ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Aug 20th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Edebiyat Nedir Sıfatlarda Pekiştirme


Sıfatlarda Pekiştirme

e-Posta Yazdır

Reklamlar

SIFATLARDA PEKİŞTİRME:


        
Sıfatların anlamlarının kuvvetlendirilmesine, güçlendirilmesine sıfatlarda pekiştirme denir.
         Sıfatlarda pekiştirme dört şekilde yapılır:

        a) " m, p, r, s " ünsüzleri ile:
        Bazı niteleme sıfatlarının ilk sesli harfine kadar olan kısmının sonuna, ' m, p, r, s ' harflerinden
        uygun olanı eklenir. Meydana gelen ön ek niteleme sıfatının başına eklenerek yapılır.

        ÖRNEK:
        
        Beyaz önlük >>>>> Be + m + beyaz önlük   >>>>> Tertemiz çocuk
       
Sıfat    İsim                 ¯¯Ön ek¯¯    Niteleme sıfatı

 

        rmızı elma >>>>> + p + kırmız elma  >>>>>  Kıpkırmızı elma
        
Sıafat    isim              ¯¯Ön ek¯¯  Niteleme sıfatı
                                        

        Temiz  çocuk >>>>> Te + r + temiz çocuk  >>>>> Tertemiz çocuk
        
Sıafat    isim              ¯¯Ön ek¯¯  Niteleme sıfatı

         Doğru yol  >>>>> Dosdoğru yol

        

         b) İkileme ( tekrarlama ) yolu ile:
         Niteleme sıfatı olan sözcüğün iki defa arka arkaya söylenip yazılması ile yapılan pekiştirmedir.

        ÖRNEK:
        Beyaz dişler    >>>>>  Beyaz beyaz dişler
       
Sıcak çörekler >>>>> Sıcak sıcak çörekler
       
Sarı kumlar      >>>>>  Sarı sarı kumlar
       
Uzun yollar       >>>>>  Uzun uzun yollar
       
Taze yumurta   >>>>>  Taze taze yumurtar

        c) Tekrarlanan sıfatların arasına soru ekileri katılarak yapılan pekiştirme:
        
        ÖRNEK:

        
        Beyaz   dişler    >>>>>  Beyaz beyaz dişler >>>>> beyaz beyaz dişler
       
Niteleme Sıfatı                             Tekrarlama, sıfatlarda pekiştirme               Soru eki, sıfatlarda pekiştirme

        Sarı sarı kumlar         >>>>> Sarı sarı kumlar
       
Sıcak sıcak çörekler  >>>>> Sıcak sıcak çörekler 
       
Sarı sarı kumlar         >>>>> Sarı sarı kumlar
       
Uzun uzun yollar         >>>>> Uzun mu uzun yollar

SIFATLARDA PEKİŞTİRME:
Yamyassı bir burun... Koskocaman bir kulak... Kapkara bir ten... Yemyeşil iki göz...

Yapılan işlem sıfatları pekiştirmektir.

Sıfatlar başka şekillerde de pekiştirilirler Bunlar sırasıyla:

a) İkilem dedğimiz aynı sıfatın tekrar edilmesi yoluyla:
uzun uzun kavaklar, tatlı tatlı bakışlar, iri iri taşlar, kara kara gözler, büyük büyük binalar, geniş geniş yollar...

b) Tekrar edilen sıfatların arasına "mı" getirilerilerek yapılarn pekiştirme;
tatlı mı tatlı nar, güzel mi güzel çiçekler, kara mı kara gözler, beyaz mı beyaz gömlekler, uzun mu uzun kollar...

c) Bazı isimler tekrar edilerek sıfat olarak pekiştirilmiş biçimde kullanılırlar:
dilim dilim karpuz, sıra sıra kamyonlar, avuç avuç para, sepet sepet üzüm, sürü sürü koyunlar...

d) Birbirine anlam bakımından yakın olan ve uygun getirilen kelimelerle yapılan pekiştirme:
açık saçık söz, kırık dökük eşya, anlı şanlı paşa, eğri büğrü yazı

NOT: Sıfatlar cümlede yüklemin anlamını tamamladıkları zaman ZARF TÜMLECİ olurlar. Böylece bu sıfatlar, zarf tümleci olarak isimlendirilirler.

Adam, kıpkırmızı oldu. Rüzgar tatlı tatlı esiyordu, Bazıları abuk sabuk konuşuyor

Cümlelerde koyu yazılmış kelimeler, pekiştirme sıfatları gibi gözükmelerine rağmen, cümlede zarf görevini üstlenmişlerdir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy