgi, duygu, düşünce ve isteklerin tam olarak saklanması ve aktarılması mümkün olmuştur.
• İnsanın düşüncesi gelişmiş, yeni boyutlar kazanmıştır.
• İletişim kolaylaşmış, duygu ve düşünce alışverişi hızlanmıştır.
• Düşünce ve sanat ürünlerinin hazırlanması ve yayılması hızlanmıştır.
• Kitabın doğuşuna temel hazırlanmıştır.
• Kalem, kağıt, mürekkep gibi yazı malzemeleri matbaanın bulunması gibi gelişmeler yazıyla paralel bir gelişme izlemiştir.

Doğru ve Güzel Yazmanın Önemi

Buraya kadar uygarlığın anahtarı kabul edilen yazının tanımı, önemi, bulunuşu ve tarihi gelişimi üzerinde durduk. İnsanlar yazının önemini her dönemde kabul etmişler ve ondan doğru ve güzel yazarak, yararlanmaya çalışmışlardır. Hepimizin bir tablo olabilecek kadar güzel yazıyazmasıbeklenemez elbette. Ama yazıyazmanın da bir sanat olduğunu, tablo olabilecek nitelikte güzel yazılar yazıldığını da unutmayalım.
“Çok yazı yaza yaza yazım bozuldu” şeklindeki savunmalar artık inandırıcı değildir. Grafologlar insanın yazısından karakterinin okunabileceğine inanıyorlar, yazının insanın iç dünyasını ele verdiğini ileri sürüyorlar.
Günümüzde öğrenciler arasında doğru ve okunaklıyazıyazan pek az kimse vardır. Yapılan incelemeler yalnızca öğrencilerin değil, aydınların da yazılarının giderek bozulduğunu göstermektedir.
Güzel bir yazıyazma alışkanlığıkazanan öğrenciler, düzeni ve disiplini alışkanlık haline getirir, eğitim hayatıboyunca ve hayatın her döneminde başarılıolur.

Öyleyse öğretmenin doğru ve güzel yazıyazmayıöğretebilmesi için kendisinin de:

• Yazı çalışmalarının ilgi çekici ve bilinçli bir çalışma olduğunu bilmesi,
• Eleştiriye, kontrole ve teşvike olanak sağladığı için öğrencinin ihmalini önlediğine, kötü alışkanlıklarının önüne geçtiğine inanması.
• Yazının, çocuğun iradesini kuvvetlendirdiğini, kendi kendisini yetiştirmesine katkıda bulunduğunu kavraması.
• Yazının bireyler ve kümeler arasında faydalı bir yarışma doğurduğunu, eleştiri ve eleştiriyi iyi karşılama alışkanlığı kazandırdığını kabul etmesi.
• Öğrencilere sanat zevki ve el becerisi kazandırdığının bilincine varması gerekir.
Bir öğrenciye Türkçeyi öğretmek, ona kuru, süslü ama boşşeyler öğretmek değildir. Onu yarına iyi okuyan, iyi yazan, iyi düşünen, düzenli, disiplinli, iradeli, eleştirebilen ve eleştiriyi iyi karşılayabilen bir insan olarak hazırlamaktır. Eğitimin temel işlevlerinden biri de öğrenciye biçim ve kişilik kazandırmaktır. Yazı çalışmalarının sunduğu olanakların bizi bu amaca kolay, güvenle ve erken ulaştıracağını unutmayalım.

Yazı Çalışmalarında İlkeler

Amacımız, öğrencilerin yazılarınıdaha işlek, daha okunaklı, daha hızlıve daha güzel kılmaktır. Bunun için öncelikle şu ilkeleri uygulayalım.

1. Yazı Çalışmalarında Dış Yapı İlkeleri

Öğrenci:
• Çizgisiz düz beyaz kağıt kullanmalı,
• Çizgisiz kağıda satırları düzgün yazmalı, satırları kaydırmamalı (Gerekirse kağıdın altında öğrencinin kendisinin hazırladığı bir altlık olabilir),
• Siyah kalem ya da koyu mavi mürekkepli kalemle yazmalı,
• Kağıdın sol yan kenarından 3,5 ya da 4 cm. sağ yan kenarından 1,5 cm. boşluk bırakmalı,
• Kağıdın üst kısmından 6 cm, alt kısmından 3 cm’lik boşluk bırakmalı,
• Yazı başlığını, sayfanın tam ortasına ve kağıdın üst kısmında bırakılan boşluğa yazmalı,
• Kağıdın ön yüzü dolmadan diğer sayfaya geçmemeli,
• Satırlara alt alta aynı hizada başlamalı,
• Satırlar arasında eşit boşluk bırakmalı,
• Yazı bitiminde lekesiz, temiz bir kağıt teslim etmelidir.

2. Yazı Çalışmalarında İç Yapı İlkeleri

• Harflerin biçimleri arasında kararsızlığa yol açacak kadar büyük benzerlikler olmamalı,
• Harfler kalem kalınlığına göre yeter derecede büyük olmalı,
• Harflerin satır arasında kalan kısımlarıyla aşağıda ve yukarıda kalan kısımları arasında bir ölçü olmalı,
• Sözcüklerdeki harflerin aralıkları sözcüğün tamamını kavramaya elverişli ve sözcüğe karakter kazandıracak biçimde olmalı.
Yazı yazarken öğrencilerin çarpık oturma, göz sağlığını bozacak durumlar alma, yanlış kalem tutma gibi kötü alışkanlıkları zamanında düzeltilmelidir. Göz ile kağıt arasındaki uzaklık 30 cm. kadar olmalıdır. Bu uzaklık az ya da çok olursa gözler çabuk yorulur ve bozulabilir.
Öğrenci önce, parmak kaslarınıdolayısıyla parmaklara kadar gelen sinir uçlarını özenli bir yazıyazmaya hazırlamalı. Kalemi baş, işaret ve orta parmaklarıarasında sıkmadan tutmalı, işaret parmağı ile kaleme fazla bastırmamalıdır.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy