ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Sep 23rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Edebiyat Nedir Yazı Çalışmalarının İncelenmesi


Yazı Çalışmalarının İncelenmesi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Yazı Çalışmalarının İncelenmesi

Yazı çalışmaları; metodlu çalışma, devamlı izleme, öğrenciye yazı tekniğini kolay ve rahat kavratma yolları arama, yanlışları ve baştan savma çalışmaları zamanında görüp önleyebilme işidir.

Yazı çalışmalarının incelenmesi sırasında öğrenciler:

• Yazı çalışması sırasında yaptığı hataları görür. Bir yazının nasıl incelendiğini, eleştirildiğini anlar, bakmayı öğrenir.

• Topluluk karşısında rahat davranmayı, düşüncelerini açıkça söylemeyi, eleştirilmeyi ve eleştirmeyi öğrenir.

• Yazı çalışmaları bir küme çalışması olarak da uygulanabilir. Küme çalışmalarının değerlendirilmesi sırasında öğrenciler, yardımlaşmayı öğrenir, bilinçli savunma güdüleri gelişir, iyiyi, kötüyü ayırdetme alışkanlığı kazanır.

Öğrencilerin iyi bir yazıya sahip olabilmeleri Türkçe dersinde yazdırılan yazıların ciddi bir şekilde izlenmesi, kontrolü ve düzeltilmesiyle mümkün olur. Öğrenci çalışmalarının izlenmediğinin farkına vardığızaman ilgisiz, baştan savma çalışır. Öğrencinin takdir ve teşvik bekleyen özelliğinden her zaman faydalanılabilir. Yazı ça-

lışmalarında öğrencilere, kontrollü çalışmalarla yazı tekniği kazandırılırken, zaman zaman diğer derslerde yazdıklarıyazılarıda yazıtekniği açısından kontrol altına alınmalı; onların çabuk, baştan savma yazı yazmalarına fırsat verilmemelidir.

Yazı Çalışmalarında Görülebilecek Aksaklıklar

Çok karmaşık ve birçok yeteneği bir arada kullanabilme yeteneği olan yazma işi gelişim açısından da öteki dil yeteneklerinden daha geç gelişmiştir. Çocuk önce kendisine söyleneni anlar, sonra konuşur, konuştuktan sonra okumayı öğrenir, son olarak da yazar. Yazabilmek için de beyindeki mesaj ile göz ve el arasındaki ilişkiyi kurmak; göz, el, zihin üçlüsünün birden çalışmasını sağlamak gerekir.
Çocuğun yazı yazmayı öğrenmesi 6 yaş sıralarında olur. Çocukların 12 yaşından sonra yazıya ve kaleme daha hakim olmalarıbeklenir. Ancak öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zekaları normal olsa bile klasik eğitim sistemi içinde, yazı çalışmalarında başarılı olamaz. Bu öğrencilerden güzel bir yazı da bekleyemeyiz.
İşittiğini anlamakta güçlük çeken öğrenciler yazı çalışmalarında sıkıntı çekerler. Sesleri birbirinden ayıramamak yazmayıengelleyebileceği gibi konuşmada ve okumada da çeşitlik aksaklıklarla kendini gösterecektir. Yazma sırasında, gözlerle kağıt arasında 30 cm kadar olmasıgereken uzaklığıkoruyamayan öğrencilerin görme ile ilgili bir sorunları olduğu düşünülebilir.
Yazıçalışmalarında sayfalar dolusu satır ya da harf tekrarıyaptırılmasıöğrenci için sıkıcı, yorucu ve bıktırıcı bir çalışma olacak, onu bilinçsiz bir çalışmaya iterek yazı dersinden soğutacaktır. Diğer bütün derslerde de uzun yazı ödevlerinin verilmesi yazı yazma zevkini köreltecektir.
Okuma zevkini kazanamamışolan öğrenciler yazıyazmayıda sevmez. Türk yazınının çağdaş örnekleriyle anadili sevgisi ve bilinci geliştirilirken güzel yazmaya karşı doğal bir ilgi de uyandırılabilir. Öğrencilere verilecek olan yazıeğitiminin çıkışnoktası Türkçenin güzelliği, işlekliği ve sıcaklığı olmalıdır.

Özet

İnsanlar yazının önemini tarihin her döneminde kabul etmişlerdir. Yaşamımızda böylesine bir değeri olan yazıyı doğru ve güzel bir şekilde yazmayı öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Yazı çalışmaları öğrencilere sabır, düzen, disiplin, hoşgörü, savunma yetisi, irade, dürüstlük, yardımlaşma duygusu gibi birçok güzel özellik kazandıracaktır. Eğitimin işlevlerinden biri de öğrenciyi doğru yolda şekillendirmektir.
Yazmanın okuma ile bütünleştiğini unutmayalım. Türk yazımının çağdaşörnekleri; öğrencilerde okuma sevgisini, anadili bilincini geliştirirken, doğru ve güzel yazmaya karşıda doğal bir ilgide uyandırır. Unutmayalım ki: Doğru yazmak ancak doğru okumakla bütünlenebilirse sonuç tam olabilir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy