ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Jan 23rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Edebiyat Nedir Kelime Halindeki Zamirler


Kelime Halindeki Zamirler

e-Posta Yazdır

Reklamlar

KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLER

Kelime halindeki zamirler dörde ayrılır:

1. Şahıs Zamirleri: Zamirlerin bazıları şahısların yerini tutarlar. Bu çeşit zamirlere ŞAHIS ZAMİRİ denir.

2. İşaret Zamirleri: Varlıkların yerini işaret yoluyla turan zamirlere İŞARET ZAMİRİ denir.

3. Belgisiz Zamirler: Varlıkların yerini şöyle böyle tutup belirten zamirlere BELGİSİZ ZAMİR denir.

4. Soru Zamirleri: Varlıkların yerini işaret soru turan zamirlere SORU ZAMİRİ denir.


Cevaplar (3)Add Comment
0

Kelime Halindeki Zamir Örnekleri


yazar Buse Kemal, Nisan 19, 2011
Kelime Halindeki Zamirlere Örnekler Vereyim:
"Siz nerede oturuyorsunuz?"
Biz Ankara'da oturuyoruz.
Kendi kelimesi bir Kişi adının veya başka bir şahıs zamirinin yerine kullanıldığında kendisi veya kendin şekline dönüşebilir:
"Avukat olmayı kendisi istedi."
"Bu konuda kendin karar vermelisin."
Kendi kelimesi bir eylemi nitelerse "durum (hal) zarfı" olur:
"Ali bahçede kendi kendine oynuyor." ("Nasıl oynuyor?" sorusuna cevap niteliğinde olan "kendi kendine" durum zarfıdır.)
Kendi kelimesi eylemin özneye geri dönmesini sağlıyorsa "dönüşlülük zamiri" olarak adlandırılır:
"Zorla evlendirilen genç kız kendini asmış."
Ben ve sen şahıs zamirleri, adın yönelme (-e) durumuyla çekimlendiğinde ses değişimine uğrayarak bana ve sana olur:
"Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor?"
Şahıs zamiri olan 'o', işaret sıfatı olan 'o' ile karıştırılmamalıdır. Genellikle şahıs zamiri olan 'o'dan sonra virgül (,) gelir.
"O, bu işe ne diyecek dersin?" (şahıs zamiri)
"O adam seni bu hale getirdi." ("hangi adam" sorusuna yanıt niteliğinde olan "o" işaret sıfatıdır)
0

Sözcük halindeki zamirler


yazar Buse Kemal, Nisan 19, 2011
Sözcük halindeki zamirler:
Sözcük halindeki zamirler, yerlerini tuttukları varlıklara ve tutuş özelliklerine göre dört kısma ayrılır:
A) Kişi zamirleri
B) İşaret zamirleri
C) Belgisiz zamirler
D) Soru zamirleri

A) Kişi zamirleri:
İnsan isimlerinin yerine kullanılan sözcüklere denir. Bunlar: " ben, sen, o " sözcükleridir.


Kişi Zamirlerinin Özellikleri

1. Çoğullanabilirler ve ismin hâl eklerini alabilirler.
Kişi zamirlerinin çoğullanması:

Tekiller >>>> Ben, sen, o
Çoğullar >>>> Biz, siz, onlar

Kişi zamirlerinin ismin hâl eklerini alması:

Yalın hâl -i hâli -e hâli -de hâli -den hâli
ben beni bana bende benden
sen seni sana sende senden
o onu ona onda ondan

biz bizi bize bizde bizden
siz sizi size sizde sizden
onlar onları onlara onlarda onlardan

2. Söz söylediğimiz kişiye saygımız olduğunu göstermek için "sen" zamirinin yerine "siz" zamirini kullanırız.

ÖRNEK:
" Öğretmenim, müdür bey seni çağırıyor. " yerine "Öğretmenin, müdür bey sizi çağırıyor." deriz.

3. Kişi zamirleri isimlerle birlikte, isim tamlamaları kurarlar. Bu tamlamalar belirtili isim tamlamasıdır. Yine bu tamlamalarda tamlayan isim söylenmez.

ÖRNEK:
Benim defterim = defterim
Senin defterin = defterin
Onun defteri = defteri
Bizim defterimiz = defterimiz
Sizin defteriniz = defteriniz
Onların defteri = defterleri

4. " Kendi " sözcüğü de kişi zamiridir. Çoğul olabilirler ve hâl eklerini alabilirler.

Ben >>>> Kendim
Sen >>>> Kendin
O >>>> Kendi ( kendisi )

Biz >>>> Kendimiz
Siz >>>> Kendiniz
Onlar >>>> Kendileri

ÖRNEK:
Kendi kendine konuşuyor.

Kendi kalemini kullan.

Kendimize güvenimiz kalmadı.

Sorunlarını, kendileri çözsün.B) İşaret Zamirleri:
Varlıkları ya da daha önce sözü edileni, daha önce konuşulmuş olanı işaret ederek onların isimlerinin yerine kullanılan sözcüklerdir.
Bunlar: " Bu, şu, o " sözcükleridir.

İşaret Zamirlerinin Özellikleri

1. Çoğullanabilirler ve ismin hâl eklerini alabilirler.

İşaret zamirlerinin çoğullanması:

Tekiller >>>> Bu, şu, o
Çoğullar >>>> Bunlar, şunlar, onlar

2. İşaret zamirlerinin ismin hâl eklerini alması

Yalın hâl -i hâli -e hâli -de hâli -den hâli
bu bunu buna bunda bundan
şu şunu şuna sunda şundan
o onu ona onda ondan

bunlar bunları bunlara bunlarda bunlardan
şunlar şunları şunlara şunlarda şunlardan
onlar onları onlara onlarda onlardan

2. " Öteki, beriki, burası, şurası, böylesi, öylesi " sözcükleri de ismin yerini tuttukları zaman işaret zamiri olurlar.

ÖRNEK:
Öteki evi aldık >>>> sıfat

Ötekini aldık >>>> işaret zamiri

Şu bölüme bakla ektik >>>> sıfat

Şuraya bakla ektik >>>> işaret zamiri

O kısmı çapaladık >>>> sıfat

Orasını çapaladık >>>> işaret zamiri

Böyle insan görmedim >>>> sıfat

Böylesini görmedim >>>> işaret zamiri

Öyle adamdan hiçbir şey olmaz >>>> sıfat

Öylesinden hiçbir şey olmaz >>>> işaret zamiri3. İşaret zamirleri isimlerle birlikte belirtili isim tamlaması kurarlar.

ÖRNEK:
Bunun evi

Şunun kalemi

Onun çantası

Bunların arabası

Şunların arkadaşları

Onların oyuncakları

Ötekinin saçı

Berikinin pantolonu

Burasının yolu

Şurasının havası

Orasının üzümü

Öylesinin parası

Böylesinin malı

İşaret Zamirleri İle İşaret Sıfatlarının Ayırımı

İşaret zamirleri ile işaret sıfatları ayni sözcüklerdir. Bunları karıştırmamak için aşağıdaki noktaları iyi bilmemiz gerekir.

a) İşaret sıfatları çoğul olamazlar. Zamirler çoğul olabilirler. Bundan dolayı " Onlar, bunlar, şunlar " sözcükleri herzaman zamirdir.

b) İşaret sıfatları isimleri belirtir, niteler, isimden önce gelir. İşaret zamirleri ise ismin yerine kullanılır.

c) Cümle içerisinde zamir olan " Bu, şu, o " sözcüklerinden sonra virgül ( , ) kullanılır.

d) İşaret zamiri olan "O", insan olmayan varlıkların isimlerinin yerine kullanılır.

e) Kişi zamiri olan " O ", insan isimlerinin yerine kullanılır.

f) İşaret sıfatı olan " O " ise, kendinden sonra gelen ismi belirtir. Yanı isimden önce gelir.

ÖRNEK ( d, e, f ) şıkları için:

O, sularda yaşar. >>>> işaret zamiri

O, ödevlerini yapamamış. >>>> kişi zamiri

O plaja biz de gittik. >>>> işaret sıfatıC) Belgisiz Zamir:

Hangi ismin yerini tuttukları açıkça belli olmayan zamirlere denir.
Bunlar: Biri, birisi, birileri, birkaçı, kimisi, kimse, herkes, tümü, pek çoğu, hepsini, bazısı, hiçbirini, hiçbirisi, her biri, başkası, başkaları, bir kısmı, öbürleri...

ÖRNEK:
Biri yemeğini yemedi.

Birisi okula gelmedi.

Kimse incinmesin.

Çocukların tümü otobüse binsin.

Bir kısmı içeride kalsın.

Bunlar gitsin, öbürleri gelsin.

Çocukların hiçbiri geziye gitmiyor.

Belgisiz Zamirlerin Özellikleri

1. Belgisiz zamirler ismin hâl eklerini ve çoğul eklerini alabilirler. Sıfatlar alamazlar.

ÖRNEK:

Pek çok çocuk hasta oldu.
Sıfat İsimPek çokları hasta oldu.

Pek çok = Belgisiz zamir
-lar = Çoğul eki
-ı = İsmin -i hâl eki

2. Belgisiz zamirler iyelik eklerini alabilirler. Sıfatlar alamazlar.

ÖRNEK:

" Birkaç öğretmen hasta oldu"
Sıfat İsim

" Birkaçımız hasta oldu."

Birkaç = Belgisiz zamir
-ımız = İyelik eki

3. Tüm zamirler gibi, belgisiz zamirler de ismin yerine kullanılır. Sıfatlar ise ismi belirtir. İsimden önce gelir.

ÖRNEK:

Bazı çocuklar geziye gitmedi.
Sıfat İsim

Bazısı geziye gitmedi.
Belgisiz ZamirD) Soru Zamiri:

Soru sorarak isimlerin yerini tutan zamirlere denir.

Bunlar: Ne, kim, kaça, kaçını, nereye, neyi...

ÖRNEK:
Ne alacaksın?

Kim gelecek?

Kaça aldın?

Kaçını yaptın?

Nereye gideceksin?

Neyi beğendin?

Nereden geliyorsun

Soru Zamirlerinin Özellikleri

1. Çoğul olabilirler.

ÖRNEK:

Marketten neler aldın?
Geziye kimler gidecek?

2. İsmin hâl eklerini alabilirler.

ÖRNEK:
Nereden geliyorsun?

Kimi seçtiin?

3. Tüm zamirler gibi, soru zamirler de ismin yerine kullanılır. Sıfatlar ise ismi belirtir. İsimden önce gelir.

0

Karahanlılardaki gardaşım madar sevdiğim ünülü sözlük yazarı kimdir sözlüğün içeriği nedir sözlük nedir ? Ben kimim eserim ne eserimde ne bahredilmektedir ? Biruni nerde doğmuştur kimdir nedir ?


yazar Yusuf Has Hacip, Ocak 07, 2014
1. Sorunun cevabı = daha kimin yaptığı belli değil ne yaptığıda bilinmiyor annesi oğlunun kimya performans ödevi sandı için yırtmıştı ne yaptığı bulunamamıştır.
2. Sorunun cevabı=sen kimsin ?
3.Sorunun cevabı=Biruni kim?

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy