Sanatlı Yazılar

Yazdır

Reklamlar

Sanatlı Yazılar

 

Öğrencilerin sanat zevkinin ve güzellik duygularının gelişmesi açısından yazı dersinin sunduğu olanaklar değerlendirilmelidir. Sanat yazılarının uygulama alanıçok geniştir. Öncelikle en kullanışlı ve yararlı amaçlar için olanları seçilmelidir.
Tabelalar, kitap ve gazete başlıkları, paket, şişe, fiyat etiketleri, rozetler, markalar, ilanlar, davetiyeler, duvar yazıları, atasözleri uygulama alanı olabilir.
Bu çalışmalarda harflerin daha güzel yazılmasına, üslûplu şekiller almasına, yazı alanının kağıda oranına, kalem kalınlığına göre harf yüksekliğinin seçilişine, çizgilerin hareketlerine dikkat edilmelidir.

Süslü Yazı:

Göze güzel ve hoş görünen, dik ve ilgiyi çeken, güzellik ve beğeni ürünü olan sanat amacıyla yazılan yazılara “süslü yazı” denir.

Blok yazı:

Biçim olarak belli bir büyüklük ve bütünlük oluşturan yazılara “blok yazı” denir.

Yazıçalışmalarının hepsinde yazının yanında tablalıve kesik uçlarla yapılan kenar süslerine de yer verilmelidir.
Öğrenci yassıuçların daha kalın çeşitlerini kullanmaya kesik uçlarla yazmaya alıştırılmalıdır. Öğrencilere tahta kamış ve tüylerden kalem yapıp bunları kullanması öğretilmelidir. Alçı, tahta, mukavva, teneke üzerine oyma ve kabartma yazılarla ders daha zevkli bir duruma gelecektir.