Sıfatlarda Küçültme

Yazdır

Reklamlar

SIFATLARDA KÜÇÜLTME:


       
Niteleme sıfatlarının sonlarına eklenen "-ce, -cik, -(i)msi, -(i)mtırak " ekleri onların anlamlarında 
küçültme, daraltma veya kısma yapar. 
        Bu ekleri alan sıfatlara, küçültme sıfatları denir.

       ÖRNEK: 
       Güzel araba    >>>>> güzelce araba

       Yeşil elma       >>>>> yeşilimsi elma

       Mavi çanta      >>>>> mavimsi çanta

       Kısa pantolon  >>>>> kısacık pantolon

       Küçük masa    >>>>> küçücük masa

       Mavi çanta      >>>>> mavimtırak çanta

       Sarı elma        >>>>> sarımtırak elma