ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Apr 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Edebiyat Nedir Noktalama İşaretleri


Noktalama İşaretleri

e-Posta Yazdır

Reklamlar

 

 

NOKTA ( . )

 • Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
  Kaçmayı namusuna yediremiyordu.
 • Kısaltmalardan Sonra konur.
  Prof. Dr. bkz. vb. Bn. P.T.T, T.B.M.M. ...
  (Not: Son yıllarda kısaltma harflerinin aralarına nokta koymama yaygınlaşmıştır. TBMM, PTT, TCDD ...)
 • Sıra gösteren sayılardan sonra konur.
  II. Mehmet, 19. Yüzyıl, 150. sayfa...
 • Tarihlerde ay, gün, yıl arasınave saatlerde zaman birikleri arasına konur.
  23.04. 2001, 23.15...
 • Sayı bölükleri arasına konur.
  Bu yıl nüfusumuz 60.000.000'u aşacak gibi...
 •  

  VİRGÜL ( , )

  Eş görevli kelimeleri (isim, sıfat, zamir), kelme gruplarını ve sıralı cümleleri ayırmada:
  Türk övün, çalış, güven.
  Bir varmış, bir yokmuş...

  • Uzun cümlelerde özneden sonra konur:
   Okullar, her yıl Eylül ayının ikinci hafrasında açılır.
  • Cümlede, vurgulu şekilde belirtilmesi gereken kelimelerden sonra:
   Babam, zavallı babam, beni çok severdi.
  • Seslenmelerden sonra:
   Sevgili Ahmet,
   Sana çoktandır yazamadım ...
  • Aktarma cümlelerinin sonunda, tırnak işareti yerine:
   - Ah şu aptalı bir yakalasam, diyordu.
  • Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda:
   Okan, kim ne derse desin, iyi bir çocuktur.
  • Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için:
   Cağaloğlu, 23 Nisan 1945
  • Ondalık kesirlerde tam ve ondalık kısmı ayırmada:
   0,45 .......... 23,0056 ...

  NOKTALI VİRGÜL ( ; ) 

 • Birbirine bağlı, fakat her biri kendi içinde bağımsız cümleleri ayırmada:
  At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
   
 • İki cümle birbirine ve, ama, fakat, çünkü, ancak, ne varki, bu nedenle gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa birinci cümleden sonra:
  Herkes oyuncu olamaz; çünkü oyuncu olmanın kuralları vardır.
 • Bir cümlede, virgülle ayrılmış örnek kümeleri ayırmada ya da değişik örnekler arasında:
  En sevdiğim kız arkadaşları Ayşe, Selen, Fatma; erkek arkadaşları ise ...  
 •  

   İKİ NOKTA ( : )

 • Başkasından aktarılan yazı ya da sözlerde, tırnak ya da konuşma çizgisinden önce:
  Cemo sopasını yere indirdi ve:
  - Git sopanı al öyleyse! Dayağı yiyeceksin. ...diye bağırdı.
 • Bir cümleden ya da sözcükten sonra örnekler, açıklamalar sıralanacaksa:
  Yeni harfler alındıktan sonra eski harflerle hiç yazmayan iki kişi vardı: Atatürk ve İsmet İnönü!
 • Sıralama ve kataloglarda yazar adı ile eser başlığı arasına:
  Falih Rıfkı Atay: Çankaya; Tarık Buğra: Küçük Ağa ...
 •  

  ÜÇ NOKTA ( ... )

 • Birtakım bölümler, örnekler sayıldıktan sonra vb. anlamında kullanılır:
  Başlıca yeryüzü şekilleri: Dağ, ova, yayla...
 • Bir metinden yapılan alıntılarda, atlanan yerlerde:
  Benim altını çizdiğim şu: "... neden şu sanayileşmenin adını bir türlü koymamışız..."
 • Söz arasında söylenmeyen, söylenmek istenilmeyen kelimelerin yerine:
  Ulan sen kim oluyorsun Sait'e karşı konuşmak için! SEnin adın ne? Sen ne b... yazdın bu zamana kadar?
 •  

  SIRA NOKTALAR ( ...... )

  Söylenmeden geçilen satırları belirtmek için kullanılır.
  Beynimde karanlık, meçhul bir kubbenin derin akislerini işitiyorum. Öyle anlatılmaz bir heyecan duyuyorum ki...
  ........
  Kendimi tutamadım. Öyle bir kahkaha attım ki...
   
