Yazı Çalışmalarında İlkeler

Yazdır

Reklamlar

Yazı Çalışmalarında İlkeler

Amacımız, öğrencilerin yazılarınıdaha işlek, daha okunaklı, daha hızlıve daha güzel kılmaktır. Bunun için öncelikle şu ilkeleri uygulayalım.

1. Yazı Çalışmalarında Dış Yapı İlkeleri

Öğrenci:
• Çizgisiz düz beyaz kağıt kullanmalı,
• Çizgisiz kağıda satırları düzgün yazmalı, satırları kaydırmamalı (Gerekirse kağıdın altında öğrencinin kendisinin hazırladığı bir altlık olabilir),
• Siyah kalem ya da koyu mavi mürekkepli kalemle yazmalı,
• Kağıdın sol yan kenarından 3,5 ya da 4 cm. sağ yan kenarından 1,5 cm. boşluk bırakmalı,
• Kağıdın üst kısmından 6 cm, alt kısmından 3 cm’lik boşluk bırakmalı,
• Yazı başlığını, sayfanın tam ortasına ve kağıdın üst kısmında bırakılan boşluğa yazmalı,
• Kağıdın ön yüzü dolmadan diğer sayfaya geçmemeli,
• Satırlara alt alta aynı hizada başlamalı,
• Satırlar arasında eşit boşluk bırakmalı,
• Yazı bitiminde lekesiz, temiz bir kağıt teslim etmelidir.

2. Yazı Çalışmalarında İç Yapı İlkeleri

• Harflerin biçimleri arasında kararsızlığa yol açacak kadar büyük benzerlikler olmamalı,
• Harfler kalem kalınlığına göre yeter derecede büyük olmalı,
• Harflerin satır arasında kalan kısımlarıyla aşağıda ve yukarıda kalan kısımları arasında bir ölçü olmalı,
• Sözcüklerdeki harflerin aralıkları sözcüğün tamamını kavramaya elverişli ve sözcüğe karakter kazandıracak biçimde olmalı.
Yazı yazarken öğrencilerin çarpık oturma, göz sağlığını bozacak durumlar alma, yanlış kalem tutma gibi kötü alışkanlıkları zamanında düzeltilmelidir. Göz ile kağıt arasındaki uzaklık 30 cm. kadar olmalıdır. Bu uzaklık az ya da çok olursa gözler çabuk yorulur ve bozulabilir.
Öğrenci önce, parmak kaslarınıdolayısıyla parmaklara kadar gelen sinir uçlarını özenli bir yazıyazmaya hazırlamalı. Kalemi baş, işaret ve orta parmaklarıarasında sıkmadan tutmalı, işaret parmağı ile kaleme fazla bastırmamalıdır.