   

   

  SORU İŞARETİ ( ? )

 • Soru bildiren cümle ya da kelimelerden sonra:
  Ben? Olacak iş mi kız kaçırmak? efendim? Efendim?
  Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı?
 • Verilen bilgini kesin olmadığını, kuşku duyulduğunu belirtir:
  Aşık Ömer: XIX. yüzyıl halk şairlerinden (1800? - 1859?)
 • Parantez içindeki soru işareti, söze kuşku ve alay anlamı katar ya da ne demek istenildiğinin anlaşılmadığını gösterir:
  Bu kitabı bitirdiğini? söylüyor.
 •  

  ÜNLEM İŞARETİ ( ! )

 • Ünleme bildiren sözcüklerden, cümlelerden sonra konur:
  - Hey gidi günler hey! dedi.
  Öteki:
  - Keşke görmeseydik! ...
 • Söylev ve hitablelerde:
  Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri!
  Ey Türk gençliği! ...
 • Söz arasında parantez içinde bir kelimeye dikkat çekmeke için, ayrıca; alay bildirmek için ilgili kelimeden sonra parantez içinde kullanılır:
  Aramızdaki kırgınlık (!) çoktan silinip gitti.
  Bu çalışmayla (!) sınavı rahat kazanırsın
 •  

   

  KISA ÇİZGİ ( - )

 • Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için:
  Üçüncü derecede veremden yatağa düşmüş za- vallıya ...
 • Ara sözleri, ana cümleleri, ayrıntı sayılabilecek açıkları blirtmede:
  Örnek olsun diye - örnek istemez ya - söylüyorum.
  Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli ...
 • Ekleri belirtmede:
  Mastar ekleri "-mek, -mak" tır.
 • Eski yazı dilinde kullanılan Arapça ve Farsça birleşik kelimelerdeki kök ve ekleri ayırmada:
  Resm-i geçit, Hakimiyet-i Mlliye ...
 • Kelimelerin hecelerini ayırmak için:
  Sak-la sa-ma-nı, ge-lir za-ma-nı ...
 • İki veya daha çok millet (ülke dili) adı arasındaki bağı belirtmede:
  Türk - Alman ilişkileri, Türkçe - İngilizce sözlük ...
 • İki veya daha çok özel ad arasındaki bağ kısa çizgi ile belirlenir:
  Aydın - İzmir yolu, Ankara - Samsun demir yolu ...
 •  

  UZUN ÇİZGİ ( __ )

  Karşılıklı konuşmalarda konuşan değiştikçe sözlerin başına konur:
  - Ben çok para istemem efendim.
  - Ama ben çok az para veririrm.
  - Ne kadar verir siniz?
  - Bir kuruş.
  - Günde bir kuruş mu?
  - Hayır...
  - Ayda bir kuruş mu, efendim? ...
   
   

   

  TIRNAK İŞARETİ ( " " )

 • Metin içinde başkasına aktarılan yazı ya da sözlerin başına ve sonuna konur:
  Atatürk: "Yurtta sulh, cihanda sulh!" sözüyle barışcı olduğunu herkese duyurmuştur.
 •  Kitapların, sanar eserlerinin, bilimsel yayınların, yazıların birkaç kelimeden oluşan başlıkları metin içinde genellikle tırnak içine alınır:
  İsmet "Ali Baba ve kırk Haramiler" adlı kitabı okumuş.
 • Tırnak içine alınan başlıklardan sonra kesme işareti kullanılmaz:
 • Gazete ve dergi başlıkları tırnak içine alınmaz:
  Serhat Basamak Ünite Dergisi!ni çok beğeniyorum.
 •  

   

  PARANTEZ ( )

 • Bir cümle ya da açıklamanın başına ve sonuna konur:
  "Büyük" kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? 
 • Maddelerin sıralanışında, sayı ya da harflerden sonra parantezin kapama biçimi " ) " kullanılır:
  a ) ...... b ) ...... c ) ......, 1) ...... 2) ......

   

  KESME İŞARETİ ( ' )

 • Özel adlar getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır:
  Ali'den, Mustafa'ya, Türkiye'de ...
 •  Gerçek kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada:
  TBMM'nin en yaşlı üyesi oturumu açtı. ...
 • Sayılara getirilen ekleri ayırmada:
  23 Nisan 19202'de TBMM açıldı. ...
 • Bir kelime içinde bir ünlünün düştüğünü göstermede:
  N'oldu ?, N'etsin ?, N'apalım ? ...
 • Özel adlardan türetilen isim, fiil ve sıfatlarda kesme işareti kullanılmaz:
  Ankaralı, Türkçe, Türklük, Araplaşmak ...

 • Cevaplar (0)Add Comment

  Cevap yaz
  daha küçük | daha büyük

  security code
  Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


  busy